Click here to load reader

Primjena sigurnosti cestovnog prometa

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Primjena sigurnosti cestovnog prometa

 • PRIMJENA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA KAO ZNANSTVENE DISCIPLINE U PRAKSI?

  SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Zavod za cestovni promet

  dr. sc. Rajko Horvat

 • PRISTUP PROBLEMU STRADAVANJA I STANJU

  SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U HRVATSKOJ

  Problemu sigurnosti cestovnog

  prometa u opoj drutvenoj zajednici

  ali i veini subjekata zaduenih za

  planiranje, projektiranje, odravanje

  cesta i sigurnost cestovnog prometa u

  Hrvatskoj pristupa se kao:

  Pojedinanoj tragediji

  Statistikom podatku

 • 140 000 OSOBA ZADOBIJE OZLJEDE U PROMETU

  15 000 ZADOBIJE OZLJEDE TRAJNOG INVALIDITETA

  3 500 SMRTNO NASTRADA

  Poveanje razine sigurnost cestovnog prometa u veini drava usvijetu provodi se u sklopu globalne politike u koju su ukljuene i kojuprovode znanstvene i strune institucije i subjekti, a ne kaopojedinana aktivnosti samo jednog subjekta!

  STANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U SVIJETU

 • PROGRAMI SIGURNOSTI U EU I SVIJETU

 • 26.025 OSOBA SMRTNO JE STRADALO OD POSLJEDICA PROMETNIH NESREA

  NA CESTAMA U EU-U 2013;

  199.000 ZADOBILO JE TEKE OZLJEDE

 • panjolska, Grka i Portugal takoer su postigle znaajni napredak u smanjenju smrtno

  stradalih za vie od 30% u odnosu na isto razdoblje od 2010 - 2013 godine.

 • TKO PLANIRA I PROVODI PROGRAME ZA POVEANJE

  SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U SVIJETU?

  Neprofitne civilne udruge, agencije ili tijela koje u nekim

  sluajevima imenuju i Vlade pojedinih drava, a poslove

  obavljaju aktivni lanovi, znanstvena tijela i znanstvenici te

  struni suradnici.

  Njihovo djelovanje odreeno je i zakonom, te se s time

  obavezuju podnositi izvjea o radu i postignutim

  rezultatima.

 • Sigurnost cestovnog prometa multidisciplinarna je znanost u kojoj seprimjenom znanstvenih metoda prirodnih, tehnikih, biomedicinskih,drutvenih i humanistikih znanosti prati, prouava i pojanjavameusobnu povezanost naina, pojava i oblika ugroavanja sudionikai imovine u prometu, i s pomou koje se utjee na strategiju, mjere ipostupke za smanjenje rizika i sprjeavanje nastanka prometnihnesrea.

  TO JE SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA KAO

  ZNANSTVENA DISCIPLINA ?

  Copyright [email protected]

  DA LI JE ZNANOST POTREBNA U STVARANJU UVJETA ZA VEU SIGURNOST SVIH SUDIONIKA U CESTOVNOM PROMETU?

 • OPENITI PRIKAZ SIGURNOSTI KAO ZNANOSTI

  U pojednostavljenom smislu, sigurnost cestovnog prometa

  kao znanost moe se promatrati kao:

  Etiologija - znanost koja istrauje sveukupnost uzroka neke

  pojave

  Fenomenologija znanost o pojavama znanost nezavisna od

  iskustva opisivanje i analiziranje pojava u nekom odreenom

  podruju

 • JE LI U HRVATSKOJ PRIMIJENJEN ZNANSTVENI PRISTUP U

  POVEANJU SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U PRAKSI

  DA!

  Na koji nain?

  Kao pojedinane aktivnosti znanstvenika ili znanstvene ustanove!

  Nakon politike odluke!

  REALNOST!

  ZNANOST JE U FUNKCIJI POLITIKE, A NE POLITIKA U FUNKCIJI ZNANOSTI!

 • ZATO PRIMJENA DOMAE ZNANOSTI ZA OSTVARENJE VEE

  SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U HRVATSKOJ IZOSTAJE?

  Znanstvenici su zahtjevne osobe!?

  Postavljaju probleme koje ponekad nisu razumljivi iroj populaciji!?

  Provode sloena i dugotrajna istraivanja!?

  Predlau rjeenja za koje je potrebno izdvojiti znatna financijskasredstva i koja ponekad djeluju utopistiki!?

  Potreban je intelektualni angaman pojedinca za ostvarenjepojedinog prijedloga ili rjeenja!?

  Samo usmjeravaju svoje djelovanje prema financijskoj dobiti !?

 • DRUGI STAV O PRIMJENI INOZEMNE ZNANOSTI I ISKUSTVA ZA

  OSTVARENJE VEE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U HRVATSKOJ!

  Istraivanja provedena u inozemstvu prihvaamo soduevljenjem! problem nisu uvaena domae prilike

  Pronalazimo naine da takve tvrtke ukljuimo ostvarenjeprojekta i sto prije ponueno rjeenje implementiramo upraksu.

  Podupiremo takva rjeenja i u javnosti !?

 • DA LI E SE U HRVATSKOJ PROMIJENITI STAV I

  SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA PRIHVATITI

  I PRIMJENJIVATI KAO ZNANOST?

 • A SADA ODGOVARAM NA VAA PITANJA!?

  Hvala na pozornosti!

 • PRIMJENA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA KAO ZNANSTVENE DISCIPLINE U PRAKSI?

  SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  Zavod za cestovni promet

  dr. sc. Rajko Horvat