of 40/40

İHALEDOKÜMANITESLİMETMETUTANAĞI10 VAKUMMAKİNASI ADET 1 11 PİANOPANO ADET 1 12 ÖNYIKAMAMAKİNASI ADET 1 13 HAŞLAMAMAKİNASI ADET 1 14 ZARSOYMAMAKİNASI ADET 1 15 TAŞIMABANDI

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of İHALEDOKÜMANITESLİMETMETUTANAĞI10 VAKUMMAKİNASI ADET 1 11 PİANOPANO ADET 1 12...

 • İHALE DOKÜMANI TESLİM ETME TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 01 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN

 • İHALE DOSYASI GERİYE ALMA TESLİM TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 01 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN.

  TARİH: ………/……/2020 Saat: ………..

 • Ek1.b-a: Teklif İsteme BelgesiTarih: 27/08/2020

  1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

  SIRANO MAKİNE CİNSİ BİRİM

  MİKTAR

  1 BUNKER (Z ELEVATORÜ TEKNESİ) ADET 12 Z ELEVATÖRÜ (3 METRE Boyunda) ADET 13 BOYLAMA DÖNER ELEK 4 GÖZLÜ ADET 14 BADEM KIRMA MAKİNASI ADET 15 TOPLAMA BANDI ADET 16 60 LIK ELEME MAKİNASI ADET 17 SAVURMA MAKİNASI ADET 18 ASPİRATÖR ADET 19 SİKLON ADET 110 VAKUMMAKİNASI ADET 111 PİANO PANO ADET 112 ÖN YIKAMA MAKİNASI ADET 113 HAŞLAMA MAKİNASI ADET 114 ZAR SOYMA MAKİNASI ADET 115 TAŞIMA BANDI ADET 116 SEÇME BANDI 3 METRE ADET 117 BADEM EZMEZİ FORM MAKİNESİ ADET 118 BADEM EZMESİ YOĞURMA MAKİNESİ (30Kg) ADET 119 BADEM EZMESİ YOĞURMA MAKİNESİ (45Kg) ADET 120 BADEM EZMESİ KARIŞTIRMA MİKSERİ ADET 121 BADEM ÖĞÜTME MAKİNESİ ADET 122 KÜVEZ SHRİNK MAKİNESİ ADET 123 TÜNELLİ SHRİNK MAKİNESİ ADET 124 FİLE BADEM MAKİNESİ ADET 125 BADEM ELEME-BOYLAMA MAKİNESİ ADET 126 BADEM KURUTMA FIRINI ADET 127 BADEM KURABİYESİ PİŞİRME FIRINI ADET 1

  2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifinizdavet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusukalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

  3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Telefon : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks : __________________

  4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarımhizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi vekatalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

  https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/

 • 5. Teklifler en geç 17/09/2020. Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir.

  7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara veekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir.Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt veŞartlarını imzalayınız.

  (I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere,Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

  Teslim Adresi: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  (II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri herbakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyledeğerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren veistenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

  (III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’tebelirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreylegeçerli olacaktır.

  8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizeulaşabilirsiniz:

  Telefon: 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks :

  Web adresi : www. Datcakoyurunleri.com.tr

  Saygılarımla,Kadir ÜNALŞirket Müdürü

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

  Sipariş No : MAL/01Sipariş Tarihi : ____________________________________________Alıcının Adı :DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

  Alıcının Posta Adresi : REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Telefon No. : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks No. .-Konu: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ’nin “Bademin

  Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin Kurulması projesi kapsamındamakine ekipmanların temin işi.

  KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}………………………………………….…………………………………………..

  Sayın Yetkili:

  Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere veTemin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

  Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

  Saygılarımla,

  Kadir ÜNALŞirket Müdürü

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

  Projenin Adı :”Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin KurulmasıAlıcı : DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİSatıcı : ………………………………………

  ……………………………………….

  Sözleşme no : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/01

  1. Fiyatlar ve İhtiyaç ÇizelgesiSıraNo:

  Malın Cinsi/ KalemNo.

  Miktar

  Birim Fiyat Toplam Fiyat Teslim Süresi

  1 BUNKER (Z ELEVATORÜTEKNESİ)1

  2 Z ELEVATÖRÜ (3 METREBoyunda)1

  3 BOYLAMA DÖNER ELEK 4GÖZLÜ1

  4 BADEM KIRMA MAKİNASI 15 TOPLAMA BANDI 16 60 LIK ELEME MAKİNASI 17 SAVURMA MAKİNASI 18 ASPİRATÖR 19 SİKLON 110 VAKUM MAKİNASI 111 PİANO PANO 112 ÖN YIKAMA MAKİNASI 113 HAŞLAMA MAKİNASI 114 ZAR SOYMA MAKİNASI 115 TAŞIMA BANDI 116 SEÇME BANDI 3 METRE 117 BADEM EZMEZİ FORMMAKİNESİ

  1

  18 BADEM EZMESİ YOĞURMAMAKİNESİ (30Kg)1

  19 BADEM EZMESİ YOĞURMAMAKİNESİ (45Kg)1

  20 BADEM EZMESİKARIŞTIRMA MİKSERİ1

  21 BADEM ÖĞÜTME MAKİNESİ 122 KÜVEZ SHRİNK MAKİNESİ 123 TÜNELLİ SHRİNK MAKİNESİ 124 FİLE BADEM MAKİNESİ 125 BADEM ELEME-BOYLAMAMAKİNESİ

  1

  26 BADEM KURUTMA FIRINI 127 BADEM KURABİYESİPİŞİRME FIRINI

  1

  Genel ToplamKDV (%): (Rakam ve yazı ile belirtiniz)Toplam: (Rakam ve yazı ile belirtiniz)(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması

  https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/

 • durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

  Yedek Parçalar : İhale dökümanlarında belirtildiği gibi satıcı tarafından sağlanacaktır.

  Araçlar ve Aksesuarlar : İdari ve Teknik şartnamelerde belirtilen hususlar geçerlidir

  Kullanma Kılavuzları : Makine kullanımı eğitimi satıcı tarafından verilecektir.Kullanma kılavuzu da satıcı tarafından temin edilecektir.

  Bakım Koşulları : Satıcı firma garanti süresince bedelsiz, süresi dolunca ücretkarşılığı yerine getirecektir.

  2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanmasısırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

  3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

  4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

  5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ayboyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılışekilde belirtiniz.

  6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

  7. İstenen teknik özellikler(I) Genel Tanım: İhale dosyasının diğer bölümlerinde belirtilmektedir.(II) Teknik Özellikler ve Standartlar: İdari ve teknik şartnamelerde

  belirtilmektedir.(III) Performans değerleri : İdari ve teknik şartnamelerde belirtilmektedir.

  Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalarolması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}

  8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt veşartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi biryükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

  TEDARİKÇİNİN ADI:………………………………..…………………………………………

  Yetkili Kişinin İmzası:Yer:Tarih:

 • EK-4TASLAK SÖZLEŞMEİşbu Sözleşme,Bu ve bundan sonrasında “İşveren” olarak anılacak olan DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZMTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇAMUĞLA ile, Bu ve bundan sonrasında “Yüklenici” olarak anılacakolan …………………………………..İşyeri arasında 2020 yılının……………Ayının ….……….………..gününde imzalanmıştır.İşbu Sözleşme ile; İşveren; YüklenicininSözleşme No : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/01Davet Tarihi : …./…../2020Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıkapsamında yapılacak yatırımlara yukarıda belirtilen sözleşme no ile hibe desteği almayı hakkazanan projemizi gerçekleştirmek üzere / /2020 tarihinde Yüklenici firmanıztarafından vermiş olduğunuz ve bu İşlerin ifası ve tamamlanması ile bunlardankaynaklanabilecek her türlü kusurun telafisi için verilmiş bulunan Teklif kabul etmiştir.

  İşbu Sözleşme aşağıdakileri içermektedir:1. İşbu Sözleşmede, kelime ve ifadelerin tümü, bundan böyle, Sözleşme

  Koşullarında belirtilen mukabil tanımlarla aynı anlama gelecek ve işbuSözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturacak, yorumlanacak ve kabuledilecektir.

  2. İşveren tarafından Yükleniciye işbu Sözleşme kapsamında belirtildiğişekilde yapılacak ödemelerin karşılığında, Yüklenici; İşverene, İşleri heraçıdan bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa etmeyi, tamamlamayı,ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusuru telafi etmeyi işbu Sözleşmeuyarınca taahhüt eder.

  3. İşveren, işbu Sözleşme ile, İşlerin ifa edilmesi, tamamlanması, vebunlardan kaynaklanacak her türlü kusurun telafi edilmesi karşılığında,Sözleşme bedeli ya da Sözleşme kapsamında belirtilen zamanlarda veşekilde Sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek olan diğer meblağlarıYükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

  4.Verilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi birayarlamaya tabi tutulmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.

  İş bu sözleşme işveren tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve teslim edilmiştir.İşverenin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

  Yüklenicinin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

 • EK-5DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI

  NO:240 A DATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEMEPAKETLEME” TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/01 ( MAKİNE-EKİPMAN )

  ALIMIİDARİ ŞARTNAMESİDİR

  1- Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240A DATÇA MUĞLA adresi teslimi, sigorta, navlun v.b. giderleri satıcıya aitolacak şekilde satın alınacaktır. Satın alınacak makine ekipmanların cinsi,özellikleri ve miktarları ekteki teknik şartname, idari şartname ve Ek1.b-a:Teklif İsteme Belgesi formunda sunulmaktadır.

  2- Teklifler yatırımcı firma tarafından kapalı zarflar içinde verilen/teslim edilentekliflerin aynı anda açılması sonucunda değerlendirilerek İhale teklife davetkonusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren yükleniciye yapılacaktır.

  3- KKYDP kapsamında yapmakta olduğumuz bu projede mal alımı ile ilgilihiçbir avans ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenicilerin belirlenmesinden(yüklenici ile sözleşme yapıldıktan) sonra fiyat farkı v.b. ödemeyapılmayacaktır. Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takibenödenecektir.

  4- Teklifler en geç 17/09/2020 tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir/ teslim edilecektir.5- Teklifler 18/09/2020 tarihinde saat 09.00’da belirtilen adreste açılacaktır.6- Mal teslimi ve nakliye ile ilgili Vergi, resim ve harçlar yüklenici firmatarafından ödenecektir.7- Bakım Koşulları:Yüklenici 10 yıllık süre içersinde , satın alınan mal (makineekipman)ların garanti kapsamında olanlarını garanti süresi boyunca ücretsizolarak, garanti kapsamı dışında ise bedeli karşılığında bakım ve yedek parçaihtiyacı karşılama garantisi verecektir.8- Mal alımıyla ilgili vermiş olduğunuz fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmeninuygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.9- Potansiyel yüklenicilerden esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve TicaretOdasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Teklifiimzalayan kişinin imza sirküleri, Vergi levhası, Ana bayi ise ana bayiliksözleşmesi, Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, Üretici veya ana bayi değilise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) istenmektedir.10- Verilen teklifler 45 gün süreyle geçerli olacaktır. İhale sonunda tedarikçifirma sözleşmeyi imzaladıktan sonraki 60 gün içerisinde tüm mal (Makineekipman) ları getirip montajını yaparak teslim etmekle hükümlüdür.11-Üretimin gerçekleşmesi için gerekli eğitim tedarikçi firma tarafındanverilecektir.12- İdaremiz satın alımı yapıp yapmamakta serbest olup, ihaleyi kabul edipetmeme yetkisine sahiptir.

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • EK-6

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240 ADATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEME PAKETLEME”

  TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/01 ( MAKİNE-EKİPMAN ) ALIMI

  TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

  SIRANO

  SATINALINACAKMAKİNEEKİPMANADI

  TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİRİM MİKTAR

  1BUNKER (ZELEVATORÜTEKNESİ)

  Dolum bunkerı bademi taşıyıcı z elevatorunatitreşimle elevatorun kapasitesine göre bademverme işleminde kullanılır.Ürün teması olanbölümleri 1,5mm paslanmaz krom sacdan imaledilecektir.

  Adet 1

  2 Z ELEVATÖRÜ (3METRE Boyunda)

  40 cm Eninde Plastik kovalı taşıma sistemi ileçalışır yan gövde sacları 2.5mm sacdan imaledilecektir Boy 3 metre olacaktır dinamosu 1.5kw 40 rpm sonsuz redektörlü olacaktır.

  Adet 1

  3 BOYLAMA DÖNERELEK 4 GÖZLÜ

  4 bölümlü ürün değen yerler 1,5 siyah sacdanimal edilecektir. Şasesi 50x100 profilden imaledilecektir. Elekler siyah sacdan imaledilecektir. Dinamosu 1,5kw gücündeolacaktır.

  Adet 1

  4 BADEM KIRMAMAKİNASI

  Tıp:merdaneli/ motor gücü:0,75kw 900rpm /Malzemesi 2,5 mm paslanmaz krom sacdanimal edilecektir.Üst teknesi 1,5 mm paslanmazkrom sacdan imal edilecektir.Teknedenmakine içerisine taşıyıcı olarak titreşimsistemli Kullanılacaktır..

  Adet 1

  5 TOPLAMA BANDIBoyut :5 metre yatay bant genişliği 40cm /malzeme demir /motor gücü 1,1kw 80 rpmBandı gıdaya uygun yapılacaktır.

  Adet 1

  6 60 LIK ELEMEMAKİNASI

  Elek teknesi 1.5 mm krom sacdan imaledilecektir. Üst giriş ve çıkış yerleri 1,5mmkrom sacdan imal edilecektir. Elek kasalarıelektrostatik boya olacaktır. Elekler kromsacdan imal edilecektir. şasesi 3mm siyahsacdan imal edilecektir. dinamosu 0,47kwvibro kullanılacaktır.

  Adet 1

  7 SAVURMAMAKİNASI

  Alt taban aspiratör şasesinin yan sacları 3mmpaslanmaz krom sacdan imal edilecektir. Üstgiriş ve çıkış yerleri 1,5mm paslanmaz kromsacdan imal edilecektir. Dinamosu 1,5kw 1500rpm dinamo kullanılacaktır.

  Adet 1

  8 ASPİRATÖR

  3mm siyah sacdan imal edilecektir. İçeridekitozları vakumlayarak toz siklonun içerisinebasınçla gönderme işleminde kullanılır.Dinamosu 5,5 kw 2800 rpm kullanılacaktır.

  Adet 1

 • 9 SİKLONÇap 125xboy 200 ebatlarındadır. Aspiratördengelen tozları içerisinde havayı kıraraktanyavaşlatma işleminde kullanılır.

  Adet 1

  10 VAKUMMAKİNASI

  Vakum pompası 105 m3 elektrık gücü 380wdış ölçüler 1500x1250x1400 mm rezistansboyu 65cm kapasite 1 ile 10 kg vakum zamanı5-15 sn arası ağırlık 450kg

  Adet 1

  11 PİANO PANO

  Yükseklik: 155cm derınlık 70cm en 100 cm dir.pano şasesi yerden yükseklik 15cmpabuçludur. Çalışma gerilimi tirifazedır.Malzeme demirdir. pano kontrol gerilimibulunmamaktadır. Sac kalınlığı 1,5mm siyahsac50x50 köşebentten yapılmaktadır.Elektrosatatik boya kullanılmaktadır. İçindekimalzemeler :şartel ,motorkoruma ,kondektör,role,sürücü,soket vesigorta kontrol bulunmaktadır.

  Adet 1

  12 ÖN YIKAMAMAKİNASI

  Zarı soyulacak bademin üzerindeki tozlarıyıkama işleminde kullanılır. Bu sayedebademin soyulduktan sonra üzerindeki oluşanlekeyi temizlemiş olur. Dinamosu 1,1kw 50rpm redektör kullanılacaktır.

  Adet 1

  13 HAŞLAMAMAKİNASI

  Ön yıkamadan gelen tozu alınmış iç bademinsıcak suda haşlama işleminde kullanılır. Busayede haşlanmış bademin kabuğu yumuşamışolur ve zar soyma makinasına taşımaişleminde kullanılır. Dinamosu 0,47 kw 20 rpmredektör kullanılacaktır

  Adet 1

  14 ZAR SOYMAMAKİNASI

  Tozu alınmış ve haşlamadan gelen kabuğuyumuşatılmış bademin üstündeki kahverengizarını soyma işleminde kullanılır. Dinamosu0,25kw 3 adet

  Adet 1

  15 TAŞIMA BANDIBoyut :5 metre yatay bant genişliği 40cm /malzeme demir /motor gücü 1,1kw 80 rpmBandı gıdaya uygun yapılmaktadır

  Adet 1

  16 SEÇME BANDI 3METRE

  Boyu 3 metre genişlik 70cm .Motor gücü1,1kw sürücü ile çalışmaktadır. Gıdaya uygunbant kullanılacaktır. Ürün değen yerler kromsacdan imal edilecektir.

  Adet 1

  17 BADEM EZMEZİFORM MAKİNESİ

  Komple paslanmaz 304 kalite malzemedenüretilmeli,* Saatte max. 250 kg kapasite ürünişleyebilmeLİ, CE sertifikalı, Kazanı 25 kgkapasiteli ,Bant kramayer dişli parça vasıtasıile hareket etmeli,Plc kontrollü otomasyonsistemli, baskı süresi ve basınç takozuayarlı, hava regülatörü özellikleribulunmalı,Çıkarıcı erkek kalıp hava üflemelisistemli ve aşağı yukarı hareket eden sökülüptakılır mekanizmaya sahip koza bağlantılıolmalı, *Otomasyon yazılımı hem manuel hemde otomatik çalışmayaprogramlı olmalıdır.Kalıp ayarı manuelyapılmalı, Sistem kalıplara kıymayı üsttenpresleme ile doldurmalı, Dişi kalıplar lineerhareket etmeli, Makine dakikada minimum19-25 tur formlama yapabilmeli, * Gövdeiçerisinde hidrolik sistem için yağ tankı ve tank

  Adet 1

 • Kadir ÜNAL

  üzerinde 2 adet hidrolik valf ve 1 adetpnömatik valf ile 1.5 kw elektrik motorubulunmalı,

  18BADEM EZMESİYOĞURMAMAKİNESİ (30Kg) 30 Kg. kapasiteli badem ezmesi yoğurmalıdır.

  Adet 1

  19BADEM EZMESİYOĞURMAMAKİNESİ (45Kg) 45 Kg. kapasiteli badem ezmesi yoğurmalıdır.

  Adet 1

  20BADEM EZMESİKARIŞTIRMAMİKSERİ

  Gıdanın temas ettiği yüzeyler ve üç farklıçalışma aparatı tamamen AISI 304paslanmazdan imal edilmeli,Yaylı sistemsayesinde kazan kolayca yukarı aşağı hareketettirilebilmeli

  Adet 1

  21 BADEM ÖĞÜTMEMAKİNESİGüçlü dökme demir redüktörlü,İleri-geriçalıştırma özellikli.

  Adet 1

  22 KÜVEZ SHRİNKMAKİNESİ

  Max. Kesme Ölçüsü: 55x60cm, Mak. ÜrünYükseklik: 25cm, Kapasite: 4-6 adet/dakikaolmalıdır.

  Adet 1

  23 TÜNELLİ SHRİNKMAKİNESİ

  Yarı Otomatik olamlıdır, Paketleme Ölçüleri1100 mm x 500 mm x 600 mm (h), Kapasite4-6 Paket / Dakika, Ayak pedalı veya tuş ile işgüvenliğine uygun kullanım olmalıdır.

  Adet 1

  24 FİLE BADEMMAKİNESİ

  Ürüne has özelliklerini bozmadan kübikbiçimde tek operasyonda kıyılarak isteğe bağlıolarak dört kademeye kadar kalibre edebilen,ürünün temas ettiği tüm bölgelerpaslanmazdan üretilmiş, saatteki kapasitesiyaklaşık olarak 150-200 kg olmalıdır.

  Adet 1

  25BADEM ELEME-BOYLAMAMAKİNESİ

  İsteğe bağlı olarak bademleri kalibrasyonyapabilecek şekilde, gıda yönetmeliğineuygun.

  Adet 1

  26 BADEM KURUTMAFIRINI

  PLC ısı kurutma sistemli, 304 paslanmazdanyapılmış, saatte yaklaşık 80 Kg. kurutacakkapasitede,

  Adet 1

  27BADEMKURABİYESİPİŞİRME FIRINI

  Dijital dokunmatik panel, Buharla/Kurupişirme sistemi, Yapılacak ürüne göre programyapabilme özelliKLİ,ürünü tanıma ve AkıllıPişirme özelliği * Otomatik yıkama vetemizleme özelliKLİ.

  Adet 1

  https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/https://www.mateka.com/urun/hamur-yogurma-hym500/

 • EK 7 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ

  KONULARİŞ PLANI (1)

  AYLAR1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

  HİBEYE ESASPROJEGİDERLERİPROJE İNŞAATİŞLERİ ALIMGİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  İHAL

  EYA

  PILM

  ASIV

  EONAY

  I

  MAK

  İNAL

  ARIN

  İŞYE

  RİNE

  KONUŞLAN

  MAS

  I

  MAK

  İNAL

  ARIN

  İŞYE

  RİNE

  KONUŞLAN

  MAS

  I

  DENEM

  EÜRE

  TİMİV

  EÜR

  ETİM

  EBA

  ŞLAM

  A

  AYNİ KATKIGİDERLERİPROJE İNŞAATİŞLERİ ALIMGİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  Kadir ÜNAL

 • İHALE DOKÜMANI TESLİM ETME TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 02 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN

 • İHALE DOSYASI GERİYE ALMA TESLİM TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 02 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN

  .

  TARİH: ………/……/2020 Saat: ………..

 • Ek1.b-a: Teklif İsteme BelgesiTarih: 27/08/2020

  1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

  SIRANO MAKİNE CİNSİ BİRİM

  MİKTAR

  1 KURUYEMİŞ KAVURMA FIRINI adet 12 TUZLAMAMAKİNASI adet 13 Z ELEVATÖR adet 14 TUZ ELEĞİ adet 1

  5 TAM OTOMATİK PAKETLEME MAKİNASI KOMPLETAKIMadet 1

  6 SOĞUK PRES BADEM YAĞI ÇIKARMAMAKİNESİ adet 17 500 kg VAKUMLU BADEM REÇELİ KAYNATMA KAZANI adet 18 2 NOZULLU TAM OTOMATİK DOLUMMAKİNESİ adet 19 BADEM ŞEKERİ MAKİNESİ adet 1

  10 BADEM EZMESİ DOLUM HAZIRLIK KAZANI VEPOMPASIadet 1

  11 BADEM KAPLAMA (KROKAN) MAKİNESİ adet 1

  2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifinizdavet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusukalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

  3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Telefon : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks : __________________

  4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarımhizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi vekatalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

  5. Teklifler en geç 17/09/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir.

  7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara veekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir.Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt veŞartlarını imzalayınız.

 • (I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, TürkLirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

  Teslim Adresi: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  (II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri herbakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyledeğerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren veistenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

  (III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiğişekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerliolacaktır.

  8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizeulaşabilirsiniz:

  Telefon: 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks :Web adresi : www. Datcakoyurunleri.com.tr

  Saygılarımla,Kadir ÜNAL

  Şirket MüdürüDATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

  REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

  Sipariş No : MAL/02Sipariş Tarihi :Alıcının Adı :DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİAlıcının Posta Adresi : REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLATelefon No. : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks No. .-Konu: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ’nin “Bademin Başkenti

  Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin Kurulması projesi kapsamında makineekipmanların temin işi.

  KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

  …………………………………………………………………………………………………………

  Sayın Yetkili:

  Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere veTemin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

  Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

  Saygılarımla,

  Kadir ÜNALŞirket Müdürü

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

  Projenin Adı :”Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin KurulmasıAlıcı : DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİSatıcı : …………………………………………….

  ……………………………………………Sözleşme no : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/02

  1. Fiyatlar ve İhtiyaç ÇizelgesiSıraNo:

  Malın Cinsi/ Kalem No. Miktar

  BirimFiyat

  Toplam Fiyat Teslim Süresi

  1 KURUYEMİŞ KAVURMA FIRINI 12 TUZLAMAMAKİNASI 13 Z ELEVATÖR 14 TUZ ELEĞİ 1

  5 TAM OTOMATİK PAKETLEMEMAKİNASI KOMPLE TAKIM1

  6 SOĞUK PRES BADEM YAĞIÇIKARMA MAKİNESİ1

  7 500 kg VAKUMLU BADEMREÇELİ KAYNATMA KAZANI1

  8 2 NOZULLU TAM OTOMATİKDOLUMMAKİNESİ1

  9 BADEM ŞEKERİ MAKİNESİ 1

  10 BADEM EZMESİ DOLUMHAZIRLIK KAZANI VE POMPASI1

  11 BADEM KAPLAMA (KROKAN)MAKİNESİ1

  Genel ToplamKDV (%):: (Rakam ve Yazı ile)Toplam: (Rakam ve Yazı ile) (

  (Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olmasıdurumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

  Yedek Parçalar : İhale dökümanlarında belirtildiği gibi satıcı tarafından sağlanacaktır.Araçlar ve Aksesuarlar : İdari ve Teknik şartnamelerde belirtilen hususlar geçerlidirKullanma Kılavuzları : Makine kullanımı eğitimi satıcı tarafından verilecektir.

  Kullanma kılavuzu da satıcı tarafından temin edilecektir.Bakım Koşulları : Satıcı firma garanti süresince bedelsiz, süresi dolunca ücret

  karşılığı yerine getirecektir.

  2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanmasısırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

  3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

  4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

 • 5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ayboyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılışekilde belirtiniz.

  6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

  7. İstenen teknik özellikler(I) Genel Tanım: İhale dosyasının diğer bölümlerinde belirtilmektedir.(II) Teknik Özellikler ve Standartlar: İdari ve teknik şartnamelerde

  belirtilmektedir.(III) Performans değerleri : İdari ve teknik şartnamelerde belirtilmektedir.

  Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalarolması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}

  8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt veşartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi biryükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

  TEDARİKÇİNİN ADI:…………………………………………………….………………………………………………………

  Yetkili Kişinin İmzası:Yer:Tarih:

 • EK-4TASLAK SÖZLEŞMEİşbu Sözleşme,Bu ve bundan sonrasında “İşveren” olarak anılacak olan DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZMTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLAile, Bu ve bundan sonrasında “Yüklenici” olarak anılacakolan ………………………………………………………………….. İşyeri arasında 2020 yılının……………Ayının ….……….………..gününde imzalanmıştır.

  İşbu Sözleşme ile; İşveren; YüklenicininSözleşme No : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/02Davet Tarihi : …./…../2020Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıkapsamında yapılacak yatırımlara yukarıda belirtilen sözleşme no ile hibe desteği almayı hakkazanan projemizi gerçekleştirmek üzere / /2020 tarihinde Yüklenici firmanıztarafından vermiş olduğunuz ve bu İşlerin ifası ve tamamlanması ile bunlardankaynaklanabilecek her türlü kusurun telafisi için verilmiş bulunan Teklif kabul etmiştir.

  İşbu Sözleşme aşağıdakileri içermektedir:1. İşbu Sözleşmede, kelime ve ifadelerin tümü, bundan böyle, Sözleşme Koşullarında belirtilen

  mukabil tanımlarla aynı anlama gelecek ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir bütününüoluşturacak, yorumlanacak ve kabul edilecektir.

  2. İşveren tarafından Yükleniciye işbu Sözleşme kapsamında belirtildiği şekilde yapılacaködemelerin karşılığında, Yüklenici; İşverene, İşleri her açıdan bu Sözleşmeninhükümlerine uygun olarak ifa etmeyi, tamamlamayı, ve bunlardan kaynaklanacak hertürlü kusuru telafi etmeyi işbu Sözleşme uyarınca taahhüt eder.

  3. İşveren, işbu Sözleşme ile, İşlerin ifa edilmesi, tamamlanması, ve bunlardankaynaklanacak her türlü kusurun telafi edilmesi karşılığında, Sözleşme bedeli ya daSözleşme kapsamında belirtilen zamanlarda ve şekilde Sözleşme hükümleri uyarıncaödenecek olan diğer meblağları Yükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

  4. Verilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi birayarlamaya tabi tutulmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.

  İş bu sözleşme işveren tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve teslim edilmiştir.İşverenin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

  Yüklenicinin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

 • EK-5

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240 ADATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEME PAKETLEME”

  TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/02 ( MAKİNE-EKİPMAN ) ALIMIDARİ ŞARTNAMESİDİR

  1- Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240A DATÇA MUĞLA adresi teslimi, sigorta, navlun v.b. giderleri satıcıya ait olacakşekilde satın alınacaktır. Satın alınacak makine ekipmanların cinsi, özellikleri vemiktarları ekteki teknik şartname, idari şartname ve Ek1.b-a: Teklif İstemeBelgesi formunda sunulmaktadır.

  2- Teklifler yatırımcı firma tarafından kapalı zarflar içinde verilen/teslim edilentekliflerin aynı anda açılması sonucunda değerlendirilerek İhale teklife davetkonusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren yükleniciye yapılacaktır.

  3- KKYDP kapsamında yapmakta olduğumuz bu projede mal alımı ile ilgili hiçbiravans ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenicilerin belirlenmesinden (yüklenici ilesözleşme yapıldıktan) sonra fiyat farkı v.b. ödeme yapılmayacaktır. Faturabedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

  4- Teklifler en geç 17/09/2020 tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir/ teslim edilecektir.5- Teklifler 18/09/2020 tarihinde saat 10.00’da belirtilen adreste açılacaktır.6- Mal teslimi ve nakliye ile ilgili Vergi, resim ve harçlar yüklenici firma tarafındanödenecektir.7- Bakım Koşulları:Yüklenici 10 yıllık süre içersinde , satın alınan mal (makineekipman)ların garanti kapsamında olanlarını garanti süresi boyunca ücretsizolarak, garanti kapsamı dışında ise bedeli karşılığında bakım ve yedek parçaihtiyacı karşılama garantisi verecektir.8- Mal alımıyla ilgili vermiş olduğunuz fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmeninuygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.9- Potansiyel yüklenicilerden esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve TicaretOdasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Teklifiimzalayan kişinin imza sirküleri, Vergi levhası, Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi,Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, Üretici veya ana bayi değil ise bankareferans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) istenmektedir.10- Verilen teklifler 45 gün süreyle geçerli olacaktır. İhale sonunda tedarikçi firmasözleşmeyi imzaladıktan sonraki 60 gün içerisinde tüm mal (Makine ekipman) larıgetirip montajını yaparak teslim etmekle hükümlüdür.11-Üretimin gerçekleşmesi için gerekli eğitim tedarikçi firma tarafındanverilecektir.12- İdaremiz satın alımı yapıp yapmamakta serbest olup, ihaleyi kabul edipetmeme yetkisine sahiptir.

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • EK-6

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240 ADATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEME PAKETLEME”

  TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/02 ( MAKİNE-EKİPMAN ) ALIMITEKNİK ŞARTNAMESİDİR

  SIRANO

  SATINALINACAKMAKİNEEKİPMAN ADI

  TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİRİM

  MİKTAR

  1 KURUYEMİŞKAVURMA FIRINI

  *Kavurma fırını iki adet kavurma bölgesi, bir adet dinlendirme ve biradet soğutma bölgesinden oluşacak.*Yanma sırasında oluşan gazlarile ürün kesinlikle birbirine temas etmeyecek. Bu nedenle ürününaroması ve raf ömrü korunmuş olacak.*Ürün kalınlığı ve ürünilerleme hızı ayarlanabilecek.*PLC ile kontrol edilmektedir.*Kavurmabölgelerinde hava sirkülâsyonunun farklı yönlerde olması (1 bölge alt2. Bölge üst) ürünün homojen kavrulmasını sağlanacak.*Ürün,fırıniçerisindetelörgübantüzerindeilerleyecek.Telörgübant,ürününhavailedahaiyitemasetmesinisağlayarak,dahahomojenveverimlikavurmanın gerçekleşmesine yardımcı olacak.*İkikavurmabölgesindedebulunanayarlanabilennemlihavaemişkanallarıbulunacak.Bukanallarsayesindeiçeridekinemoranıyüksekhavaortamdan uzaklaştırılabilecek. *Soğutma bölgesi kavrulan ürününsıcaklığını düşürerek paketlemeye uygun hale getirilecek.*Kavurma bandı zincir tahrikli olduğundan, bandın çalışma esnasındakayması riski olmayacak.*Fırın çıkışında, tel örgü bantta biriken tozları temizlemeyi sağlayanfırça bulunacak .*Opsiyon olarak fırın bandının temizliğinde yıkamasistemi bulunmaktadır.*Fırın kapaklarının açık kalması durumundaikaz veren uyarı sistemi vardır. *Anaşasi,Kavurma bandı ve zinciri,Nemalma boruları ve diğerparçaları, Tüm kapaksacları(kapakiçmekanizmalarıveşasilerihariç),Tümdöşeme sacları,Tamburlar ve zincir dişliler, Baca bağlantı çıkış ağızları, Perçinler vecivatalar: AISI 304 paslanmaz malzeme kullanılacak*Termobloklar:AISI304-AISI 310S*Fan montaj plakaları: DKP*Yalıtım malzemesi: Taşyünü (110-150 kg/m3 yoğunlukta)*Yataklar: Döküm Gövdeli

  adet 1

  2 TUZLAMAMAKİNASI

  *Kolay ve rahat yükleme yapılabilmesi için ergonomik tasarımlı,*Hertürlü kuruyemişi tuzlayabilme özelliğine sahiptir.*Çıkış bunkerindekivibrasyonlu akar ile ürünü belirli oranda aktarabilme özelliğinesahiptir. *Ürün karıştırıcı kazanın temizliği için tahliye akarıbulunmaktadır.*İş güvenliği yüksek sınıfta olan bir makineekipmandır.*Partiküllerin tahliye giderini tıkamaması için tel elek ilekorunmaktadır.

  adet 1

  3 Z ELEVATÖR

  Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz malzemedenüretilecektir.*Motorun yük esnasında oluşacak darbelere karşısönümleme sistemi vardır.*Bandı gerdirmek için mekanizmabulunmaktadır. AISI 304 paslanmaz malzeme*Band kenarlarındanürün kaçmasını engelleyici fırfırlı model kullanılmaktadır.Poliüretanfırfırlı paletli bant-Gıdaya uygun*Band sarkmalarını önlemek içinyardımcı merdane takılmaktadır.*Banda yapışan tozları almak için altkısımda toz tavası vardır.*Ürün girişinde ve çıkışında akar

  adet 1

 • bulunmaktadır.*Zemine montajlı olacak

  4 TUZ ELEĞİ

  *Ürünün temas ettiği yüzeyler AISI 304, Şasi AISI 304, Gövde ST 37(Boyalı) malzemeden üretilecek*Ürünün içerisinde bulunan toz,ürüne yapışmamış tuzlar vb. nesneleri üründen ayırmaya yarar*Eleküzerinde bulunan standart deliklerin Ø 3mm’dir. Elekler sökülüptakılabilmektedir.*Eleme sonunda tozlar alt kısımda bulunan birtavada biriktirilir.*Eleğin titreşimi 2 adet vibrasyonlu motor ilesağlanır.*Elek üzerinde sağ ve sol kısımlarda vibrasyonlu motorbulunmaktadır. Bu motorların vermiş olduğu titreşim sayesinde eleküzerinde ürünün istenmeyen maddelerden ayrıştırılır. *Elek üzerindebulunan vibrasyonlu motorlar sayesinde vibrasyon vurma şiddetiayarlanabilir.

  adet 1

  5

  TAM OTOMATİKPAKETLEMEMAKİNASIKOMPLE TAKIM

  Min paket ebadı 70x70 mm Max paket ebadı 260x340 mm Minpaketleme gramajı 100grMax paketleme gramajı 1000 gr10 kefeli elektronik terazi üniteLi,Terazi ünitesi platformlu, Yandan körüklü ve kenarları 4 köşeden ısılkaynaklı ve ayakta duranpaketler yapabilen,Seviye kontrollü ürün besleme elevatörlü,Thermal transfer printer 6230 32 mm yazıcı kafalı, Çıkış konveyörbandı( ürünleri 2 mt. Uzakta kolileme kısmına taşıyabilcek.)

  adet 1

  6

  SOĞUK PRESBADEM YAĞIÇIKARMAMAKİNESİ

  .GIDAYA UYGUN SERT KROM KAPLAMALI, 24 SAATTE 2500 KG. HAMMADDEKAPASİTELİ, ÇALIŞAN PARÇALARI 57 ROCKWELL SERTLİKTE ÇELİKMALZEMELERDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

  adet 1

  7

  500 kg VAKUMLUBADEM REÇELİKAYNATMAKAZANI

  Isıtma sistemi isteğe bağlı olarak elektrikli - ısı transfer yağısirkülasyon sistemine sahip, kW, 160 m³/h kapasiteli vakumpompası, Stand alanında oluşabilecek kazaları önlemek içinalüminyum çeta ile kaplanmış,Alttan boşaltmalı sistemli, Kazaniçerisinde oluşan ısıyı pano üzerindeki göstergeden görebilme imkanısağlamalı, Briks ölçme numune alma yerinden takip edilebilmeli.

  adet 1

  82 NOZULLU TAMOTOMATİKDOLUM MAKİNESİ

  Paslanmaz alaşımlı gövdeli, 150 gr ile 2000 gr arası dolumkapasiteli,Nozul damlama sistemli, 7” dokunmatik ekranlı, Kumandapanosundaki 7” dokunmatik ekrandan istenilen gramaj yazılabilmelive otamatik olarak bu gramajda dolum yapmalı, Günük kapasitesi(nozul başına ortalama 500 gram) 2 ton olmalı, Ana haznesi 100 kgısıtma sisteminde deposu olmalıdır.

  adet 1

  9 BADEM ŞEKERİMAKİNESİ

  Tamamen paslanmaz çelik(AISI 304) kullanılarak imalatıgerçekleştirilmeli, 50 Kg şeker alabilen isıtmali AĞDA KAYNATMAMAKİNAsı ile birlikte

  adet 1

  10

  BADEM EZMESİDOLUMHAZIRLIKKAZANI VEPOMPASI

  Kazan çift cidarlı 304 paslanmaz,,ısı kontrollu, içinde karıştırıcılı, alttadolum haznesine transferi için pompalı

  adet 1

  11BADEM KAPLAMA(KROKAN)MAKİNESİ

  304 Paslanmaz çelik alttan kazan ısıtma, üsten ürün karıştırmaözellikli

  adet 1

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • EK 7 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ

  KONULARİŞ PLANI (1)

  AYLAR1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

  HİBEYE ESASPROJEGİDERLERİ

  PROJEİNŞAAT İŞLERİALIM GİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  İHAL

  EYA

  PILM

  ASIV

  EONAY

  I

  MAK

  İNAL

  ARIN

  İŞYE

  RİNE

  KONUŞLAN

  MAS

  I

  DENEM

  EÜRE

  TİMİV

  EÜR

  ETİM

  EBA

  ŞLAM

  A

  AYNİ KATKIGİDERLERİPROJE İNŞAATİŞLERİ ALIMGİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • İHALE DOKÜMANI TESLİM ETME TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 03 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN

 • İHALE DOSYASI GERİYE ALMA TESLİM TUTANAĞI

  Yatırımcı : Datça Köy. Ürn.Turizm Tic.San.İth.İhr.Ltd.ŞtiReşadiye Mah. Kazım Yılmaz Blv. Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Projenin adı : Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme TesisininKurulması

  .

  Proje Numarası : 48 1 BÜİ.13 00054

  Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen ve Hibe Sözleşmesi imzaladığımız KKYDP 13.Etap Projesinin “Mal/ 03 (Makine-Ekipman) alımı” ile ilgili ihale evrakları elden teslimalınmıştır.

  TESLİM EDEN TESLİM ALAN

  .

  TARİH: ………/……/2020 Saat: ………..

 • Ek1.b-a: Teklif İsteme BelgesiTarih: 27/08/2020

  1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

  SIRANO MAKİNE CİNSİ BİRİM

  MİKTAR

  1 BADEM RENK AYIRMA MAKİNESİ ADET 12 VİDALI KOMPRESSOR ADET 13 GÜÇ KAYNAĞI ADET 14 Z ELEVATÖR (300 LÜK) ADET 15 TAŞIMA BANDI 5 mt.lik ADET 16 TAŞIMA BANDI 2.30 mt.lik ADET 17 MİNİ PÜRE HATTI KOMPLE TAKIM TAKIM 1

  2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifinizdavet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusukalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

  3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

  Telefon : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks : __________________

  4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarımhizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi vekatalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

  5. Teklifler en geç 17/09/2020 Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir.

  7. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara veekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir.Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt veŞartlarını imzalayınız.

  (I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, TürkLirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

  Teslim Adresi: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • (II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri herbakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyledeğerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren veistenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

  (III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te belirtildiğişekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerliolacaktır.

  8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizeulaşabilirsiniz:

  Telefon: 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks :Web adresi : www. Datcakoyurunleri.com.tr

  Saygılarımla,Kadir ÜNAL

  Şirket MüdürüDATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ

  REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

  Sipariş No : MAL/03Sipariş Tarihi :Alıcının Adı :DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİAlıcının Posta Adresi : REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLATelefon No. : 252.712 30 30 / 725 54 30/ 0555 805 0712 / 0 544 748 79 48Faks No. .-Konu: DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ’nin “Bademin Başkenti

  Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin Kurulması projesi kapsamında makineekipmanların temin işi.

  KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}……………………………………..…………………………………………

  Sayın Yetkili:

  Yukarıdaki ürünler için .................... tarihinde vermiş olduğunuz ........................sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik Şartnamelere veTemin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

  Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

  Saygılarımla,

  Kadir ÜNALŞirket Müdürü

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİREŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.

  Kapı No:240 A DATÇA MUĞLA

 • Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

  Projenin Adı :”Bademin Başkenti Datça'da Badem İşleme Paketleme” Tesisinin KurulmasıAlıcı : DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİSatıcı : ………………………………………

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Sözleşme no : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/03

  1. Fiyatlar ve İhtiyaç ÇizelgesiSıraNo:

  Malın Cinsi/ Kalem No. Miktar

  BirimFiyat

  Toplam Fiyat Teslim Süresi

  1 BADEM RENK AYIRMAMAKİNESİ1

  2 VİDALI KOMPRESSOR 13 GÜÇ KAYNAĞI 14 Z ELEVATÖR (300 LÜK) 15 TAŞIMA BANDI 5 mt.lik 1

  6 TAŞIMA BANDI 2.30mt.lik1

  7 MİNİ PÜRE HATTIKOMPLE TAKIM1

  Genel ToplamKDV (%):: (Rakam ve Yazı ile)Toplam: (Rakam ve Yazı ile) (

  (Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olmasıdurumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

  Yedek Parçalar : İhale dökümanlarında belirtildiği gibi satıcı tarafından sağlanacaktır.Araçlar ve Aksesuarlar : İdari ve Teknik şartnamelerde belirtilen hususlar geçerlidirKullanma Kılavuzları : Makine kullanımı eğitimi satıcı tarafından verilecektir.

  Kullanma kılavuzu da satıcı tarafından temin edilecektir.Bakım Koşulları : Satıcı firma garanti süresince bedelsiz, süresi dolunca ücret

  karşılığı yerine getirecektir.

  2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanmasısırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.

  3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

  4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

  5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 ayboyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılışekilde belirtiniz.

 • 6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: {Alıcı tarafından belirtilecektir}

  7. İstenen teknik özellikler(I) Genel Tanım: İhale dosyasının diğer bölümlerinde belirtilmektedir.(II) Teknik Özellikler ve Standartlar: İdari ve teknik şartnamelerde

  belirtilmektedir.(III) Performans değerleri : İdari ve teknik şartnamelerde belirtilmektedir.

  Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalarolması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}

  8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt veşartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi biryükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

  TEDARİKÇİNİN ADI: …………………………………………………………..

  Yetkili Kişinin İmzası:Yer:Tarih:

 • EK-4TASLAK SÖZLEŞMEİşbu Sözleşme,Bu ve bundan sonrasında “İşveren” olarak anılacak olan DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZMTİC.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.Kapı No:240 A DATÇA MUĞLAile, Bu ve bundan sonrasında “Yüklenici” olarak anılacakolan …………………………………………………….. İşyeri arasında 2020 yılının……………Ayının ….……….………..gününde imzalanmıştır.

  İşbu Sözleşme ile; İşveren; YüklenicininSözleşme No : 48 1 BÜİ.13 00054 MAL/03Davet Tarihi : …./…../2020Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıkapsamında yapılacak yatırımlara yukarıda belirtilen sözleşme no ile hibe desteği almayı hakkazanan projemizi gerçekleştirmek üzere / /2020 tarihinde Yüklenici firmanıztarafından vermiş olduğunuz ve bu İşlerin ifası ve tamamlanması ile bunlardankaynaklanabilecek her türlü kusurun telafisi için verilmiş bulunan Teklif kabul etmiştir.

  İşbu Sözleşme aşağıdakileri içermektedir:1. İşbu Sözleşmede, kelime ve ifadelerin tümü, bundan böyle, Sözleşme

  Koşullarında belirtilen mukabil tanımlarla aynı anlama gelecek ve işbuSözleşmenin ayrılmaz bir bütününü oluşturacak, yorumlanacak ve kabuledilecektir.

  2. İşveren tarafından Yükleniciye işbu Sözleşme kapsamında belirtildiğişekilde yapılacak ödemelerin karşılığında, Yüklenici; İşverene, İşleri heraçıdan bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa etmeyi,tamamlamayı, ve bunlardan kaynaklanacak her türlü kusuru telafi etmeyiişbu Sözleşme uyarınca taahhüt eder.

  3. İşveren, işbu Sözleşme ile, İşlerin ifa edilmesi, tamamlanması, vebunlardan kaynaklanacak her türlü kusurun telafi edilmesi karşılığında,Sözleşme bedeli ya da Sözleşme kapsamında belirtilen zamanlarda veşekilde Sözleşme hükümleri uyarınca ödenecek olan diğer meblağlarıYükleniciye ödemeyi taahhüt eder.

  4. Verilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasındaherhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.

  İş bu sözleşme işveren tarafından imzalanmış, mühürlenmiş ve teslim edilmiştir.İşverenin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

  Yüklenicinin Bağlayıcı İmzası : ________________________________________

 • EK-5

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240 ADATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEME PAKETLEME”

  TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/03 ( MAKİNE-EKİPMAN ) ALIMIİDARİ ŞARTNAMESİDİR

  1- Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240A DATÇA MUĞLA adresi teslimi, sigorta, navlun v.b. giderleri satıcıya ait olacakşekilde satın alınacaktır. Satın alınacak makine ekipmanların cinsi, özellikleri vemiktarları ekteki teknik şartname, idari şartname ve Ek1.b-a: Teklif İstemeBelgesi formunda sunulmaktadır.

  2- Teklifler yatırımcı firma tarafından kapalı zarflar içinde verilen/teslim edilentekliflerin aynı anda açılması sonucunda değerlendirilerek İhale teklife davetkonusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren yükleniciye yapılacaktır.

  3- KKYDP kapsamında yapmakta olduğumuz bu projede mal alımı ile ilgili hiçbiravans ödemesi yapılmayacaktır. Yüklenicilerin belirlenmesinden (yüklenici ilesözleşme yapıldıktan) sonra fiyat farkı v.b. ödeme yapılmayacaktır. Faturabedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.

  4- Teklifler en geç 17/09/2020 tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adresegönderilecektir/ teslim edilecektir.5- Teklifler 18/09/2020 tarihinde saat 11.00’de belirtilen adreste açılacaktır.6- Mal teslimi ve nakliye ile ilgili Vergi, resim ve harçlar yüklenici firma tarafındanödenecektir.7- Bakım Koşulları:Yüklenici 10 yıllık süre içersinde , satın alınan mal (makineekipman)ların garanti kapsamında olanlarını garanti süresi boyunca ücretsizolarak, garanti kapsamı dışında ise bedeli karşılığında bakım ve yedek parçaihtiyacı karşılama garantisi verecektir.8- Mal alımıyla ilgili vermiş olduğunuz fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmeninuygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.9- Potansiyel yüklenicilerden esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve TicaretOdasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Teklifiimzalayan kişinin imza sirküleri, Vergi levhası, Ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi,Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge, Üretici veya ana bayi değil ise bankareferans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) istenmektedir.10- Verilen teklifler 45 gün süreyle geçerli olacaktır. İhale sonunda tedarikçi firmasözleşmeyi imzaladıktan sonraki 60 gün içerisinde tüm mal (Makine ekipman) larıgetirip montajını yaparak teslim etmekle hükümlüdür.11-Üretimin gerçekleşmesi için gerekli eğitim tedarikçi firma tarafındanverilecektir.12- İdaremiz satın alımı yapıp yapmamakta serbest olup, ihaleyi kabul edipetmeme yetkisine sahiptir.

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • EK-6

  DATÇA KÖY. ÜRN.TURİZM TİC.SAN REŞADİYE MAH. KAZIM YILMAZ BLV.KAPI NO:240 ADATÇA MUĞLA ADRESİNDE BADEMİN BAŞKENTİ DATÇA'DA BADEM İŞLEME PAKETLEME”

  TESİSİNİN KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA MAL/03 ( MAKİNE-EKİPMAN ) ALIMITEKNİK ŞARTNAMESİDİR

  SIRANO

  SATINALINACAKMAKİNEEKİPMAN ADI

  TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİRİM MİKTAR

  1BADEM RENKAYIRMAMAKİNESİ

  2 Kanallı ,120 enjektörlü,Makine Gücü 2 Kw,HavaBasıncı 6-8 bar,Paletli Tip Taşıma Sistemli,Yeni LED IşıkKaynaklı,Gelişmiş Paslanmaz Çelik,GeliştirilmişOtomatik Hata Kontrol ve Belirleme Fonksiyonlu,Endüstri Lideri Akıllı Şekil Ayıklama Teknolojisi –Materyali sadece rengine göre değil aynı zamandaşekline ve boyutuna göre seçme imkanına sahip.

  Adet 1

  2 VİDALIKOMPRESSOR

  Motor Gücü: 22 kW 30 Hp. Yaklaşık Boyutları:1275*850*1465 mm,Max. Çalışma Basıncı: 7, 5 Bar.Çalışma Gerilimi: 380 Volt Kontrol Paneli: DijitalKontrol Paneli, Hava Çıkış Bağlantısı = 1“ KURUTUCU: (Filtreler Giriş – Çıkış Dahil) Kapasite:4720 lt/dk Çalışma Basıncı: 16 Bar, Çalışma Gerilimi:400 Volt 50 Hz. HAVA TANKI: Kapasite: 500 lt, ÇalışmaBasıncı: 16 Bar. Aksesuar: Manometre, Emniyet Valfi

  Adet 1

  3 GÜÇ KAYNAĞI Güç: 10 kVA (Bir Faz Giriş, Bir Faz Çıkış) Tam Yükte:5Dk. 12v – 4,5 Ah * 20 Adet Pil.Adet 1

  4 Z ELEVATÖR(300 LÜK)

  Yaklaşık olarak ebatları Yükseklik: 3Mt,Kova Genişliği:350 Mm, 3 İnç Sulanmış Elevatör ZinciriDişli Ve Mil Katmiyum Kaplı, Dış Şase 3.0 Mm LazerKesimli Apkant BükümlüGözetleme Camlı, Elektirik Motoru Yılmaz Rediktörlü

  Adet 1

  5 TAŞIMA BANDI5 mt.lik Genişlik: 300 mm Uzunluk: 5mtAdet 1

  6 TAŞIMA BANDI2.30 mt.lik Genişlik: 300 mm, Uzunluk: 2.30 mtAdet 1

  7 MİNİ PÜRE HATTIKOMPLE TAKIM

  Mini Ön Ezici Makinesi:Dış-İç gövde ve ayaklar AISI304 paslanmaz malzemeden imal*Disk ve Parçalayıcıpimler Vakum Altında Serleştirilmiştir. *Ürün girişindebesleme haznesi bulunmaktadır.*Hazne içerisindemetalleri almak için mıkatıs vardır*Ürün beslemesihelezon yardımıyla lineer bir şekildeyapılmaktadır.*Çıkan üründe kalınlık ayarlamamekanizması vardır.*Alt üst gövde bıçakları susoğutmalıdır. *Panosu kendi üzerinden kumandasısağlanmaktadır.*Ayaklar pabuçlar yardımıyladengeleye alınarak kullanılmaktadır. Mini Ön EziciÇıkış Tankı:*AISI 304 paslanmaz malzemedenimal*Kapasite 0,025 m³*YalıtımlıMini İnceltici Makinesi:*Dış-İç gövde AISI 304paslanmaz malzemeden imal*Ürün besleme sistemihız kontrollü.*Karıştırıcı kollar 4112 Vakum AltındaSerleştirilmiş *Bilyalar AISI 1010 Karbon çeliği*Pompavasıtasıyla makineye sürekli ürün verilebilir*Pnömatikve pıd kontrollü ısıtma-soğutma sistemi bulunmalı*İlk

  takım 1

 • kalkışta yumuşak yol vermeli. Mini İnceltici Çıkış Tankı:*AISI 304 paslanmaz malzemeden imal*Kapasite 0,18m³*YalıtımlıPlatform:*AISI 304 paslanmaz malzemedenimal*Platform üzerinde AL. gözyaşı desenlisac*Platform tekerlekli istenilen yere taşıma imkanıbulunmalıdır: Pompa: Döküm gövde*Dişli pompaolmalıdır. Yağ Tankı: *AISI 304 paslanmazmalzemeden imal*Kapasite 0,018 m³ Boru Tesisat veFittings Hattı: *AISI 304 paslanmaz malzemedenimal*Boru tesisatı sökülebilir rakor bağlantılı olmasıgerekir. Elektrik veOtomasyon olmalıdır.

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

 • EK 7 TAHMİNİ İŞ TAKVİMİ

  KONULARİŞ PLANI (1)

  AYLAR1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

  HİBEYE ESASPROJEGİDERLERİ

  PROJEİNŞAAT İŞLERİALIM GİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  İHAL

  EYA

  PILM

  ASIV

  EONAY

  I

  MAK

  İNAL

  ARIN

  İŞYE

  RİNE

  KONUŞLAN

  MAS

  I

  DENEM

  EÜRE

  TİMİV

  EÜR

  ETİM

  EBA

  ŞLAM

  A

  AYNİ KATKIGİDERLERİPROJE İNŞAATİŞLERİ ALIMGİDERLERİ

  PROJE MAKİNEVE EKİPMANALIM GİDERLERİ

  Saygılarımla.

  KADİR ÜNAL

  Ek1.b-a: Teklif İsteme BelgesiEk1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)1-Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YIEk1.b-a: Teklif İsteme BelgesiEk1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)1-Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YIEk1.b-a: Teklif İsteme BelgesiEk1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)1-Bütün makine ve ekipmanlar REŞADİYE MAH. KAZIM YI