of 71/71
1 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

Letterhead (Sales stripes) · Web viewBu binada, 10 adet klinik (toplam 50 diş üniti), 2 adet müdahale odası (5 diş üniti), 1 adet engelli kliniği (1 ünit), 1 adet mahkum

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Letterhead (Sales stripes) · Web viewBu binada, 10 adet klinik (toplam 50 diş üniti), 2 adet...

Letterhead (Sales stripes)

T.C.

UAK NVERSTES

D HEKML FAKLTES

2016 YILI

BRM FAALYET RAPORU

NDEKLER

BRM YNETCSNN SUNUU

I- GENEL BLGLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Grev ve Sorumluluklar

C- Birime likin Bilgiler

1- Fiziksel Yap

2- rgt Yaps

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- nsan Kaynaklar

5- Sunulan Hizmetler

6- Ynetim ve Kontrol Sistemi

D- Dier Hususlar

II- AMA ve HEDEFLER

A- Birimin Ama ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve ncelikler

C- Dier Hususlar

III-FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bte Uygulama Sonular

2- Temel Mali Tablolara likin Aklamalar

3- Mali Denetim Sonular

4- Dier Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonular Tablosu

3- Performans Sonularnn Deerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Deerlendirilmesi

5- Dier Hususlar

IV-KURUMSAL KABLYET VE KAPASTENN DEERLENDRLMES

A- stnlkler

B- Zayflklar

C- Deerlendirme

V- NER VE TEDBRLER

EK: Harcama Yetkilisinin Kontrol Gvence Beyan

BRM YNETCSNN SUNUU

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi olarak 2016-2017 eitim-retim dneminde eitimimize balayabilmek iin gece gndz bizlerin denetiminde byk ve deneyimli bir ekiple alarak Fakltemizi rencilerimize kazandrdk. 30 Mart 2016 tarihinde hizmete giren Di Hekimlii Uygulama ve Aratrma Hastanemizde gnde ortalama 100-150 hasta muayene edilerek 200 hastaya da giriimde bulunulmaktadr.

Hedefimiz akademik personel saymz oaltp nit saylarmz arttrarak daha fazla hastaya tedavi imkn sunabilmek, Di Hekimlii Fakltesi bnyesindeki deneyimli ve dinamik retim elemanlar, gerekletirdikleri akademik ve bilimsel almalar ile ulusal ve uluslararas kongre/sempozyumlarda lkemizi ve niversitemizi en gzel ekilde temsil etmelerinin yan sra di hekimlii rencilerine de nitelikli bir eitim-retim hizmetini ve Trkiyenin en iyi, en donanml ve ada Di Hekimlii Fakltesini sunmaktr Sadece Trkiyenin deil dnyann da kendi alannda sayl ve saygn bir Di Hekimlii Fakltesini zaman ierisinde oluturabilmek vizyonumuz dorultusunda almaktayz. Bunun iin, bir ekip olarak yeterli bilgi ve deneyime sahibiz.

Modern di hekimliinin tm olanaklarn kullanarak az ve di hastalklarnn tan ve tedavilerini en iyi ekilde salayan, hastalarmza etik ilkelerden dn vermeden, hasta haklarna sayg duyarak, kaliteli az ve di bakm sunan, tm alanlarna srekli geliim frsatlar sunarak ayn zamanda konusunda uzman di hekimleri yetitiren, yeniliki, baarl, tbbi adan yeterli donanma sahip di hekimleri ile srekli gelien ve iyiletirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararas dzeyde tannan di hastalklar kliniine sahip olan bir Faklte olabilme vizyonumuz erevesinde; kadromuzda bulunan akademik personellerimiz ile akademik alma ve projelerde yer alarak salk hizmetleri standartlarmz ve personel kalitemizi arttrmak ve Fakltemizi yurtii ve yurtdnda projeler kapsamnda tannr bir faklte haline getirmek istiyoruz..

Prof.Dr. Celal ARTUN

Dekan

I- GENEL BLGLER

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu karar ile kurulmutur. 2016-2017 eitim-retim ylnda renci alnmas ynndeki teklif Yksekretim Genel Kurul toplantsnda kabul edilmi ve 2016-2017eitim retim ylnda 62 renci ile eitim ve retime balam olup, 30 Mart 2016 tarihinden itibaren hasta kabul etmeye balamtr. Yllardr Uak niversitesi Salk Yksekokulu olarak kullanlmakta olan binann zemin katnda hizmet vermeye balayan hastane kliniinin youn talep grmesi ve eitim retim faaliyetlerine balanacak olmas nedeniyle bina genel zellikleri bozulmadan yenilenerek tamamen Di Hekimlii Fakltesine tahsis edilmi olup, kapasite artrmyla daha fazla sayda hastaya tedavi olana salamaya almaktadr.

Yenilenen binas ile hasta kapasitesini arttrmay hedefleyen Di Hekimlii Fakltemiz; Uak Vali Kona yannda bulunan 4636 m2 kapal kullanm alanna sahip olan 1 binadan olumaktadr. Bu binada, 10 adet klinik (toplam 50 di niti), 2 adet mdahale odas (5 di niti), 1 adet engelli klinii (1 nit), 1 adet mahkum muayene klinii (1 di niti), 1 adet renci klinii (12 nit), 1 adet panoromik rntgen cihaz, 2 adet periapikal rntgen cihaz, devreye girecek 1 adet tomografi cihaz, 1 adet preklinik laboratuvar, 1 adet simlasyon laboratuvar, 1 adet bilgisayar laboratuvar, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi, seminer ve konferans salonu, yemekhane,2 adet derslik (70 kiilik), 1 adet kk derslik (46 kiilik), personel ve hasta otoparklar, yeil alanlar, kantin vb. fiziki imkanlar ile gnlk yaklak 100 150 hastaya hizmet imkn salanmakta olup; kurulu tarihinden bu yana tedavi gren toplam hasta says 15.000i bulmaktadr.

Modern di hekimliinin tm olanaklarn kullanarak az ve di hastalklarnn tan ve tedavilerini en iyi ekilde salayan, hastalarmza etik ilkelerden dn vermeden, hasta haklarna sayg duyarak, kaliteli az ve di bakm sunan, tm alanlarna srekli geliim frsatlar sunarak ayn zamanda konusunda uzman di hekimleri yetitiren, lerici, yeniliki, baarl, tbbi adan yeterli donanma sahip di hekimleri ile srekli gelien ve iyiletirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararas dzeyde tannan bir Di Hastalklar Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi, Muayene ve Tedavi Hizmetlerinde; hasta memnuniyetine ynelik, srekli gelierek iyileen salk hizmeti sunmaya kendini adam bulunmaktadr. Bu amaca ulaabilmek iin hizmetlerin her aamasnda en yksek kaliteyi gvence altna alacak etkin bir kalite sisteminin kurulmas ve srekliliinin salanmasn ama edinmitir.

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Di hekimliinde tan ve hasta tedavi hizmetlerini takm ruhu ierisinde ada bilgi, beceri ve ileri teknoloji ile gerekletiren; rencileri ile iletiimi gl, hastalarnn ve meslektalarnn haklarna sayg gsteren mesleki bilgi, beceri ve modern di hekimlii teknolojisini kullanma asndan tam donanml, etik deerlere sahip nitelikli, modern, kaliteyi hekimlik uygulamalarnn her alanna yayabilen di hekimleri yetitirmek ve Klinik almalarn takm ruhuyla gerekletiren, hasta hizmetleri sunum faaliyetlerini kaliteli hizmetle destekleyen, ada dzeyde tan ve tedavi hizmeti sunan bir Di Hekimlii Fakltesi olmak.

Vizyon

Modern di hekimliinin tm olanaklarn kullanarak az ve di hastalklarnn tan ve tedavilerini en iyi ekilde salayan, hastalarmza etik ilkelerden dn vermeden, hasta haklarna sayg duyarak, kaliteli az ve di bakm sunan, tm alanlarna srekli geliim frsatlar sunarak ayn zamanda konusunda uzman di hekimleri yetitiren, lerici, yeniliki, baarl, tbbi adan yeterli donanma sahip di hekimleri ile srekli gelien ve iyiletirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararas dzeyde tannan di hastalklar hastanesine sahip olan bir Faklte olabilmektir.

B- Yetki, Grev ve Sorumluluklar

Fakltemiz, 2547 sayl Yksek renim Kanununun 3. Maddesi uyarnca Yksek dzeyde eitim -retim, bilimsel aratrma ve yayn yapan; kendisine birimler balanabilen bir yksekretim kurumu olarak verilen;

Faklte kurullarna bakanlk etmek,

Faklte kurullarnn kararlarn uygulamak ve faklte birimleri arasnda dzenli almay salamak,

Her retim yl sonunda ve istendiinde fakltenin genel durumu ve ileyii hakknda rektre rapor vermek,

Fakltenin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte rektrle bildirmek, faklte btesi ile ilgili neriyi faklte ynetim kurulunun da grn aldktan sonra rektrle sunmak,

Fakltenin birimleri ve her dzeydeki personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak,

Yksek retim Kanunu ile kendisine verilen dier grevleri yapmaktr.

Fakltenin ve bal birimlerinin retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasnda ve gelitirilmesinde gerektii zaman gvenlik nlemlerinin alnmasnda,

rencilere gerekli sosyal hizmetlerin salanmasnda, eitim -retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinde, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasnda, takip ve kontrol edilmesinde ve sonularnn alnmasnda rektre kar birinci derecede sorumludur

Fakltemizin balca grev ve sorumluluklar arasnda;

Az di sal konusunda toplumu bilinlendirecek ve di sorunu olan hastalara st dzey salk hizmetleri sunabilecek, insanla ve bilime yararl bilinli di hekimi yetitirmek

Evrensel ve etik deerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler reterek bunlar yayan, aratrc, sorgulayc ve zmleyici dnce yapsnda dihekimleri yetitirmek.

Avrupa Birliine ye lkelere kyasla lkemizde birey bana den di hekimi saysn olduka gerilerdedir. Bu programdan mezun olacak di hekimleriyle saysal artla Avrupa Birliine ye lkelerdeki seviyeye yaklatrmak.

Uluslararas bilimsel aratrma ve gelitirme faaliyetlerinde aktif olarak yer alarak elde edecei sonularn lkemizde kullanlabilirliini salayarak bilim ve teknolojiye katkda bulunan di hekimleri, uzman ve akademisyenleri yetitirmek.

Toplum az-di salyla Salk Bakanl, Trk Di Hekimleri Birlii, Di Hekimleri Odalar ve dier Uzman Dernekler gibi Kamu Kurumlar ve Sivil toplum kurulularyla uyumlu bir alma dzeni ierisinde lkemizin salk sorunlarnn zmne katkda bulunmak

Ayrca kliniklerimizde alannda uzman akademisyenlerimizle hastalarmza en iyi hizmeti vermek. Alannda uzman hekimlerimizin baarl tedavileriyle tam donanml kliniklerimizin blgesel olarak tercih edilen salk merkezleri arasnda yer almasn salamak.

C- Birime likin Bilgiler

Fakltemiz Uak Vali Kona yannda bulunan 4636 m2 kapal kullanm alanna sahip olan 1 binadan olumaktadr. Bu binada, 10 adet klinik (toplam 50 di niti), 2 adet mdahale odas (5 di niti), 1 adet engelli klinii (1 nit), 1 adet mahkum muayene klinii (1 di niti), 1 adet renci klinii (12 nit), 1 adet panoromik rntgen cihaz, 2 adet periapikal rntgen cihaz, devreye girecek 1 adet tomografi cihaz, 1 adet preklinik laboratuvar, 1 adet simlasyon laboratuvar, 1 adet bilgisayar laboratuvar, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi, seminer ve konferans salonu, yemekhane,2 adet derslik (70 kiilik), 1 adet kk derslik (46 kiilik), personel ve hasta otoparklar, yeil alanlar, kantin vb. fiziki imkanlara sahiptir.

1- Fiziksel Yap

Fakltemiz Uak Vali Kona yannda bulunan 4636 m2 kapal kullanm alanna sahip olan 1 binadan olumaktadr.

Birim

Blok Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Toplam Alan

(m2)

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

1

2540

4636

1.1- Eitim Alanlar

1 adet preklinik laboratuvar, 1 adet simlasyon laboratuvar, 1 adet bilgisayar laboratuvar, 2 adet derslik (70 kiilik), 1 adet kk derslik (46 kiilik) bulunmaktadr.

ETM ALANLARI

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

Amfi

---

---

---

Snf

3

193

2 adet 70 kiilik--1 adet 46 kiilik

Bilgisayar Laboratuvar

1

90

40

Preklinik laboratuvar

1

101

72

Simlasyon laboratuvar

1

90

40

TOPLAM

6

1.1.1- Okul ncesi Eitimi

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

Anaokulu

----

----

-----

1.2- Sosyal Alanlar

Fakltemiz seminer ve konferans salonu, yemekhane, yeil alanlar, kantin vb. fiziki imknlara sahiptir.

1.2.1- Kantin ve Kafeteryalar

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

Kantin

1

70

40

Kafeterya

---

---

---

TOPLAM

1

70

40

1.2.2- Yemekhaneler

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

renci Yemekhanesi

1

70,5

40

Personel Yemekhanesi

---

---

---

TOPLAM

1

70

40

1.2.3- Misafirhaneler

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

K

E

Toplam

Misafirhane

-----

-----

1.2.4- renci Yurtlar

niversitemize ve Fakltemize ait herhangi bir renci yurdu bulunmamaktadr.

Oda Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

K

E

Toplam

renci Yurdu

------

------

1.2.5- Spor Tesisleri

Says

(Adet)

Alan

(m2)

AIKLAMALAR

Kapal Spor Tesisi

---

Ak Spor Tesisi

---

1.2.6- Toplant - Konferans Salonlar

SALON

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kapasitesi

(Kii)

Toplant Salonu

1

20

50

Konferans Salonu

---

---

---

1.2.7- Dinlenme Tesisleri

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Dinlenme Tesisi

---

---

1.2.8- renci Kulpleri

Says

(Adet)

renci Kulb

---

1.2.9- Mezun renciler Dernei

Says

(Adet)

Mezun renciler Dernei

---

1.3- Hizmet Alanlar

1.3.1- Akademik Personel Hizmet Alanlar

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kullanan Says (Kii)

alma Odas

6

102

15

1.3.2- dari Personel Hizmet Alanlar

Says

(Adet)

Kapal Alan

(m2)

Kullanan Says (Kii)

Hemire Odas

1

17

5

alma Odas

4

99

5

Soyunma Odas Personel

5

121

22

TOPLAM

10

237

32

1.4- Ambar, Ariv ve Atlye Alanlar

Says

(Adet)

Alan

(m2)

Ambar

1

18

Ariv

1

60

Atlye

1

4

Depo

7

120

1.5- Hastane Alanlar

Birim

Says (Adet)

Kapal Alan (m2)

Acil Servis

---

----

Youn Bakm

---

----

Ameliyathane

1

25

Klinik

13

598

Protez Laboratuar

1

57,35

Eczane

---

----

Radyoloji Alan

3

34

Nkleer Tp Alan

----

----

Birim

Says (Adet)

Kapal Alan (m2)

Sterilizasyon Alan

1

60

Tomografi/Rezonans

1

30

Hemodiyaliz

---

---

Teknik Servis

1

57

Mutfak

---

---

amarhane

---

---

dev Teslim Odas

1

12,4

Mescit

2

33

Merkezi Kompresr-Aspirasyon

2

40,6

Akril Odas

1

16

Al Odas

1

16

Protez Kontrol Odas

1

9,50

UPS Odas

1

8,50

Kaloriferhane-Su Artma

1

106

Genel Bekleme Alan

2

126

Vezne

1

18,30

Mracaat

1

19

Hasta Haklar

1

30

Mutfak

1

17

Oyun Eitim Salonu

1

20

1.6- Tatlar

Tatn Cinsi

Greve Tahsis Edilmi, Kuruma Ait Tatlar

Greve Tahsis Edilmi, Hizmet Alm Yoluyla Edinilmi Tatlar

Adet

--------------

-----------------

-----------------

-----------------

TOPLAM

2- rgt Yaps

Faklte Kurulu

KURUL YES ADI SOYADI

UNVANI

Prof.Dr. Celal ARTUN

Bakan

Prof.Dr. Celal ARTUN

Blm Bakan

Prof.Dr. Celal ARTUN

Profesr Temsilcisi(ye)

Prof.Dr. Mehmet SONUGELEN

Blm Bakan

Prof.Dr. Mehmet SONUGELEN

Profesr Temsilcisi(ye)

Prof.Dr. Mehmet Ali GNGR

Profesr Temsilcisi(ye)

Do.Dr. Nurullah ANLI

Doent Temsilcisi(ye)

Do.Dr. Ersan KARA

Doent Temsilcisi(ye)

Yrd.Do.Dr. Fatih KARAASLAN

Yardmc Doent Temsilcisi(ye)

Faklte Ynetim Kurulu

ADI SOYADI

KURULDAK UNVANI

Prof.Dr. Celal ARTUN

Dekan-Bakan

Prof.Dr. Mehmet SONUGELEN

ye

Prof.Dr. Mehmet Ali GNGR

ye

Prof.Dr. Safiye Elif KORCAN

ye

Do.Dr. Nurullah ANLI

ye

Do.Dr.Ersan KARA

ye

Yrd. Do.Dr. hsan Sami GVEN

ye

Anabilim Dal Bakanlar

SIRA

ANABLM DALI BAKANLII

BAKAN

1

Az, Di ve ene Radyolojisi Anabilim Dal Bakanl

Yrd.Do.Dr. Halil Tolga YKSEL

2

Az-Di ve ene Cerrahisi Anabilim Dal Bakanl

Yrd. Do. Dr. Cansu Gl KOCA

3

Di Hastalklar ve Tedavisi Anabilim Dal Bakanl

Yrd. Do. Dr. Pnar GVEN

4

Endodonti Anabilim Dal Bakanl

Yrd.Do.Dr. Glter Devrim KAK

5

Ortodonti Anabilim Dal Bakanl

Yrd. Do. Dr. hsan Sami GVEN

6

Pedodonti Anabilim Dal Bakanl

Yrd. Do. Dr. Sibel ACAR

7

Periodontoloji Anabilim Dal Bakanl

Yrd. Do. Dr. Fatih KARAASLAN

8

Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal Bakanl

Prof. Dr. Celal ARTUN

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

dareler, bilgi sistemlerinin srekliliini ve gvenilirliini salamak iin gerekli kontrol mekanizmalar gerek niversitemiz tarafndan gerekse Fakltemiz ve Merkezimiz imknlar ile gerekletirilmektedir.

3.1- Yazlmlar

Kullanlan Bilgi Sistemleri;

EBYS:

2014 yl itibari ile geilen niversitemiz Elektronik Belge Ynetim Sistemi(EBYS) sayesinde birimlerimiz arasnda evrak takibi kolaylamtr. niversitemiz sistemine giri iin tm personele kullanc kodu ve ifre verilmitir. Bu ilemlerin srekliliini salamak ve koordine etmek asndan yetkilendirme ilemleri iin niversitemiz EBYS Evrak ve Sistem Yneticisi olarak 5 kiilik komisyon oluturulmutur.

PROLZ:

rencilerin ilk kayttan mezuniyet aamasna kadar tm akademik sreleri ierisinde barndran bir programdr.

DMS:

Dner sermayeli iletmelerin bte, muhasebe, harcama, personel, gelir ve tanr ilemlerin yrtlmesini salayan sistemdir.

KBS:

Kamu Harcama ve Muhasebe Biliim Sistemi (KBS) projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali ilemlerini bir otomasyon sistemi iinde toplamak suretiyle harcamay tahakkuk ettiren harcama birimleri ile demeyi gerekletiren muhasebe birimleri arasnda gvenli, hzl ve elektronik ortamda bilgi aknn salanmasn ve tanr ilemlerin yrtlmesini salayan sistemdir.

HASTA TAKP PROGRAMI (HOSAPP):

Bu programla tm hekimlerimiz hastalarn her trl verilerini bilgisayar ortamnda kaydedip izleyebilir, sorgulama ve raporlama yapabilir, istatistiki bilgilere ulaabilirler. Faturalama ilemleri gerekletirilebilir.

HASTA BAVURU BLDRM SSTEM(HBBS):

Salk hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarna ilikin gr, neri, teekkr, sorun zme ve ikyet bavurular bu sistemden yaplabilir. Hasta ikyetleri ve ikyet sonular bu sisteme eklenir.

3.2- Bilgisayarlar

Cinsi

Adet

Masast Bilgisayar

93

Tanabilir Bilgisayar

2

TOPLAM

95

3.3- Ktphane Kaynaklar

Cinsi

Adet

Kitap

---

Basl Periyodik Yayn

---

Elektronik Yayn

---

3.4- Dier Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

Adet

Projeksiyon

3

Slayt Makinesi

---

Tepegz

---

Episkop

---

Barkot Okuyucu

8

Bask Makinesi

---

Fotokopi Makinesi

2

Faks

1

Fotoraf Makinesi

---

Kamera

---

Televizyon

6

Yazc

14

Tarayc

1

Mzik Seti

---

Mikroskop

---

DVD

---

4- nsan Kaynaklar

a) Akademik Personel Listesi

SIRA

ADI SOYADI

SCL NO

ANABLM DALI

1

PROF.DR.CELAL ARTUN

UA0710

PROTETK D TEDAVS

2

PROF.DR.MEHMET SONUGELEN

UB0013

PROTETK D TEDAVS

3

PROF.DR.MEHMET AL GNGR

UB0014

PROTETK D TEDAVS

4

PROF.DR.SAT ELK

UA0654

KLNK BLMLER BL.BK.

5

YRD.DO.DR.BENGSU YILDIRIM

UA0721

PROTETK D TEDAVS

6

YRD.DO.DR.CANSU GL KOCA

UA0722

AIZ,D VE ENE CERRA.

7

YRD.DO.DR.HSAN SAM GVEN

UA0728

ORTODONT

8

YRD.DO.DR.PINAR GVEN

UA0725

D HASTALIKLARI VE TED.

9

YRD.DO.DR.FATH KARAASLAN

UA0727

PERODONTOLOJ

10

YRD.DO.DR.GAMZE PAKEN

UA0724

PROTETK D TEDAVS

11

YRD.DO.DR.ONUR GRKAYNAK

UA0744

ORTODONT

12

YRD.DO.DR.ECE ENGN GRKAYNAK

UA0716

PROTETK D TEDAVS

13

YRD.DO.DR.ELF KOL KILIN

UA0747

ENDODONT

14

YRD.DO.DR.GLTER DEVRM KAK

UA0748

ENDODONT

15

YRD.DO.DR.HALL TOLGA YKSEL

UA0769

AGIZ, D VE ENE RAD.

16

YRD.DO.DR. DUYGU RECEN

UA0770

D HASTALIKLARI VE TED.

17

YRD.DO.DR.SBEL ACAR

UA0717

PEDODONT

18

YRD.DO.DR.TUBA YT

UA0774

PEDODONT

19

YRD.DO.DR. UMUT YT

UA 0775

PERODONTOLOJ

b) dari Personel Listesi

SIRA

ADI SOYADI

UNVANI

SCL NO

1

EMN CEYLAN

FAKLTE SEK.-HASTANE MD.

UG0280

2

SEVAL ZTRK

BLGSAYAR L.

UG0362

3

SEHER KETBOA

MEMUR

UG0230

4

MEHMET KU

MEMUR

UG0364

5

HAKAN SOYLA

VEZNEDAR

UG0340

6

HAKAN SYLEYC

BLGSAYAR L.

UG0371

7

AYSUN KKAKIR

HEMRE

US0002

8

HLYA ETNKAYA

HEMRE

9

FATMA GN

HEMRE

US0007

10

SONGL TAI

HEMRE

US0011

11

YKSEL MEN

HEMRE

US0009

12

GNNUR ERBL

HEMRE

US0001

13

ZZET ATASEVEN

HZMETL

UY0004

14

SEYT AL KURT

SALIK TEKNKER

US0012

15

UAYP ORAK

SALIK TEKNKER

US0013

c) irket Personeli Listesi

SIRA

ADI SOYADI

BLM

1

Duygu TETK

Veri Kayt

2

Zleyha KAYA

Klinik Destek

3

Ramazan VURAL

Veri Kayt

4

Fatma COKUN

Veri Kayt

5

Yusuf YILMAZ

Veri Kayt

6

Serap KAYALI

Veri Kayt

7

Yusuf ALTINTA

Klinik Destek

8

Glen MEN

Veri Kayt

9

Azime NARCIKARA

Klinik Destek

10

Gler KANAT

Klinik Destek

11

Zekiye ERDOAN

Klinik Destek

12

Nursevim ALIKLI

Klinik Destek

13

Zehra DALKIRAN GNDZ

Klinik Destek

1

Erdoan KUTMURAL

Temizlik Personeli

2

Nilifer KARAHAN

Temizlik Personeli

3

Recep ZKAN

Temizlik Personeli

4

Umut KAHYA

Temizlik Personeli

5

Recep AKKOYUN

Temizlik Personeli

6

Ramazan AKAL

Temizlik Personeli

d) Gvenlik Personeli Listesi

SIRA

ADI SOYADI

BLM

1

Naciye AIKKUZU

Gvenlik Personeli

2

Abdullah ERTA

Gvenlik Personeli

3

Muhammed DEM

Gvenlik Personeli

4

Grhan ERTU

Gvenlik Personeli

5

Ramazan KESKNBALTA

Gvenlik Personeli

e) Ksmi Zamanl renci Listesi

SIRA

ADI SOYADI

ALITII BLM

1

Talha Emre SARI

Hasta Kabul

2

Burin ERCEN

Pedodonti

Personel Dalm

Birim Personel Dalm

dari

Personel

Akademik

Personel

Geici i

Szlemeli

Personel

GENEL

TOPLAM

Says

Oran

Says

Oran

Says

Oran

Says

Oran

Says

Oran

Bayan

8

%54

10

%53

13

%63

--

--

31

%57

Bay

7

%46

9

%47

11

%37

--

--

27

%43

TOPLAM

15

%100

19

%100

24

%100

--

--

58

%100

4.1- Akademik Personel

UNVAN

Kadrolarn

Doluluk Oranna Gre

Kadrolarn

stihdam ekline Gre

Dolu

Bo

Toplam

Tam Zamanl

Yar

Zamanl

Profesr

2

--

2

x

Doent

--

--

--

x

x

Yardmc Doent

15

--

15

x

retim Grevlisi

--

--

--

x

x

Okutman

--

--

--

x

x

evirici

--

--

--

x

x

Eitim-retim Planlamacs

--

--

--

x

x

Aratrma Grevlisi

--

--

--

x

x

Uzman

--

--

--

x

x

TOPLAM

17

--

17

x

4.1.1- Akademik Personel Atamalar

Profesr

Doent

Yardmc Doent

retim Grevlisi

Okutman

Aratrma Grevlisi

Uzman

TOPLAM

Aktan

1

--

15

--

--

--

--

16

Naklen

1

--

--

--

--

--

--

1

TOPLAM

2

--

15

--

--

--

--

17

4.1.2- Akademik Personel Unvan Deiiklikleri

Eski Unvan

Yeni Unvan

Say (Kii)

Bulunmamaktadr.

-----

----

4.1.3- niversitemizden Ayrlan Akademik Personel

Profesr

Doent

Yardmc Doent

retim Grevlisi

Okutman

Aratrma Grevlisi

Uzman

TOPLAM

Nakil

--

--

--

--

--

--

--

1

stifa

--

--

--

--

--

--

--

--

Emekli

--

--

--

--

--

--

--

--

liik Kesme

--

--

--

--

--

--

--

--

Vefat

--

--

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

--

--

--

--

1

4.1.4- Yabanc Uyruklu Akademik Personel

UNVAN

Geldii lke

alt Blm

Profesr

---

---

Doent

---

---

Yardmc Doent

---

---

retim Grevlisi

---

---

Okutman

---

---

evirici

---

---

Eitim-retim Planlamacs

---

---

Aratrma Grevlisi

---

---

Uzman

---

---

4.1.5- Dier niversitelerde Grevlendirilen Akademik Personel

UNVAN

Bal Olduu Blm

Grevlendirildii niversite

Profesr

Klinik Bilimler Bl.Bk

zmir Katip elebi niversitesi

Doent

---

---

Yardmc Doent

---

---

retim Grevlisi

---

---

Okutman

---

---

evirici

---

---

Eitim-retim Planlamacs

---

---

Aratrma Grevlisi

---

---

Uzman

---

---

4.1.6- Baka niversitelerden niversitemizde Grevlendirilen Akademik Personel

UNVAN

alt Blm

Geldii niversite

Profesr (2 personel)

Protetik Di Tedavisi

Ege niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

Doent

--

--

Yardmc Doent

--

--

retim Grevlisi

--

--

Okutman

--

--

evirici

--

--

Eitim-retim Planlamacs

--

--

Aratrma Grevlisi

--

--

Uzman

--

--

4.1.7- Szlemeli Akademik Personel

UNVAN

Kii Says

Bayan

Bay

TOPLAM

Profesr

--

--

--

Doent

--

--

--

Yardmc Doent

10

5

15

retim Grevlisi

--

--

--

Uzman

--

--

--

Okutman

--

--

--

Sanat retim Eleman

--

--

--

Sahne Uygulatcs

--

--

--

TOPLAM

10

5

15

4.1.8- Akademik Personelin Hizmet Sreleri tibariyle Dalm

1-3 Yl

4-6 Yl

7-10 Yl

11-15 Yl

16-20 Yl

21 - zeri

Kii Says

15

--

--

--

1

3

Yzde

%78

--

--

--

%5

%17

4.1.9- Akademik Personelin Ya tibariyle Dalm

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51 - zeri

Kii Says

--

8

7

--

--

4

Yzde

--

%42

%37

--

--

%21

4.1.10- Akademik Personelin Cinsiyet tibariyle Dalm

UNVAN

Bayan

Bay

TOPLAM

Say

(Kii)

Oran

(%)

Say

(Kii)

Oran

(%)

Say

(Kii)

Toplam indeki Oran

(%)

Profesr

--

%0

4

%100

4

%100

Doent

--

--

--

--

--

--

Yardmc Doent

10

%67

5

%33

15

%100

retim Grevlisi

--

--

--

--

--

--

Okutman

--

--

--

--

--

--

evirici

--

--

--

--

--

--

Eitim-retim Planlamacs

--

--

--

--

--

--

Aratrma Grevlisi

--

--

--

--

--

--

Uzman

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

10

9

19

4.2- dari Personel

4.2.1- dari Personel Says

Kadrolarn Doluluk Oranna Gre

HZMET SINIFLANDIRMASI

Dolu

Bo

TOPLAM

Genel dari Hizmetler Snf

3

2

5

Salk Hizmetleri Snf

--

--

--

Teknik Hizmetler Snf

2

3

5

Eitim ve retim Hizmetleri Snf

--

--

--

Avukatlk Hizmetleri Snf

--

--

--

Din Hizmetleri Snf

--

--

--

Yardmc Hizmetler Snf

--

--

--

TOPLAM

5

5

10

DOLU KADROLARIMIZ:

Bilgisayar letmeni: 2

Memur:1

Salk Teknikeri:2

BO KADROLARIMIZ:

Faklte Sekreteri:1

ef:1

Tekniker:1

Teknisyen:2

4.2.2- dari Personel Atamalar

GHS

SHS

THS

EHS

Av.HS

DHS

YHS

TOPLAM

Aktan

3

--

2

--

--

--

--

5

Naklen

--

--

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

3

--

2

--

--

--

--

5

4.2.3- dari Personel Unvan Deiiklikleri

Eski Unvan

Yeni Unvan

Says

(Kii)

Unvan Deiiklii Bulunmamaktadr.

---

---

4.2.4- niversitemizden Ayrlan dari Personel

GHS

SHS

THS

EHS

Av.HS

DHS

YHS

TOPLAM

Nakil

--

--

--

--

--

--

--

--

stifa

--

--

--

--

--

--

--

--

Emekli

--

--

--

--

--

--

--

--

liik Kesme

--

--

--

--

--

--

--

--

Vefat

--

--

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

--

--

--

--

--

4.2.5- dari Personelin Eitim Durumu

lkretim

Lise

n Lisans

Lisans

Yksek Lisans ve

Doktora

TOPLAM

Kii Says

--

2

3

10

--

15

Yzde

--

%13

%20

%67

--

4.2.6- dari Personelin Hizmet Sreleri

1-3 Yl

4-6 Yl

7-10 Yl

11-15 Yl

16-20 Yl

21 - zeri

TOPLAM

Kii Says

4

1

3

4

3

--

15

Yzde

%27

%6

%20

%27

%20

--

4.2.7- dari Personelin Ya tibariyle Dalm

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51 - zeri

TOPLAM

Kii Says

2

2

5

1

5

--

15

Yzde

%13

%13

%34

%6

%34

--

15

4.2.8- dari Personelin Cinsiyet tibariyle Dalm

HZMET SINIFLANDIRMASI

Bayan

Bay

TOPLAM

Say (Kii)

Oran

(%)

Say (Kii)

Oran

(%)

Genel dari Hizmetler Snf

2

%28,5

5

%71,5

7

Salk Hizmetleri Snf

6

%100

0

%0

6

Teknik Hizmetler Snf

0

%0

2

%100

2

Eitim ve retim Hizmetleri Snf

---

---

---

---

---

Avukatlk Hizmetleri Snf

---

---

---

---

---

Din Hizmetleri Snf

---

---

---

---

---

Yardmc Hizmetler Snf

---

---

---

---

---

TOPLAM

8

%53,3

7

%46,7

15

4.3- Szlemeli Personel

4.3.1- Szlemeli Personel Says

UNVAN

alt Birim

Say

(Kii)

---

---

---

TOPLAM

4.3.2- Szlemeli Personelin Hizmet Sreleri

1-3 Yl

4-6 Yl

7-10 Yl

11-15 Yl

16-20 Yl

21 - zeri

Kii Says

--

--

--

--

--

--

Yzde

--

--

--

--

--

--

4.3.3- Szlemeli Personelin Ya tibariyle Dalm

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51 - zeri

Kii Says

--

--

--

--

--

--

Yzde

--

--

--

--

--

--

4.3.4- Szlemeli Personelin Cinsiyet tibariyle Dalm

UNVAN

Bayan

Bay

TOPLAM

--

--

--

--

TOPLAM

4.4- iler

4.4.1- i Says

altklar Pozisyonlara Gre

Dolu

Bo

Toplam

Srekli iler

--

--

--

Vizeli Geici iler (adam/ay)

--

--

--

Vizesiz iler (3 Aylk)

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

4.4.2- Srekli ilerin Hizmet Sreleri tibariyle Dalm

1-3 Yl

4-6 Yl

7-10 Yl

11-15 Yl

16-20 Yl

21 - zeri

Kii Says

--

--

--

--

--

--

Yzde

--

--

--

--

--

--

4.4.3- Srekli ilerin Ya tibariyle Dalm

21-25 Ya

26-30 Ya

31-35 Ya

36-40 Ya

41-50 Ya

51 - zeri

Kii Says

--

--

--

--

--

--

Yzde

--

--

--

--

--

--

4.4.4- Srekli ilerin Cinsiyet tibariyle Dalm

UNVAN

Bayan

Bay

TOPLAM

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

5- Sunulan Hizmetler

30 Mart 2016 tarihinde hasta kabulne balayan Di Hekimlii Fakltesi Kliniinde hemen hemen her trl tedavi imkn sunulmaktadr.

Uak merkezde eski devlet hastanesi yannda bulunan Di Hekimlii Fakltesi Kliniimiz son teknoloji ve birinci snf malzemeleri ile hastalarmz kabul etmektedir.

Uygulanan tedaviler u ekildedir;

AIZ D VE ENE CERRAHS;

Gml Di ekimi, Preprotetik lemler, mplant Cerrahisi, Temporomandibular Eklem (TME) Hastalklarnn Tehis ve Tedavisi, Odontojenik Kistlerin Tehis ve Cerrahi Tedavisi yaplmaktadr.

AIZ, D VE ENE RADYOLOJS;

Hastaneye bavuran hastalarn ilk muayene olduu blm olan az, di ve ene radyolojisi anabilim dal, hastalarn en uygun ekilde tedavi edilebilmesi iin doru tehisi koymak iin son teknoloji ile donatlm durumdadr.

ORTODONT;

Genel olarak; ocuklar ve yetikin bireylerin di ve ene yaplarnda meydana gelen bozukluklarn tehisi, tedavisi ve nlenmesi iin uraan bir di hekimlii daldr.

PERODONTOLOJ;

Periodontoloji dilere ve dileri destekleyen dokulara ait hastalklarn tehisi, tedavisi ve tedavi sonucu elde edilen saln korunmasn amalayan bir bilim daldr.

CERRAH OLMAYAN PERODONTAL TEDAV;

Dita temizlii ve kk yzeyi dzletirme, dietindeki iltihabi durumun ortadan kaldrlmas veya dokularn ileri periodontal tedaviye hazrlanmas amacyla dilerin ve dietlerinin uyuturularak, dilerin evresindeki eklentilerin ve iltihabi dokularn uzaklatrlmas ilemi yaplmaktadr.

CERRAH PERODONTAL TEDAV;

(Periodontal flep cerrahisi) Dieti hastalnn ilerledii durumlarda dilerin ve dietlerinin uyuturularak dietlerinin kemik yzeyi aa kacak ekilde kaldrlp kk yzeyi ve iltihapl dokularn temizlenmesi ilemi. (Gingivektomi ve ingivoplasti) Dieti bymelerinin tedavisi amacyla dietlerinin uyuturularak cerrahi olarak uzaklatrlmas ve ekillendirilmesi ilemi. (Frenektomi) Frenulum ad verilen kas balantsnn normalde olmas gereken yere gre die daha yakn konumland durumda uygulanan, dietinin uyuturularak kas balantsnn cerrahi olarak uzaklatrlmas ilemi. (Rezektif ve rejeneratif kemik cerrahisi) Dieti hastalnn ilerledii durumlarda periodontal flep cerrahisi srasnda dilerin evresindeki kemiin ekillendirilmesi veya uygun grlen durumlarda kemiin eitli greft materyalleriyle desteklenmesi ilemi. (Yumuak doku grefti uygulamalar) Mevcut dieti ekilmesini tedavi etmek veya ileride oluabilecek ekilmeleri nlemek amacyla azn baka bir blgesinden alnan yumuak dokunun tedavi edilecek blgeye cerrahi ilemle yerletirilmesi ilemi uygulanmaktadr.

MPLANT UYGULAMALARI;

Dental implantlar ene kemiine yerletirilen ve protezlere destek iin yaplan yapay di kkleri. Bunlar eksik dilerin yerine titanyumdan yaplan vidalardr.

PROTETK D TEDAVS;

Protetik di tedavisi, dilerin ekil, form, renk bozukluklar ve di eksikliklerinin tedavisi. Fonasyon, estetik ve ineme etkinliinin salanmasnda etkili bir bilim daldr.

KLNKTE UYGULANAN PROTEZ ETLER;

Hareketli Protezler (Parsiyel ve total protezler), Kron Kpr Protezleri (metal destekli, cam seramik, zirkon), mplant st Sabit ve Hareketli Protez Uygulamalar, Di st Protezler (overdenture), ene-Yz Protezleri ( Gz- Kulak Protezleri, Obtratr, horlama apareyi), Bilgisayar destekli tasarm ve bilgisayar destekli retim yntemi (CAD-CAM) ile hazrlanan protezler, nley-Onley Uygulamalar, Laminate Veneer Uygulamalar, Hassas Tutuculu Kron ve Protezler, Post-core uygulamalar, Di skma ve gcrdatma iin hastalara uygulanan koruyucu gece pla, ene eklemi rahatszlklarnn tehis ve tedavi planlamas, Di kesmeden kpr yapmna olanak salayan adeziv fiber kpr uygulamalar, Geriatri (leri yal) hastalarnn di eksikliklerinin tamamlanmas yaplan ilemlerdir.

PEDODONT;

(ocuk Di Hekimlii), 0-13 ya grubu ocuklarn st ve daimi dilerinin salkl olarak korunmasn, rk, travma, kaltmsal ve benzeri etkenlerin bu dilerde oluturduu sorunlarn giderilmesini amalayan bir anabilim daldr.

RESTORATF D TEDAVS;

Kompozit dolgular, amalgam dolgular, laminate veneer restorasyonlar, inley-onley-overlay restorasyonlar, kuafaj tedavisi, vital/devital beyazlatma tedavileri ve di hassasiyeti tedavisini kapsamaktadr.

D HASSASYET TEDAVS ENDODONT;

rk veya travma gibi nedenlerle diin i ksmnda bulunan sinirinin (pulpa) iyileemeyecek dzeyde zarar grd ya da ld durumlarda uygulanan bir tedavi yntemidir.

5.1- Eitim-retim Hizmetleri

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu karar ile kurulmutur. 2016-2017 eitim-retim ylnda renci alnmas ynndeki teklif Yksekretim Genel Kurul toplantsnda kabul edilmi ve 2016-2017 eitim retim ylnda 60 renci ve 2 okul birincisi kontenjan olmak zere toplam 62 rencimiz ile eitim ve retime balamtr.

5.1.1- renci Says

Birimin Ad

I. retim

II. retim

TOPLAM

Bayan

Bay

Toplam

Bayan

Bay

Toplam

Bayan

Bay

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

34

28

62

--

--

--

34

28

5.1.2- Ders Veren Kadrolu retim Eleman Says

Birimin Ad

Ders Veren

Kadrolu retim Eleman Says

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

14

5.1.3- Ders Veren Kadrolu retim Eleman Bana renci Says

Birimin Ad

Ders Veren

Kadrolu retim Eleman Bana renci Says

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

4,4

5.1.4- Yabanc Dil Hazrlk Snf renci Says

Yabanc Dil Eitimi Gren Hazrlk Snf renci Saylar ve Oran

Birimin Ad

(renci Says)

I. retim

II. retim

TOPLAM

Birim indeki Pay

(%)

Bayan

Bay

Toplam

Bayan

Bay

Toplam

Bayan

Bay

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5.1.5- renci Kontenjanlar ve Doluluk Oran

Birimin Ad

SS Kontenjan

Kayt Olan

Doluluk Oran (%)

Bo Kalan

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

62

62

%100

0

5.1.6- Yksek Lisans ve Doktora Programlar

Birimin Ad

Program

Yksek Lisans

Doktora

TOPLAM

Tezli

Tezsiz

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

--

--

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

--

--

5.1.7- Tpta Uzmanlk Eitimi Yapanlar

dare/Birim/Alan

Tpta Uzmanlk Eitimi Yapanlar

Bayan

Bay

TOPLAM

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

5.1.8- Yabanc Uyruklu renciler

Yabanc Uyruklu rencilerin Says ve Blmleri

Birimin Ad

Blm

Bayan

Bay

TOPLAM

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

5.1.9- renci Deiim Programlar le Giden renci Says

Birimin Ad

Gittii lke

Giden renci Says

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

---

---

5.1.10- renci Deiim Programlar le Gelen renci Says

Birimin Ad

Geldii lke

Giden renci Says

Uakniversitesi Di Hekimlii Fakltesi

---

---

5.1.11- 2015-2016 Eitim-retim Ylnda Mezun Olan renci Says

Birimin Ad

I. retim

II. retim

TOPLAM

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi

---

---

---

5.2- Salk Hizmetleri

Birim

Yatak Says

Hasta Says

Tetkik Says

Acil Servis

--

--

--

Youn Bakm

--

--

--

Klinik

20 nit

35313

--

Ameliyat

--

--

--

Poliklinik

--

--

--

Laboratuvar

--

--

--

Radyoloji

--

--

--

Nkleer Tp

--

--

--

Mediko Sosyal

--

--

--

5.3- dari Hizmetler

Di Hekimlii Fakltemiz; Uak Vali Kona yannda bulunan 4636 m2 kapal kullanm alanna sahip olan 1 bina ile faaliyetine 30 Mart 2016 tarihinde balamtr.

Bu binada, 10 adet klinik (toplam 50 di niti), 2 adet mdahale odas (5 di niti), 1 adet engelli klinii (1 nit), 1 adet mahkum muayene klinii (1 di niti), 1 adet renci klinii (12 nit), 1 adet panoromik rntgen cihaz, 2 adet periapikal rntgen cihaz, devreye girecek 1 adet tomografi cihaz, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi ile gnlk yaklak 100 150 hastaya hizmet imkn salanmaktadr.

Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi olarak 2016-2017 eitim retim ylnda 60 renci ve 2 okul birincisi kontenjan olmak zere toplam 62 rencimiz ile eitim hayatna balam olup; 1 adet preklinik laboratuvar, 1 adet simlasyon laboratuvar, 1 adet bilgisayar laboratuvar, yemekhane,2 adet derslik (70 kiilik), 1 adet kk derslik (46 kiilik) yaplan tadilat ile rencilerin kullanmna almtr.

5.4- Dier Hizmetler

Birim tarafndan 2016 ylnda grev alanna giren faaliyetler dnda yapm olduu almalar ve yukarda tanmlanamayan faaliyetler bu blmde yer alacaktr.

6- Ynetim ve Kontrol Sistemi

dari Personel 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre atanr.

dari Personel 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 13-b-4 maddesine gre niversitemizin baka bir yerinde grevlendirilendirilebilir.

Akademik Personel 2547 sayl kanuna gre atanr.

Aratrma Grevlilerinde 2547 sayl kanunun 50/d ve 33.maddesine gre grevlendirilir.

Yardmc Doentler 2547 sayl kanunun 23.maddesine gre grevlendirilir.

Doentler ise 2547 sayl kanunun 25.maddesine gre atanr.

Profesrler ise 2547 sayl kanunun 3747 s.k.De,ek.26-b maddesine gre atanabilirler.

Profesrler istekleri halinde ksmi statde grev alabilirler.

2547 sayl kanunun 36-a maddesine gre ksmi statye atanabilirler. Ksmi stat sreleri 2 ylda bir yenilenir.

Katma bte ve dner sermaye bnyesinde gerekletirilen almlar 4734 sayl Kamu hale

Kanununun ilgili hkmleri uyarnca gerekletirilir

II- AMA VE HEDEFLER

A- Birim Ama ve Hedefleri

STRATEJK AMALAR

STRATEJK HEDEFLER

GEREKLEME DURUMU

Stratejik Ama-1

Eitim retimde kalite ve verimliliin gelitirilmesi

Hedef-1

Eitim ve retim programlarnn iyiletirilmesi ve gncellenmesi

Hedef-2

Ulusal ve uluslararas renci hareketliliinin gelitirilmesi

Stratejik Ama-2

Akademik personel saysn artrmak ve niteliini gelitirmek

Hedef-1

Akademik personel saysnn artrlmas ve srekliliinin salanmas

Hedef-2

Akademik personel

Niteliinin arttrlmas

Stratejik Ama-3

dari personel saysn artrmak ve niteliini artrmak

Hedef-1

dari personelin memnuniyetinin artrlmas

Hedef-2

dari personel saysnn artrlmas ve srekliliinin salanmas

Stratejik Ama-4

Kurum Kltrnn zenginletirilmesi

Hedef-1

alanlarda kurum kltr bilincinin oluturulmas ve motivasyonunun salanmas

Hedef-2

rencilerde kurum kltr bilincinin oluturulmas ve motivasyonunun salanmas

Stratejik Ama-5

Fiziksel Alt yapnn glendirilmesi

Hedef-1

Eitim alt yapsnn glendirilmesi

Hedef-2

Muayene ve tedavi alt yapsnn glendirilmesi

Stratejik Ama-6

Bilgi teknolojileri ve sistemleri alt yapsn glendirmek

Hedef-1

Elektronik belge ve bilgi

Ynetim sistemleri ve servislerinin gelitirilmesi ve glendirilmesi,

Hedef-2

e-randevu ve web tabanl rntgen sonucu sisteminin kurulmas

Stratejik Ama-7

renci yeteneklerinin gelitirilmesi

Hedef-1

Fakltenin tercih edilme dzeyinin ykseltilmesi

Hedef-2

renci etkinliklerinin eitlendirilmesi ve arttrlmas

Stratejik Ama-8

Bilimsel yayn ve projelerin niteliinin ve niceliinin arttrlmas

Hedef-1

Uluslararas, ulusal, blgesel ve yerel proje saysnn arttrlmas

Stratejik Ama-9

Toplumda etkileim, iletiim ve hizmetlerin iyiletirilmesi

Hedef-1

Salk hizmetlerinin iyiletirilmesi ve gelitirilmesi

Hedef-2

Topluma ynelik eitim

hizmetlerinin gelitirilmesi

Stratejik Ama-10

Stratejik Plann

Kurumsallatrlmas

Hedef-1

Stratejik plann kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygnlatrlmas

B- Temel Politikalar ve ncelikler

Modern di hekimliinin tm olanaklarn kullanarak az ve di hastalklarnn tan ve tedavilerini en iyi ekilde salayan, hastalarmza etik ilkelerden dn vermeden, hasta haklarna sayg duyarak, kaliteli az ve di bakm sunan, tm alanlarna srekli geliim frsatlar sunarak ayn zamanda konusunda uzman di hekimleri yetitiren, yeniliki, baarl, tbbi adan yeterli donanma sahip di hekimleri ile srekli gelien ve iyiletirilen muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararas dzeyde tannan di hastalklar kliniine sahip olan bir Faklte olabilme vizyonumuz erevesinde; kadromuzda bulunan akademik personellerimiz ile akademik alma ve projelerde yer alarak salk hizmetleri standartlarmz ve personel kalitemizi arttrmak ve Fakltemizi yurtii ve yurtdnda projeler kapsamnda tannr bir faklte haline getirmek.

Politikalar - Fakltemizi kazanan rencilerin bilgi ve teknoloji andaki geliimi takip ederek di hekimlii mesleini renmeleri ve deneyim kazanmalar, - Fakltemizde tedavi iin bavuran hastalara gerek teknolojik gerekse de bilgi olarak donanml hekimler tarafndan tedavi hizmetlerini sunmak, - retim elemanlarmzn fakltede huzur, gven ve tatmin olarak almalarn salamak fakltemizin temel politikalardr.

ncelikler- Uak niversitesi Di Hekimlii Fakltesi olarak nceliklerimiz; hastalar ile sayg erevesinde iletiim kuran, gerekli olan tedavileri bilen ve uygulayan, teknolojik geliimleri takip eden, etik kurallar erevesinde hareket eden, deontolojinin kurallarna saygl, aratrc ve analitik dnce ile zmler reten, lkenin salk politikalarn takip eden ve konusuyla ilgili hukuksal kurallar bilen ve uyan di hekimleri yetitirmektir.

III-FAALYETLERE LKN BLG VE

DEERLENDRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bte Uygulama Sonular

1.1- Bte Giderleri

GDER TR

2016

Bte

Balang denei

(TL)

2016

Gerekleme Toplam

(TL)

Gerekleme Oran

(%)

01. Personel Giderleri

541.400,00-TL

1.050.864,00-TL

%194,10

02. Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri

90.900,00-TL

142.488,00-TL

%156,7

03. Mal ve Hizmet Alm Giderleri

31.800,00-TL

111.380,00-TL

%350,2

05. Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

BTE GDERLER TOPLAMI

1.2- Bte Gelirleri

GELR TR

2016

Bte

Tahmini

(TL)

2016

Gerekleme Toplam

(TL)

Gerekleme Oran

(%)

03. Teebbs ve Mlkiyet Gelirleri

--

--

--

04. Alnan Ba ve Yardmlar

--

--

--

05. Dier Gelirler

--

--

--

BTE GELRLER TOPLAMI

--

--

--

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1- Faaliyet Bilgileri

Faaliyet Tr

Says

Sempozyum ve Kongre

--

Konferans

--

Panel

--

Seminer

--

Ak Oturum

--

Sylei

--

Tiyatro

--

Konser

--

Sergi

--

Turnuva

--

Teknik Gezi

--

Eitim Semineri

--

TOPLAM

--

1.2- Yaynlarla lgili Faaliyet Bilgileri

1.2.1- ndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yaplan Yaynlar

Birimin Ad

YAYIN TR

TOPLAM

Uluslararas Makale

Ulusal Makale

Uluslararas Bildiri

Ulusal Bildiri

Kitap

1.3- Davalarla lgili Faaliyet Bilgileri

Alan Dava Says

Kurum Lehine Sonulanan

Dava Says

Kurum Aleyhine Sonulanan

Dava Says

Devam Eden

Dava Says

Davamz Yoktur.

1.4- niversiteler Arasnda Yaplan kili Anlamalar

niversite Ad

Anlamann erii

Fakltemiz tarafndan yaplan ikili anlama bulunmamaktadr.

1.5- Proje Bilgileri

1.5.1- Bilimsel Aratrma Projeleri

PROJELER

nceki Yldan

DevredenProje

Yl inde Eklenen Proje

TOPLAM

PROJE

Yl inde Tamamlanan Proje

TOPLAM DENEK

(TL)

DPT

--

--

--

--

--

TBTAK

--

--

--

--

--

SAN-TEZ

--

--

--

--

--

A.B.

--

--

--

--

--

BAP

--

--

--

--

--

DER

--

--

--

--

--

TOPLAM

--

--

--

--

--

1.5.2- dller

dl Sahibi

dln Ad ve Konusu

Hangi Alanda Verildii

Verili Tarihi

dl Veren Kurum

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.5.3- Yatrm Projeleri

(2015 ylnda balayan, devam eden, biten projeler hakknda ayrntl bilgi verilecektir.)

Proje Ad

AIKLAMA

--

--

--

--

IV-KURUMSAL KABLYET VE KAPASTENN

DEERLENDRLMES

A- stnlkler

retim yelerinin bilgi, eitim dzeyi ve kalitesi

Gl ve dinamik akademik idarenin varl

renci Kalitesi Merkezi Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Komitesi olmas Kurumuna bal, kaliteli ve zverili idari personel Hasta kapasitesinin yksek olmas Personelin, rencilerin sorunlarn zme becerisi Tm sre idari tasarruflarn yasa ve ynetmeliklerle belirlenmesi Aratrma potansiyeli ve aratrmaya olan isteklilik Tam zamanl alan retim yesinin fazla olmas Dner sermaye paylarnn zamannda ve dzenli ekilde verilmesi

Genel Anestezi birimi ile engelli hastalara verilen hizmetin blgede tek olmas

Fakltemiz web sayfasnn aktif olarak yenilenmesi

B- Zayflklar

yk fazlal

renci saysnn fiziki alana gre fazla olmas

Hasta saysnn fazla olmas sebebiyle uzun randevular verilmesi

Aratrma grevlisi kadrolarndaki yetersizlik(DUS kadrolar)

retim yesi saysnn baz Anabilim Dallarnda yetersiz olmas

dari personel saysnn yetersizlii

Fakltenin bymesi ve hasta saysnn artmas sebebiyle hizmet almnn (destek, temizlik) Fakltemiz btesine getirdii yk.

Fiziki alan yetersizlii,

Asansr eksiklii,

Yemekhanenin renci ve personele yetersiz gelmesi,

e-randevu sistemine geilmemi olmas

C- Deerlendirme

2016 yl ierisinde hizmete giren bir Faklte olmamza ramen ksa srede hem tedavi hizmetlerimiz ile Uak halkna ve evre illerde ikamet eden vatandalara nitelikli ve kapsaml bir di sal hizmeti verilmeye balanm, hem de dier taraftan yenilenen binas ile eitim retim hayatna kstl fiziki imknlar ile balanmtr.

Fakltemizin ve Merkezimizin ksa srede bu kadar ilerleyebilmesinin nedeni; Ynetimimiz bata olmak zere tm akademik ve idari personelin zverili ve titiz almalardr.

V- NER VE TEDBRLER

Fakltemizdeki hizmetlerin aksamamas ve eitim kalitemizin belli bir dzeyde tutulabilmesi iin gerek akademik kadrolarnn gerekse idari kadrolarn fazlalatrlmas iin gayret gsterilmektedir. Hlihazrda kullanmakta olduumuz yapsal kaynaklarmzn yetersiz olmas nedeni ile mevcut rencilerimiz fiziki kaynaklarmzdan tam olarak yararlanamamaktadr. Bu durumun giderilmesi iin fiziki koullarn ihtiyac karlayacak dzeye getirilmesi gerekir.

Fakltemiz ve merkezimizde bulunan i younluu ve eitlilii de gz nnde bulundurulduunda; idari personelin yetersizlii gzlenmekte olup, personel destei iin gerekli grmelerde bulunulacaktr.

Tm personele dzenlenecek hizmet ii eitimler ile personel kalitesinin ve yeterliliinin artrlmas salanmaldr.

KONTROL GVENCE BEYANI

st ynetici olarak yetkim dhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gvenilir, tam ve doru olduunu beyan ederim.

Bu raporda aklanan faaliyetler iin bte ile tahsis edilmi kaynaklarn, planlanm amalar dorultusunda ve iyi mali ynetim ilkelerine uygun olarak kullanldn ve i kontrol sisteminin ilemlerin yasallk ve dzenliliine ilikin yeterli gvenceyi saladn bildiririm.

Bu gvence, st ynetici olarak sahip olduum bilgi ve deerlendirmeler, benden nceki yneticiden alm olduum bilgiler, i kontroller, i deneti raporlar ile Saytay raporlar gibi bilgim dhilindeki hususlara dayanmaktadr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakknda bilgim olmadn beyan ederim.

Prof. Dr. Celal ARTUN

Dekan

MAL HZMETLER BRM YNETCSNN BEYANI

Strateji Gelitirme Daire Bakan olarak yetkim dhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali ynetim ve kontrol mevzuat ile dier mevzuata uygun olarak yrtldn, kamu kaynaklarnn etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde kullanlmasn temin etmek zere i kontrol srelerinin iletildiini, izlendiini ve gerekli tedbirlerin alnmas iin dnce ve nerilerimin zamannda st yneticiye raporlandn beyan ederim.

daremizin 2015 yl Birim Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler blmnde yer alan bilgilerin gvenilir, tam ve doru olduunu teyit ederim.

DEKAN

FAKLTE YNETM KURULU

Dekan Yardmcs

Faklte Sekreterlii

Bahekim

FAKLTE KURULU

Dekan Yardmcs

Klinik Bilimler

Temel Bilimler

Az Di ve ene Cerrahisi Anabilim Dal

Endodonti Anabilim Dal

Restoratif Di Tedavisi Anabilim Dal

Ortodonti Anabilim Dal

Periodontoloji Anabilim Dal

Pedodonti Anabilim Dal

Protetik Di Tedavisi Anabilim Dal

Yaz leri

Satn Alma (Dekanlk)

Maa Tahakkuk ve Muhasebe

renci ileri/Blm Sekreterlii

Personel zlk

Gvenlik Birimi

Az Di ve ene Radyolojisi Anabilim Dal

Kalite Koordinatrl

Kalite Birimi

Tanr Kayt ve Kontrol

Ayniyat

Bilgi lem

Danma

Poliknilik Hizmetleri

Dner Sermaye

Tbbi Cihaz Bakm ve Onarm

Fatura

Satnalma (DnerSermaye)

Planlama/Kontrol

Temizlik Hizmetleri

Tahakkuk

Vezne

Blm Bakanlklar

Hastane Mdr

Bahekim Yrd.

dari Personel

BayanBayan0.540.46

Akademik Personel

BayanBayan0.530.47