Prirunik â€‍Koraci“

 • View
  232

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Prirunik â€‍Koraci“

 • Program KoraciPRIRUNIKZA RAZVIJANJESAMOPOUZDANJA

 • Sadraj Prirunika

  3 Uvod

  17 Pozitivni osjeaji

  26 Pozitivno priati

  43 Stvaranje svoje vizije

  47 Planiranje

  52 Vizualizacija uspjeha

  59 Akcija

  66 Prihvaanje reakcija

  68 Samo nastavite

  13 Razumijevanje samog sebe

 • 0 3P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  U V O D

  IZGRADNJA SAMOPOUZDANJA KROZ PROGRAM "KORACI"

  Prirunik pod nazivom "Koraci" dio je programa upravljanja karijerom pripremljenog

  za mlade nezaposlene osobe s poduzetnikom idejom. Cilj cjelokupnog programa je

  pruiti polaznicima kvalitetne informacije koje e im pomoi u donoenju bolje odluke

  o svojoj budunosti. Program "Koraci" je prirunik.

  Nakon kratkog uvoda od strane vaeg savjetnika, kroz prirunik trebate proi sami.

  Prirunik se sastoji od upitnika i testova koji e vam pomoi da bolje upoznate sebe,

  svoje jake strane i interese. Tu ete takoer pronai razliite vjebe i ideje koje trebate

  usvojiti. Sve to ima za cilj pomoi vam u izgradnji samopouzdanja kako bi poeli

  razmiljati i djelovati na pozitivan nain.

  Mogue je da vi ve imate pozitivno miljenje o sebi. U svakom sluaju, lekcije iz ovog

  prirunika pomoi e vam razviti i ojaati samopouzdanje. Neke lekcije e vam pomoi

  u pronalasku dodatne snage kada se suoite s potekoama i situacijama koje do sada

  niste osobno iskusili. Drugim rijeima, ovdje ima za svakoga poneto.

  Stoga, paljivo i detaljno prouite prirunik.

  Pokuajte biti otvoreni i iskreni kada odgovarate na pitanja u upitnicima i testovima.

  Takoer, recite nam to mislite o priruniku od savjetnika zatraite evaluacijski upitnik.

  Bitno je znati da va ivotni put ovisi o vaim odlukama.

  Pristup donoenju odluka uvjetovan je miljenjem o sebi, o tome kako stvarate svoje

  vizije o uspjehu, i u odnosu s drugima. Prirunik e vam u tome pomoi.

  Dobrodoli u program "Koraci

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 0 4

  U V O D

  Program e vam pokazati deset koraka do uspjeha.

  Na sljedee dvije stranice bit e objanjeni kljuni elementi.

  Koraci su inkrementalni

  1 Shvaanje samog sebe

  2 Pozitivno razmiljanje

  3 Pozitivan razgovor

  4 Prepoznavanje svojih jaih strana

  5 Stvaranje vizije

  10 koraka do uspjeha

 • 0 5P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  U V O D

  6 Izrada planova

  7 Vizualizacija uspjeha

  8 Poduzimanje akcije

  9 Prihvaanje povratnih informacija/reakcija

  10 Samo nastavite

  Ako je ivot igra, ovo su rezultati...

  Da biste imali koristi od ovog programa, morate pratiti korake:

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 0 6

  U V O D

  01 Nesvjesna nekompetencija

  Nesvjestan Ne znate da je ono to radite pogreno

  02 Svjesna nekompetencija

  Svjestan Znati koje navike ne funkcioniraju

  03 Svjesna kompetencija

  Vjeba Vjebati drugaije ponaanje/navike

  04 Nesvjesna kompetencija

  Vladati Automatski raditi ispravno

  Neuspjeh ponavljanje malih greaka

  Srea raditi ispravno svaki dan

  Uspjeh progresivno ostvarenje unaprijed utvrenih ciljeva i zadataka

  Promjenite loe navike u dobre

 • 0 7P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  U V O D

  Moete uspjeti u ivotu!

  Ve imate sve to vam je potrebno za uspjean ivot. Jedino to vas sputava je vjera u

  samog sebe. To zovemo samopouzdanjem. Ako imate zdravu razinu samopouzdanja,

  imate dobar temelj za izvravanje KORAKA i postizanje uspjeha.

  Da biste bili uspjeni u ivotu, morate izgraditi samopouzdanje i promijeniti miljenje o

  sebi, odnosno ojaati samouvjerenost.

  to je zdravo samopouzdanje?

  Zdravo samopouzdanje je vjera u sebe da moete biti voljeni i sposobni.

  Vae samopouzdanje se gradi na vaem miljenju...

  Ja sam voljen i sposoban (znaajan). Sve to mislite, kaete ili napravite uiniti e vas

  sposobnijim i znaajnijim ili manje/vie voljenim i znaajnim.

  Tajne uspjeha

  Sve to je navedeno u priruniku ima za zadatak pomoi vam ojaati samopouzdanje i

  nauiti tajne uspjeha.

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 0 8

  U V O D

  to podie ili sputa vae samopouzdanje?

  Podie

  Sputa

  Stvari koje utjeu na moje samopouzdanje

  "Smatram da je samopouzdanje jedina najjaa sila u naem postojanju... Nain na koji razmiljamo o sebi utjee na doslovno svaki aspekt ivota ". N A T H A N I E L B R A N D E N

  " 3 od 4 ljudi pati zbog niskog samopouzdanja. P H I L I P C O L L E T T

  "Ako se ja ne zauzmem za sebe tko e "? H I L A L

 • 0 9P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  U V O D

  Da biste bili uspjeni, trebate preuzeti odgovornost nad svojim ivotom.

  Morate razumjeti: D + O = R

  Dogaaji u vaem ivotu + vai odgovori na ove dogaaje stvaraju Rezultate.

  Na primjer,

  Dogaaj : Netko mi kae da sam glup.

  Odgovor: U svojoj svijesti, slaem se s njim.

  Rezultat: Osjeam se loe.

  Dogaaj: Netko mi kae da sam glup.

  Odgovor: U svojoj svijesti, kaem sebi da me on ne poznaje ba dobro.

  Rezultat: Osjeam se dobro.

  Ti si glavni!

  Neuspjeh? Nikad se nisam s tim susreo. To su sve samo bili privremeni zastoji B I L L M A R R I O T T

  Cijena veliine je u odgovornosti W I N S T O N C H U R C H I L L

  Prestanite se aliti i kriviti druge

  Da biste bili uspjeni u ivotu, morate prestati kriviti druge ljude za stanje u svom ivotu.

  Takoer se trebate prestati aliti drugim ljudima o tome kako vam je teko. Trebate preuzeti

  100% odgovornost nad svojim ivotom. Ako stvari nisu onakve kakve biste eljeli, UINITE

  NETO PO TOM PITANJU. Ako ne znate TO uiniti, ponite se raspitivati dok ne naete do

  nekoga tko zna. Koristite svoje vjetine rjeavanja problema dok ne doete do kreativnih

  ideja. Onda ... RADITE NA TIM IDEJAMA ODMAH!

  Zapamtite...

  Da biste bili uspjeni, morat ete riskirati u ivotu. To e vam biti teko jer je neto

  novo. To je normalan osjeaj normalno je osjeati se loe. Ali ne dozvolite

  da vas to zaustavi. Nastavite ii svojim putem. Zapamtite. . .

  "Danas u uiniti ono to drugi nee, da bih sutra imao ono to drugi nemaju. "

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 1 0

  U V O D

  Nitko ne dolazi

  Ne postoji vitez na bijelom konju Ne postoje dobre vile Ne postoji duh iz lampe

  Ali postoje ljudi koji e vam pomoi sve dok budete pomagali samima sebi

  Kada doete do dna, koje je rjeenje? Sjedite i alite se ili traite rjeenje?

  Ukoliko traite rjeenje to je prvi korak do pobjede, ono to se rauna je va stav i duh.

  Potpuna istina!

  Ukoliko hoete vie novaca morate postati cijenjeni na tritu, a ako ne znate

  kako to postii onda prouavajte bogatu generaciju. Ako hoete vie ljubavi, onda pruajte vie ljubavi. Ukoliko elite da vas cijene vie, onda cijenite druge vie. Ukoliko elite vie zabave, onda postanite zabavniji.

  "SREA nastaje onda kad spremno iskoristite priliku.

  "Bitan je trud, a ne srea. to se vie trudite, imat ete vie sree!

 • 1 1P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  U V O D

  Osjeamo se dobro do mjere do koje osjeamo da drimo kontrolu nad ivotom B R I A N T R A C Y

  Interno mjesto

  kontrole

  Vi imate stvari pod svojom kontrolom

  Eksterno mjesto

  kontrole

  Neto sa strane

  ima kontrolu

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 1 2

  U V O D

  U Bibliji postoji jedna izreka koja kae "Teite ka savrenstvu. Nikad ga ne moemo dostii,

  ali moramo teiti da svaki dan budemo malo bolji nego to smo bili. Uenje je kljuna stvar

  uspjeha, a biti e sve vanija u budunosti. Ako elite vie, onda morate biti "vie.

  Traenje posla vam je moda bilo loe iskustvo, moda vam je reeno da ste glupi ili

  beskorisni. Ali vae loe iskustvo je moda uzrokovano zbog toga to nadreeni nije bio

  u stanju pruiti informacije na nain koji je vama odgovarao, a ne zbog toga to nemate

  dovoljno modanih stanica.

  Odaberite dobre stvari koje ete zapamtiti, zapamtite D + O = R. Iako vam se moda ne ini

  tako, uvijek imate izbor. I zapamtite

  OVO JE VA IVOT, A NE PROBA

  Dugorono uenje

  Tuan je onaj ovjek koji ima svoj omiljeni restoran, a ne omiljenog pisca. Odabrao je omiljeno mjesto u kojem e hraniti tijelo, ali nema omiljeno mjesto gdje e hraniti svoj um! J I M R O B I N

  Gdje god se sada nalazite u ivotu, to je zbog toga kakva ste osoba!

 • 1 3P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I

  1

  Korak 1RAZUMIJEVANJESAMOG SEBE

  Putovanje od tisuu milja poinje s jednim korakom K O N F U C I J E

 • P R O G R A M U P R A V L J A N J A K A R I J E R O M - P R I R U N I K K O R A C I 1 4

  K O R A K 1

  Prvi korak prema vaoj budunosti poinje ovdje.

  Molimo vas ispunite upitnik koji e vam dati uvid o tome kako vidite sebe. To e vam pruiti

  korisne informacije i pomoi kod rjeavanja ostalih koraka navedenih u priruniku. Pravila

  ovog upitnika su prilino jednostavna, a trebat e vam samo par m