20
KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH PODUZEĆA Doc. dr. sc. Davor Labaš Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb, 8. svibnja 2018.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH PODUZEĆA

Doc. dr. sc. Davor Labaš

Ekonomski fakultet Zagreb

Zagreb, 8. svibnja 2018.

Presenter
Presentation Notes
Page 2: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Pregled važnosti i udjela državnih poduzeća (1/2)

OECD članice: 2,4 bilijuna USD vrijednost imovine SOE; 9,2 mil radnih mjesta Kina: 51000 SOE; 29,2 bilijuna USD vrijednost imovine; 20,2 mil radnih mjesta Fortune Global 500: udio SOE 2005 – 9%; 2013 – 23% Izvor: OECD (2017), The Size And Sectoral Distribution Of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris. Izvor: PwC (2015), State-Owned Enterprises: Catalysts for public value creation?

Izvor: EC – DGEFA (2016), State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context, str.19

udio tijekom 1998. udio tijekom 2013.

Page 3: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Pregled važnosti i udjela državnih poduzeća (2/2)

Izvor za donji grafikon: Prag, A., D. Röttgers and I. Scherrer (2018), “State-Owned Enterprises and the Low-Carbon Transition”, OECD Environment Working Papers, No. 129, OECD Publishing, Paris; slika 1, str. 14.

Vlasnička struktura u ukupnim svjetskim kapacitetima za proizvodnju električne energije za 2016.

% zaposlenih u SOE u odnosu na sve zaposlene izvan poljoprivrede: OECD top 15

Državna poduzeća sudjeluju prosječno 2-3% u

cjelokupnoj zaposlenosti zemalja članica OECD

Izvor za gornji grafikon: OECD (2017), The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris.

> 60% svih svjetskih kapaciteta za proizvodnju električne energije čine poduzeća u državnom

vlasništvu

Page 4: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Ključni upravljački problem državnih poduzeća

intrinzični problem državnih poduzeća

društveni interes

program reformi / modernizacije

legislativa

restrukturiranje i

privatizacija

upravljačka

tijela poduzeća

zastupnici

vlasnika

• javne usluge • zaštita okoliša • očuvanje resursa ...

• profitabilnost • produktivnost ...

npr. MDI / SDUUDI / CERP • upravljanje sustavom • određivanje ciljeva • nadzor ...

• zastupljenost vlasnika (udjeli, imenovanje NO) • izvješćivanje ...

npr. • Kodeks korporativnog upravljanja • Zakon o upravljanju državnom imovinom ...

• dionice i poslovni udjeli • joint-venture • javno-privatno partnerstvo ...

maksimiziranje dobiti

Page 5: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Okvir za razvoj strateškog upravljanja u državnim poduzećima

održivost poduzeća

financijski

javne politike

postavljanje strateških ciljeva

pokazatelji uspješnosti

“maksimiranje financijskih i nefinancijskih učinaka poduzeća”

praćenje provedbe

izvješćivanje

drža

va /

vlad

a dr

žavn

o po

duze

će

vlasnički okvir za provedbu strateškog upravljaja poduzećem

Izvor: obrada autora prema OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris.

Page 6: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Što moramo napraviti kako bi državna poduzeća bila efikasnija?

POVEĆANJE EFIKASNOSTI

DRŽAVNIH PODUZEĆA

Aktivna vlasnička uloga države i korporativno upravljanje

Benchmarking uspješnosti

(Performance benchmarking)

Poticanje razvoja i implementacije

tehnoloških inovacija i mjera

inovativnosti

Uskladiti aktivnosti

korporativne odgovornosti u skladu sa SDG

ciljevima

Orijentacija na praćenje okoline i

rizka

Transparentnost poslovanja i integrirano

izvješćivanje

Izvori: 1) KPMG (2017), The road ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting. 2) IMF Working Paper (2017), State-Owned Enterprises in Emerging Europe: The Good, the Bad, and the Ugly. WP/17/221. 3) PWC (2016), State-Owned Enterprises: Catalysts for public value creation? 4) World Bank Group (2014), Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit. 5) KPMG (2013), Carrots and sticks: Sustainability reporting policies worldwide- today’s best practice.

Page 7: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima

tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta

javne finacije • javni dug SOE • slabi poslovni rezultati

financije • likvidnost • razina zaduženosti • upravljanje investicijama • profitabilnost

RIZICI

fiskalni • manjak prihoda • pokrivanje dugova • izuzimanje od stečaja

makro • produktivnost • državne subvencije

financijska stabilnost • bankovni sektor

IZAZOVI

Izvor: obrada autora prema Böwer, U. (2017), IMF Working Paper: State-Owned Enterprises in Emerging Europe: The Good, the Bad, and the Ugly. WP/17/221.

Page 8: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Prema izgradnji optimalnog modela upravljanja državnim poduzećima…

• Određivanje financijskih i nefinacijskih cijeva • Uspostavljanje sustava izvješćivanja za praćenje ciljeva • Izvješćivanje javnosti o rezultatima

Izvor: OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris.

Postavljanje ciljeva

Evaluacija uspješnosti

Revizija uspješnosti

Izvještavanje o uspješnosti

Objavljivanje i transparentnost

na razini poduzeća i

agregiranoj razini

Izvor grafikona: OECD i KIPF (2016), State-owned Enterprises in Asia: National Practices for Performance Evaluation and Management 2016, Paris, str. 17.

OECD smjernice o korporativnom upravljanju državnim poduzećima

Page 9: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Upravljanje performansama i ključni pokazatelji za državna poduzeća

• Vrednovanje učinaka (eng. benchmarking performance) • Uravnotežene tablice rezultata (eng. balanced

scorecard- BSC) • Ključni pokazatelj uspješnosti (eng. key performance

indicators- KPI)

financijski pokazatelji uspješnosti • poslovanje • profit • dugovanja ...

nefinancijski pokazatelji uspješnosti • upravljanje ljudskim resursima • kvaliteta proizvoda i usluga • profil poduzeća ...

Ključni pokazatelji uspješnosti za državna poduzeća

“Ukoliko ne vrednuješ svoje učinke u odnosu na konkurenciju, samo se igraš samim sobom” - Al Paison

Page 10: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Najčešće korišteni pokazatelji državnih poduzeća– Irski primjer

Izvor: obrada autora prema CPMR Research Report 9 (2009), The Corporate Governance of Commercial State-owned Enterprises in Ireland by Muiris MacCarthaigh, slika 7.12, str.45.

Stavovi irskih menadžera po pitanju primjene i vrste važnosti pokazatelja

Page 11: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Nefinancijski pokazatelji državnih poduzeća– primjer Kanade i SAD-a

Nefinancijski pokazatelji najčešće korišteni od strane velikih poduzeća u Kanadi i SAD-u

Izvor: World Bank (2014), Corporate Governance of State- Owned Enterprises: A Toolkit, tabela 4.2, str. 125.

Odnos prema korisnicima • zadovoljstvo korisnika • izvršenje usluge • kvaliteta proizvoda ili procesa • kvaliteta usluga

Inovacije

• razvoj novih proizvoda • fleksibilnost proizvodnje • tehnološke sposobnosti • istraživanje i razvoj produktivnosti • inovacije

Tržišne performanse

• učinkovitost marketinga • rast tržišta • udio tržišta

Ostvarenje cilja • produktivnost • sukladnost s okolišem • strateška postignuća

Uključenost zaposlenika • zadovoljstvo zaposlenika • fluktuacija zaposlenika • edukacija, obuka • ključne kompetencije • interna priznanja • moral

Page 12: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Primjer: Financijski pokazatelji uspješnosti poduzeća u pod sektorima energetske infrastrukture

Izvor: EC – DGEFA (2016), State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context, Graph II.1.4, str.35.

Page 13: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Primjer: Financijski pokazatelji uspješnosti operatera željezničke infrastrukture

Izvor: EC – DGEFA (2016), State-Owned Enterprises in the EU: Lessons Learnt and Ways Forward in a Post-Crisis Context, Graph II.1.5, str.35.

Page 14: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Usporedni prikaz pokazatelja profitabilnosti po državama

Izvor: IMF Working Paper (2017), State-Owned Enterprises in Emerging Europe: The Good, the Bad, and the Ugly; WP/17/221, slika 6, str. 11.

Povrat na kapital (ROE) - sektor transporta (%) -

Povrat na kapital (ROE) - sektor energije (%) -

Page 15: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Primjer razvijene prakse upravljanja državnim poduzećima iz EU- ŠVEDSKA

31%

60%

39%

5%

13%

0%

64%

27%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

broj poduzeća broj zaposlenih neto dobit (milSEK)

općinsko

županijsko

državno

vlasništvo

Izvor: SCB (Švedski središnji statistički ured), Enterprises owned by central government/ county councils/ municipalities 2016 – some economic facts. Izvor slike: Swedish Government Offices, Ministry of Enterprise and Innovation, Annual report state-owned enterprises 2016.

• 48 državnih poduzeća o kojima brine središnja vlada

• 570 mlrd SEK vrijednost portfelja

• 137000* radnih mjesta * uključujući povezana poduzeća

Page 16: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Korporativno upravljanje- postavljanje ciljeva i praćenje

Izvor: Swedish Government Offices, Ministry of Enterprise and Innovation, Annual report state-owned enterprises 2016, str. 17.

Page 17: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Strateški ciljevi za određivanje KPI švedskih državnih poduzeća

Financijski ciljevi •praćenje i upravljanje financijskim rizicima •osiguranje stabilne i održive isplate dividendi •mjerenje, praćenje i evaluacija profitabilnosti, operativne učinkovitosti i razine rizika ...

Nefinancijski ciljevi – održivo poslovanje • Ljudska prava • Radni uvjeti i antikorupcijske mjere • Zaštita okoliša • Unaprjeđenje poslovne politike • Povećanje inovativnosti i održivosti ...

Nefinancijski ciljevi – javne politike Ciljevi od javnog interesa koje se ne mjere

financijski, npr: • obveze farmaceutskih subjekata za

kvalitetnu opskrbu stanovništva lijekovima • promicanje švedskog jezika i kulture • minimalne kvote za zapošljavanje osoba sa

invaliditetom ili prioritiziranih skupina • poticanje održive potrošnje kroz

označavanje eko-oznakama ... Izvor slike: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Page 18: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Zaključak (1/3)

Aktivno korporativno upravljanje (putem pravila, procesa i institucija) državnim poduzećima osnovica je za dugoročni rast njihove vrijednosti i konkurentnosti na tržištu.

Kvalitetan sustav upravljanja uspješnošću omogućuje poduzećima ostvarenje ciljeva, odnosno pruža informacije za učinkovito donošenje odluka na strateškoj i operativnoj razini.

Samo postojanje skupa mjera, odnosno pokazatelja u državnim poduzećima nije dovoljno. Nužno je jasno definirati ciljeve državnih poduzeća.

Korporativno upravljanje državnim poduzećima

Page 19: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Zaključak (2/3)

Današnji sustavi upravljanja uspješnošću su evoluirali od čisto financijskih pokazatelja ka multidimenzionalnim i nefinancijskim (društvenim i okolišnim) pokazateljima za postizanje ciljeva.

Nužno je razumjeti okolišna i društvena pitanja koja su značajna za državna poduzeća i stakeholdere, uskladiti aktivnosti korporativne odgovornosti u skladu sa primjerice UN Agendom 2030 te evaluirati doprinos državnih poduzeća ostvarenju ciljeva.

Modernizacijom i restrukturiranjem državnih poduzeća kao i strateškim menadžmentom i reformama na razini države, poduzeća u državnom vlasništvu mogu biti pokretač ekonomskog razvoja i održivosti.

Holistički pristup upravljanju državnim poduzećima

Page 20: KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRŽAVNIH …...Izazovi korporativnog upravljanja u državnim poduzećima tržište • povećana konkurencija • reguliranost tržišta javne finacije

Zaključak (3/3)

Upravljanje uspješnošću i pokazateljima sve je više instrument inovativnosti i unaprjeđenja poslovanja, a ne samo instrument kontrole i nadzora.

Nije pravo pitanje imati ili ne imati državna poduzeća u nacionalnim ekonomijama, nego kako i na koji način upravljati državnim poduzećima i kako ih uklopiti u društveni interes.

Državna poduzeća imaju mogućnost putem vladinih javnih politika za stvaranje društvenih vrijednosti i financijske profitabilnosti- povećanje konkurentnosti, zaposlenosti, unapređenje javnih usluga, blagostanja građana, očuvanja okoliša...

Kolaborativni model upravljanja državnim poduzećima