KURIKUL UGOSTITELJSKO- - Naslovnicass-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr/upload/ss-ugostiteljsko-t...Engleski jezik Profesor: Saa Jaki‡ Cilj: - pripremiti uenike

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of KURIKUL UGOSTITELJSKO- -...

 • KURIKUL UGOSTITELJSKO-

  TURISTIKE KOLE, OSIJEK

  OSIJEK, 26. RUJNA 2016.

 • SADRAJ:

  1. KOLSKI KURIKUL 2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

  2. 1. HRVATSKI JEZIK (DRAVNA MATURA)

  2. 2. ENGLESKI JEZIK (DRAVNA MATURA)

  2. 3. NJEMAKI JEZIK (DRAVNA MATURA)

  2. 4. FRANCUSKI JEZIK

  2. 5. MATEMATIKA (DRAVNA MATURA)

  2. 6. UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE (BARISTI)

  2. 7. UGOSTITELJSKO POSLUIVANJE (KULTURA STOLA)

  2. 8. MATEMATIKA (DOPUNSKA)

  2. 9. MATEMATIKA (DOPUNSKA)

  3. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  3. 1. KLUB LJUBITELJA PISANE RIJEI - VERBA POETICA

  3. 2. DRAMSKA SKUPINA

  3. 3. RECITATORSKA SKUPINA

  3. 4. NOVINARSKA SKUPINA

  3. 5. MEDIJSKA KULTURA

  3. 6. VJERONAUNA SKUPINA

  3. 7. POVIJESNA SKUPINA

  3. 8. SPORTSKA SKUPINA

  3. 9. PLESNA SKUPINA

  3. 10. NJEMAKA SKUPINA

  3. 11. ENGLESKA SKUPINA

  3. 12. HOTELIJERSKO-TURISTIKA SKUPINA

  3. 13. INFORMATIKA SKUPINA

  3. 14. MATEMATIKA SKUPINA

  3. 15. HUMANITARNA SKUPINA

  3. 16. KLUB VOLONTERA

  3. 17. ITATELJSKI KLUB

  3. 18. PROJEKT GRAANIN

  3. 19. CRVENI KRI

  3. 20. SKUPINA FLAMBERA

  3. 21. SKUPINA SOMMELIERA

  3. 22. SKUPINA ZA PRIPREMANJE SVEANOG MENIJA

  3. 23. SKUPINA ZA PRIPREMANJE JELA NA OTVORENOJ VATRI

  3. 24. SKUPINA ZA PRIPREMANJE HLADNOG SLANOG IZLOKA

  3. 25. SKUPINA ZA PRIPREMANJE HLADNOG SLATKOG IZLOKA

  3. 26. SKUPINA ZA PRIPREMANJE UENIKA ZA KAMELIJA KUP

  3. 27. SKUPINA ZA PRIPREMANJE UENIKA ZA NATJECANJE U NITRI

 • 4. EKSKURZIJE, IZLETI, POSJETE

  4. 1. MATURALNO PUTOVANJE ZAVRNIH RAZREDA

  4. 2. POSJET SAJMU KNJIGA - INTERLIBER

  4. 3. POSJET OSJEKOM MLINU

  4. 4. POSJET KUTJEVAKOJ VINARIJI

  4. 5. POSJET OSJEKOJ PIVOVARI

  4. 6. POSJET UPANIJI

  4. 7. POSJET SAJMU ANTIKVITETA

  4. 8. POSJET MUZEJU SLAVONIJE I ARHEOLOKOM MUZEJU

  4. 9. POSJEH HRVATSKOM NARODNOM KAZALITU U OSIJEKU

  4. 10. POSJET ZAJEDNICE CENACOLO

  4. 11. UENIKO PUTOVANJE: ADVENT - GRAZ/SALZBURG

  4. 12. UENIKO PUTOVANJE: ADVENT - SZEGED/BUDIMPETA

  4. 13. ADVENT U GRAZU I POSJET TVORNICI OKOLADE ZOTTER

  4. 14. DVODNEVNI IZLET U GARDALAND

  5. OSTALE AKTIVNOSTI

  5. 1. DANI OTVORENIH VRATA

  5. 2. RAD S DAROVITIM UENICIMA

  5. 3. MEUNARODNI MJESEC KOLSKIH KNJINICA

  5. 4. PROJEKTNI EKO DAN

  5. 5. SUDJELOVANJE NA ARHEOLOKOM ISKAPANJU OSTATAKA MURSE

  5. 6. ETNJA SA SULEJMANOM VELIANSTVENIM

  5. 7. KOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPI RUKOPIS

  5. 8. KOLSKO NATJECANJE ZA NAJLJEPE LJUBAVNO PISMO

  5. 9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZATITA UENIKA

  5. 10. VIJEE UENIKA

  5. 11. MJESEC BORBE PROTIV IZOSTANAKA

  6. PROJEKT

  6. 1. BITI BOLJI - BE BETTER

  6. 2. MI JEDEMO ODGOVORNO

 • KOLSKI KURIKUL - NASTAVNI UPUTNIK odreenje pojma

  Pojam nastavni uputnik - kolski kurikul podrazumijeva sve sadraje, procese i

  aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, socijalni, duhovni i tjelesni razvoj uenika. Kurikul obuhvaa, osim slubenih programa nastave i neformalne programe.

  Kurikul podrazumijeva opseno planiranje; ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue ciljeve, sadrajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignua prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

  kolski kurikul utvruje dugoroni i kratkoroni program kole s izvannastavnim i izvankolskim aktivnostima; program dodatne, dopunske i fakultativne nastave i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaa kolskog kurikula je razvoj jedinstvenog profila kole. Kurikul je ukupnost svega emu poduavamo uenike kako bi stekli osnovne vjetine i znanja na razliitim mjestima poduavanja.

  1. POSEBNOSTI UGOSTITELJSKO-TURISTIKE KOLE, OSIJEK 1. 1. Filozofija kole Ugostiteljsko-turistika kola je obrazovno odgojna ustanova.

  Budunost kole temelji se na pozitivnim vrijednostima i bogatoj tradiciji od preko 50 godina. Uenicima trebamo svakodnevno ukazivati da se znanje, marljivost i upornost isplate! Znanje je mo i svaki je uenik vaan. Odgojna dimenzija:

  Odgajamo mlade ljude. U odgoju mladih ljudi smatramo vrlo vanom suradnju roditelja, profesora i uenika u atmosferi potpore, pomoi, suradnje i razumijevanja. Moramo jasno ukazivati uenicima da se problemi mogu rjeavati samo suoavanjem s njima, a ne izbjegavanjem problema te u tom svjetlu prikazati problem odlaenja s nastave koje uvijek vie teti nego koristi. Pozornost treba obratiti na pripremanje uenika za aktivno sudjelovanje u demokratskom ivotu zajednice. Obrazovna dimenzija:

  Naa kola daje dovoljno znanja za trite rada, ali i za upise na fakultete. Uimo uenike uiti kako bi se mogli snalaziti u buduem ivotu. Zadatak nam je i upoznavanje uenika s cjelokupnou hrvatskoga kulturnog identiteta.

 • 1. 2. Vizija i misija kole

  Ugostiteljsko-turistika kola je kola u kojoj se zbog pozitivnog ozraja uenici, profesori i roditelji ugodno osjeaju. kola moe i mora biti mjesto tolerancije, nenasilja i dijaloga.

  U naoj koli podjednako obraamo pozornost na stjecanje znanja i neophodnih vjetina, posebno u struci. kola zadovoljava potrebe uenika u stjecanju opih i strunih kompetencija. kola prua pomo mladim ljudima da se bore protiv kriza, lijenosti i problema. Odgojna dimenzija kole vidljiva je na svakom nastavnom satu.

  U koli naglaeno treba njegovati tradicionalne vrijednosti kao to su znanje, pristojnost, kultura ophoenja, marljivost, upornost, pravednost, potivanje starijih, potivanje profesora, potivanje kolega.

  U najveoj moguoj mjeri potreban je individualan pristup uenicima pred kojima su jednaki zadaci, a razliite mogunosti.

  elimo mlade ljude pripremiti za suoavanje sa izazovima budunosti tako da ih

  nauimo uiti, logiki zakljuivati, analizirati i prezentirati znanja i ideje. Vano je mladima osim znanja dati vjetine i kompetencije. Potrebno je poticati kreativno izraavanje kod uenika usmeno. U okviru kolskih mogunosti treba poticati poduzetnitvo to je kljuna kompetencija za razvoj hrvatskog gospodarstva

  Izrada kurikula kole mora biti otvoren proces gdje svi mogu dati prijedloge.

  Uenici u naoj koli moraju stei - znanje, vjetine, samostalnost i odgovornost. S obzirom da smo uselili u novu kolsku zgradu koja je opremljena po pedagokim standardima, imamo mogunosti za realizaciju nastave na visokoj razini. To nam omoguuju prostori uionica, praktikuma i kabineta koji su opremljeni suvremenom opremom kako za teorijski tako i za praktini dio nastave.

  Strategija razvoja kole

  irenje obveznog kurikula pruanjem razliitih fakultativnih sadraja i dodatne nastave

  poboljanje pouavanja i uenja te osiguravanje kvalitetne nastave

  primjena nformatiko-komunikacijske tehnologije

  jaanje preventivne uloge kole naspram drutveno neprihvatljivih oblika ponaanja

  skrb za stalno uenje i napredovanje uenika

  stvaranje ozraja koje kolu ini zajednicom u kojoj se ui i u kojoj se grade bliski i snoljivi meuljudski odnosi

  poticanje otvorene komunikacije poveanjem ukljuenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera

  inovativni pristupi u odgojnom i obrazovnom procesu

 • Pretpostavke razvoja kole

  permanentno struno usavravanje nastavnika u skladu s njihovim osobnim afinitetima i politikom kole

  intenzivnije ukljuivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces

  poboljanje realizacije praktine nastave kroz selektiranje i izbor objekata u kojima uenici obavljaju praksu, bolja i kvalitetnija suradnja s mentorima.

  angairanje poznatih strunjaka iz obrazovnih podruja, gastronomije, pedagokih strunjaka te poznatih psihologa.

  ostvarivanje suradnje s obrtnikom komorom, gospodarskom komorom, turistikim udruenjima i drugim subjektima u gospodarstvu.

  Vizija i misija

  uenike potrebe kao pretpostavka novih znanja, vjetina i vrijednosti

  oblikovanje poticajnog okruenja za uenje

  razmatranje uenikih informacija za daljnje planiranje

  dinamina suradnja sa srodnim kolama slinog programa razvoja koja ukljuuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i uenika)

  rad s naprednim uenicima

  uvoenje sustava nagraivanja nastavnika potaknuto eksternom evaluacijom

  poticanje povezivanja s visokokolskim ustanovama u bliem okruenju

  izrada i provedba programa cjeloivotnog uenja

  Informiranje o koli

  na mrenim stranicama kole

  u kolskom listu Cocktail (izlazi jedanput godinje)

  na roditeljskim sastancima i primanjima roditelja

  u informativnim biltenima s natjecanja

  u javnim glasilima i drugim elektronskim medijima

  Promocija kole u osnovnim kolama u upaniji putem plakata, broura, prospekata i posjeta kolama i prezentiranje zaniman