Kako stvoriti uspjenog ugostiteljsko-turistikog djelatnika

 • View
  37

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kako stvoriti uspješnog ugostiteljsko-turističkog djelatnika. Mr.sc.: Marija Rašan-Križanac. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ. Kvalifikacija Motivacija Profesionalna izvrsnost. ŠTO/ZAŠTO UČITI ?. Političko pitanje (nacionalno i globalno)? Praktično – životno pitanje ? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kako stvoriti uspjenog ugostiteljsko-turistikog djelatnika

 • Mr.sc.: Marija Raan-Krianacmr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • ISTRAIVANJE I RAZVOJmr.sci.: Marija Raan-KrianacKvalifikacija

  Motivacija

  Profesionalna izvrsnost

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • TO/ZATO UITI ? Politiko pitanje (nacionalno i globalno)? Praktino ivotno pitanje ? - pitanje za gospodarstvenike - pitanje za nastavnike - pitanje za uenike

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • KVALIFIKACIJA U Hrvatskom kvalifikacijskom okviru iskazuju se osnovna mjerljiva svojstva rezultata/ishoda uenja: RAZINA (u HKO-u predvieno je 8 razina sloenosti ishoda uenja)OBUJAM (koliinu ECTS/ECTVET bodova)PROFIL (podruje rada i uenja)KVALITETA (pouzdanost javne isprave u odnosu na iskazanu razinu, obujam i profil steenih kompetencija) mr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • Kurikulum kao omjer koliina i kakvoa kompetencija mr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • Temeljna pitanja: kako stvoriti uspjenog ugostiteljsko-turistikog djelatnika

  to, kako, kada i gdje uiti???Tko e uiti a tko e pouavati????Moemo li se i kako meusobno nadopunjavti??? Imamo li zajedniki cilj???Da li je vizija budunosti svih dionika procesa uenja usklaena???Jesmo li prihvatili odgovornost???mr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • to uiti u koli?Nastavni sadrajiOekivani ishodi nastavne jedinice koje ine module kako bi se stekla odreena eljena kompetencija

  uenik treba samostalno i odgovorno moi:

  - opis kompetencija za pojedini standard zanimanjamr.sci.: Marija Raan-Krianac

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

 • PRAKTINA NASTAVA

  Uenje na radnom mjestuNajuinkovitije uenjeMotivirajue / demotivirajueSusret s budunouPrihvatiti ili ne svoje budue zanimanje

 • Uenici trebaju motivaciju TKO E SE KOLOVATI I RADITI U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU?????Podrku PovjerenjeSigurnostIskren odnosViziju Drutveno priznanjeOsobni rast i razvoj

 • Profesionalna izvrsnost Jasan ciljPoticati kvalitetu Biti spreman na korekcije Usmjeriti se na timsko povezivanjeInzistirati na osobnoj odgovornostiMijenjati strategijuAkcije i poticajne metode i u loim okolnostima -najljepi cvijet raste u najrunijoj movari-

 • Meusobno poticanjezajedniki problemski pristup uenju/pouavanju/radnom procesu (kola i gospodarstvenici)razliiti pristupi za rjeavanje problema (ukljuiti sve dionike procesa)poticati i nagraivati rad i inventivnost (osobito uenika) susreti i tematske rasprave o razliitim pitanjima kolskog i gospodarskog sustava doprinijet e odnosima suradnje

 • mr.sci.: Marija Raan-KrianacHvala na panji

  mr.sci.: Marija Raan-Krianac

  ****