of 22 /22
It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för … · 2014-06-09 · It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder Förbättrad digital kompetens hos

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för … · 2014-06-09 · It-strategi...

 • It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014

 • 2

  It-strategi för ett bättre lärande

  It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder

  Förbättrad digital kompetens hos alla

  1.2

  1.3

  1.1 Förtrogenhet med digitala verktyg Fortbildning inom digital kompetens Kunskapsdelning av digital kompetens

  Samarbete och kommunikation

  3.2

  3.1

  Anpassning av kommunikation

  Användning av it-stöd för samarbete

  It-infrastruktur för ökad tillgänglighet

  4.1

  4.2

  4.3

  Tillgång till it-infrastruktur Flexibilitet i användning av it-infrastruktur Support kring it-infrastruktur

  Digitalt innehåll

  2.2

  2.3

  2.1 Tillgång till digitalt innehåll Användning av digitalt innehåll

  Samverkan kring digitalt innehåll

  Uppföljning

  5.1 Effektiv uppföljning

  1

  5

  3 4

  2

 • 3

  1. Förbättrad digital kompetens hos alla

  Digital kompetens används effektivt för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och elevernas lärande.

  Användning av digital kompetens

  Skolan har en väl förankrad kontinuerlig kompetensutveckling för lärare och rektor.

  Fortbildning inom digital kompetens

  Skolans digitala kompetens och tillämpning utgör lärande exempel för andra skolor och utgår från aktuell forskning.

  Kunskapsdelning av digital kompetens

  1.1

  1.2

  1.3

 • 4

  2. Digitalt innehåll

  Tillgången till digitala och anpassade lärresurser är mycket hög. 2.1

  Tillgång till digitalt innehåll

  Innehållet och dess användning utvecklas kontinuerligt. Lärare medverkar i denna utveckling.

  2.2

  Användning av digitalt innehåll

  Samverkan med andra aktörer är hög i utveckling och användning av det digitala innehållet.

  2.3

  Samverkan kring digitalt innehåll

 • 5

  3. Samarbete och kommunikation

  Elever och alla som arbetar i skolan använder effektivt stadens it-stöd för samarbete, uppföljning och administration.

  3.1

  Användning av it-stöd för samarbete

  Skolans kommunikation sker effektivt via lämpliga digitala kanaler anpassat utifrån målgrupp och syfte.

  3.2

  Anpassning av kommunikation

 • 6

  4. Infrastruktur för ökad tillgänglighet

  4.2

  4.3

  4.1 Tillgången till it-infrastruktur och hårdvara fyller skolans behov för en tidsenlig och framåtsyftande utbildning utan kostnad för eleven

  Tillgång till it-infrastruktur

  It-infrastrukturen och hårdvaran tillåter flexibel användning i och utanför skolan

  Flexibilitet i användning av it-infrastruktur

  It-infrastrukturen och hårdvaran är välfungerande och vid problem ges snabbt och kvalificerat stöd

  Support kring it-infrastruktur

 • 7

  5. Uppföljning

  5.1

  Uppföljning, återkoppling och genomförande av åtgärder sker kontinuerligt med tydlig ansvarsfördelning inom: infrastruktur, digital kompetens, samarbete & kommunikation och digitalt innehåll

  Effektiv uppföljning

 • 8

  Olika mognadsgrad på it-strategins olika nivåer

  Elementär

  Påbörjad

  Grundläggande

  Drivande

  Ledande

  Infrastruktur

  Digital kompetens Samarbete & kommunikation

  Digitalt innehåll

  Uppföljning

  Tid

 • 9

  Verktyg för självskattning hur fungerar det?

  Resultat Självskattning Åtgärdsdiskussion Genomförande av

  åtgärder

  Elementär

  Påbörjad

  Grundläggande

  Drivande

  Ledande

  Infrastruktur

  Digital kompetens Samarbete & kommunikation

  Digitalt innehåll

  Uppföljning

  Förbättrad digital kompetens hos alla

  Infrastruktur för ökad tillgänglighet

  Digitalt innehållMålbild ITför ett bättre lärande

  1

  Uppföljning5

  Samarbete och kommunikation

  34

  2

  Tid

  Målbild IT för ett

  bättre lärande

 • Verktyg för självskattning av it-mognad Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Starta självskattning ›

  4. It-infrastruktur för ökad tillgänglighet

  1. Förbättrad digital kompetens hos alla

  3. Samarbete och kommunikation

  5. Uppföljning

  2. Digitalt innehåll

  2. Digitalt innehåll

  2.1 Tillgång till digitalt innehåll 2.2 Användning av digitalt

  innehåll 2.3 Samverkan kring digitalt

  innehåll

  4. It-infrastruktur för ökad tillgänglighet

  4.1 Tillgång till it-infrastruktur 4.2 Flexibilitet i användning av

  it-infrastruktur 4.3 Support kring it-infrastrktur

  5. Uppföljning

  5.1 Effektiv uppföljning

  1. Förbättrad digital kompetens hos alla

  1.1 Användning av digital kompetens

  1.2 Fortbildning inom digital kompetens

  1.3 Kunskapsdelning av digital kompetens

  3. Samarbete och kommunikation

  3.1 Användning av it-stöd för samarbete

  3.2 Anpassning av kommunikation

  Stockholms vision – en världsledande kunskapsregion

  1. Förbättrad digital kompetens hos alla

  3. Samarbete och kommunikation

  2. Digitalt innehåll

  5. Uppföljning

  4. It-infrastruktur för ökad tillgänglighet

 • Verktyg för självskattning av it-mognad Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Starta självskattning ›

  Introduktion

  Självskattning

  Resultat

  Åtgärdsförslag

  Verktyg för självskattning hjälper dig och din skola att bedöma och höja it-mognaden genom konkreta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen hjälper lärare och rektorer att jobba mot Stockholms stads it-strategi – för ett bättre lärande.

  Så här går det till:

  1

  2

  3

  12 frågor uppdelade i it-strategins 5 områden. Du kan när som helst pausa och fortsätta senare.

  • Ditt resultat • Gruppens resultat • Föregående års resultat

  Baserat på självskattningen får du åtgärdsförslag. Du väljer själv vilka förslag du vill arbeta med.

  Själv 1h

  I grupp 2h

  Vid frågor kring verktyget: Ring: 070X-123 456 eller maila [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Tips!

  Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet?

  Användning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Ledande betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är mycket god och användandet av ljud, video och bild sker effektivt, elevgrupps- och ämnesanpassat och innovativt och integrerat i det pedagogiska arbetet

  Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå.

  På Av

  Digital kompetens används i mycket hög utsträckning för att förmå eleverna att kreativt och naturligt använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna på bästa sätt använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används medvetet för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt kommunikation i estetiska, praktiska och teoretiska studier

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna och naturligt reflektera och anpassa sitt arbete utifrån nätetikett och personsäkerhet

  Digital kompetens används för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Tips!

  Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet?

  Användning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Drivande betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå.

  På Av

  Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är god och användandet av ljud, video och bild sker elevgrupps- och ämnesanpassat och integrerat i och för att utveckla det pedagogiska arbetet

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna och reflektera för nätetikett och personsäkerhet

  Digital kompetens används för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper

  Digital kompetens används i hög utsträckning för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna effektivt använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används medvetet för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt kommunikation i estetiska, praktiska och teoretiska studier

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Tips!

  Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet?

  Användning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Grundläggande betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå.

  På Av

  Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är grundläggande och användandet av ljud, video och bild sker till viss del elevgrupps- och ämnesanpassat och integrerat i det pedagogiska arbetet

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa reglerna för nätetikett och personsäkerhet

  Digital kompetens används för att skapa i stort sett likvärdig it-användning för alla elevgrupper

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna använda digitala verktyg för att hämta, bearbeta och kritiska värdera information för sin kunskapsutveckling. It används för producerande, skapande och undersökande verksamhet samt kommunikation i estetiska, praktiska och teoretiska studier

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Tips!

  Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet?

  Användning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Påbörjad betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå.

  På Av

  Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, begränsar användandet till främst ersättning av traditionella läromedel utan större effekt

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa flera av reglerna för nätetikett och personsäkerhet

  Digital kompetens används begränsat för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper

  Digital kompetens används begränsat för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna använda enkla digitala verktyg för att genomföra sökningar samt använda och bearbeta digitala källor

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Tips!

  Används digital kompetens effektivt för att stödja, utveckla och anpassa det pedagogiska arbetet?

  Användning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Elementär betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Exempel: Daniel Barker på Norra Real använder ett ”digitalt responssystem” som en integrerad del i pedagogiken för att förstå elevernas kunskapsnivå.

  På Av

  Förtrogenheten med digitala verktyg, ex. datorer, smartphones och surfplattor, är låg och användandet är begränsat i det pedagogiska arbetet

  Digital kompetens används för att förmå eleverna att följa enkla regler för nätetikett och personsäkerhet

  Digital kompetens används mycket begränsat för att skapa likvärdig it-användning för alla elevgrupper

  Digital kompetens används mycket begränsat för att förmå eleverna att använda it i sitt lärande, ex. förmås eleverna endast använda enkla digitala verktyg för att genomföra enklare sökningar samt använda och bearbeta digitala källor

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Den digitala kompetensen utvecklas kontinuerligt, proaktivt och nyfiket.

  Tips!

  Har skolan en väl förankrad och planerad kontinuerlig fortbildning för lärarna?

  Fortbildning inom digital kompetens

  Ledande Elementär

  Ledande betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Fortbildningen av lärarna i digital kompetens, ex. genom konferenser, fysiska och digitala nätverk och tidskrifter, bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt är väl förankrad och integrerad i verksamheten.

  Exempel: Skolverkets initiativ ”Mattelyftet” bygger på kollegialt lärande med syftet att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

  På Av

  Fortbildningen i digital kompetens är inplanerad och integrerad med hänsyn tagen till övriga fortbildningsaktiviteter på kort och lång sikt.

  Skolans fortbildning i digital kompetens är väl genomtänkt och förankrad i ”it-strategi – för ett bättre lärande” och uppdragen i de nationella styrdokumenten.

  Utöver planerade aktiviteter utvecklas digital kompetens genom ett kontinuerligt, naturligt och verksamhetsnära kollegialt lärande.

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  1. Digital kompetens 2. Digitalt innehåll 3. Samarbete och kommunikation

  4. It-infrastruktur 5. Uppföljning

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Nästa › ‹ Föregående

  Innehållet i ”it-strategi – för ett bättre lärande” genomförs på ett naturligt sätt i verksamheten, ex. i en arbetsgrupp.

  Tips!

  Utgör skolans digitala kompetens och tillämpning lärande exempel för andra skolor?

  Kunskapsdelning av digital kompetens

  Ledande Elementär

  Ledande betyder

  5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

  Påbörjad Grundläggande Drivande

  Den digitala kompetensen uppmärksammas och erkänns, ex. genom ”Pedagog Sthlm”, ”Webbstjärnan”, ”Guldäpplet” och tidsskrifter, samt utgår från och är delaktig i aktuell forskning. Spridningen kan ske genom medverkan i lärarutbildningen både i skolan och på högskolan. Förebilder finns och efterfrågas i fortbildningen på andra skolor.

  Exempel: Försteläraren Patricia Diaz på Mikael Elias Gymnasium låter sina elever spela in film på lektionerna och delar goda exempel på användande av it i undervisningen med andra lärare.

  På Av

  Förstelärare och lektorer har naturligt aktiv del i kunskapsspridningen.

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  Användare

  År

  Påbörjad Grundläggande Drivande Ledande Elementär

  Resultat av självskattningen Filtrera -

  Skriv ut

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Vidare till åtgärdsförslag › ‹ Tillbaka till självskattning

  Digital kompetens

  1.1 Användning

  1.2 Fortbildning

  1.3 Kunskapsdelning

  Digitalt innehåll

  2.1 Tillgång

  2.2 Användning

  2.3 Samverkan

  Samarbete och kommunikation

  3.1 Användning av it-stöd

  3.2 Anpassning

  It-infrastruktur

  4.1 Tillgång

  4.2 Flexibilitet

  4.3 Support

  Uppföljning

  5.1 Effektiv uppföljning

  Ladda ner (.xls)

  Skolans resultat

  Mitt resultat

  Arbetslag 1

  Arbetslag 2

  2014

  2013

  2012

  Tips! På Av

  Tips! Resultatet går att filtrera på önskad användare och år

  Tips! Ditt resultat med filtrering går att ladda ner och skriva ut

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  Ladda ner (.pdf)

  Åtgärdsförslag och åtgärdsplan

  Åtgärdsplan Åtgärdsförslag

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Skriv ut

  Användare

  Arkiv (år)

  Filtrera -

  -

  Ladda ner (.doc)

  ‹ Tillbaka till resultat Nästa ›

  1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande)

  • Inspirera och stimulera eleverna att utveckla sin användning av it och stöd eleverna till anpassning och reflektion kring nätetikett och personsäkerhet

  • Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet

  1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande)

  Skolledning

  2014

  2013 • Inspirera och stimulera eleverna att utveckla sin användning av it och stöd eleverna till anpassning och reflektion kring nätetikett och personsäkerhet

  • Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet

  1.3 5.1 1.1 1.2 3.2 4.1 4.3 4.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Grundläggande Ledande Drivande Ledande Grundläggande Ledande Drivande Drivande Grundläggande Grundläggande Drivande Ledande

  Lärare

  Lägg till egen åtgärd + Tips! Baserat på självskattningen ger verktyget

  anpassade åtgärdsförslag, som går att filtrera på både rektor och lärare. Du kan skapa en egen åtgärdsplan genom att dra åtgärder från listan

  och släppa dem i åtgärdsplanen.

  Tips! De valda åtgärdsförslagen läggs i din åtgärdsplan men kan enkelt tas bort genom att de

  dras ut och släpps utanför åtgärdsplanen. Genom att klicka på ett åtgärdsförslag får du möjlighet att editera

  det. Du kan även lägga till egna åtgärdsförslag genom att klicka på knappen längst ner i

  åtgärdsplanen.

  Tips! På Av

 • Stockholm.se

  Mattias Olsson

  Visa profil

  Verktyg för självskattning av it-mognad

  Introduktion Självskattning Resultat Åtgärdsförslag

  Tips!

  ‹ Tillbaka till åtgärdsförslag

  Din åtgärdsplan är nu färdig!

  Åtgärdsplan

  Skriv ut

  2.2 Fortbildning inom digital kompetens (Ledande)

  • Inhämta och diskutera kontinuerligt information kring utvecklingstrender inom digital innehåll

  1.1 Användning av digital kompetens (Grundläggande)

  • Utnyttja och utveckla användning av digitala verktyg elev- och ämnesanpassat i estetiska, praktiska och teoretiska studier. Konkretisera lämplig användning av it i undervisningen inom arbetsgruppen för att utveckla det pedagogiska arbetet

  På Av

  Tips! Ladda ner eller skriv ut åtgärdsplanen för att underlätta utförande och uppföljning av de

  valda åtgärderna

  Till höger visas din färdiga åtgärdsplan i sin helhet. Glöm ej att ladda ner eller skriva ut din åtgärdsplan för att underlätta genomförande och uppföljning av valda åtgärder som en del i det ordinarie kvalitetsarbetet.

  Avsluta

  Ladda ner (.pdf)

  Ladda ner (.doc)

 • 22

  2014 2015

  Vårtermin Hösttermin Vårtermin Hösttermin

  Som en ”baslinje” för 1:1-satsningen kommer samtliga gymnasieskolor att självskatta sig under utrullning i höst

  Piloter Våg 1

  Indikativ

  Våg 3

  Våg 2

  Samtliga gymnasieskolor kommer att ingå i våg 1 för att skapa en ”baslinje”

  för 1:1 satsningen

  Implementeringen planeras innefatta totalt cirka 180 skolor, 12 000 lärare och beröra 85 000 elever

  It-strategi för ett bättre lärande med målbilder��Verktyg för självskattningIt-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder1. Förbättrad digital kompetens hos alla2. Digitalt innehåll3. Samarbete och kommunikation4. Infrastruktur för ökad tillgänglighet 5. UppföljningOlika mognadsgrad på it-strategins olika nivåerVerktyg för självskattning �hur fungerar det?Bildnummer 10Bildnummer 11Bildnummer 12Bildnummer 13Bildnummer 14Bildnummer 15Bildnummer 16Bildnummer 17Bildnummer 18Bildnummer 19Bildnummer 20Din åtgärdsplan är nu färdig!Som en ”baslinje” för 1:1-satsningen kommer samtliga gymnasieskolor att självskatta sig under utrullning i höst�