KARDIOVASKULARNE BOLESTI

  • View
    112

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of KARDIOVASKULARNE BOLESTI

KARDIOVASKULARNE BOLESTI DANAS - BORBA PROTIV FAKTORA RIZIKA - PUT DO ZDRAVLJABojan Mileti

PRSNA BOL 2600 p.n.e, Egipat: novonastala prsna bol rizik od iznenadne smrti

PRSNA BOL incidencija: 1 na 45 osoba ili 2,2 % godinje SAD: 6 000 000 godinje 499 999 mjeseno 115 384 tjedno 16 438 dnevno 684 svakog sata 11 svake minute

PRSNA BOL

5% 40 % 20 40 %

intervencija u hitnoj slubi hitnih hospitalizacija ljudi ima barem jednu epizodu prsne boli u ivotu

Blatchford O et al. Emergency medical admissions in Glasgow: general practices vary despite adjustment for age, sex and deprivation. Br J Gen Pract 1999; 49: 551-4. Goodacre S et al. The health care burden of acute chest pain. Heart 2005. 91: 229-30. Eslick GD et al. Non-cardiac chest pain: prevalence, risk factors, impact and consulting apopulationbased study. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17: 1115-24. Wong WM et al. Population based study of noncardiac chest pain in southern Chinese: prevalence, psychosocial factors and health care utilization. World J Gastroenterol 2004; 10: 707-12.

PRSNA BOL U OBITELJSKOJ MEDICINI

2.

GERB / DISPEPSIJA

4.

ANKSIOZNOST / DEPRESIJA

1.

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA

Ruigomez A. et al. Chest pain in general practice: incidence, comorbidity and mortality. Family Practice 2006; 23: 167-74.

3.

KOTANO MIINI UZROCI

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

javnozdravstveni znaajvodei uzrok smrtnosti, hospitalizacija i invaliditeta oko 5,5 miliona smrti u Europi svake godine 43 % smrti u mukaraca, 55 % u ena i 40 % < 75 godina

www.who.int

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

javnozdravstveni znaajvodei uzrok smrtnosti, hospitalizacija i invaliditeta oko 5,5 miliona smrti u Europi svake godine 43 % smrti u mukaraca, 55 % u ena i 40 % < 75 godina

U svijetu - oko 17 ,5 mil. smrtnih sluajeva Koronarna bolest - 7.2 mil., CVI - 6.0 mil., hipertenzivna bolest srca 0.9 mil., upalne bolesti srca - 0.4 mil., reumatska bolest srca - 0.3 mil., ostale KVB - 1.9 mil.

www.who.int

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

javnozdravstveni znaaj

Standardizirane stope smrtnosti od bolesti srca i krvnih ila za dob 0-64 godine, u razdoblju od 1985. do 2006. godine u Hrvatskoj

KARDIOVASKULARNE BOLESTIEpidemiologija RHBroj umrlih osoba od KVB u RH u 2000.godini: 26 712 u 2002.godini: 26 698 u 2004.godini: 24 959 2005.godini: 26 029 2007.godini: 26 506 2009.godini 26 235 Javnozdravstveni znaaj Broj umrlih osoba od AIM 2008. 3683 umrlih; 14% od KVB 7,1% svih smrti u RH 27% (999) u dobi 0-64 g.

Source: Croatian National Institute of Public Health, Croatian Central Bureau of Statistics.

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

javnozdravstveni znaaj

Proporcija mortaliteta u razliitih dobnih skupina mukaraca

OEKIVANO TRAJANJE IVOTA

EERNA BOLEST

POVIEN KRVNI TLAK

KARDIOVASKULARNA SMRTNOST2008. PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJAHRVATSKI ZDRAVSTVENO -STATISTIKI LJETOPIS

-

Umrlo 3299 ljudi KV smrtnost 1486 ljudi (45,04 %) Srane bolesti Bolesti perifernih arterija Modani udar upanijski program za zdravlje Rijeka zdravi grad

KARDIOVASKULARNA SMRTNOST

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

javnozdravstveni znaaj Opa stopa smrtnosti od AIM 1998-2008. godine

Source: Croatian National Institute of Public Health, Croatian Central Bureau of Statistics.

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

Vodee demografske znaajke - HRVATSKA

Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Centar za gerontologiju, Gerontoloko javnozdravstveni statistiki pokazatelji za Hrvatsku 2004 2006. godine - ZZJZGZGC

KARDIOVASKULARNE BOLESTI

epidemiologija:

Vodee demografske znaajke HRVATSKA Indeks starenja: veliina starenja populacije

Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Centar za gerontologiju, Gerontoloko javnozdravstveni statistiki pokazatelji za Hrvatsku 2004 2006. godine - ZZJZGZGC

Klinike manifestacije ateroskleroze Ishemijska bolest srca angina pektoris, infarkt miokarda, iznenadna srana smrt, poremeaji sranog ritma, zatajivanje srca Cerebrovaskularna bolest CVI, TIA

Periferna bolest arterija Intermitenta klaudikacija, gangrena

American Heart Association, 2000.

Faktori rizika za nastanak KVB Promjenjivi Poviene masnoe u krvi povien LDL nizak HDL Povieni TGL Puenje Nepromjenjivi Dob Spol Nasljee

Povien krvni tlak eerna bolest Debljina Mala fizika aktivnost

Rizici za razvoj KVBpojavnost KVB snano povezana sa ivotnim stilom, promjenjivim fiziolokim i biokemijskim rizicima :

SCENE

NEPROMJENJIVI dob muki spol obiteljska anamneza

PROMJENJIVIpuenje hipertenzija hiperlipidemija dijabetes debljina i metaboliki sindrom psiholoki stres udio masti u prehrani fizika inaktivnost

NOVI RIZINI IMBENICIupala; fibrinogen; homocistein, oksidativni stres: asimetrini dimetilarginin

etnika pripadnost

Ramrakha P, Hill J, ur. Oxford Handbook of Cardiology, Oxford University Press, Oxford, 2006.

RIZICI ZA RAZVOJ KVB

pojavnost KVB snano povezana sa ivotnim stilom, promjenjivim fiziolokim i biokemijskim rizicima0uspjena prevencija KVB0 3 5 140 5 3 0

3

5

140

5

3

0

nepuenje fizika aktivnost 3 km / 30 min obroka voa i povra krvni tlak < 140/ mmHg uk. kol. < 5,0 mmol/l LDL-kol. < 3,0 mmol/l bez dijabetesa i/ili pretilostiEur J Cardiovasc Prev Rehab. 2007; 14 (Suppl 2): S1-113.

KVB u RH

pretjerana tjelesna teina pri samom vrhu u Europi centralni tip pretilosti prvi u Europi regulacija glikemije jedni od najloijih u Europi kontrola krvnog tlaka i dislipidemije nedovoljna u sredini Europe koritenje terapijskih mogunosti daleko od optimalnih (npr. statini) DOSADANJI REZULTATI NE ZADOVOLJAVAJU

Pretjerana uhranjenost

najslabije kontroliran javnozdravstveni problem trend porasta prevalencije i stupnja2006.

svijet:USA:

> 1 bilijun preuhranjenih, > 300 milijuna pretilih pretjerano uhranjenih > gladnih 65 - 80 % pretjerano uhranjenih

uloga u globalnoj ekonomiji

Katz DL. Nutrition in Clinical Practice, Lippincot W.W, Philadelphia, 2008. Eur J Cardiovasc Prev Rehab. 2007; 14 (Suppl 2): S1-113.

Debljina i ekonomija

Dananje porcije..

2007 SMJERNICE EVROPSKOG KARDIOLOKOG DRUTVAUmjereno unos kalorija zasiene masti < 7% transmasne kiseline kolesterol