of 31/31
Kolegij: Inteligentni transportni sustavi II INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI II (ITS II) ITS I SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU 2009/10 Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu

Its i Sigurnost Cestovnog Prometa

  • View
    121

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ineligentni transportni sistemi i sigurnost cestovnog prometa

Text of Its i Sigurnost Cestovnog Prometa

2009/10

Fakultet prometnih znanosti Sveuilite u Zagrebu

INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI II (ITS II) ITS I SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU

Kolegij: Inteligentni transportni sustavi II

Sadraj

1. UVOD 2. OSNOVNE ZNAAJKE ITS-a 3. OSNOVNA PODRUJA I USLUGE ITS-a 4. TEMELJNE ZNAAJKE PROMETNIH NESREA 5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU 6. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOU U PROMETU 7. ITS I NACIONALNA SIGURNOST

2008.

2

1. UVOD

U prometnom inenjerstvu 21. stoljea trae se novi postupci za postizanje ciljeva: 1. sigurnog, 2. uinkovitog i 3. pouzdanog transporta, uz minimalni utjecaj na okoli i drutvo. Temeljna znaajka: sve vei zahtjevi uz imperativ niih trokova. U RH oigledno prioritet: sigurnost u prometu.

2008.

3

1. UVOD, nastavak

2008.

Izvor: WHO

(izgubljene godine zdravog. ivota zbog invaliditeta)

4

1. UVOD, nastavak

Nagli razvoj potreba za opom mobilnou i transportom dobara ne uspijeva se vie rjeavati samo fizikom gradnjom odnosno rekonstrukcijama prometnica (build only - pristup). To je paradigma razvijenog svijeta (prije svega USA, GB, D, JP, AU i dr.) iz sredine 80-tih godina prolog stoljea. Danas su odgovor ve itave klase zrelih tehnologija oznaene kao Inteligentni transportni sustavi ITS. Suvremeni pristup u razvoju prometnih rjeenja: BUILD+ITS

2008.

5

2. OSNOVNE ZNAAJKE ITS-a

Slika 2. Osnovne kategorije ITS uinaka2008. 6

3. OSNOVNA PODRUJA I USLUGE ITS-aTaksonomija (sistematizacija) i normizacija (standardizacija) Interoperabilnost sustava (horizontalna i vertikalna) ISO (International Standardization Organization) (ISO TR 14813-1:1999 (Rev.2000) - Transport information and control systems Reference model architecture(s) for the TICS sector), (Rev.2000) (Rev.2007 Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector) Generalna ralamba: Funkcionalna podruja Usluge

2008.

7

3. OSNOVNA PODRUJA I USLUGE ITS-aISO TR 14813-1:2007 11 funkcionalnih podruja:

1. informiranje putnika (Traveler Information) 2. upravljanje prometom i operacijama (Traffic Management and Operations) 3. vozila (Vehicles) 4. prijevoz tereta (Freight Transport) 5. javni prijevoz (Public Transport) 6. urne slune (Emergency) 7. elektronika plaanja vezana za transport (Transport Related Electronic Payment) 8. sigurnost osoba u cestovnom prijevozu (Road Transport Related Personal Safety) 9. nadzor vremenskih uvjeta i okolia (Weather and Environmental Monitoring) 10. upravljanje odzivom na velike nesree (Disaster Response Management and Coordination) 11. nacionalna sigurnost i zatita (National Security).

2008.

8

3. OSNOVNA PODRUJA I USLUGE ITS-aSkup od 32 temeljne usluge:

1. predputno informiranje (Pre-trip Information) 2. putno informiranje vozaa (On-trip Driver Information) 3. putno informiranje u javnom prijevozu (On-trip Public Transport Information) 4. osobne informacijske usluge (Personal Information Services) 5. rutni vodi i navigacija (Route Guidance and Navigation) 6. podrka planiranju prijevoza (Transport Planning Support) 7. voenje prometnog toka (Traffic Control) 8. nadzor i otklanjanje incidenata (Incident Management) 9. upravljanje potranjom (Demand Management) 10. nadzor nad krenjem prometne regulative (Policing/Enforcing Traffic Regulations) 11. upravljanje odravanjem infrastrukture (Infrastructure Maintenance Management) 12. poboljanje vidljivosti (Vision Enhancement) 13. automatizirane operacije vozila (Automated Vehicle Operation) 14. izbjegavanje elnih sudara (Longitudinal Colision Avoidance) 15. izbjegavanje bonih sudara (Lateral Collision Avoidance). 16. sigurnosna pripravnost (Safety Readiness)2008. 9

3. OSNOVNA PODRUJA I USLUGE ITS-a17. sprjeavanje sudara (Pre-crash Restraint Deployment) 18. odobrenja za komercijalna vozila (Commercial Vehicle Pre-Clearance) 19. administrativni procesi za komercijalna vozila (Commercial Vehicle Administrative Processes) 20. automatski nadzor sigurnosti cesta (Automated Roadside Safety Inspection) 21. sigurnosni nadzor komercijalnog vozila na instrumentnoj ploi vozila (Commercial Vehicle On-board Safety Monitoring) 22. upravljanje komercijalnim voznim parkom (Commercial Fleet Management) 23. upravljanje javnim prijevozom (Public Transport Management) 24. javni prijevoz na zahtjev (Demand-Responsive Public Transport) 25. upravljanje zajednikim prijevozom (Shared Transport Management) 26. urne objave i zatita osoba (Emergency Notification and Personal Security) 27. upravljanje vozilima urnih slubi (Emergency Vehicle Management) 28. obavjeivanje o opasnim teretima (Hazardous Materials and Incident Information) 29. elektronike financijske transakcije (Electronic Financial Transactions) 30. zatita u javnom prijevozu (Public Travel Security) 31. poveanje sigurnosti "ranjivih" cestovnih korisnika (Safety Enhancement for Vulnerable Road Users) 10 2008. 32. inteligentna vorita i dionice (Intelligent Junctions and Links).

4. TEMELJNE ZNAAJKE PROMETNIH NESREAStruktura sustava cestovne sigurnosti

2008.

11

4. TEMELJNE ZNAAJKE PROMETNIH NESREA, nastavak

2008.

Faze prometne nesree

12

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETUZa sustavno istraivanje prometne sigurnosti najvanije je izvanredno dobro razumijevanje sloenih interkacija izmeu ovjeka, vozila i ceste (prometnice, odnosno okoline).

Slika 4. Trokut sigurnosti u prometu (klasina paradigma)2008. 13

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakAuto-industrija

ro me t

lem Te

ip

ka ati

Vo n ja

VOZA

Prometne operacije

Te le k om

o tv s ar a st et i in m M p ro

i n du

2008.

Slika 5. Trokut sigurnosti u prometu (suvremena paradigma)

st ri ja14

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavak

Mogunosti ITS-a u poboljanju sigurnosti u prometu moe se sagledavati kroz slijedee tehnoloke cjeline: a) Sustavi vezani uz infrastrukturu (ceste, mostove, tunele i sl.), b) Sustavi vezani uz vozila, c) Sustavi zasnovani na kooperaciji.

2008.

15

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavaka) Sustavi vezani uz infrastrukturu (ceste, mostove, tunele i sl.), 1. sustavi upravljanja prometom na autocestama (ramp metering, promjenljivi prometni znakovi), 2. detekcija incidenata u prometu, 3. sustavi za potporu provedbe zakona (mjerenje brzine i video zapis nedozvoljenih radnji) 4. napredni postupci upravljanja prometom na krianjima, 5. napredni sustavi upozorenja 6. sustavi na prunim prijelazima, 7. cestovni meteo sustavi.

2008.

16

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakb) Sustavi vezani uz vozila,

1. ABS anti blocking system (regulacija sile koenja), 2. ASS - Aktivni sustavi stabilizacije, 3. AYC aktivni sustavi za kontrolu zanoenja vozila, 4. LDWS sustav upozorenja naputanja cestovne trake, 5. ACS sustav kontrole brzine i dranja odstojanja, 6. APS automatski parking sustav, 7. BLIS poboljanje stranje preglednosti.

2008.

17

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakc) Sustavi zasnovani na kooperaciji 1. Navigacijski sustavi i sustavi putnog informiranja, 2. Upravljanje vozilima urnih slubi, 3. Inteligentni sustavi upravljanja brzinama, 4. Sustavi potpore komercijalnim vozilima. Razvijeni i djelomino normirani standardi za pojedine oblike komunikacija V2V - vozila s vozilom, V2R vozilo s cestom.

2008.

18

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakVOZA VOZAI

VOZA 1 VOZILO

2

DSRC

VOZA VOZILA 3

DSRC

DSRC

INFRASTRUKTURNA OPREMA 4

2008.

PROVIDER podataka

UPRAVLJA mree

KORISNIK podataka

19

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavak

Djelovanje komunikacijskog podsustava inteligentnih prometnica2008. 20

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakZnaajke sustava zasnovanih na kooperaciji: Uzima vozaa, vozilo i infrastrukturu prometnice kao jedinstven sustav (ne odvojene entitete), Prua procesni pristup planiranju, projektiranju, razvoju i radu sa cestovnom infrastrukturom i opremom (odravanje), Uzima u obzir operativne i upravljake (menaderske) potrebe cijelog sustava, Primjenjuje tehnologiju na koherentan nain tako da je podrana cjelokupna integracija sustavnih dijelova, Olakana migracija od podatkovno siromanog do podatkovno bogatijem okruenju.

2008.

21

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakZbog karaktera prometnih udesa sa najteim posljedicama od posebnog je interesa sustav upravljanja incidentnim situacijama u prometu.

Sustav upravljanja incidentnim situacijama (IM) usko je vezan s drugim podsustavima upravljanja prometom u gradu (Urban Transport and Traffic Management UT&TM)

Slika 5. Integracija sustava IM2008. 22

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavakBrze i precizne aktivnosti IM-a umanjuju negativne posljedice kao to su ekanja, prometna zaguenja i sekundarno izazvane prometne nezgode. Brzi dolazak medicinske pomoi odluujui je za spaavanje ivota teko stradalih.

Slika 6. Osnovne faze IM-a2008. 23

5. ZNAAJKE ITS-a U POBOLJANJE SIGURNOSTI U PROMETU, nastavak

Davanje prvenstva vozilima urnih slubi na semaforiziranim raskrijima2008. 24

6. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOU U PROMETUInstitut transportnih inenjera (ITE) definirao model sustava upravljanja sigurnou: (MSMS Model Safety Management System)

U pripremnoj fazi nuno je sustavno identificirati zainteresirane dravne uprave i agencije te druge organizacije koje e participirati u sustavu upravljanja sigurnou u prometu. Nakon to se definira vodea organizacija i uspostavi koalicija zainteresiranih i kompetentnih sudionika moe se pristupiti razvoju sustava MSMS.Slika 7. Model sustava upravljanja sigurnou u prometu2008. 25

6. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOU U PROMETU, nastavak

2008.

26

Tablica1. Procijenjene vrijednosti pokazatelja smanjenja broja nezgoda

7. ITS I NACIONALNA SIGURNOST

U novoj klasifikaciji ITS funkcionalnih podruja definirano je posebno podruje nacionalna sigurnost i zatita. Povezivanje ITS-a i problema nacionalne sigurnosti i zatite potaknuta je rastuom opasnosti od namjernih (teroristikih) djelovanja vezanih za prometna vozila i prometnice. Pod utjecajem traginih dogaaja "11. rujna", u veini zemalja je zatita postala jedno od glavnih prioriteta transportnih uprava i ministarstava. ITS rjeenjima uvodi se znatno vea informacijska transparentnost koja je prvenstveno vezana uz informiranje putnika i vozaa, upravljanje tokovima vozila, teretima i poiljkama, elektronika plaanja, itd. Kljuna preporuka je da u dizajniranje nacionalne arhitekture ITS-a treba ukljuiti znanja o suzbijanju terorizma kako bi sustav bio to robusniji i otporniji na namjerna oteenja i teroristika djelovanja.2008. 27

7. ITS I NACIONALNA SIGURNOST, nastavakZatita kritine transportne infrastrukture i realne procjene rizika postaju jedna od vanih tema u razvoju ITS-a i srodnim podrujima kao to je razvoj nacionalnog sustava nadzora i otklanjanja incidenata (National Incident Management System). Dva temeljna razloga vanosti ITS-a: 1. ITS moe biti objektom napada, ili koriten za napad 2. ITS pravilnom uporabom moe smanjiti posljedice napada

2008.

28

7. ITS I NACIONALNA SIGURNOST, nastavakProblem transportne zatite (transportation security) vezan za terorizam bitno se razlikuje u odnosu na sluajne uzroke prometnih nesrea i sluajnih neeljenih dogaaja (poara, ispada sustava, itd.). Metodologija analize rizika prometnih nezgoda i nesrea koja se temelji na statistikim podacima i statistikoj obradi u pravilu nije primjenjiva za namjerno izazvane nesree.nesluajni uzroci i teroristiki napadi Kontekst sustava

Problemi sigurnosti i zatite u prometu i transportu vozilo

ovjek

prometnica prijevozni supstrat29

2008.

sluajni uzroci prometnih nesrea

Slika 12.2. Sluajne i nesluajne ugroze u transportu i prometu

7. ITS I NACIONALNA SIGURNOST, nastavak

Slika 12.3. Povezivanje sustava supervizije ITS-a i nadzora incidenata Zatita u putnikom i teretnom prometu, te sigurnost tranzita preko Republike Hrvatske u znaajnoj je korelaciji s razvojem ITS funkcionalnog podruja nacionalne sigurnosti i zatite.2008. 30

Pitanja i komentari

???

2008.

31