of 23 /23
Konsepto at mga Salik ng Produksyon Aralin 9

Konsepto at mga salik ng produksyon

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Konsepto at mga salik ng produksyon

 • 1. Konsepto at mga Salik ng Produksyon Aralin 9
 • 2. Mga layunin Naipaliliwanag ang kahulugan ng produksyon; Natatalakay ang mga gampanin ng mga salik ng produksyon sa paglikha ng produkto; Natutukoy ang mga prinsipyo at pamamaraan ng matalinong pagdedesisyon sa produksyon; at Nahihinuha ang kaugnayan ng produksyon sa pagunlad ng pambansang ekonomiya.
 • 3. Produksyon (Production)
 • 4. Jeremy Bentham (1748-1832) Ayon sa pagaaral ni Jeremy Bentham noong 1780, sa ekonomiks, ang mga pinagkukunang yaman ay mananatiling walang halaga (value) kung hindi mapapakinabangan. Ang gamit (use) ng isang bagay ang nagtatakda ng kapakinabangan nito.
 • 5. Ang kahulugan ng Produksyon Sa ekonomiks, ang prduksyon ay isang proseso ng pagpapali-palit anyo (transformation) ng mga input upang makalikha ng mga output.
 • 6. Ang mga Input ay ang mga salik ng Produksyon
 • 7. Produksyon naman ay naglalayong makagawa ng output.
 • 8. Ibat-ibang uri ng Produkto
 • 9. Uri ng mga Produkto Final o end product- ito ang mga produktong handa na para makonsumo ng mga mamimili. Products with derived use- ang ganitong mga produkto ay nagiging pangunahing salik sa paglikha ng ibang uri ng produkto. Goods- tumutukoy sa mga kalakal na karaniwang nakikita o nahahawakan. Services- ito ay ang produkto ng paggawa.
 • 10. Ang produksyon ay nagaganap sa mga bahay-kalakal
 • 11. Uri at katangian ng mga salik ng produksyon Ang mga salik ng produksyon ay mga pinagkukunang yaman na may kapakinabangan sa produksyon. Ang abilidad ng entreprenyur,kapital, lupa at paggawa ay nagsisilbing mga pangunahing kagamitan sa paglikha ng mga produkto. Hindi makakalikha ng produkto na wala ang ni isa sa nabanggit na mga salik.
 • 12. Ang abilidad ng Entreprenyur Ang abilidad ng entreprenyur ay tumutukoy sa kahandaan at kakayahan ng tao na magtayo ng isang negosyo at patakbuhin ito.
 • 13. Ang salik na Kapital Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakakalikhang iba pang produkto.
 • 14. Ang salik na Lupa Tumutukouy ito sa mapapakinabang ang kakayahan ng kalikasan.
 • 15. Ang salik na Paggawa Tinatawag na gawa (labor) ang pisikal at mental na kakayahan o lakas ng isang tao upang makapaglingkod.
 • 16. Mga antas ng Produksyon Magkakaiba ng mga produktong ginagawa ng bahay-kalakal. Gayunpaman, ang produksyong ng lahat ng bahay-kalakal ay dumaraan sa ibat ibang antas (levels or stages). Ito ang ibig sabihin ng produksyon bilang isang proseso. Ang mga antas ng produksyon ay, una o panimula (primary), entermedya (intermediate), at huli o patapos (terminal or final).
 • 17. Halimbawa: Produksyon ng Kanin
 • 18. Matalinong Pagdedesisyon sa Produksiyon isang prosesong irreversible. upang maging kapaki-pakinabang ito,mahalagang tukuyin ang; dami ng mga salik,pamamaraan ng mga produksiyon na gagamitin,at mga layunin sa produksiyon.
 • 19. Mga gastusin sa produksyon Explicit cost Production cost Fixed cost Variable cost
 • 20. Explicit cost
 • 21. Production cost
 • 22. Fixed cost/variable cost