of 13/13
6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Konferans Salonu Kütüphane ve Bilgi Erişim Merkezi Öğrenci Hobi Odaları Kafeterya 5 Adet Amfi 5 Adet Derslik 4 Adet İnteraktif Modüler Derslik Eczacılık Fakültesi Bina Projesi Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eczacılık Fakültesi Bina Projesi. Klinik Eczacılık Bilim Dalı Uygulama Eczanesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi. 5 Adet Amfi 5 Adet Derslik 4 Adet İnteraktif Modüler Derslik. 6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı. Konferans Salonu Kütüphane ve Bilgi - PowerPoint PPT Presentation

Text of 6 Adet Öğrenci 33 Adet Araştırma 1 Adet Merkez Laboratuvarı

PowerPoint Sunusu

6 Adet renci 33 Adet Aratrma1 Adet Merkez LaboratuvarKlinik Eczaclk Bilim DalUygulama Eczanesila ve Zehir Danma MerkeziKonferans SalonuKtphane ve Bilgi Eriim Merkezirenci Hobi OdalarKafeterya5 Adet Amfi5 Adet Derslik4 Adet nteraktif Modler DerslikEczaclk Fakltesi Bina ProjesiUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 1

Konferans Salonu 200 Kiilik Fuaye Alan

Amf200 Kiilik160 Kiilik160 Kiilik100 Kiilik100 Kiilik

5 AdetEczaclk Faklte BinasKtphane veBlg erm merkez 200 m2

Ulusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 2 DERSLKLER 80 Kiilik

Klinik Eczaclk eitimi iin:

NTERAKTF MODLER DERSLK KOMPLEKSLER 40 m2 SMLE HASTA LABORATURLARI

6 AdetEczaclk Faklte Binas5 Adet4 Adet Ulusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 3

ECZACILIK MZES50 m2

ARATIRMA LABORATUVARLARI65 m265 m2

UYGULAMA ECZANES 65 m2

LA VE ZEHR DANIMA MERKEZ65 m2

LA GVENL ARA. VE UYG. BRM 30 m2

KAFETERYA270 m2

RENC HOB ODASI 80 m2

Eczaclk Faklte Binas33 Adet3 AdetUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 4Etkin Eczaclar yetitirmek iin kaliteli eitim-retimin salanmasAma 2. Kaliteli Eitim-retimin SalanmasUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 5Anabilim dallarnda ihtiya duyulan retim eleman saysnn artrlmasEitim-retim komisyon ve koordinatrlklerinin kurulmasEitim-retim alannda kkl Eczaclk Faklteleri ile ibirlii yaplmasKaliteli Eitim-retim SalanmasAkademik personelin ulusal ve uluslararas deiim programlarna katlmasUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 6la/hasta odakl eitim mfredatnn oluturulmasEiticilerin eitimiEczaclk eitiminde akreditasyonKlinik eczaclk uygulamalar iin 1200 yatakl Tp Fakltesi Balcal Hastanesinin etkin kullanlmasKaliteli Eitim-retim SalanmasUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 7Ulusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 8Eczaclk FakltesiUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 9Anabilim DalProfesrDoent Yardmc Doentretim GrevlisiFarmastik Kimya----Farmakoloji--11Farmastik Botanik---1Farmakognozi----Farmastik Toksikoloji----Eczaclk letmecilii----Farmastik Teknoloji----Radyofarmasi----Farmastik Biyoteknoloji----Analitik Kimya--1-Biyokimya--1-Farmastik Mikrobiyoloji----Eczaclk Temel Bilimleri----Akademik Kadro DalmUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 10niversite / FaklteAnabilim DalEitim DurumuAra. Gr. SaysAnadolu niversitesi Eczaclk FakltesiFarmastik TeknolojiDoktora1Gazi niversitesiEczaclk FakltesiFarmastik KimyaDoktora1Ankara niversitesiEczaclk FakltesiFarmakolojiDoktora1Ege niversitesiEczaclk FakltesiFarmastik MikrobiyolojiDoktora1Hacettepe niversitesi Eczaclk FakltesiFarmastik ToksikolojiDoktora1Dokuz Eyll niversitesi-Yabanc Dil2Boazii niversitesi-Yabanc Dil1Aratrma Grevlisi KadrosuUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 11Aratrma Grevlileri Toplants

Ulusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 12

Aratrma Grevlileri Bilgi FormuUlusal Hastane ve Kurum Eczaclar Kongresi04.04.2014 13