of 23/23
Agro ARCA, 18.10.2018. Interoperabilna IoT rješenja u poljoprivredi prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, prof. dr. sc. Gordan Ježić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za telekomunikacije Laboratorij za Internet stvari ([email protected]) [email protected] , gordan.ježić@fer.hr

Interoperabilna IoT rješenja u poljoprivredi

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Interoperabilna IoT rješenja u poljoprivredi

AgroARCA-IoT-predavanje18102018.pptxInteroperabilna IoT rješenja u poljoprivredi
prof. dr. sc. Ivana Podnar arko, prof. dr. sc. Gordan Jei Sveuilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i raunarstva
Zavod za telekomunikacije Laboratorij za Internet stvari ([email protected]) [email protected], [email protected]
Agro ARCA, 18.10.2018.
2/23
3/23
IoT se definira kao globalna infrastruktura za napredne i inovaRvne usluge, a na temelju umreenih ureaja, tzv. stvari, i interoperabilnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ITU-T, 2012.)
Agro ARCA, 18.10.2018.
Izvor: Cisco Internet of Things Infographic (2016)
4/23
Agro ARCA, 18.10.2018.
Umreeni ureaj („stvar”)
•Objekt iz fizikog svijeta ili virtualnog digitalnog svijeta (virtualni objekt)
• ima jedinstveni idenUfikator i povezan je na Internet (direktno ili putem posrednika)
• senzor: opaanje okoline, potencijalno konUnuirano generira podatke
• aktuator: moe izvršiU odreene funkcije
5/23
Internet
pokretne mree (4G) i pametni telefoni
6/23
• IoT ima znaajan potencijal za primjenu u poljoprivredi jer omoguuje konUnuirano prikupljanje i obradu mikroklimatskih i agronomskih podataka radi opUmizacije i pravovremene primjene agrotehnikih mjera uz posljedino smanjenje troškova.
•Pametna poljoprivreda: primjena modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i IoT-rješenja u poljoprivrednom sektoru s ciljem poveanja koliine i/ili kvalitete poljoprivrednih prinosa
• Smart Farming is about “… taking the right cul6va6on measure at the right place at the right 6me ”– Jacob van den Borne
7/23
•Praenje procesa na polju •Pametno navodnjavanje •Analiza utjecaja suše na poljoprivredne kulture
•Primjena pravovremenih agrotehnikih mjera i procjena fiziološkog stanja usjeva
8/23
• Upravljanje informacijskim sustavima: sustavi za prikupljanje, obradu, uvanje i distribuciju podataka u odgovarajuem formatu kako bi se poslovi na imanju odvijali bre i djelotvornije.
• Precizna poljoprivreda: upravljanje, kako prostornim tako i vremenskim varijabilnosUma, u cilju poboljšanja ekonomskog povrata ulaganja, uz smanjenu upotrebu ulaznih sirovina i smanjenje zagaenja ivotne sredine.
• Poljoprivredna automa8zacija i robo8ka: proces primjene roboUke, automaUzirane kontrole i umjetne inteligencije na svim razinama poljoprivredne proizvodnje.
IlustraUvan prikaz pametne farme
10/23
•Pomou programskih plaBormi (IoT-pla=orma) koje integriraju i upravljaju ureajima
• raspodijeljeni sustav velikih razmjera • ureaji: esto imaju vrlo ograniene resurse te su povezani na Internet putem prilaznog ureaja (engl. gateway)
• potrebno je objediniU i na jedinstveni nain zapisaU podatke primljene iz razliiUh izvora
• potreba za obradom velike koliine podataka (esto u stvarnom vremenu)
• danas na trištu postoji veliki broj razlii6h IoT plaGormi (~400)
Thing
ConnecUvity
Mobile/web app
odrava metapodatke o ureajima
Što vidi korisnik?
13/23
Interoperabilnost u kontekstu IoT-a
“One of the biggest problems farmers face is the interoperability of farming equipment due to different digital standards. This lack of interoperability is not only obstruc6ng the adop6on of new IoT technologies and slowing down their growth in Europe, it also inhibits the gain of produc6on efficiency through smart farming methods.” • Raširena primjena IoT rješenja u poljoprivredi mogua je samo „harmonizacijom” infrastrukture i plaBormi (naravno, pod kontroliranim uvjeUma), uz korištenje unificiranih i usuglašenih API-ja
Izvor:
• omoguuje dijeljenje resursa sharing meu suradnim plaGormama u federaciji plaGormi
• omoguuje pronalaenje i siguran pristup resursima • omoguuje integraciju postojeih ureaja u pametnim okolinama
• podrava roaming ureaja u posjeenim pametnim okolinama
Projekt financiran iz programa Obzor 2020 “Symbiosis of smart objects across IoT
environments” www.symbiote-h2020.eu
• Programski sustav koji nudi komponente za proširenje funkcionalnosU vezanih uz interoperabilnost i sigurnost, a integriramo ih u postojee IoT plaBorme
• Osnovni cilj: pojednostavniU proces integracije postojeih IoT plaBormi i omoguiU razvoj inovaUvnih aplikacija koje koriste razliita IoT rješenja (plaBorme)
• Otvoreni kôd dostupan je u repozitoriju hhps://github.com/symbiote-h2020
16/23
• informacijski sustavi razliiRh funkcionalnosR za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom
• agrometeorološke stanice: ureaji i sustavi za prikupljanje i obradu agrometeoroloških podataka i podataka o napadu odreene biljne bolesR ili štetnika
• dobavljai (uvoznici) razliiRh mjernih instrumenata, ureaja i druge opreme za primjenu u poljoprivredi
• veina informacijskih i agrometeoroloških ureaja smještena je na srednjim i velikim privatnim posjedima te su podaci dostupni s Rh ureaja zatvoreni za javnost
• OPG-ovi su još uvijek slabo opremljeni navedenim proizvodima
17/23
Otvorena pitanja
• slaba raširenost IoT rješenja u RH •potreba za inovaRvnim i prakRnim aplikacijama za agronome i OPG-ove koje im
olakšavaju svakodnevni posao, omoguuju pravovremenu reakciju i bolje planiranje poslova na polju
•nepovezanost i neumreenost mjernih ureaja i informacijskih sustava u jedinstveni IoT ekosustav za poljoprivredu
• trgovanje i razmjena podataka umjesto kupovine i instalacije novih ureaja •primjena ICT-rješenja u cjelokupnom logisRkom lancu „od polja do stola” •primjena tehnologije Blockchain
18/23
19/23
Istraivaki projekU • symbIoTe: Symbiosis of smart objects across IoT environments istraivaki projekt (RIA) financiran u programu Obzor2020 (2016. – 2018.)
• DATACROSS: Napredne metode i tehnologije u znanos8 o podatcima i koopera8vnim sustavima, projekt Znanstvenog centra izvrsnosU za znanost o podatcima i kooperaUvne sustave (2017. – 2022.)
• DL-Tags: Decentralized, privacy-preserving and verifiable management of Smart Tags, akUvnost u okviru istraivakog projekta TagItSmart financiranog u programu Obzor2020 (2018.)
• HUTS: Human-centric Communica8ons in Smart Networks istraivaki projekt HRZZ broj 8065 (2014. – 2017.)
• Open Source blueprint for large scale self-organizing cloud environments for IoT applica8ons, istraivaki projekt (STREP) financiran u programu FP7 (2013. – 2015.)
21/23
22/23