Click here to load reader

Aralin 6 ang konsepto ng kakapusan

  • View
    3.848

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Aralin 6 ang konsepto ng kakapusan

  • 1. Inihanda ni: Arnel O. Rivera ARALIN 6 ANG KONSEPTO NG KAKAPUSAN

2. Ang ekonomiks ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang- yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan. BALIK-ARAL 3. Ito ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pinaniniwalaan na ang bawat ekonomiya ay nakakaranas ng kakapusan sa pinagkukunang- yaman. ANO ANG KAKAPUSAN? 4. Pisikal na Kalagayan Tumutukoy sa limitadong pinagkukunang-yaman. Kalagayang Pangkaisipan Tumutukoy sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. URI NG KAKAPUSAN 5. URI NG KAKAPUSAN Absolute ang kakapusan kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang-yaman. Relative ang kakapusan kapag ang pinagkukunang- yaman ay hindi makasapat sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 6. Maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman. Non-renewability ng ilang pinagkukunang-yaman. Kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao. DAHILAN NG KAKAPUSAN 7. KAKAPUSAN Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. KAKULANGAN Pansamantalang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman na kayang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao PAGKAKAIBA NG KAKAPUSAN AT KAKULANGAN 8. TEORYANG PANG-EKONOMIKS NI THOMAS MALTHUS Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol. Samantala, ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon. 9. Nag-iiba ang pag-uugali (behavior) ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag- uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya at manlinlang sa kapwa. Nagiging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation). KAKAPUSAN BILANG SULIRANING PANLIPUNAN 10. BREAK MUNA! Ano ang dahilan kung bakit may suliranin ng kakapusan sa inyong lugar? Paano nagiging dahilan ng kaguluhan at pagtaas ng presyo ang kakapusan? PAGPAPAHALAGA 11. MGA KAISIPAN TUNGKOL SA KAKAPUSAN TRADE-OFFS Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan. Upang makuha ang isang bagay, kailangang isakripisyo ang iba. 12. MGA KAISIPAN TUNGKOL SA KAKAPUSAN OPPORTUNITY COST Ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay. Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman. 13. PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER (PPF) Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang-yaman ng isang lipunan. 14. PAGPILI SA PAGITAN NG PRODUKSYON NG MAIS AT PALAY 800 550 Produksyon ng palay A D C B 1,100 1,300 Produksyonngmais 15. PAGBUBUOD Nagiging panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin. Upang maging responsible ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon 16. REFERENCES: Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI www.WikiPinas.com

Search related