Click here to load reader

Klipp han - Folkteatern ... Elias Abi Jaber, poet och spoken word-artist Klipp han Folkteatern i samarbete med Teater Fryshuset / Fryshuset Göteborg och Unga Dramaten. Fryshuset förlorade

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Klipp han - Folkteatern ... Elias Abi Jaber, poet och spoken word-artist Klipp han Folkteatern i...

 • TEATER FRYSHUSET

  Zin Dusim, Elias Abi Jaber och Hussein Al Saidan (även framsidesfoto)

  Tiden flög förbi oss och vi landade på marken Överfallen, i anfall av överhanden Sökte mig till stammen, gav mig högerhanden Jag leta efter kärleken, i Bergsjön jag fann den Kom och hitta värmen, sök tröst i famnen Hatet, en motsats som dök upp i kampen Offren av knarket så sköra i tanken Men sockret och saltet kan lösas i vatten Man glömmer vem man är och vem man brukade vara Varför man är här och varför man är skapad Det är något där som saknas... Elias Abi Jaber, poet och spoken word-artist

  Klipp han Folkteatern i samarbete med Teater Fryshuset / Fryshuset Göteborg och Unga Dramaten.

  Fryshuset förlorade tio unga människor i skjutningar under 2016. Vi har sett utvecklingen växa fram under lång tid och arbetat med frågan lika länge. Ur det arbetet föddes idén att göra föreställningen Klipp han. Vi har träffat offer, nära anhöriga, förövare och experter. Ibland är offer och förövare samma person. Våldsspiralen har ingen tydlig början och inget tydligt slut.

  Vi berättar de här människornas berättelser för att vi måste. Våra barn skjuter ihjäl varandra. Det finns inga enkla lösningar på komplicerade problem; en del av konflikterna går generationer tillbaka. De akuta problemen är ett resultat av hela samhällsutvecklingen, så det är i samhällets fortsatta utveckling vi måste skapa lösningar. För oss alla. För det som är vi. Tack för att du lyssnar.

  Emil Rosén Adsten och Ulf Stenberg Konstnärliga ledare, Teater Fryshuset

  ” ”

  2016 och 2017 det var kaos, flest skjutningar i svensk historia. 2018 brorsan, 2018 var värre.

  Hussein Al Saidan, Elias Abi Jaber och Zin Dusim

 • FolKTEATERn GöTeborG olof Palmes Plats 031-60 75 75 www.folkteatern.se 

       folkteaterngbg

  Med stöd från Västra Götalandsregionen

  TEATER FRYSHUSET

  Zin Dusim och Hussein Al Saidan

  Zin Dusim, Elias Abi Jaber och Hussein Al Saidan

  Zin Dusim och Elias Abi Jaber

  TEATER FRYSHUSET är en turnerande rikstäck- ande teater som spelar pjäser med tema kring aktuella sociala frågor, utsatta grupper och destruktiva utanförskap. Teater Fryshusets föreställningar kan beskrivas som vittnesmålsteater och berättelserna är alltid ett resultat av dokumentära processer eller baserade på sanna historier. Teater Fryshuset har ingen fast scen utan sam- arbetar alltid med andra teatrar. Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten är Teater Fryshusets konstnärliga ledare.

  KlIpp HAn av TEATER FRYSHUSET En samproduktion mellan Folkteatern, Teater Fryshuset / Fryshuset Göteborg och Unga Dramaten. regi UlF STEnbERG och EmIl RoSén ADSTEn Koreografi EmIl RoSén ADSTEn Musik DJ KAwon Spoken word-texter ElIAS AbI JAbER Ljus JESpER lARSSon Dramaturg AnnA bERG Medverkande HUSSEIn Al SAIDAn, ZIn DUSIm och ElIAS AbI JAbER (poet / spoken word-artist) Inspicient och scenmästare YoUcEF loUcIF Producent mATHIlDA ADolFSSon näSlUnD Teknisk chef AlF AlGESTAm Kommunikationschef lInDA ISAKSSon Kommunikatörer KARolInA lInDblAD, AnnA RAn HAnSEn, pIA SAnDEGREn Publikstrateg monIKA wADE Försäljnings- och foajévärdsamordnare mARIAnnE FRID Föreställningsfoto TEATER FRYSHUSET ensemblefoto nADIm ElAZZEH Affischfoto JonATAn FERnSTRöm Affischbild VAlEnTIn ExpERIEncE Konstnärlig ledare FRIDA RöHl VD och ansvarig utgivare loTTA lEKVAll

  Producent Unga Dramaten lISEn AnDERSSon Konstnärlig ledare Unga Dramaten ADA bERGER Medarbetare som hjälpt till att skapa detta manus: raymond Peroti, Fatima Åsard, Ahmed Abdirahim, rene Lobos, rosh, Karwan Faraj, Wahid Setihesh, Sigrun Sigurdsson, Mohammed rabani, Moham med elsaka, Jisif Soumah, VÄS-gruppen Malmö.

  Eftersamtal hålls av Fryshuset.

  Tack till Stiftelsen Natur & Kultur, Gålö Stiftelsen, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Jane och Dan olssons Stiftelse och all övrig personal på Folkteatern.

  Göteborgspremiär 15 mars 2019 lilla Scenen, Folkteatern Urpremiär 30 november 2017 Lejonkulan, Dramaten

Search related