of 15 /15
Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju klijenata u ESET Remote Administratoru 6.x? Pitanje Kako izvršti konfiguriranje klijentskih računala / mobilnih korisnika da se aktualiziraju direktno s ESET-a u trenucima kad im primarni aktualizacijski serveri nisu dostupni? Detalji Ovdje navedene upute odnose se na ESET Remote Administrator verzije 6.1.28 i sve novije verzije. Odgovor I Kreirajte novi profil II. Izmijenite zadatak redovite automatske aktualizacije Kliknite ovdje ako trebate konfigurirati dvostruki profil aktualizacije za ESET OS X i Linux programe Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA. Svaki korisnik ima mapiranu sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijelejni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata. Pojam “objekti” (“objects”) odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi. Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te gruep. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama. Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi. Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5. I. Kreirajte novi profil Korisnik mora imati sljedeća prava u za grupu koja sadrži modificirani objekt: FunctionalityReadUseWrite Policies+++ Korisnik mora imati sljedeća prava u za svaki objekt na koji utiče:

Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju ... - NOD32

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju ... - NOD32

Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju klijenata u ESET Remote Administratoru 6.x?Kako stvoriti dvostruki profil za aktualizaciju klijenata u ESET Remote Administratoru 6.x?
Pitanje Kako izvršti konfiguriranje klijentskih raunala / mobilnih korisnika da se aktualiziraju direktno s ESET-a u trenucima kad im primarni aktualizacijski serveri nisu dostupni?
Detalji Ovdje navedene upute odnose se na ESET Remote Administrator verzije 6.1.28 i sve novije verzije.
Odgovor I Kreirajte novi profil
II. Izmijenite zadatak redovite automatske aktualizacije
Kliknite ovdje ako trebate konfigurirati dvostruki profil aktualizacije za ESET OS X i Linux programe
Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima
Prije nastavka molimo obratite panju na vane promjene u korisnikim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.
Svaki korisnik ima mapiranu sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene razliite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijelejni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisniki profil automatski pripada poetnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadri sve druge grupe kao podgrupe, omoguavajui administratoru punu kontrolu svih objekata. Pojam “objekti” (“objects”) odnosi se na raunala ureaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješa, koji su svi uvijek locirani u statikoj grupi. Ako korisnik ima prava pristupa odreenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te gruep. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama. Prava pristupa omoguavaju da konfigurirate pristup specifinoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifinim objektima u toj grupi.
Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj lanak u sustavu Online pomoi za ERA 6.5.
I. Kreirajte novi profil Korisnik mora imati sljedea prava u za grupu koja sadri modificirani objekt:
FunctionalityReadUseWrite
Policies+++
Korisnik mora imati sljedea prava u za svaki objekt na koji utie:
Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite nie navedene upute.
Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.1. Logirajte se.
Kliknite na Admin → Policies2. Odaberite pravilo (policy) koje elite promijeniti (U ovom primjeru odabrano je Antivirus – Balanced) Kliknite na Policies → Edit.3.
Kada kreirate nova pravila:
U ovom primjeru bit e modificirano postojee pravilo. Ako kreirate novo pravilo, morate unijeti informacije o serveru (na primjer IP adresu mirror servera). Ako koristite ERA ili HTTP Proxy za distrubuciju aktualizacija, u pravilu ne trebate specificirati ni jednu od ovih informacija.
Slika 1-1 Kliknite na sliku za poveani prikaz
Proširite Settings.4. Kliknite na Update.5. Proširite Profiles. Kliknite na Edit.
U prazno polje upišite naziv profila.6. Kliknite na Add.
Slika 1-3
Slika 1-4
Iz padajueg izbornika Select profile to edit odaberite profil koji ste sada kreirali.8.
ERA 6.4 korisnici: Odaberite profil koji ste kreirali iz padajueg menija Selected profile.
Slika 1-5 Kliknite na sliku za poveani prikaz
Ubudue e klijentska raunala kojima je dodijeljeno ovo modificirano pravilo (vidi korak II) prvo pokušati preuzeti aktualizacije s lokalnog servera ili putem proxyja. Ako im to ne uspije, klijentska raunala e aktualizacije pokušati preuzeti s ESET-ovih servera.
Slika 1-6 Kliknite na sliku za poveani prikaz
II. Izmijenite zadatak redovite automatske aktualizacije Korisnik mora imati sljedea prava u za grupu koja sadri modificirani objekt:
FunctionalityReadUseWrite
Policies+++
Korisnik mora imati sljedea prava u za svaki objekt na koji utie:
FunctionalityReadUseWrite
Groups & Computers+++
Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite nie navedene upute.
provedite nie navedene postupke kako biste osigurali da kada krajnji korisnik klikne na Aktualiziraj odmah (Update Now) u njihovom ESET Endpoint programu bude izvršena aktualizacija na najnoviju verziju baze podataka virusnih potpisa. Bez promjene pravila za automatsku aktualizaciju baze podataka virusnih potpisa, runo pokretane aktualizacije inicirane od strane korisnika nee uspjeti. Meutim, ESET Endpoint program (kojemu je pridrueno pravilo modificirano u poglavlju I) e ipak automatski preuzeti aktualizacije u intervalu redovitih automatskih aktualizacija.
Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.1. Logirajte se.
Kliknite na Admin → Policies2. Odaberite pravilo (policy) koje elite modificirati. Kliknite na Policies → Edit.3.
Proširite Settings4. Osigurajte da ste iz padajueg izbornika odabrali ESET Security Product for Windows.
Kliknite na Tools5. Proširite Scheduler Kliknite na Edit
U prozoru Task Details kliknite na Next7.
Slika 2-5
Ostavite vrijednost pokraj Interval between task execution (min.) na 609. Kliknite na Next
Slika 2-6
Osigurajte da je odbarano At the next scheduled time10. Kliknite na Next
Slika 2-7
Kliknite na kliza pokraj Use default profile (pod Profile to use for update)11. Iz padajueg izbornika Profile odaberite My profile Kliknite na kliza pokraj Use default profile (Pod Secondary profile to be used for update)12. Odaberite profil koji ste kreirali u dijelu I [u ovom primjeru Internet Updating (non-proxy)] Kliknite na Finish
Slika 2-8
Kliknite na Finish14.
Kako biste testirali novu konfiguraciju profila, provedite sljedee korake na klijentskom raunalu.15.
Kliknite na Tools → Scheduler.
Slika 2-12
Slika 2-13
III. Konfigurirajte dvostruki profil aktualizacije za ESET macOS i Linux programe Korisnik mora imati sljedea prava u za grupu koja sadri modificirani objekt:
FunctionalityReadUseWrite
Policies+++
Korisnik mora imati sljedea prava u za svaki objekt na koji utie:
FunctionalityReadUseWrite
Groups & Computers+++
Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite nie navedene upute.
Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.1. Logirajte se.
Kliknite na Admin → Policies2. Odaberite macOS/Linux pravilo (policy) koje elite modificirati. Kliknite na Policies → Edit.3. Proširite Settings4. kliknite na Update → Primary Server.
Kako bi konfigurirali postavke:5.
Proširite Proxy pa iz padajueg menija Proxy Mode odaberite Connection through proxy server1.
Upišite IP adresu u polje Proxy server, pa broj porta (inicijalno je odabran port 3128) u polje Port2. Ako proxy zahtijeva podatke za prijavu, unesite ih u polja Username i Password (na primjer, untar mree organizacije).
Slika 3-1 Kliknite na sliku za poveani prikaz
Odaberite Secondary server kako bi konfigurirali potrebne postavke:6.
Proširite Basic i osigurajte da je padajui meni Update server postavljen na Close automatically1. (tako je postavljeno prema inicijalnim postavkama)
Ostavite polja Username i Password praznima (stoga što je program ve aktiviran i ovi podaci nisu2. potrebni)
Kliknite na Finish da spremite promjene.7.
Dodatne informacije i linkovi na povezane lanke baze znanja
Kako otvoriti ERA Web konzolu? Instalacija i aktiviranje ESET-ovih Business programa verzije 6.x Kako stvoriti dvostruku konfiguraciju profila auriranja u ESET Remote Administratoru 5.x?