44
CALEA PENTOZ-FOSFAȚILOR

Metab. Glucidic - Curs 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metab. Glucidic - Curs 3

Citation preview

Page 1: Metab. Glucidic - Curs 3

CALEA PENTOZ-FOSFAȚILOR

Page 2: Metab. Glucidic - Curs 3

Faza oxidativă a căii pentoz-fosfaților

Page 3: Metab. Glucidic - Curs 3

Izomerizarea ribulozo-5-fosfatului

Page 4: Metab. Glucidic - Curs 3

Faza neoxidativă a căii pentoz-fosfaților

Page 5: Metab. Glucidic - Curs 3

Faza neoxidativă a căii pentoz-fosfaților

Page 6: Metab. Glucidic - Curs 3

Vedere de ansamblu asupra căii pentoz-fosfaților

Page 7: Metab. Glucidic - Curs 3

Vedere de ansamblu asupra căii pentoz-fosfaților

Page 8: Metab. Glucidic - Curs 3

Ecuația generală a căii pentoz-fosfaților

6 G-6-P + 12 NADP+ + 7 H2O → 5 F-6-P + 6 CO2 + 12 NADPH + 12 H+ + Pi

5 G-6-P

Glucoză-6-P + 12 NADP+ + 7 H2O → 6 CO2 + 12 NADPH + 12 H+ + Pi

Page 9: Metab. Glucidic - Curs 3

Interrelația dintre calea pentoz-P și glicoliză

Page 10: Metab. Glucidic - Curs 3

Rolul NADPH în reducerea glutationului

Page 11: Metab. Glucidic - Curs 3

Consecințele deficitului de glucozo-6-P dehidrogenază în eritrocit

Page 12: Metab. Glucidic - Curs 3

Reglarea activității căii pentoz-fosfaților

Page 13: Metab. Glucidic - Curs 3

METABOLISMUL GLICOGENULUI

Page 14: Metab. Glucidic - Curs 3

Structura glicogenului

Page 15: Metab. Glucidic - Curs 3

Glicogenogeneza

Page 16: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza glicogenului – formarea UDP-glucozei

Reacția glucozo-1-P uridil transferazei (UDP-glucoz-pirofosforilaza):

Page 17: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza glicogenului – reacția glicogen sintazei

Page 18: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza glicogenului pe molecula glicogeninei

Page 19: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza glicogenului – ramificarea moleculei

Page 20: Metab. Glucidic - Curs 3

Glicogenoliza

Page 21: Metab. Glucidic - Curs 3

Degradarea glicogenului – reacția glicogen fosforilazei

Page 22: Metab. Glucidic - Curs 3

Degradarea glicogenului – deramificarea moleculei

Page 23: Metab. Glucidic - Curs 3

Hidroliza G-6-P sub acțiunea G-6-fosfatazei în reticulul endoplasmic

Page 24: Metab. Glucidic - Curs 3

Rolurile diferite ale glicogenului din ficat și din mușchi

Page 25: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza și degradarea glicogenului – vedere de ansamblu

Page 26: Metab. Glucidic - Curs 3

Reglarea metabolismului glicogenului

Page 27: Metab. Glucidic - Curs 3

Reglarea glicogenogenezei

Page 28: Metab. Glucidic - Curs 3

Reglarea glicogenolizei

Page 29: Metab. Glucidic - Curs 3

Activarea glicogenolizei de către adrenalină prin receptori α1-adrenergici

Page 30: Metab. Glucidic - Curs 3

Activarea glicogenolizei musculare în cursul exercițiului fizic

Page 31: Metab. Glucidic - Curs 3

Reglarea coordonată a sintezei şi degradării glicogenului în ficat

Page 32: Metab. Glucidic - Curs 3

Calea acidului glucuronic

Page 33: Metab. Glucidic - Curs 3

Sinteza acidului UDP-glucuronic și rolul său în conjugare

Page 34: Metab. Glucidic - Curs 3

Rolurile acidului UDP-glucuronic

Page 35: Metab. Glucidic - Curs 3

Structura glicozaminoglicanilor

Acidul hialuronic

Page 36: Metab. Glucidic - Curs 3

Rolurile UDP-glucozei

Page 37: Metab. Glucidic - Curs 3

SINTEZĂ A METABOLISMULUI GLUCIDIC

Glucoza ca sursă de energie:

Glucoza este o sursă de energie pentru toate ţesuturile

Unele țesuturi sunt gluco-dependente: creier, eritrocit, mușchi scheletic în activitate intensă

Glucoza este singurul combustibil care poate genera ATP în anaerobioză (prin fosforilare la nivel de substrat):

- muşchiul scheletic în activitate intensă

- hipoxie tisulară

- eritrocit

Alte substrate energogene (acizi graşi, corpi cetonici, aminoacizi) pot genera ATP numai în aerobioză, prin fosforilare oxidativă

Page 38: Metab. Glucidic - Curs 3

Rolurile insulinei și glucagonului în reglarea căilor din metabolismul glucidic

Insulina - secretată de celulele β ale pancreasului endocrin, ca răspuns la creșterea glicemiei după prânzurile glucidice

Glucagonul - secretat de celulele α ale pancreasului endocrin, ca răspuns la scăderea glicemiei în perioadele interprandiale și în stările de post

Mecanisme de acțiune asupra enzimelor-cheie din căile metabolice:

a) Influenţarea reglării covalente a activităţii enzimatice

- glucagonul → activarea protein kinazei A → fosforilarea enzimelor

- insulina → activarea protein fosfatazei-1 → defosforilarea enzimelor

b) Modificarea cantităţii enzimelor în celule prin inducţie-represie

Page 39: Metab. Glucidic - Curs 3

Perioada postprandială

Glicemia ↑ → stimulează secreţia de insulină → raport insulină/glucagon ↑

Căi metabolice active:

Toate ţesuturile utilizează glucoza ca sursă de energie, prin glicoliză

În ficat şi muşchi are loc depozitarea glucozei sub formă de glicogen

În unele ţesuturi are loc metabolizarea glucozei pe calea pentoz-fosfaţilor → sinteză de NADPH şi riboză-5-fosfat

Page 40: Metab. Glucidic - Curs 3

Perioada postprandială

Efectele insulinei: activează procesele care consumă glucoza plasmatică - glicoliza

- sinteza de glicogen inhibă procesele care produc glucoză - gluconeogeneza

- degradarea glicogenului Mecanisme: ↑ captarea glucozei în ţesuturi (muscular şi adipos) - ↑ nr. GLUT4 în membrană ↑ cantitatea de fructoză-2,6-difosfat (în ficat) →

(+) fosfofructokinaza-1 => ↑ glicoliza

(–) fructozo-1,6-disfosfataza => ↓ gluconeogeneza Inducţia enzimelor-cheie ale glicolizei (glucokinaza) Represia enzimelor-cheie ale gluconeogenezei (+) protein fosfataza-1 → defosforilarea:

- glicogen sintazei → (+) => ↑ glicogenogeneza

- glicogen fosforilazei → (–) => ↓ glicogenoliza

  Rezultat: scăderea glicemiei → readucerea sa la normal (la aproximativ 2 ore după

prânzul glucidic)

Page 41: Metab. Glucidic - Curs 3

Perioada interprandială

Glicemia ↓ → este stimulată secreţia de glucagon → raport insulină/glucagon ↓

Căi metabolice active:

Glucoza este consumată, ca sursă de energie, numai de către ţesuturile gluco-dependente

Ficatul produce glucoză prin - degradarea glicogenului

- gluconeogeneză

Glucoza produsă este eliberată în sânge → captată de ţesuturile gluco-dependente

Page 42: Metab. Glucidic - Curs 3

Perioada interprandială

Efectele glucagonului: activează procesele care produc glucoză - gluconeogeneza

- degradarea glicogenului inhibă procesele care consumă glucoza plasmatică - glicoliza

- sinteza de glicogen Mecanisme: ↓ cantitatea de fructoză-2,6-difosfat (în ficat) →

(+) fructozo-1,6-disfosfataza => ↑ gluconeogeneza

(–) fosfofructokinaza-1 => ↓ glicoliza Inducţia enzimelor-cheie ale gluconeogenezei ↑ cantitatea de AMPc în celulele hepatice → activarea protein kinazei A →

fosforilarea:

- glicogen fosforilazei → (+) => ↑ glicogenoliza

- glicogen sintazei → (–) => ↓ glicogenogeneza

Rezultat: creşterea glicemiei → menţinerea sa la un nivel constant în condiţiile lipsei aportului exogen de glucoză

Page 43: Metab. Glucidic - Curs 3

Efectele insulinei şi glucagonului asupra metabolismului glucidic

Procesmetabolic

INSULINA GLUCAGONUL

Efect Mecanism Efect Mecanism

Glicoliza ↑ (+) fosfofructokinaza-1inducţia enzimelor-cheie

↓ (–) fosfofructokinaza-1

Gluconeogeneza ↓ (–) fructozo-1,6-disfosfatazarepresia enzimelor-cheie

↑ (+) fructozo-1,6-disfosfatazainducţia enzimelor-cheie

Glicogenogeneza ↑ (+) glicogen sintaza ↓ (–) glicogen sintaza

Glicogenoliza ↓ (–) glicogen fosforilaza ↑ (+) glicogen fosforilaza

Page 44: Metab. Glucidic - Curs 3

Bibliografie

• David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition, 2008.

• Colleen Smith, Allan D. Marks, Michael Lieberman. Mark’s Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. 2nd edition, 2004.

• Robert K Murray, Darryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry. 27th edition, 2006.

• Pamela C. Champe, Richard A Harvey, Denise R. Ferrier. Lippincott’s Illustrated Reviews – Biochemistry. 4th edition, 2007.

• Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham. Biochemistry. 2nd edition, 1999.

• Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. Biochemistry. 6th edition, 2007.