Click here to load reader

Isang Pagsusuri sa Kaugaliang Pilipino

  • View
    14.322

  • Download
    178

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isang Pagsusuri sa Kaugaliang Pilipino Isang Filipino-subjected based thesis na aking ginawa upang ma-fulfill ang requirements sa aming asignatura sa Filipino. Please lang, huwag kopyahin ang buong content, instead, you may refer to this thesis if kailangan niyo ng reference :DChapters I-V

Text of Isang Pagsusuri sa Kaugaliang Pilipino

ISANG PAGSUSURI SA KAUGALIANG PILIPINO

AMA UNIVERSITY FAIRVIEW CAMPUS COLLEGE OF ENGINEERING

ISANG SULATING-PANANALIKSIK NA IPINASA BILANG ISANG BAHAGI SA PAGSASAKATUPARAN NG ASIGNATURANG FILI0209

ADRIANNE EUMAGUE I-EA

ABRIL 2012

ISANG PAGSUSURI SA KAUGALIANG PILIPINOIsang sulating-pananaliksik bilang pangsakatuparan sa asignaturang FILI0209: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik ______________________________________________________________________________________

TALAAN NG NILALAMANI. UNANG KABANATA: Suliranin at Kaligiran Nito Rasyonal Layunin Kahalagahan ng pananaliksik Makikinabang sa pananaliksik Kadahilanan ng Kapakinabangan Batayang Konseptwal Batayang Teoretikal Kaugnay na Baryabol sa Pag-aaral Kadahilanan sa Paghahanap ng mga Panibagong Datos Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Pinagganapan ng mga Nakilahok Instrumentong Ginamit sa Pananaliksik Saklaw ng Pag-aaral Pagbibigay-kahulugan sa mga Salita

II. IKALAWANG KABANATA: Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Mga Kaugnay na Literatura Mga Kaugnay na Pag-aaral

III. IKATLONG KABANATA: Metodo at Pamamaraan Metodolohiya

IV. IKAAPAT NA KABANATA: Presentasyon, Pagsusuri, at Interpretasyon ng mga Datos V. HULING KABANATA: Lagom, Konklusiyon, at Rekomendasyon

DEDIKASYON Hindi makukumpleto ang pananaliksik na ito kung wala ang mga taong nagbigay sa akin ng panahon upang matapos ko ang pananaliksik na ito sa pagbibigay ng tulong pampinansiyal at kaunting suporta. Una kong pinasasalamatan ang aming propesor sa Filipino, si Bb. Pamela Zuniga, sa pagiging matulungin sa lahat ng oras na ibinigay sa amin upang matapos ng buong klase ang kani-kanilang thesis, lalo na sa aking thesis; at pinapasalamatan ko si G. Reinille Mendoza bilang panelist at nagbigay ng suhestiyon sa aking paksa. Pinasasalamatan rin ang tindera namin sa AVA Store na si Regine de Guzman, sa pagpapaliwanag sa akin ng mga given phrases na hindi ko maintindihan habang ginagawa ko ang aking pananaliksik upang hindi nakalilito sa paggawa. Pinasasalamatan ko rin ang aking kapatid na si Angelica EumagueBuban, para sa pagbibigay ng panahon sa akin sa paggawa ng thesis na ito habang hindi ako nagtitinda sa kanyang tindahan, at sa aking hipag na si Loina para sa tinta ng aming company printer. Nais ko ring bigyang-kredito ang aking mga kaibigan sa pangkat ng engineering, mga kaklase ko, at mga kamag-aral ko sa ibang programa sa buong AMA Fairview. Sila ang tumulong sa akin sa pagsagot ng mga talatanungan. Nais ko ring pasalamatan ang aking ina na nagbigay sa akin ng gantimpala upang makapagpagawa ng salamin sa mata sa pagkakapasa sa mga kabanata ng pananaliksik na ito. Higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang Dakilang Maykapal sa pagbibigay ng oras at lahat ng lakas upang matapos ang pananaliksik na ito, at maipasa ang asignaturang FILI0209: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. - Nathan -

UNANG KABANATA SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO PANIMULA Ang kaugaling Pilipino ay sadyang likas na sa ating lahat. Kung ating susuriin ang ating mga ikinikilos bilang mamamayang Pilipino, marahil ay naituro na sa ating lahat ang ibat-ibang kaugaliang Pilipino na ating kinagisnan. Ngunit sa makabagong panahon ngayon, tila nag-iiba na ang kaugaliang nakakasanayan na ng ilan sa atin. Ang unang bahagi ng pananaliksik na ito ay patungkol sa suliranin at kaligiran tungkol sa paksa. Dito na rin nakalathala ang ibat ibang detalye patungkol sa napiling paksa.

RASYONAL Bakit nga ba kaugaliang Pilipino ang tema o paksa ng pananaliksik na ito? Sa makabagong panahon ngayon, ang kaugalian ng Pilipino ay nananatiling mayaman sa bawat isa sa atin. Karamihan sa atin ay itong ipinepreserba bilang isang pamana sa mga susunod na henerasyon. Magandang paksain ang kaugaliang Pilipino dahil dito natin malalaman kung ang kaugaliang Pilipino ay kanais-nais, hindi kagandahan, at mga ugaling sakaling mababago sa ating lahat.

Nasasalamin sa tesis na ito ang bawat detalye ng kaugaliang Pilipino ang magandang kagiliran nito, ang mga hindi magagandang kagiliran nito, mga ugaling sakaling mabago sa mga malilipas na panahon, at iba pa. Sa bawat kaugalian ng Pilipino na nakalathala sa tesis na ito ay may ibat-ibang paglalarawan ayon sa gawi ng ating buhay.

LAYUNIN

Ang pakay ng pananaliksik na ito patungkol sa kaugaliang Pilipino ay ang maimulat ang mga Pilipino sa mga maganda at hindi magandang ugali na ating namana sa ating mga ninuno. Karamihan sa mga kaugalian ng Pilipino ay ang mga magaganda, ngunit ang mga hindi kagandahang kaugaliang ating nakasanayan ay pilit nasisira ang mga magagandang kaugalian. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang maipabatid sa mga Pilipino kung gaano kahalaga ang isang kaugaliang nakasanayan. Sa bawat baitang ng ating buhay, may mga ugali na naituturo sa atin mula pa sa mga ninuno ng mga mas nakatatanda sa atin. Naituturo na sa ating kung gaano gumalang ng tao, mapagmahal, matulungin, at iba pa. Ang pangalawang layunin ng paksain na ito ay ang maimulat ang mga Pilipino sa mga maaaring kalabasan ng kanilang mga ginagawa sa tuwina. Sa tuwina na sinasabing ito ay ang mga ugaling ipinapamalas natin sa mga nakakasalamuha natin sa buhay, na nakikita nila sa araw-araw. Ang maipabatid sa mga tao ng ating bansa na ang kaugaliang Pilipino ay hindi bina-bale wala, at itoy pinapahalagahan natin pamula sa ating mga ninuno. Ilalantad ng pananaliksik na ito ang mga kaugalian ng Pilipino na igaganda ng kanilang ikinikilos, ang mga kaugalian ng Pilipino na ikasisira ng

kanillang ikikilos. Sa pananaliksik na ito makikita ang mga ugali ng Pilipino na maaaring mabago sa kung ano mang magiging takbo ng panahon.

KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK

Sa makabagong panahon at henerasyon, marami na ang mga taong naeenganyo sa gadgets, pag-ibig, karahasan, at iba pang bagay na nagaganap sa ating bansa sa mga panahong nagdaan. Sa makabagong panahon at henerasyon na itoy karamihan na sa ating mga kababayang Pilipino na ang tila nakakalimot na sa kaugaliang ating nakasanayan pamula sa ating mga ninuno, ngunit meron pa ring mga Pilipino ang hindi pa nakakalimot at magpahanggang-ngayoy sinsasanay rin nila ang kanilang mga kamag-anakan sa kaugaliang nakasanayan na. Bakit nga ba kaugaliang Pilipino ang napili para sa pananaliksik na ito? Karamihan sa mga tao ngayon, pampubliko man o pribadong lugar, tila nakakalimot nang magpasalamat sa mga nagbibigay sa kanila ng kahit anong bagay na mayroon sila o kayay natatanggap; hindi na nagbibigay-respeto sa mga taong kalugda-ludga o kayay mataas ang katungkulan; nagsasalita na ng hindi magagandang salita ang mga tao, kaya pati mga kabataan ay nagaya na rin sa kanila; at iba pang bagay na hindi kanais-nais na makita ng ating mga mata sa ngayon.

Sa pananaliksik na ito imumulat ang mga tao sa nangyayari sa mga kaugaliang ating nakasanayan, na tila binabale-wala na lamang, o hindi kayay nakakalimot na ang karamihan sa atin. Ito ay mailalantad sa pamamagitan ng mga makakapanayam na magbibigay ng kanilang opinyon,

mga datos, at mga sanggunian na makukuha mula sa Internet at mga libro patungkol sa pananaliksik na ito.

MAKIKINABANG SA PANANALIKSIK Kung ating susuriin ang kaugaliang Pilipino, sino ang maaaring makinabang ng pananaliksik na ito upang maimulat ang kaisipan nila sa nagaganap sa lipunan. Mga estudyante. Sa makabagong panahon ngayon, hindi natin maiiwasan na ang karamihan sa mga estudyante ay hindi nagagawa ang tamang respeto sa mga tao. Habang silay nag-aaral, kailangang mahasa ang kanilang isipan patungkol sa pagkatuto ng kaugaliang Pilipino.

Mga guro. Ang mga guro ay ang pangalawang magulang natin, hindi ba? Sila ang isa sa mga makikinabang ng pananaliksik patungkol sa paksaing ito. Sila ang nagtuturo sa atin ng tamang pagkilos ayon sa kaugaliang ating nakasanayan. Sila na rin ang nagtuturo ng ating ginagawa sa tuwina. Mga ordinaryong tao. Karamihan sa mga makikinabang ng pananaliksik na ito ay ang mga ordinaryong tao na minsan ay maaari nating sabihin na aware sila sa kaugaliang Pilipino habang ang ibay hindi. Sa pananaliksik na ito imumulat nila ang kanilang isipan kung ano ang tama at mali.

KADAHILANAN NG KAPAKINABANGAN Ang mga kaugaliang Pilipino ay sadyang napakayaman para ating lahat. Ngunit ano nga ba ang mga naangkop at hindi naangkop sa atin, at dito na rin makikita ang mga kaugaliang Pilipino na may ibat-ibang kahulugan ayon sa ating nakagisnang buhay. Ang Kaugaliang Pilipino: Likas na Katangian, Konteksto, at Konstelasyon Ano nga ba ang kaugaliang Pilipino, at ang katangi-tanging mga kaugalian sa ating sistema? Ang kaugaliang Pilipino ay ating nakuha ayon sa ating kulturang nakagisnan, paraan ng pamumuhay, at mga katiyakan na tayoy mga tao sa kasalukuyang panahon. Banggitin natin ang kaugaliang Pilipino sa fourfold sense. Una, bagamat nagbibigay ng universal na kaugaliang pangtao ang sankatauhan, ay mayroong pagkakaiba ang mga kaugaliang Pilipino ayon sa panlasa ng kaugalian. Kung ang mga Griyego ay may meden agan o ideal of moderation, ang medio stat virtus ng mga Romano, at Doctrine of the Middle ng Buddhist at Confucians, mayroon naming walang labis, walang kulang, katamtaman lamang ang mga Pilipino. Pangalawa, kapag sinasabi ang kaugaliang Pilipino ay hindi ibig sabihin na itoy liban sa mga kaugalian ng ibang bansa. Kung ang mga Amerikano, Intsik, Hapon, at iba pang mga dayuhan ng ibang bansa ay may sariling istilo sa pagkain, musika, at iba pa; hindi nagpapahuli ang mga Pilipino dahil mayroon tayong sariling kultura kagaya ng mga mayroon ang ibang bansa. Pangatlo, ang universal na kaugaliang pangtao sa kontekstong Pilipino (gaya ng historikal, kultural, sosyo-ekonomikal, politikal, moral, at relihiyon) ay katangi-tangi sa ibig pakahulugan at motibasyon ng Pilipino.

Ang kaugaliang Pilipino ay hindi kailanman mapapahalaga o hindi, at hindi ito umiiral ng mag-isa. Ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng b

Search related