Dvostruki Integral Zadaci

Embed Size (px)

Text of Dvostruki Integral Zadaci

 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  1/25

  Dvostruki integrali

  2008/2009

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 1 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  2/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  3/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/http://goback/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  4/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  10

  dx

  x

  x2

  f(x, y)dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  5/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  10

  dx

  x

  x2

  f(x, y)dy

  Zadatak 2. 2

  1dx 2xx

  f(x, y)dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  6/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  10

  dx

  x

  x2

  f(x, y)dy

  Zadatak 2. 2

  1dx 2xx

  f(x, y)dy

  Zadatak 3.

  10

  dy

  3y2y2

  2

  f(x, y)dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  7/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  10

  dx

  x

  x2

  f(x, y)dy

  Zadatak 2. 2

  1dx 2xx

  f(x, y)dy

  Zadatak 3.

  10

  dy

  3y2y2

  2

  f(x, y)dx

  Zadatak 4.

  2

  1dy

  y

  ln yf(x, y)dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 2 / 4

  http://find/http://goback/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  8/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  9/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Izracunati integrale (i pri promeni redosleda integracije):

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  10/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Izracunati integrale (i pri promeni redosleda integracije):

  Zadatak 1.

  20

  dx

  e

  x

  1dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  11/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Izracunati integrale (i pri promeni redosleda integracije):

  Zadatak 1.

  20

  dx

  e

  x

  1dy

  Zadatak 2.

  12

  3x+2x2+4x

  dy

  dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  12/25

  Dvostruki integrali - zadaci

  Izracunati integrale (i pri promeni redosleda integracije):

  Zadatak 1.

  20

  dx

  e

  x

  1dy

  Zadatak 2.

  12

  3x+2x2+4x

  dy

  dx

  Zadatak 3. 4

  2

  2x

  x

  dy dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 3 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  13/25

  Zadaci za vezbu

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  14/25

  Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  15/25

  Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  r

  0dx

  2rxx2x

  f(x, y)dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  16/25

  Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  r

  0dx

  2rxx2x

  f(x, y)dy

  Zadatak 2.

  2

  2dy

  4

  y2

  4y2f(x, y)dx

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  Z d i b

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  17/25

  Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  r

  0dx

  2rxx2x

  f(x, y)dy

  Zadatak 2.

  2

  2dy

  4

  y2

  4y2f(x, y)dx

  Zadatak 3.

  2a0

  dx

  4ax

  2axx2f(x, y)dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  Z d i b

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  18/25

  Zadaci za vezbu

  Promeniti redosled integracije u dvostrukim integralima:

  Zadatak 1.

  r

  0dx

  2rxx2x

  f(x, y)dy

  Zadatak 2.

  2

  2dy

  4

  y2

  4y2f(x, y)dx

  Zadatak 3.

  2a0

  dx

  4ax

  2axx2f(x, y)dy

  Zadatak 4.

  a

  0dx

  a2x2a2x2

  2a

  f(x, y)dy

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 4 / 4

  D ki i li l k di d i

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  19/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  D t ki i t li l k di t d i

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  20/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  D t ki i t li l k di t d i

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  21/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  Zadatak 1. x2 +y2 = 3

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  Dvostruki integrali polarne koordinate zadaci

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  22/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  Zadatak 1. x2 +y2 = 3

  Zadatak 2. x2 +y2 = 4, y=

  3

  3 x, x= 0, I kvadrant

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  Dvostruki integrali polarne koordinate zadaci

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  23/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  Zadatak 1. x2 +y2 = 3

  Zadatak 2. x2 +y2 = 4, y=

  3

  3 x, x= 0, I kvadrant

  Zadatak 3. x2 +y2 = 2, x2 +y2 = 5, y= 0, y=x, III kvadrant

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  Dvostruki integrali polarne koordinate zadaci

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  24/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  Zadatak 1. x2 +y2 = 3

  Zadatak 2. x2 +y2 = 4, y=

  3

  3 x, x= 0, I kvadrant

  Zadatak 3. x2 +y2 = 2, x2 +y2 = 5, y= 0, y=x, III kvadrant

  Zadatak 4. (x 2)2 + (y+ 3)2 = 9

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  Dvostruki integrali polarne koordinate zadaci

  http://find/
 • 7/26/2019 Dvostruki Integral Zadaci

  25/25

  Dvostruki integrali, polarne koordinate - zadaci

  Odrediti granice pri integraciji dvodimenzionalne oblasti Ddate sa:

  Zadatak 1. x2 +y2 = 3

  Zadatak 2. x2 +y2 = 4, y=

  3

  3 x, x= 0, I kvadrant

  Zadatak 3. x2 +y2 = 2, x2 +y2 = 5, y= 0, y=x, III kvadrant

  Zadatak 4. (x 2)2 + (y+ 3)2 = 9

  Zadatak 5.

  x2

  4 +

  y2

  3 = 1, II kvadrant

  (Dvostruki integrali) 2008/2009 5 / 4

  http://find/