Koraci (1)

 • View
  247

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ŠKOLSKI LIST „KORACI“ Lijepa tradicija koja se u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ njeguje više desetina godina... Školski list kao mjesto začetka i razvoja literarnog, likovnog i novinarskog stvaralaštva tokom školovanja mnogih generacija učenika, napredak u tehničkom smislu. Pokrenut u decembru 1959. godine (naslovnu stranu likovno je osmislio naš poznati slikar Cvetko Lainović). Ove, 2016. godine „Koraci“ su izašli 41. put. Koordinatorke u radu Novinarske sekcije bile su profesorice Gordana Vučinić i Biljana Vučurović.

Text of Koraci (1)

 • KoraciLIST UENIKA GIMNAZIJE SLobodAN KErovI, broJ 41, 18. fEbrUAr 2016.

 • IMPRESUM

  REDAKCIJAIsidora Vlaovi, III a

  Andrea Mianovi, III gSanja Crvenica, III lIvana Dakovi, IV h

  Jovana epanovi, III aJelena akovi, II i

  Nikola Tomanovi, II a Ivan Ivanovi, III c

  Jelena Paunovi II a

  KOORDINATORKE U RADUGordana Vuini, prof.Biljana Vuurovi, prof.

  FOTOGRAFIJEDanilo Prnjat, III h

  (naslovna, impresum i srednje strane)

  i ostali

  PRIPREMANovinarska sekcija

  Gimnazije Slobodan kerovi, Podgorica(uz veliku pomo informacija sa zvaninog sajta i

  FB profila Gimnazije koji ureuje pedagokinja

  Vanja Rakoevi)

  IZDAVAGimnazija Slobodan kerovi, Podgorica

  ZA IZDAVAAZoja Bojani-Lalovi

  DIZAJN I PRIPREMA ZA TAMPUZlatko Ljumi, Click Print

  TAMPAGrafo Group

  TIRA1000

  BROJXLI

  Zvanina internet stranica kole:www.gimnazijapg.com

  Facebook stranica:www.facebook.com/JU-Gimnazija-Slobodan-kerovi

  SADRAJ:

  Uvodna rije 4 Najbolji uenici 4Znanje je mo 5Prepoznat kvalitet znanja naih uenika 6Prva ena na elu Gimnazije 8Siguran u uspjeh 10Podrka uenika od neprocjenjive vanosti 12Zahvalnica generaciji maturanata 1995. 13Snaga nae kole 14Gimnazija u regionalnom projektu za podrku inkluzivnom obrazovanju 15Posjeta delegacije obrazovnih instituicija iz bih 15Inicijatori promjena 16Podigni glas, zaustavi mrnju 17Petica iz humanosti 18Argumentovano najbolji 20Uspjeh Sanje Crvenice na meunarodnom takmienju 21Debatom do kompromisa 22Pravimo lidere 23Tragina stranica istorije XX vijeka 23Crnogorsko-njemako prijateljstvo 24Podgoriki gimnazijalci ponovo u ulozi domaina 25Pod svijetlima minhenske pozornice 26kole - partneri u budunosti 27PASCh stipendisti ponovo u Njemakoj 28Njemaka, okom gimnazijalke 29Crnogorke poznate po inatu, kreativnosti i humoru 30Preko Sofije do brisela 30Ovogodinji izazovi apliciranja 31Moje ostrvsko iskustvo 32holandija zemlja sloboda 34ATAK nam daje Otepljenje zbirku radova polaznika 35Gimnazijalci i pisci 36Impresije s jedne poetske veeri 36Gdje rijei ne vrijede, muzika progovara 37Ozloglaeni zvuk 37Zlatne medalje za fudbalere i tenisere 38Dostojno predstavili Gimnaziju 38Trei u svijetu 39biciklistika sekcija 40Prikaz vjetih ruku i beskrajne mate gimnazijalaca 41bioloka sekcija 42Matematika nije bauk 42Lavirint 42Uspjeni i na polju informatike 43Filozofska razmjena 43Vie od oekivanog 44Dva koncepta 45Festivalska groznica 46ta itati? 47The Force Awakens: put kroz generacije 48Art konano doao u KIC 49Sumrak idola 50

 • 4 Februar 2016 K o r a c i

  Ne listaj me brzo. Paljivo sam pisan i stvoren sam za takvo itanje. Mnogo sam vie od papira koji dri u rukama. Zovem se Koraci i prostrano sam platno koje upija stope podgorikih gimnazijalaca. esto sam i ruka koja, tapui po ramenu, gura naprijed, vrlo sam pronicljiv, a znam biti i put. Istovremeno sam i okno grandioznog dvorca koji pripada onima koje e upoznati na mojim stranicama. Moe me iskoristiti za iskazivanje sopstvenih ideja, potragu za novim izazovima ili prosto ubijanje vremena. U potpunosti ti pripadam. A i ti si, moj itaoe, bez tebe ne bih ni postojao. A postojim ve dugo, kao kruna svake kolske godine, kao specifian saetak burnog ivota izmeu kamenih zidova. Ovog februara izlazim po 41. put.

  U mene se slivaju uspjesi pojedinaca i kolskih klubova, utisci sa raznih razmjena i iskustva naih uenika koji su korisnici vrijednih stipendija, savremena umjetnost i dananje drutvo u oima njegovih mladih lanova, ilustra-cije, tekstovi i fotografije koji dozvoljavaju suvom papiru da upije dio ivota gimnazijalaca. Poruka sam buduim, uspomena bivim a djelo sadanjih uenika, a postojim samo iz jednog razloga da tvoj pogled usmjerim visoko iznad granice mogueg. Ivana Dakovi, IV h

  A SMJENA

  I RAZREDI a Bulatovi Luka, Slavi Vuk, Hrapovi Selma i Lazarevi IvonaI c ukurica Majda, Ljutica MilenaI e Jarovi Ilma, Ljaljevi KanaI g Raievi IvanI i Lakovi Irena / Popivoda LanaI k Dobrianin Milica / Jovovi Maa

  II RAZREDII a elebi NaaII c Nikevi NinaII e Slavuljica AleksandarII g Dubak Mia, Sekuli SofijaII i Planini Danilo / aranovi TamaraII k Petrovi Anika

  III RAZREDIII a Vlaovi IsidoraIII c Nikoli oreIII e Marojevi NaaIII g Radevi Marija, Mianovi Andrea, Vuanovi MarijaIII i Petrievi DaniloIII k Dedi Janko, Terzi Milo

  IV RAZREDIV a Stani Dejana, epanovi IsidoraIV c Damjanovi Maa, Vlahovi KristinaIV e Vujisi MajaIV g Drpljanin Alen, Jaukovi VeraIV i Bulatovi Itana, Jankovi MilicaIV k Kuzmanovi Maja

  NAJBOLJI UENIcIna kraju II klasifikacioniog perioda

  B SMJENA

  I RAZRED I b urakovi StevanI d Soi Milica i Radovi ItanaI f Radovi FilipI h Petrovi LaraI j Mirkovi LukaI l urovi Jelena

  II RAZREDII b Draga JanaII d Joveti MiaII f Aanin LazarII h uki MilicaII j Jankovi Aleksa / Aleti AnelaII l Karanfilovi Dimitrije / ari Sara

  III RAZREDIII b Jekni AnaIII d Mrakovi NikolinaIII f Mara JovanaIII h Gazdi AnelaIII j Femi Katarina, Krivokapi AndreaIII l Crvenica Sanja, Mili Aleksandra

  IV RAZREDIV b Dragi Krstaji, Vuksanovi MarkoIV d Brakoevi Ksenija, Stankulova Aleksandra Jelovac MilicaIV f Rujovi DijanaIV h Blagojevi NinaIV j Bovan JovanaIV l Markovi Vladana

  Uvodna rije

 • 5Februar 2016K o r a c i

  kolska i dravna takmienja

  ZNANJE JE MO Ni vrijeme ni sila ljudska ne mogu oteti znanje i vrline, a da ba to posjeduju, podgoriki gimnazijalci su jo jednom

  pokazali na kolskom takmienju odranom 12.12. 2015. godine. Kao i prethodnih godina uenici su imali priliku da se, u skladu sa svojim interesovanjima i afinitetima, oprobaju u svojim omiljenim oblastima, a oni najuspjeniji, obezbijedili su prolazak na dravno takmienje sa osvojenih 75 bodova ili vie. Na dravnim takmienjima, koja e se odrati u februaru 2016. godine, predstavie nas 53 uenika.

  Matematika:1. Ognjen ukovi II 80 bodova (mentorka Sneana Deli)2. Stani Dejana IV 80 bodova (mentorka Nada Strunja)3. Jovan uri II - 79 bodova (mentor Boo Bakovi)4. Milica uki II 78 bodova (mentor Boo Bakovi)5. Lazar Luki II - 77 bodova (mentor Boidar Popovi)6. Majda ukurica I 76 bodova (mentorka Marija Miovi)

  Programiranje:1. Lazar Gazdi I 79 bodova (mentorka Ana Miranovi)2. Bala Janjuevi III 78 bodova (mentor Boo Bakovi)3. Vuk Stajki IV 78 bodova (mentor Boo Bakovi)4. Teodora Beni I 75 bodova (mentorka Ana Miranovi)5. Luka Krsmanovi III 75 bodova (mentorka Ana Miranovi)

  Biologija:1. Aleksa ukovi IV 86 bodova (mentorka Koviljka Bandovi)2. Jelena Belojevi IV 78 bodova (mentorka Sanja Ognjanovi)3. Ksenija Zeevi IV 77 bodova (mentorka Koviljka Bandovi)

  Geografija:1. Anja Dragutinovi II 80 bodova (mentorka Biljana Stanii)2. Lazar Miranovi II 79 bodova (mentorka Biljana Stanii)3. Ivana Kalezi II 79 bodova (mentorka Biljana Stanii)

  Istorija:1. Sanja Crvenica III 86 bodova (mentorka Vesna Kovaevi)2. Danilo Pajovi IV 85 bodova (mentor Predrag Ranatovi)3. Gavrilo Sekuli III - 79 bodova (mentorka Biljana Stanii)4. Uro Velikovi III 77 bodova (mentorka Biljana Stanii)5. Danilo Berilaa III 75 bodova (mentorka Vesna Kovaevi)6. Milena Rajkovi IV 75 bodova (mentor Predrag Ranatovi)

  Engleski jezik:1. Bojan Pejovi II 95 bodova (mentorka Vesna Burzan)2. Jelena urovi I 87 bodova (mentorka Tanja Lui)3. Janko Dedi III 86 bodova (mentorka Gordana Buri)

  Italijanski jezik:1. Martina Ljuljuraj I 90 bodova (mentorka Mirjana Kadi)2. Iva Rolovi III 80 bodova (mentorka Ivana Vujovi)3. Vladana Markovi IV 80 bodova (mentorka Milica Usanevi)

  Francuski jezik:1. Anela Radonji III 88 bodova (mentorka Ljubica Krstonijevi)2. Bojana Kljajevi IV 86 bodova (mentorka Ljubica Krstonijevi)3. Itana Bulatovi III 83 boda (mentorka Magdalena Popovi)

  Ruski jezik:1. Milica Jelovac IV 90 bodova (mentorka Katarina Rovanin)2. Nataa Klikovac III 80 bodova (mentorka Katarina Rovanin)3. Ivana Tasi I 75 bodova (mentorka Biljana urii)

  Njemaki jezik:1. Andrea Mianovi III 90 bodova (mentorka Gordana Tmui-Radulovi)

  2. Luka Naki I 83 boda (mentorka Gordana Tmui-Radulovi)3. Maa Jovovi I 76 bodova (mentorka Gordana Tmui-Radulovi)

  Hemija:1. Nina Blagojevi IV 93 boda (mentorka Svetlana Varagi)2. Andrea Vujisi IV 86 bodova (mentorka Svetlana Varagi)3. Danilo Petrievi III 75 bodova (mentorka Ranka Jeli)4. Ana Jekni III 75 bodova (mentorka Svetlana Varagi)

  Fizika:1. Jasna Zekovi III 95 bodova (mentor Vladimir Popovi)2. Dragi Krstaji IV 90 bodova (mentor Vladimir Popovi)3. Stevan urakovi I 90 bodova (mentorka Ranka estovi)4. Marko Vuksanovi IV 80 bodova (mentor Vladimir Popovi)5. Marko Brnovi II 76 bodova (mentorka Ranka estovi)6. Anela Gazdi III 75 bodova (mentor Vladimir Popovi)7. Aleksandra Mili III 75 bodova (mentorka Mirjana Blae)8. Tadija Radusinovi III - 75 bodova (mentorka Mirjana Blae)

  Na prologodinjim takmienjima, odranim 28. februara i 1. marta 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, uenici nae kole ostvarili su zapaene rezultate.Druga mjesta ( prve nagrade) osvojili su: Andrija Raovi (mentor Vladimir Popovi) iz fizike i Aleksa ukovi (mentorka Koviljka Bandovi) iz biologije. Prvi na takmienju iz programiranja bio je Dejan Todorovi (mentorka Ana Miranovi), a iz filozofije prvo mjesto pripalo je Filipu Vukoviu,dok je tree mjesto pripalo aklini Njei (mentorka Jasminka Miloevi). Iz francuskog jezika Filip Miurovi (mentorka Ljubica Krstonijevi) se, takoe, izborio za prvo mjesto kao i Iva Tuponja na takmienju iz njemakog jezika (mentorka Gordana Tmui-Radulovi). Ognjen ukovi (mentorka Sneana Deli) osvojio je tree mjesto (druga nagrada) iz mate-matike a na takmienju iz engleskog jezika Milica Vidakovi (mentorka Vesna Burzan) osvojila je, takoe, tree mjesto..

  Hvala prologodinjim predstavnicima to su nas ponovo uinili ponosnim, a ovogodinjim elimo mnogo sree i uspjeha! Isidora Vlaovi, III a

 • 6 Februar 2016 K