LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL ... Mahalaga ang mga anyong tubig dahil ditto kumukuha ng pang hanap

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL ... Mahalaga ang mga anyong tubig dahil ditto kumukuha ng pang hanap

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL KINDER 2 – ARALING PANLIPUNAN March 30 – April 13, 2020

  A. Panuto: Kilalanin ang mga anyong lupa at tubig na nasa larawan.

  Isulat sa patlang ang sagot.

  1. _______________________

  2. _______________________

  3. _______________________

  4. _______________________

  5. ______________________

  6. ______________________

 • 7. ______________________

  8. ______________________

  9. _____________________

  10. _____________________

  B. Panuto: Basahin ang pangungusap. Isulat ang T kung ang pangungusap ay TAMA. Isulat ang M kung ang pangungusap ay MALI

  __________ 1. Ang lawa ay anyong tubig na napapligiran ng napapaligiran ng lupa.

  __________ 2. Ang dagat ay mas malaki kaysa sa karagatan.

  __________ 3. Ang talon ay nagmumula sa mataas na lugar.

  __________ 4. Ang ilog ay nagdurugtong sa dalawang anyong tubig.

  __________ 5. Mahalaga ang mga anyong tubig dahil ditto kumukuha ng pang hanap

  buhay ang mga tao.

  __________ 6. Ang bundok ay mas mataas sa burol.

  __________ 7. Ang bulkan ay maaaring tayuan ng bahay upang ditto manirahan.

  __________ 8. Ang lahat ng anyong tubig ay maaaring pagkunan ng pang hanabuhay.

  __________ 9. Ang kapatagan ay halimbawa ng anyong lupa.

  __________ 10. Ang lawa ay halimbawa ng anyong tubig.

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL

  PRESCHOOL KINDER 2 – Filipino

  April 3, 2020

  Panuto: A. Isulat ang salitang naglalarawan sa bawat larawan. Gamitin ito sa pangungusap.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  B. Ikahon ang salitang naiiba sa pangkat ng bawat bilang. 1. malabo maganda umiiyak

  2. masaya umiinom malawak 3. lumilipad maingay malalim

  4. madilim maliwanag natutulog 5. malaki nagsusulat mabilis

  6. naglalaro matalim mataas

 • 7. makupad kumakain matalino 8. mayaman mahirap mabilis

  9. malusog matayog nagwawalis 10. nagdarasal tahimik payapa

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL KINDER 2 – Reading

  March 31, 2020

  Directions A: Cross-out a box that names a person, a thing, a place or an animal.

  fox school sad boat

  baby pretty crib bear

  bedroom priest dark dress

  ball table teacher lion

  Directions B: Group these nouns under the proper column.

  aunt

  rat

  market

  driver

  owl

  pencil

  shoes

  park

  duck

  mall

  car

  friend

  PERSONS

  _______________

  _______________

  _______________

  ANIMALS

  _______________

  _______________

  _______________

  PLACE

  _______________

  _______________

  _______________

  THINGS

  _______________

  _______________

  _______________

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL KINDER 2 – Math

  April 1, 2020

  Directions A: Write the missing number.

  2 6 8

  16 20

  22 30

  34 36 42

  42 50

  Directions B: Counting by 5s.

  5 __ __ 20

  _ 20

  _

  25

  _ _

  30 __ 40 __

  __

  40 __ 50

 • Directions A: Draw 10 eggs on each boxes. Skip count by 10s. Write the number on the line.

  10

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL KINDER 2 – Math

  April 1, 2020

  Directions A: Write the missing number.

  2 6 8

  16 20

  22 30

  34 36 42

  42 50

  Directions B: Counting by 5s.

  5 __ __ 20

  _ 20

  _

  25

  _ _

  30 __ 40 __

  __

  40 __ 50

 • Directions A: Draw 10 eggs on each boxes. Skip count by 10s. Write the number on the line.

  10

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL

  KINDER 2 – Reading

  March 30, 2020

  Directions: A. Complete the name of each picture by writing initial consonant blend on the

  lines. ( br, cr, dr, fr, gr, pr or tr )

  1. __ __ ive

  2. __ __ acelet

  3. __ __ own

  4. __ __ uits

  6. __ __ apes

  7. __ __iest

  8. __ __ ead

  9. __ __ uck

  10. __ __ ess

 • B. Write the name word of each picture. Choose your answer below. broom trumpet crab friends grass

  drum principal brain trunk crib

  1. 2.

  3.

  4. 5.

  6.

  7.

  8. 9.

  10.

 • LA IMMACULADA CONCEPCION SCHOOL PRESCHOOL KINDER 2 – Science

  April 2, 2020

  Directions A: Make your own weather chart. (use materials that you have at home)

  Directions B: Make a 1-week weather calendar. Use the characters to represent each weather.

  Sunny Cloudy Rainy Stormy Windy

  SUN MON TUE WED THURS FRI SAT

  K2_ST4_AP K2_ST4_FIL K2_ST4_GRAMMAR K2_ST4_MATH (2) K2_ST4_MATH K2_ST4_READING K2_ST4_SCI