of 15 /15
TRUMPASIS VADOVAS Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista / Home Server2011 Jei norite atsisiųsti pačiąnaujausiąšio dokumento versiją, spustelėkite čia

ESET NOD32 Antivirus · ESET NOD32 Antivirus paleidimas ESET NOD32 Antivirus pradės saugoti jūsų kompiuterį iškart įdiegus. Jums nereikia atidaryti programos, kad ją paleistumėte

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ESET NOD32 Antivirus · ESET NOD32 Antivirus paleidimas ESET NOD32 Antivirus pradės saugoti jūsų...

 • TRUMPASIS VADOVASMicrosoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011

  Jei norite atsisiųsti pačią naujausią šio dokumento versiją, spustelėkite čia

  http://go.eset.eu/manual?prod_abb=eav&prod_version=12&doc_name=quickstartguide&lng_abb=lth

 • ESET NOD32 ANTIVIRUS SUTEIKIA MODERNIAUSIĄ KOMPIUTERIO APSAUGĄ NUO KENKĖJIŠKO KODO. PROGRAMA,KURIOS PAGRINDĄ SUDARO ESET LIVEGRID® NUSKAITYMO MODULIS, PIRMĄ KARTĄ PRISTATYTAAPDOVANOJIMUS PELNIUSIOJE ANTIVIRUSINĖJE SISTEMOJE NOD32 – ESET NOD32 ANTIVIRUS IR TOLIAU SUTEIKIAGERIAUSIĄ APSAUGĄ NUO NAUJAUSIŲ GRĖSMIŲ, NEREIKIA ATLIKTI NUOLATINIŲ KENKĖJIŠKŲ KODŲ NAUJINIMŲ.

  INTEGRUOTI APSAUGOS NUO VIRUSŲ IR ŠNIPINĖJIMO PROGRAMŲ MODULIAI PAVERČIA ESET NOD32 ANTIVIRUSVISAPUSIŠKU SAUGOS SPRENDIMU. ŠIS VADOVAS PADĖS NUOSEKLIAI ATLIKTI TIPINĮ PRODUKTO DIEGIMO PROCESĄIR BENDRĄ JO KONFIGŪRAVIMĄ.

 • Antivirusinė programaApsauga nuo„Ransomware“

  Mažas poveikissistemai JAWS

  Apsauga nuošnipinėjimo programų

  Aktyviai aptinka ir valodaugiau žinomų irnežinomų virusų, kirminų,Trojos arklių ir kenkėjiškųprieigos programų.

  Stebi programų ir procesų,kurie bando keisti jūsųasmeninius duomenis,veiklą.

  ESET sukurtas išmanusissprendimas su itin mažaissistemos išteklių poreikiaisužtikrina greitą paleidimą irsklandų veikimą.

  ESET NOD32 Antiviruspalaiko populiariausiąskaitytuvą JAWS.

  Apsaugo nuo paslėptųužpakalinių durų,atsisiuntimo, spragųišnaudojimo, slaptažodžiųiššifravimo, užgrobimoprogramų, slaptažodžiųvagysčių ir klaviatūrospaspaudimų registravimoprogramų.

 • Diegimas

  Kai kurie ESET NOD32 Antivirus komponentaigali būti nesuderinami su kitomisantivirusinėmis programomis arba saugosprogramine įranga, įdiegta jūsų kompiuteryje.ESET primygtinai rekomenduoja pašalinti visastokias programas, kad būtų išvengta galimųproblemų.

  „ESET NOD32 Antivirus“ galite įdiegtinaudodami diegimo CD / DVD diską arbaatsisiųsdami diegimo programą išwww.eset.com.

  Diegimo paleidimas

  Norėdami paleisti diegimo programos vedlį,atlikite vieną šių veiksmų:

  1. Jei diegiate naudodami CD/DVD diską,įdėkite CD/DVD į CD/DVD skaitymoįrenginį. Jei automatinio paleidimo meniunepasirodo automatiškai, dukartspustelėkite CD/DVD diskų įrenginį, kad jįatidarytumėte.

  https://www.eset.com

 • Diegimo programa automatiškai interneteieškos naujausios produkto versijos. Jei busaptikta naujesnė versija, būsite paraginti jąatsisiųsti prieš pradedant diegimo procesą.

  Tada bus parodyta galutinio vartotojolicencijos sutartis. Perskaitykite sutartį irspustelėdami Sutinku patvirtinkite, kad

  sutinkate su galutinio vartotojo licencijossutartimi. Jums sutikus, diegimas bustęsiamas.

  2. Jeigu diegiate naudodami atsisiųstą failą,dukart spustelėkite failą, kad paleistumėtetiesioginio diegimo programą. Tiesioginiodiegimo programa yra nedidelis failas;ESET NOD32 Antivirus diegti reikalingipapildomi failai bus atsisiųstiautomatiškai.

 • Produkto aktyvinimas

  Pasirodo Produkto aktyvinimo langas.

  · Jei nusipirkote dėžutėje supakuotą ESETNOD32 Antivirus versiją, suaktyvinkiteproduktą naudodami Licencijos raktą.Licencijos raktą rasite licencijos kortelėje irel. laiške, kurį gavote pirkdami licenciją

  internetu. Kad produktas būtų sėkmingaisuaktyvintas, licencijos raktą reikia įvestitiksliai. Jei norite atnaujinti turimą licenciją,įveskite atnaujinimo aktyvinimo raktą.

  · Jei prieš suaktyvindami norite išbandytiESET NOD32 Antivirus, pasirinkiteNemokama bandomoji licencija. Nurodykiteel. pašto adresą. Jūsų bandomoji licencijabus išsiųsta šiuo adresu, o ESET NOD32Antivirus bus suaktyvinta ribotamlaikotarpiui. Arba galite pasirinkti Praleistiaktyvinimą ir tęsti diegimą nesuaktyvinę.Licencijos raktą būsite paraginti įvestivėliau.

  · Pasirinkę Naudoti licencijų tvarkytuvęnaujame lange būsite paprašyti nurodytimy.eset.com kredencialus.

 • · Jei neturite licencijos ir norite ją nusipirkti,spustelėkite Pirkti licenciją. Taip būsitenukreipti į vietinio ESET atstovo svetainę.

  Prisijunkite prie „ESET LiveGrid®“

  Padėkite mums pagauti kenkėjiškasprogramas prisijungę prie mūsųbendradarbiavimo tinklo. Dalyvaudamisuteikiate mums galimybę surinkti daugiaugrėsmių pavyzdžių, kurie padeda pasiūlyti dargeresnę ir patikimesnę apsaugą visiems ESETvartotojams. Rekomenduojame įjungti šiąfunkciją ir dėkojame jums už pagalbą.

  Galimų nepageidaujamų taikomųjų programų aptikimas

  Kai kurios galimai nepageidaujamosprogramos yra naudojamos legaliai irnebūtinai turi kelti pavojų saugumui, todėlnorint įjungti aptikimo funkciją reikiavartotojo sutikimo.

  Diegimo užbaigimas

  Paleiskite galutinį diegimą spustelėdamiDiegti. Diegimo eiga bus rodoma eigosjuostoje. Baigus diegti bus paleista ESETNOD32 Antivirus automatiškai. Kompiuterio išnaujo paleisti paprastai nereikia, ESET NOD32Antivirus iškart pradės saugoti kompiuterį nuokenkimo programinės įrangos.

  http://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1063&segment=home&KBID=SOLN2629http://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1063&segment=home&KBID=SOLN2629

 • ESET NOD32 Antivirus paleidimas

  ESET NOD32 Antivirus pradės saugoti jūsųkompiuterį iškart įdiegus. Jums nereikiaatidaryti programos, kad ją paleistumėte.Tačiau bet kuriuo metu galite atidaryti ESETNOD32 Antivirus ir patikrinti savo apsaugosbūseną arba atlikti įvairias nuskaitymo beipriežiūros užduotis.

  Norėdami atidaryti „ESET NOD32 Antivirus“,dukart spustelėkite „ESET NOD32 Antivirus“

  piktogramą , esančią „Windows“ pranešimųsrityje (sistemos dėkle).

  Vartotojo sąsaja

  Skyriuje Pagrindinis pateikiama informacijaapie esamą jūsų kompiuterio apsaugos lygį.

  Kompiuterio nuskaitymas yra svarbi kiekvienoantivirusinės apsaugos sprendimo dalis. Jisnaudojamas failams ir katalogams jūsųkompiuterio diske (-uose) nustatyti.

  Skyriuje Naujinimas pateikiama svarbiinformacija apie programos naujinimus. Labaisvarbu reguliariai naujinti programą, kad būtųužtikrinta aukščiausio lygio apsauga nuonaujausių grėsmių.

  Skiltyje Įrankiai galite pasinaudotiišplėstinėmis funkcijomis, pavyzdžiui, žurnalo failai, karantinas, planuoklė ir pan.

 • Nustatymo parinktys leidžia koreguoti jūsųkompiuterio apsaugos lygius.

  Skyriuje Žinynas ir palaikymas pateikiamasišsamus žinynas ir palaikymo informacija,skirta ESET NOD32 Antivirus. Be to, iš čia galitesusisiekti su ESET techninio palaikymoskyriumi.

  Skiltyje Naujienos pateikiamos ESETnaujienos.

 • Naujinimas

  ESET NOD32 Antivirus yra iš anksto nustatytųužduočių, kuriomis užtikrinamas reguliarusnaujinimas (žr. produkto vadovo skyriųPlanuoklė). Jei baigę diegti dar nesate atlikęnaujinimo, rekomenduojame jį paleistirankiniu būdu:

  Pagrindinio „ESET NOD32 Antivirus“programos lango pagrindinio meniu kairėjespustelėkite Naujinti, tada spustelėkiteNaujinti dabar.

  Naujinimo modulis prisijungs prie interneto,prisijungs prie prieinamo ESET naujinimoserverio ir atsisiųs skaitmeniniu būdupasirašytus naujinimo failus. Šiuosenaujinimuose yra naujausi kenkimoprograminės įrangos kodai, naujos išplėstinėseuristikos apibrėžtys bei kiti programosmoduliai. Kai tik bus įdiegtas naujesnis

 • naujinimas, sistemos dėklo srityje irpagrindiniame programos lange „ESET NOD32Antivirus“ parodys pranešimą.

  Kompiuterio nuskaitymas

  Kai bus sėkmingai atliktas diegimas irnaujinimas, rekomenduojame atliktivisapusišką kompiuterio grėsmių nuskaitymą.Norėdami tai padaryti, pagrindinio meniukairėje spustelėkite Kompiuterionuskaitymas, tada pasirinkite Nuskaitytikompiuterį iš ESET NOD32 Antiviruspagrindinio lango.

  PASTABA: Įdiegus ESET NOD32 Antivirus, popirmojo sėkmingo naujinimo bus pradėtaskompiuterio nuskaitymas, kad būtų patikrinta,ar nėra kenkėjiškų kodų.

  Prasidės visų vietinių standžiųjų diskųnuskaitymas. Būsenos lange bus rodoma eigabei dabartinė nuskaitytų ir aptiktų užkrėstųfailų statistika. Jeigu aptinkama grėsmė, ESETNOD32 Antivirus karantinuoja failą ir rodoįspėjimą sistemos dėklo srityje. Kol vykstanuskaitymas, galėsite įprastai tęsti darbą.

 • Apsaugos būsena

  ESET NOD32 Antivirus esama apsaugos būsenaparodoma šiais būdais:

  Sistemos dėklo piktograma

  Skyriuje Pagrindinis rodoma išsamiapsaugos būsenos ataskaita. Jei kuris norsapsaugos modulis išjungiamas, langePagrindinis parodomas išjungto moduliopavadinimas bei pateikiama nuoroda, kuriąnaudodami galite šį modulį vėl įjungti.

  Atskiros apsaugos būsenos yra rodomosšiomis piktogramomis:

  Žalia

  Apsauga nuo virusų veikia tinkamai ir jūsųkompiuteris yra apsaugotas nuo kenkėjiškųprogramų ir tinklo atakų. Ši būsena rodo, kadvisi apsaugos moduliai yra įjungti ir aptikimomodulis yra atnaujintas.

  Oranžinė

  Ši piktograma rodoma, jei operacinėjesistemoje įdiegti ne visi reikalingi operacinėssistemos naujinimai.

  Oranžinė piktograma yra rodoma, jei:– Failų sistemos apsauga realiuoju laikuįjungta, bet aukščiausias apsaugos lygisneužtikrinamas.– El. pašto programų apsauga arba prieigos

 • prie saityno apsauga išjungta arba veikianetinkamai.

  Raudona

  – Failų sistemos apsauga realiuoju laikuišjungta arba veikia netinkamai. Kad jūsųsistema būtų saugi, būtina, kad šis modulisveiktų tinkamai, todėl neaktyvų modulįrekomenduojame iškart įjungti.– Aptikimo modulis pasenęs. Jei aptikimomodulis neatnaujinamas automatiškai,pabandykite atnaujinti patys arba patikrinkite,ar kompiuteris prijungtas prie interneto.

  Problemų sprendimas

  ESET techninio palaikymo specialistai yrapasiruošę jums padėti sprendžiant bet kokiaskilusias problemas. Prieš kreipiantis įtechninio palaikymo specialistus, primygtinairekomenduojame perskaityti susijusią temąprodukto dokumentacijoje (vartotojo vadove,produkto žinyno faile) arba paieškotisprendimo ESET svetainėje. Konkrečiųproblemų sprendimų arba atsakymų įklausimus apie funkcijas ir produktusieškokite mūsų žinių bazėje:https://support.eset.com

  Jei norite susisiekti su ESET techniniopalaikymo specialistu, naudokite saitynoformą, kurią rasite:www.eset.com/support/contact

  https://www.eset.comhttp://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1063&segment=homehttps://www.eset.com/support/contact

 • Užklausos techninio palaikymo specialistams pateikimas

  Iškilus problemai kreipkitės į ESET pagalbosklientui tarnybą naudodami ESET NOD32Antivirus integruotą užklausų pateikimoformą. Skiltyje Žinynas ir palaikymasspustelėkite Pateikti pagalbos užklausą.

 • ©2018 ESET, spol. s r.o.ESET NOD32 Antivirus sukūrė ESET, spol. s r.o. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite www.eset.com. Visos teisės saugomos. Jokios šios dokumentacijos dalys negali būti dauginamos, laikomos paieškos sistemose arpersiunčiamos bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, nufotografuotos, įrašytos, nuskenuotos ar kitaip apdorotos be raštiško autoriaus leidimo.ESET, spol. s r.o. pasilieka teisę keisti visą aprašytą taikomąją programinę įrangą iš anksto nepranešusi. ESET, ESET logotipas, NOD32, „Smart Security“, „ThreatSense“, „Live Grid“ ir(arba) kiti čia minimi produktai yra „ESET, spol. s r. o.“ prekių ženklai. Kitos čia paminėtos įmonės arba produktai gali būti registruotieji jų savininkų prekių ženklai.Pagaminta laikantis ISO 9001:2000 kokybės standartų.REV. 2018-10-01

  http://www.eset.com

  DiegimasDiegimo paleidimasProdukto aktyvinimasPrisijunkite prie „ESET LiveGrid®“Galimų nepageidaujamų taikomųjų programų aptikimasDiegimo užbaigimasESET NOD32 Antivirus paleidimas

  Vartotojo sąsajaNaujinimasKompiuterio nuskaitymasApsaugos būsenaProblemų sprendimasUžklausos techninio palaikymo specialistams pateikimas