Click here to load reader

Kullanım Kılavuzu - dkelektronik.com.tr · 1 Kutu İçindekiler 1 Adet SL-HG12D Sıcak Hava Tabancası 1 Adet reflektör uç 1 Adet kazıyıcı uç 1 Adet koni uç 1 Adet cam koruyucu

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kullanım Kılavuzu - dkelektronik.com.tr · 1 Kutu İçindekiler 1 Adet SL-HG12D Sıcak Hava...

 • Kullanm KlavuzuSL-HG12D

  Scak Hava Tabancas

 • nemli: alan gvenliini salamak iin, rnn ii tamamlandnda, g kablosunu ekiniz.

  DK Elektronik haber vermeksizin rn gelirme ve tasarmda deiiklik yapma hakkn sakl tutar.

  DK ELEKTRONK BLGSAYAR SAN.TC.LTD.T

 • Deerli Mterimiz,

  Modern tesislerde en son teknoloji ile retilen ve titiz kalite kontrol ilemlerinden geirilen rnn size uzun yllar en verimli biimde ve gvenli bir ekilde hizmet etmesini istiyoruz. Bu nedenle, rn kullanmadan nce klavuzun tamamn dikkatlice okuyunuz.

  Sunline tercihiniz iin teekkr ediyoruz. DK Elektronik Bilgisayar San. Tic. Ltd. ti.

 • 1

  Kutu indekiler1 Adet SL-HG12D Scak Hava Tabancas1 Adet reflektr u1 Adet kazyc u1 Adet koni u1 Adet cam koruyucu u1 Adet Balk kuyruu u1 Adet Teknik Servis Bilgi Formu 1 Adet Kullanm Klavuzu

 • 2

  Genel zellikler

  Gvenlik Uyarlar

  Ergonomik tasarmyla kolay kullanm yaratan scak hava tabancas en byk yardmclarnzdan biri olacak. ok bilinmeyen ancak tamirat, tadilat ilemlerinde tahmin einizden daha fazla kullanacanz bir tadilat ustasn size sunuyoruz. 50 ile 600 i scaklk ayar konumuna sahip, LED dijital ekran sayesinde scaklk ayarn dilerseniz kademesiz olarak ayarlayabileceiniz gibi scak hava fleme debisini de kullanm amacnza gre ayarlayabilirsiniz. 2000 wa gcndeki Sunline SL-HG12D Scak Hava Tabancas; boya skm, metal su borular defrost, plask ve trevi rnlerdeki lehimleme, s ile kltme daraltma, duvar kad skm ve baz metal kaplamalarn ekillendirme ilemleri gibi sklkla yapnz uygulamalarda gvenle kullanabileceiniz bir rn.

  1. Yetkisiz kiilere onarm yaprmayn ve orjinal olmayan, DK Elektronik garansi haricinde bulunan yedek para kullanmayn. 2. Scak hava tabancanz kesinlikle topraklamas olan bir prizde kullann.3. Kullanm esnasnda gvenlik gzl, filtreli maske veya toz maskesi ve kaln i eldiveni kullann. (Yksek sdan kabilecek duman size zarar verebilir.)4. Eer mmknse alma alannz d mekanda olsun. Deil ise, alnz yerin iyi havalanmasn salayn.5. Kazalara neden olmamak iin ve kabilecek dumandan zarar grmemesi alma alannzda sizden baka kimse olmamasna zen gsterin.6. alnz yeri temiz tutun. Ak, tala, kat ve kolay tutuabilecek ve patlayabilecek maddeleri almaya balamadan nce uzaklarn.7. Pencere, cam, fayans ve yaprc kullanlan yerlerde tabancanz kullanrken dikkat edin. Baz yaprclar yumuatacan, cam ve fayans gibi maddeleri de atlatacan unutmayn.8. Kullanm srasnda tabancann ucunu direkt olarak yzeye basrmayn ve mesafeli aln. Scak hava akna engel olabilecek toz ve benzeri aklarn tabancann hava kanallarna girmemesine zen gsterin.9. Scak hava tabancasnn lehimlere de zarar verebileceini unutmayn. Lehimli yerlerde mesafeli aln.10. alma giysinizi doru sein. Uzun ve sarkan elbiseler giymeyin.11. Kullanmadnz zamanlarda tabancanzn fiini ekip kaldrn.

 • 3

  zel alrma Uyarlar

  DKKAT: Scak hava tabancas ile alrken gvenlik kurallarna uyulmamas halinde yangn patlama elektrik arpmas v.b. hasarlar oluabileceini ve vcudunuzda yanklara neden olabileceini unutmaynz.DKKAT: Hasar grm scak hava tabancas ile almaynz. Hasarl blm onarmaya almayn, cihaz kurcalamayn.ncelikle elektrik balansn kesin.

  DKKAT: Hasar grm bir g kablosu elektrik arpmasna neden olabilir. G kablosunu dzenli olarak kontrol edin. G kablosu zarar grdnde alrmayn. G kablosunu yanc madelerden, keskin kenarl emlardan uzak olmasna dikkat edin.

  DKKAT: Ak havada alrken yamurdan koruyun nemli veya slak ortamlarda almayn. Bu durum bir elektrik arpmasna neden olabilir. Cihaz kuru tutun. klimsel koullar gz nnde bulundurun. Islak boru radyatr v.b. shhi tesisat ilerinde, ocaklar ve buzdolaplar yzeylerlerinde alma yapmaynz, vcut temasndan kannz.

  DKKAT: Cihaz Kaak akm korumal topraklamas olan bir priz zerinden kullannz(RCCB).

  DKKAT: Yanc ve sv gazlar olan potansiyel patlama riski olan bir ortamda kullanmaynz. Yanc ve gaz kutu bidon kaplar bo dahi olsa patlama oluturabilecek ortamlardr. Cihaz kullanmaynz.

  DKKAT: Tavan ve taban boluklarndaki bulunan kaplamalarda bulunabilecek olan yanc izolasyon malzemelerine yakn almayn

 • 4

  DiKKAT: Yangn tehlikesi; ate oluma riski olan yerlerde veya nesneler ile denemsiz, nlem almadan almaynz.Cihaz ilem sonunda soumaya braklacak ise dik ve ayakta bir ekilde konumlandrarak tamamen soumasn bekleyin.

  DKKAT: Yangn tehlikesi; kolaylkla yangn ve patlamalara neden olabilecek olan plask trevi, gaz, vernik v.b. malzemeler ile alrken kesinlikle ortamda yangn sndrc bulundurun.

  DKKAT: Zehirlenme tehlikesi; gaz ve toksit yayabilecek plask trevi vernik v.b. malzemeler ile alrken havay direkt solumayn maske kullann ve ortamn mutlaka havalandrmasnn olmasna dikkat ediniz.

  DKKAT: Yaralanma tehlikesi! Scak hava tabancas sc elemanlarna ve ularna temas edilmesi, cilt yanklarna neden olur. zellikle ocuklar cihazdan uzak tutunuz. Sa kurutma makinesi gibi kullanmayn hava flemeyi yznze ve vcudunuza dorultmayn.

  DKKAT: Scak hava tabancasnn g kablosunu ebekeye balamadan nce termal rle ve sc elemanlarnn direkt almasn nlemek iin ama kapama anahtarn ''OFF'' konumunda yani kapal olmasna dikkat edin.

  DKKAT: Yaralanma tehlikesi! Cihaznnz iin ok uygun olmayan u (nozul) kullanmanz ciddi yaralanmalara neden olabilir. Orjinal sunline U (nozul) kullann.

  DKKAT: Yaralanma ve yangn tehlikesi. Scak hava tabancas ocuklar iin tehlikelidir. ocuklarn ulaamayaca yerlede muhafaza ediniz.

 • 5

  Teknik zellikler

  Kullanm Talimatlar

  ! DKKAT: Ar snma tehlikesi! Scak hava tabancasn yatay ve aadan yukarya doru yanl konumda kullanmayn. Gvdedeki havalandrma kanallarn ve ularn azn kapatmayn.Model SL-HG12D Voltaj (V) 220-240 Frekans (Hz) 50/60Hz G (W) 2000 Anahtar Kademe 0-- Koruma Snf / ift zolasyon Scaklk 50-600

  Hava Ak DzenlemesiHava ak hava akm kontrol dmesi ile kontrol edilebilir. Hava akmn arrmak iin, 8.hava akm kontrol dmesinde +hava akmn azaltmak iin, 8.hava akm kontrol dmesinde basn.

  Minimal hava ak

  Maximum hava ak

  Scaklk AyarScaklk ayar cihaz soukken deil scakken yaplabilir hava scakln arrmak iin, 9.hava akm kontrol dmesinde +hava scakln azaltmak iin, 9.hava akm kontrol dmesinde basn

 • 6

  Garanti artlarNormal alrma artlar dahilinde; rn san alma tarihi ibariyle malzeme ve iilik hatasndan dolay 2 yl garanlidir. Pil sznlar yanl bakm ve hasar verici maddeler ile temizlenmesi yetkisiz kilerce almas kurcalanmas v.b. kullanc hatalarndan dolay garan kapsam d kalr. rn resimleri referans iindir, gerek rnlerden farkllk gsterebilir. Bu belgede verilen bilgiler nceden haber vermeksizin deirilebilir. Bu belgede yer alan hi bir ey ek garan oluturmaz. Holdpeak-Trkiye ve DK Elektronik teknik hatalar ve yazm eksikliinden sorumlu tutulamaz.

  Serin Hava AamasHava ak scakl 50 C zerindeyken serin hava dzenleme ilemi yaplamaz. Scakl 50 C ve daha alt bir deere ayarlamalsnz uygunserin hava iin 1-2 dk beklemelisiniz. Serin hava akm cihaz soutmak iin ve boya kurutma ilemleri iin idealdir.

  Temizlik ve Bakm ncelikle cihazn g kablosunu fiden ekiniz. Cihazn gvenli ve verimli alabilmesi iin havalandrma yuvalarn ve nozullar temizleyin. Cihazn arza yapmas durumunda yine g kablosunu fiden ekiniz. Yetkisiz kiilerce mudahale edilmesine izin vermeyin.Kullanm Voltaj / Gkablosu Scak hava tabancasn teknik veri ekende belirlen ebeke voltaj deeri ile kullannz AC g kablosu 2 1.5mm bir iletken kesitlidir.

  Scak Hava Tabancas Kullanm alanlarScak hava tabancalarnn bir ok kullanm alan vardr, fakat genel olarak deiik yerlerden boya syrma ve skme ilerinde kullanlr. Ayrca baz yaprclarn yumualmasnda, baz plask kaplamalarn yumualmas ve ekillendirilmesinde, silikon ve mask aklarnn sklmesinde, duvar katlarnn sklmesinde ve lehimlerin sklmesinde kullanlr. Dk s ayarnda nemli bir tahta veya aac kurutmada, boyann kuruma sresini ksaltmada ve baz plask maddelerin slarak bklmesinde kullanlabilir. Scak hava tabancalar sa kurutma makinalarna benzer ve ok daha fazla scak havay daha uzaa ilerler. Bu yzden yanl kullanlrsa tehlikeli olabilir. Baz modeller 650 dereceye kadar s yayabilir.Scak Hava Tabanca Kullanm nerileri Scak hava tabancas ile zellikle boya skmek olduka basit bir ir. Kullanacanz yzeyde birden ok boya katman varsa nce birinci katmandan balayp birin, sonra dierine gein. Eer alnz alan veya cisim kk ve hassas bir yerde ise scak hava tabancas yerine kimyasal boya skcler de kullanabilirsiniz. Scak tabancasn kullanrken reci firmann tavsiyeleri dikkate aln. Makinanz yava ve dairesel hareketlerle kullann. Bir yzeyde direkt olarak birka saniye bekletmeyin. nk scak hava tabancasnn scakl kavurmaya ve alev aldrmaya yetecek dzeydedir. Yumuayan ve kabaran boya katmann kazyc veya spatula ile syrp aln.

 • Tehlikeli maddeler yeral sularna szabileceinden, ayrrlmam elektrikli ev aletleri rastgele alamaz. Yeni cihaz deiimi iin eski cihaz sacya iade edilmelidir.

  Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve rne ait yedek para temin edilebilecek noktalar hakkndaki bilgiler aadaki gibidir. DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Topselvi Caddesi MA Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117Kartal-stanbul-Trkiye PK: 34873 Destek ha 0 850 433 04 04www.dkelektronik.com.trNOT: Bu belgede yer alan bilgiler nceden haber verilmeksizin deirilebilir. DK Elektronik rnlerine ve hizmetlerine ilikin garanler bu rnler ve hizmetler ile birlikte gelen ak garan beyannda belirlmir. Bu belgede yer alan hi bir ey ek garan oluturacak ekilde yorumlanmamaldr DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazm hatalarndan yada eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd nin izni olmakszn teknik zelliklerin hi bir blm her hangi bir formda veya her hangi bir yolla eviri, deiiklik yada adaptasyon gibi trevlerde kullanlmak zere yeniden hazrlanamaz tm haklar sakldr.

  malat: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd thalat: DK Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Ynem Ofisi; Topselvi Caddesi MA Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117 Kartal-stanbul-Trkiye PK: 34873 Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05 Lojisk & Servis; Manolya Caddesi Dadalolu Sok No:3/B Soanlk/kartal/stanbul Tel: +90 216 452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

  Sunline bir Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd tescilli markasdr.Her hakk Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd ne air.

  TEKNK SERVS BLGLER

  7

  rn Tanmlamas: Scak Hava Tabancas Ticari Tanmlamas: Scak Hava Tabancas Model: Mene lke: P.R.C

  SL-HG12D

  Bu Cihaz Aaidaki Standartlara Gre Test Edilmir.EN 55014-1:2016 EN 61000-3-2-2014 EN61000-3-3-2013 EN 55014-2-1997 +A1+A2 EN 60335-1-2012EN6335-2-45-2002

 • Arza Durumunda Yaplacaklar rn kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun. 7/24 Destek han arayarak rn sevki iin bilgi verin.

  Cihaz Garan Kapsam Dnda Brakan SebeplerSahip olduunuz cihaz iin belirlenmi kullanm standartlarna uymak tkecinin ykmllndedir.

  1. Sv Temas;Cihaznz her trl sv temasndan ve nemli ortamdan koruyunuz.2. Cihazn Darbe Grmesi; Cihazn darbe grmesi, yere dmesi, cihaz zerine ar cisim konulmas ve cihazn esnemelere maruz kalmasda darbe ile ayn etkileri yaratmaktadr. Yangn, sel veya yldrm dmesi durumunda meydana gelen hasar ve arzalar.3. Deiim Gerekren Hallerde Uyulmas Gerekenler;Fabrikasyon hatas olan cihazlarn deiimi iin cihaz orjinal ambalaj ierisinde olmaldr ve cihazn ambalajnn ypranmam ve yrlmam olmas gerekmektedir. Ayrca cihazn d grnmnde kesinlikle hasar olmamaldr. Cihaz ile aldnz faturann bir kopyasda cihaz ile birlikte gnderilmelidir.4. Yetkisiz Mdahale; Yetkisiz mdaheleden saylan durumlar rne ait bir paray deirme, yetkisiz kiilerce yaprlacak onarmlar ve DK Elektronik garansinde olmayan bir yedek para kullanmn ierir.5. Yksek Voltaj Ar Yk ;Voltaj dkl veya fazlall topraksz priz kullanlmas, hatal elektrik tesisandan meydana gelen hasar ve arzalar. Cihazn besleme voltaj ve eki akm cihaz dizayn edilirken belirlenir. Cihazn alabilecei voltaj ve akm birimleri cihazn kullanma klavuzunda belirlmir.6. Kullanma Klavuzu ve Garan Belgesindeki Belirlen Hususlara Aykr Kullanlmasndan Kaynaklanan Arzalar;Cihazn verimli kullanlmasn salamak can ve mal gvenliini korumak amacyla DK Elektronik Kullanm klavuzlarnda yeterli bilgilendirme ve uyarlar yapmaktadr. Kullanclarn belirlen bu hususlara uymas arr. Cihaz garan belgesiyle birlikte, sa belgesinin bir fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazn garan belgesinde san alma tarihi fatura numaras ve yetkili sac kae ve imzas bulunmaldr.

  Tkecilerin ikayet ve razlar Konusundaki Bavurularn Tkeci Mahkemelerine Ve Tkeci Hakem Yapabileceklerine likin Bilgi;Arzalarda kullanm hatasnn bulunup bulunmadnn, yetkili servis istasyonlar, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamas halinde srasyla; maln sacs, ithalats veya recisinden birisi tarandan mala ilikin azami tamir sresi ierisinde dzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nshasnn tkeciye verilmesi zorunludur. Tkeciler, ikinci krada belirlen rapora ilikin olarak bilirkiitarandan tespit yaplmas talebiyle uyumazln parasal deerini dikkate alarak tkeci hakem heyene veya tkeci mahkemesine bavurabilir.

 • Tkeci Kanunun 11. Maddesinde Tkeciye Salanan Seimlik Haklar;

  1. Maln aypl olduunun anlalmas durumunda tkeci; a- Salan geri vermeye hazr olduunu bildirerek szlemeden dnme, b- Salan alkoyup ayp orannda sa bedelinden indirim isteme, c- Ar bir masraf gerekrmedii takdirde, btn masraflar sacya ait olmak zere salann cretsiz onarlmasn isteme, - mkn varsa, salann aypsz bir misli ile deirilmesini isteme, seimlik haklarndan birini kullanabilir. Sac, tkecinin tercih ei bu talebi yerine germekle ykmldr.

  2. cretsiz onarm veya maln aypsz misli ile deirilmesi haklar reci veya ithalatya kar da kullanlabilir. Bu kradaki haklarn yerine gerilmesi konusunda sac, reci ve ithalat mteselsilen sorumludur. reci veya ithalat, maln kendisi tarandan piyasaya srlmesinden sonra aybn doduunu ispat ei takdirde sorumlu tutulmaz.

  3. cretsiz onarm veya maln aypsz misli ile deirilmesinin sac iin oransz glkleri beraberinde gerecek olmas hlinde tkeci, szlemeden dnme veya ayp orannda bedelden indirim haklarndan birini kullanabilir. Oranszln tayininde maln aypsz deeri, aybn nemi ve dier seimlik haklara bavurmann tkeci asndan sorun tekil edip etmeyecei gibi hususlar dikkate alnr.

  4. cretsiz onarm veya maln aypsz misli ile deirilmesi haklarndan birinin seilmesi durumunda bu talebin sacya, reciye veya ithalatya ynellmesinden ibaren azami otuz i gn, konut ve tal amal tanmazlarda ise altm i gn iinde yerine gerilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarnca karlan ynetmelik eki listede yer alan mallara ilikin, tkecinin cretsiz onarm talebi, ynetmelikte belirlenen azami tamir sresi iinde yerine gerilir.

 • GARANT BELGES

  reci veya thalat Firmann;Unvan: Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Adresi: Topselvi Caddesi MA Rezidans B Blok No:100 B Blok Kat:13 No:116-117Telefonu: +90 216 452 40 04Faks: +90 216 452 40 05e-posta: [email protected] mzas:

  Firmann Kaesi:

  Sac Firmann;Unvan:

  Adresi:

  Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Says:Teslim Tarihi ve Yeri:

  Yetkilinin mzas:

  Firmann Kaesi:

  Cinsi:Markas:Modeli:

  Garan Sresi: 24 AyAzami Tamir Sresi: 20 Gn

 • Garan Sresi: 24 AyAzami Tamir Sresi: 20 Gn

  GARANT ARTLARI1) Garan sresi, maln teslim tarihinden ibaren balar ve 2 yldr. 2) Maln btn paralar dahil olmak zere tamam garan kapsamndadr.3) Maln aypl olduunun anlalmas durumunda tkeci, 6502 sayl Tkecinin Korunmas Hakknda Kanunun 11. maddesinde yer alan;

  a- Szlemeden dnme,b- Sa bedelinden indirim isteme,c- cretsiz onarlmasn isteme,- Salann aypsz bir misli ile deirilmesini isteme, haklarndan birini kullanabilir.

  4) Tkecinin bu haklardan cretsiz onarm hakkn semesi durumunda sac; iilik masra, deirilen para bedeli ya da baka herhangi bir ad alnda hibir cret talep etmeksizin maln onarmn yapmak veya yaprmakla ykmldr. Tkeci cretsiz onarm hakkn reci veya ithalatya kar da kullanabilir. Sac, reci ve ithalat tkecinin bu hakkn kullanmasndan mteselsilen sorumludur.

  5) Tkecinin, cretsiz onarm hakkn kullanmas halinde maln;- Garan sresi iinde tekrar arzalanmas,- Tamiri iin gereken azami srenin almas,- Tamirinin mmkn olmadnn, yetkili servis istasyonu, sac, reci veya ithalat tarandan bir raporla belirlenmesi durumlarnda; tkeci maln bedel iadesini, ayp orannda bedel indirimini veya imkn varsa aln aypsz misli ile deirilmesini sacdan talep edebilir. Sac, tkecinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine gerilmemesi durumunda sac, reci ve ithalat mteselsilen sorumludur.6) Maln tamir sresi 20 i gnn. Bu sre, garan sresi ierisinde mala ilikin arzann yetkili servis istasyonuna veya sacya bildirimi tarihinde, garan sresi dnda ise maln yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden ibaren balar. Maln arzasnn 10 i gn ierisinde giderilememesi halinde, reci veya ithalat; maln tamiri tamamlanncaya kadar, benzer zelliklere sahip baka bir mal tkecinin kullanmna tahsis etmek zorundadr. Maln garan sresi ierisinde arzalanmas durumunda, tamirde geen sre garan sresine eklenir.

  7) Maln kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykr kullanlmasndan kaynaklanan arzalar garan kapsam dndadr.

  8) Tkeci, garanden doan haklarnn kullanlmas ile ilgili olarak kabilecek uyumazlklarda yerleim yerinin bulunduu veya tkeci ileminin yapld yerdeki Tkeci Hakem Heyene veya Tkeci Mahkemesine bavurabilir.

  9) Sac tarandan bu garan belgesinin verilmemesi durumunda, tkeci Gmrk ve Ticaret Bakanl Tkecinin Korunmas ve Piyasa Gzemi Genel Mdrlne bavurabilir.

 • rnnz