of 8 /8
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI M U F T I L U K Z E N I Ĉ K I MEDŢLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TEŠANJ GODINA X juli-septembar 2014.g. Broj: 3/36 rama.-zu-l-ka'de 1435.h.g. Interno informativno glasilo Medţlisa IZ-e Tešanj RAMAZAN - MJESEC POSTA, MUKABELA , TERAVIJA... I OPROSTA 2014./1435.h.g. str. 4. i 5. Hafiska mukabela u Čarši-džamiji Reisu-l-ulema mr. Husein ef. Kavazović na iftaru sa privrednicima Teravih namaz u Čarši- džamiji RAMAZANSKI BAJRAM I DAN ŠEHIDA - str. 6. Tradicionalni bajramski prijem, Ukus- 1. dan bajrama 28.07.2014.g. Obilazak šehidskih mezarja, Đonlagićka - Jasin i Fatiha za šehide Jevadţije - Otkriveno šehidsko spomen obiljeţje – 29.08.2014.g. MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE– str. 7. Dolac-Kotlanice 24.08. 2014.g. Tradicionalni mevlud u mesdţidu Dolac, prouĉili imami MIZ-e Tešanj, vaz odrţao hafiz Nedţad ef. Ćeman Novo Selo 06.09.2014.g. Tradicionalni mevlud i hatma dova za šehide u organizaciji dţemata i MZ Novo Selo - vaz odrţao glavni imam Raduša; 07.09.2014. g. Tradicionalni mevlud i dova za šehide i vakife (po završetku radova na dţamiji)- vaz odrţao dr. hafiz Senaid Zaimović 13. 09. 2014. g. POČELA NOVA MEKTEBSKA GODINA – upišite i vi svoju djecu u mekteb, BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN, Bajramska hutba str.3.

Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi...

Page 1: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

M U F T I L U K Z E N I Ĉ K I

MEDŢLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TEŠANJ

GODINA X juli-septembar 2014.g.

Broj: 3/36 rama.-zu-l-ka'de 1435.h.g.

Interno informativno glasilo Medţlisa IZ-e Tešanj

RAMAZAN - MJESEC POSTA, MUKABELA , TERAVIJA... I OPROSTA 2014./1435.h.g. str. 4. i 5.

Hafiska mukabela u Čarši-džamiji

Reisu-l-ulema mr. Husein ef. Kavazović na iftaru sa privrednicima Teravih namaz u Čarši- džamiji

RAMAZANSKI BAJRAM I DAN ŠEHIDA - str. 6.

Tradicionalni bajramski prijem,

Ukus- 1. dan bajrama – 28.07.2014.g.

Obilazak šehidskih mezarja,

Đonlagićka - Jasin i Fatiha za šehide

Jevadţije - Otkriveno šehidsko spomen

obiljeţje – 29.08.2014.g.

MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE– str. 7.

Dolac-Kotlanice – 24.08. 2014.g.

Tradicionalni mevlud u mesdţidu Dolac,

prouĉili imami MIZ-e Tešanj,

vaz odrţao hafiz Nedţad ef. Ćeman

Novo Selo – 06.09.2014.g.

Tradicionalni mevlud i hatma dova za

šehide u organizaciji dţemata i MZ Novo

Selo - vaz odrţao glavni imam

Raduša; 07.09.2014. g.

Tradicionalni mevlud i dova za šehide i

vakife (po završetku radova na dţamiji)-

vaz odrţao dr. hafiz Senaid Zaimović

13. 09. 2014. g. POČELA NOVA MEKTEBSKA GODINA – upišite i vi svoju djecu u mekteb,

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN, Bajramska hutba str.3.

Page 2: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 2. e mail: [email protected]

RIJEČ UREDNIKA

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

Poštovane dţematlije,

Kako je ovo vrijeme poĉetka mektebske i školske godine uz poziv

roditeljima da upišu svoju djecu u mekteb, ponavljamo dio prošlogodišnje

poruku Reisu-l-uleme IZ-e u Bosni i Hercegovini mr. Husein ef. Kavazovića

koju je povodom poĉetka nove mektebske, školske i akademske godine

uputio polaznicima mekteba, uĉenicima, studentima, maullimima,

muderrisima i profesorima:

„Dragi polaznici mekteba, učenici i studenti naših škola i fakulteta;

poštovani muallimi, muderrisi i profesori; cijenjeni roditelji!

Na pragu smo nove mektebske, školske i akademske godine. Pred nama

je, ako Bog da, još jedna godina traganja za novim znanjem i vještinama.

Pred nama su nove prilike usvajanja odgojnih vrijednosti i ovladavanja

novim sposobnostima koje će nam pomoći u formiranju vrijednosnih

kriterija koji će trasirati naš svakodnevni život.

Neka nam i ova nova mektebska, školska i akademska godina teče na

krilima inspiracije riječi Uzvišenog i Plemenitog: IKRE'! – Čitaj, u ime

Gospodara tvoga, koji stvara...

Pozivam našu omladinu, naše vrijedne učenike i studente da knjigu

doživljavaju kao istinskog druga, da svoje muallime, učitelje i profesore

doživljavaju kao istinske prijatelje i da strpljivo i marljivo uče i sakupljaju

znanje da bi bili spremni graditi bolju budućnost sebi, novim generacijama i

svojoj domovini, kao što vrijedne pčele sakupljaju nektar da bi nama

proizvele med.

Pozivam muallime, učitelje, muderrise i profesore u svim našim odgojno-

obrazovnim ustanovama: obdaništima, mektebima, školama i fakultetima, da

svojim predanim, odnosom prema časnom pozivu koji su preuzeli kao

emanet i profesiji koju su izabrali misiju UČITELJA vrše u duhu upute

Svevišnjega: s mudrošću, lijepim savjetom i razgovorom na najljepši način.

Nek njihov lični primjer bude najsnažniji argument vrijednosti onoga čemu

uče naše mlade i poticaj da se te vrijednosti usvajaju i prenose na nova

pokoljenja.“

Podsjećamo da je upis uĉenika u mekteb poĉeo 13. 09. 2014. godine i da

se mektebska nastava odrţava 4 dana u sedmici: subota, nedjelja srijeda i

ĉetvrtak, s tim da svaki polaznik u mekteb ide dva dana u sedmici prema

rasporedu za svaki mekteb – punkt.

AKTIVNOSTI IO MEDŢLISA

Izdvajamo:

Odrţana 38. redovna sjednica IO

– 28.08.2014.godine

(2. zu-l-ka'de 1435.h.g.) u maloj sali Medţlisa IZ-e Tešanj

kojom je predsjedavao predsjednik

Zehrudin Kruško, a prisustvovalo 13

ĉlanova. Na sjednici je razmatran

dnevni red od 10 taĉaka, a usvjen je

Zapisnik i informacija o realizaciji

zakljuĉaka sa 37. redovne sjednice,

usvojen je Izvještaj o realizaciji

ramazanskih aktivnosti uz zaljuĉke da

se iz VPF iz ramazana opreme

mektebske uĉionice u Bobarama i Jelah

Polju, usvojena je informacija glavnog

imama o izvršenim pripremama za

poĉetak mektebske nastave

(pripremljene uĉionice, obazbijeĊeni

mektebski dnevnici i udţebenici,

imamima dostavljen kalendar

mektebske nastave..., ), da se za imama

dţemata Dobropolje-Mekiš raspiše

konkurs, a da se do popune angaţuje

Dţenis Mulić,

prihvaćen je prijedlog Salih ef. Haušića

prof., za sporazumni prekid radnog

odnosa radi njegovog odlaska u GHM

Sarajevo, kao i prijedlog hafiza

Nermina ef. Ibrahimovića prof., (uz

saglasnost dţematskih odbora) za

premještaj iz dţemata Miljanovci Novi

u dţemat Dibekhana dţamije,

produţen Ugovor hafizu Almiru ef.

Salkonoviću na mjestu imama dţemata

Šije D. Polje, doneseni zakljuĉci po

zahtjevima advokata Esada

Hrvaĉića, Sberbank, toplane i dr.

POZIV NA SARADNJU

Esselamu alejkum, poštovani ĉitatelji!

Pred vama je novi broj Biltena Medţlisa IZ-e Tešanj. Ovo je još jedan naš pokušaj

da damo skroman doprinos u prezentaciji našeg rada i aktivnosti i da ga

pribliţimo vama.

Javite nam se sa vašim primjedbama i sugestijama kako bismo zajedniĉki što bolje

prezentovali naš Medţlis

Naša nova web stranica: www. miztesanj.ba,

e mail: [email protected]

Bilten Medţlisa IZ-e Tešanj

Izdavaĉ: Medţlis IZ-e Tešanj, za izdavaĉa Zehrudin Kruško.

Glavni i odgovorni urednik: mr. Fuad ef. Omerbašić, tehniĉki urednik Rašid Orlović

Redakcija: Dţevad ef. Hasanbašić, Enver ef. Kurtić, Almir ef. Hadţić i Suljo ef. Djedović,

saradnici imami MIZ-e Tešanj.

Medžlis islamske zajednice Tešanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 3: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 3. e mail: [email protected]

Hutbe, vazovi, predavanja ... Iz hutbe Izet ef. Ĉamdţića u svim dţamijama u BiH i dijaspori – 12.09. 2014. g. VJERNIK NE NAGLAŠAVA U ŢRTVU ULOŢENO VEĆ OD ŢRTVE DOBIVENO

Hvala Allahu koji je Ismaila

velikim kurbanom zamijenio i svakoj

vjerskoj zajednici klanje kurbana

naredio. Salavat i selam na poslanika

Muhammeda a.s., koji nas je svim, pa i

propisima kurbana poduĉio.

Draga braćo, pred nama su dani

ţrtve, Kurban bajramski dani. Kao i

narodima svim i nama je Uzvišeni

prinošenje ţrtve naredio. „Svakoj

vjerskoj zajednici propisali smo klanje

kurbana da bi spominjali Allahovo ime

prilikom klanja stoke koju im On

daje“./Hadţ,34./. Poslanik primjerom

liĉnim svemu pa i propisu kurbana

sljedbenike uĉi. Liĉno je svoj kurban

klao govoreći: „Gospodaru, primi od

mene i porodice moje“. U najkraćoj suri

Kur'anskoj, suri Kevser, Allah dţ.š.,

klanje kurbana nareĊuje a cilj naredbe je

korist ljudima i dunjaluĉka i ahiretska, a

vjernik ne gleda šta je u ţrtvu uloţio, već

šta iz ţrtvovanog dobiva.

Kroz kazivanje o kurbanu

sinova Ademovih, dobivamo spoznaju da

je svakom djelu nijjet najvaţniji, jer:

„Allah prima od

bogobojaznih“./Maide,27/. Iz istog

kazivanja spoznajemo da je zavidnost

snaţan pokretaĉ na zlo i nesreću jer

bijaše uzrokom prvog grijeha na zemlji

kad brat ubi brata.

Kroz kazivanje o Ibrahimu a.s., i

sinu mu Ismailu a.s., dobivamo spoznaju

da ljubav prema Gospodaru biva obilno

nagraĊena. Spoznajemo da ţrtvovanjem

onog što je i nama drago ostavljamo trag

na Dunjaluku. „Spomen je na

Ibrahima“./Saffat,109./, i gradimo sebi

kuću u Dţennetu „Eto tako Mi

nagraĊujemo one koji dobra djela

ĉine“./Saffat, 110./

Allahu dţ.š., ne treba ono što mi

ţrtvujemo „Do Njega neće dostići niti

njihova krv niti njihovo meso“./Hadţdţ,

37./. Ono što ţrtvujemo treba nama „Do

Njega će stići naša

bogobojaznost“./Hadţdţ, 37./ To znaĉi

da ono što ţrtvujemo ima smisla samo

ako bude djelovalo na onog ko ţrtvu

prinosi, ako nas bude mijenjalo. Nema

smisla prinositi ţrtvu Bogu ako nosimo

mrţnju prema ĉovjeku. To je vidljivo iz

sluĉaja Kabilova.

Poslanik nam obećava nagradu ahiretsku

za naš kurban, za našu spremnost na

ţrtvu. „Kurbani će vas“, veli Poslanik,

„prenijeti preko Sirat ćuprije“.(Ahmed).

„Sa kapanjem prvih kapi krvi na zemlju

od vašeg kurbana ĉistite se od

grijeha“.(Muslim), poduĉavao je

Poslanik.

Ta nagrada, bit će dostignuta

samo ako kurban bude imao stvarni

uticaj na nas, ako bude ţrtva sa

sadrţajem.

Ţrtva sa sadrţajem bit će ako iz

kurban nauĉimo da samo ono što je

dobro, ono što je i nama drago, ţrtva je

stvarno. U kurban ne moţe; sakato,

hromo, slabo. Iz kurbana takoĊer uĉimo

da u dijeljenju, ţrtvovanju ne smije biti

nikakvog dunjaluĉkog interesa, niti

ikakvog profita iz ţrtve. Poslanik je

rekao: „Ko proda koţu svoga kurbana,

on nema kurbana“.

Vjernik nikad ne stavlja teţište

na cijenu ţrtve, ne naglašava u ţrtvu

uloţeno, već korist dobivenu. U nizu

koristi, kurban nam donosi i naputak

kako poredati prioritete u našoj

svakodnevnici. Kroz propis raspodjele

kurbanskog mesa razaznajemo te

prioritete. U kurbanskoj cjelini, propis

kaţe, postoje tri trećine, a to znaĉi

postoje tri vaţne oblasti kojima se ĉovjek

u svakodnevnici mora posvetiti.

Porodica je na prvom mjestu.

Obaveza je svakom brinuti za svoje

stado. Kao što iz kurbanske cjeline prvu

trećinu odvajamo za porodicu, tako u

raspodjeli vremena dnevnog prvo se

porodici posvećujemo. Nju nikad ne

smijemo zaposataviti, ona je naš

prioritet. Neće nam kurban pomoći da

preko Sirat ćuprije preĊemo ako nas

djeca naša budu vukla za noge i

usporavala, optuţujući nas da nismo

brinuli za njih, da ih nismo u mekteb

slali, klanjati nauĉili... Kad proĊu dani

ţrtve, bajramski dani kad proĊu, ne

prestaje naša obaveza ţrtvovanja jer

vjernik teţište stavlja na ono ĉemu nas

ţrtva uĉi, a kurban nam spoznaju daruje

da se za porodicu ĉovjek svakodnevno

ţrtvuje.

U kurbanskoj cjelini druga

trećina je rodbini propisana. Na obavezu

prema rodbini podsjeća i prvi ajet sure

En-Nisa: „Allaha se bojte i rodbinske

veze ne kidajte“. Ta briga o rodbini

koliko je vaţna najbolje nam svjedoĉe

rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima

rodbine svoje ima siromaha pa ne bude

dobroĉinitelj prema njemu i sadaku koja

njemu pripada usmjeri drugom, Allah mu

tu sadaku neće primiti i neće ga na

Ahiretu ni pogledati“.(Tirmizi).

Obavezni smo se pomagati. I kad proĊu

dani ţrtve, kad se završe dani bajramski

ne prestaje naša obaveza da se jedni za

druge ţrtvujemo.

Ako i nakon zaklanih kurbana,

odnosi meĊu nama budu opet hladni, i

budemo opet jedni od drugih udaljeni,

kurban naš nikakav smisao nema jer

Bogu ne treba meso već naša promjena,

bogobojaznost naša Mu treba. Poslanik

upozorava: „ Ne silazi, ne spušta se

milost Boţija na onaj narod koji ne

odrţava veze rodbinske“. (Malik).

U kurbanskoj cjelini jedna se

trećina, siromašnima izdvaja. Ebu Zerr

r.a., Poslanika moli: „Oporuĉi mi nešto,

što će mi u ţivotu biti vaţno“. Poslanik

reĉe: „Voli siromaha i druţi se s njim“.

(Dejlemi) Poslanik kaţe: „Allah dţ.š., je

na pomoći svome robu sve dok je on na

pomoći svome bratu“.(Buhari). Ţeliš

pomoć Boţiju? Ima put, pomozi brata!

Kada proĊu dani ţrtve, ne prestaje

obaveza našeg ţrtvovanja, ţrtvovanja za

opće dobro....

Našim kurbanima moţemo i

trebamo snaţiti i našu zajednicu, našu

Islamsku zajednicu. Dalekovidi ljudi,

naši vrli predhodnici su razumijevajući

moderni naĉin ţivota, ţivot u gradskim

ĉetvrtima i soliterima omogućili da se o

kurbanima brine Zajednica. Omogućila

nam je Zajednica da ispunimo svoju

obavezu, upotpunimo propis i

postignemo veliko dobro. .. Meso od

našeg kurbana uplaćenog u Islamsku

zajednicu će osim do naših medresa stići

do bolniĉkih restorana, djeĉijih i

studentskih domova, domova za

nezbrinutu i sa posebnim potrebama

djecu, povratniĉkih naselja, javnih

kuhinja...

Kupovinom kurbana u našoj

Domovini, a ne u Australiji ili ko zna

gdje, mi pomaţemo razvoju našeg

stoĉnog fonda. Rijaset će ove godine od

naših povratnika u manji BiH entitet

otkupiti hiljadu i petstotina kurbana.

Povratnici će tako biti pomognuti jer će

svoj proizvod prodati a u istim tim

povratniĉkim mjestima, kurbani će biti

zaklani i povratnicima podijeljeni...

Kao što nam je stalo da se kurbansko

meso po propisu vjere razdijeli, jednako

nam treba biti vaţno da se i prema koţici

kurbanskoj odnosi ispravno jer je ona dio

našega kurbana. Treba nam neko ko će se

brinuti da se ona adekvatno zbrine, i na

vrijeme i na pravo mjesto preda. A to

mjesto je Islamska zajednica. Ne

pobrinuti se za kurbansku koţicu ili ne

daj Boţe istu prodati ili se prema njoj

nemarno odnositi znaĉi, uloţeno u

kurban izgubiti....Uzvišeni Boţe, molimo

Te da kurbane naše primiš.Amin!

Medžlis islamske zajednice Tešanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 4: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 4. e mail: [email protected]

Tema broja: „Ramazan ...“, nastavak sa naslovne strane

Post i iftar „Svaki covjekov posao se višestruko

nagradjuje; dobro djelo se nagradjuje

desetorostruko, do sedam stotina puta, a

Allah Uzvišeni je rekao: - Osim posta, on

je Moj i Ja za njega nagraĎujem, on

ostavlja svoje strasti i hranu radi

Mene.“(Hadis-Muslim).

Medţlis je samostalno ili u saradnji sa

drugim subjektima organizirao iftare:

za imame i ĉlanove IO - 01. 07. 2014.

za profesore medresa - 04.07.2014.

omladinski – 13.07.2014.g.,

za predsjednike dţ.o.o i blagajnike –

18.07.2014.

Brojni iftari su organizirani u dţematima

(Šije -4. tradicionalni kao Dan sjećanja,

O. Planje, Miljanovci Novi, Jevadţije ....)

Posebno se istiĉe 4. tradicionalni iftar

udruţenja privrednika „Biznis – Centar“

Jelah-Tešanj organiziran 22.07.2014.

godine u restoranu „UKUS“ kome su

prisustvovali Resiu-l-ulema IZ-e u BiH

mr. Husien ef. Kavazović, Muftija

Zneiĉki mr. Ejub ef. Dautović, glavni

imam i predsjednik IO.

Iftar za profesore medresa

Iftar za zaposlenike i članove IO

Omladinski iftar

Iftar u džematu O. Planje

Mukabela - Uĉena u svim dţamijama.

- Hafisku mukabelu u Ĉarši

dţamiji poslije ikindije-namaza uĉili su:

hafizi: Nijaz Malagić, Ahmed Bukvić,

Almir Salkanović, Mustafa Yayla iz

Turske, dţematski imam mr. Enver ef.

Kurtić i kandidat za hafiza Anes Mulić.

- Hafisku mukabelu u

Hamzibegovij dţamiji (uĉena 1. puta ove

godine ) uĉili; hafiz Ahmed ef. Bukvić

(dţematski imam), Anes Mulić, Ismet

Salkanović i Adil Hodţić.

- Sehurska mukabela u Ĉarši

dţamiji, Miljanovci Novi i Dobropolje-

Mekiš.

- Mukabela za ţene uĉena u

dţematima:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miljanovci, - 24 uĉaĉa

Mukabelu vodila Sedina Omerbašić

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piljuţići – 5 uĉaĉa

Mukabelu vodila Nisveta Mudrov

-

-

-

-

-

-

-

Miljanovci Novi -14 uĉaĉa

Mukabelu vodila Mejra Orlović

Ţensku mukabelu u Hamzibegovoj

dţamji uĉilo 30 uĉaĉa, a

Mukabelu vodila Amna Bukvić

Teravih-namaz Klanjan na 67 punktova, 20 rekata po

takvimu, sa 32 stalna imama, 2

honorarna imama; 9 uĉenika medresa, 4

studenta, 9 svršenika medresa, 8 teravih

imama, 3 vjerouĉitelja i to u 38 dţamija,

26 mesdţida i 3 porodiĉne kuće.

Odrţan seminar za imame,

teravih imame i uĉenike medresa u

Medţlisu IZ-e Tešanj 26.06.2014. g .

I ove godine na podruĉju

Medţlisa IZ-e Tešanj boravio je gost iz

Turske hfz. Mustafa Yajla (Izmir) koji je

obilazio dţemate na teravih-namazu po

rasporedu Medţlisa, u Ĉarši dţamiji uĉio

hafisku mukabelu i uĉestvovao u javnim

programima Medţlisa.

U Hamzibegovoj dţamiji se

klanjalo dţuzom (prouĉena hatma na

jaciji, taravih i noćnom namazu).

Izvršena zamjena imama na

dţuma-namazu u petak 11.07.2014.g.

/14. dan ramazana.

Noćni namazi - Pored teravih

namaza u velikom broju dţemata u

zadnjih deset noći ramazana ili za 27.

noć ramazana klanjan je i noćni namaz

koji je bio izuzetno posjećen u svim

dţamijama gdje je klanjan (Ĉarši dţ.,

Dibekhana, Miljanovci, Jelah, Mraĉaj-

Potoĉani, Miljanovci Novi....). Posebno

je bio interesantan tespih-namaz koga je

predvodio hafiz Mustafa Yajla iz Turske

u Ĉarši-dţamiji u Tešnju za 27. noć

ramazana.

Sa sastanka teravih imama i učenika

Tespih-namaz u Čarši džamiji

Medžlis islamske zajednice Tešanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 5: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 5. e mail: [email protected]

Tema broja: –„Ramazan...“, nastavak sa naslovne strane

Prigodni programi

- Tefsir odnosnog dţuza na hafiskoj

mukabeli u Ĉarši-dţamiji.

- Kratko predavanje u dţamijama pred

teravih-namaz,

- 17. noć – Lejletu-l-Bedr – na prigodan

naĉin obiljeţina u svim dţematima,

Jevadžije – Omladinski iftar i mevlud

- 27. noć – Lejletu-l-Kadr – na prigodan

naĉin obiljeţina u svim dţematima, a

tradicionalno centralna manifestacija u

Ĉarši dţamiji Tešanj, (program izvele

uĉenice medresa, Kur'an uĉio hafiz iz

Turske i klanjao tespih-namaz, obratio

se mr. Enver ef. Kurtić, a dovu prouĉio

glavni imam).

Čarši džamije–program učenica medresa

Tradicionalna posjeta Općoj bolnici Tešanj – glavni imam i općinski naĉelnik

posjetili interni odjela i pacijentima

uruĉili prigodne poklone.

Zekat i sadekatu-l-fitr - „Uzmi od

dobra njihovih zekat da ih njime očistiš i

blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za

njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti.

A Allah sve čuje i sve zna“ (Kur'an: Et-

Tevbe,103).

Ove godine u Fond „Bejtu-l-mal„ na

podruĉju Medţlisa IZ-e Tešanj

prikupljeno je 6,54 % više nego prošle.

Posjete-gosti – Pored boravka

Reisu-l-uleme i Muftije zeniĉkog (25.

ramazana), ovaj Medţlis su posjetili i

profesori Odgojno-obrazovnih ustanova

IZ-e u BiH na zajedniĉkom iftaru i

posjetili dţemate u kojima su pred

teravih namaz odrţali prigodna

predavanja i to:

FIN- Sarajevo – dr. Ismet Bušatlić-

dekan – Ĉarši dţamija Tešanj;

IPF Zenica – Dr. Zuhdija Adilović –

dekan – Vukovo; dr. Safvet Halilović –

Piljuţići; Doc. dr. Muharem Adilović -

Raduša; dr. Mensur Valjevac – Tešanjka.

IPF Bihać – dr. Izet Terzić – Jablanica;

dr. Fuad Sedić – Trepĉe i Mumer Sedić-

Mraĉaj-Potoĉani;

Behrambegova medresa Tuzla -

Mensur Husić – pomoćnik direktora O.

Planje; Mehmedalija Ĉandić –pomoćnik

direktora – Jelah; Sevret Mahmutćehajić

– sekretar – Dţ. Planje; Muhamed

Hasanspahić – bibliotekar - Karadaglije-

Koprivci-Oruĉe;

GHM Sarajevo – Dţevad Hrvaĉić –

Miljanovci Novi ; Hadţib Šišić –

Hamzibegova dţamija;

Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik

- Dţevdet Šošić – direktor – Dobropolje-

Mekiš; Safet Durguti – Šije; Nermin

Šušić-Lepenica;

Medresa „Osman ef. Redţović“ Veliko

Čajno kod Visokog – hfz. Abdulkadir

Kadrić – zamjenik direktora - Dolac-

Kotlanice; Muhamed Mušinbegović –

Kraševo; Dţenan Rezaković – Bobare;

Emir Uzunalić – Medakovo i

Preporod – Meho Šljivo – urednik -

Miljanovci.

Zajednička slika Reisu-l-uleme mr.

Husein ef. Kavazovića sa privrednicima

Dr. Ismet Bušatlić u Čarši džamiji

Itikaf – Kao i ranijih, tako su i ove

godine imami kao mutekifi boravili u

itikafu u tri dţamije i to:

Čarši-džamiji - mr. Enver ef. Kurtić,

Jelah - mr. Almir ef. Hadžić i

Miljanovci N. hfz Nermin ef. Ibrahimović

Rad sa ţenama - ramazanski rad sa

ţenama se ogledao u posjetama

dţematima, odrţanim prigodnim

programima koje je koordinirala

muallima Fatima Ćeman. Šesnaest

uĉenica III razreda medresa posjetilo je

40 punktova i odrţalo prigodne programe

za ţene i jedan program za djevojke u

velikoj sali Medţlisa IZ-e Tešanj uz

prezentaciju tri teme na SMART TV,

posjetile centar za djecu sa posebnim

potrebama i jedan dan se druţile sa njima

u centrau, te izvele program za 27. noć

ramazana u Ĉarši-dţamiji u Tešnju.

Poseban segment u ovom radu

predstavlja posjeta dţematima i

predavanje ţenama od strane istaknutih

struĉnjaka iz raznih oblasti koje već dugi

niz godina organizira Medţlis.

Ove godine su to bile:

Dr. Razija Ajanović- Piljuţići i Šije;

dr. sc. Emina Turalić-Mrkotić-Putešić i

prof. Alma Huskić – Raduša.

Predavanje za djevojke

Medžlis islamske zajednice Tešanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 6: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 6. e mail: [email protected]

Miljanovci Novi – 19.07.2014.g. – Odrasli polaznici

halke uĉenja Kur'ana koji su uspješno prouĉili 1. Hatmu pred

imamom hafizom Nermin ef. Ibrahimovićem upriliĉili iftar, a

nakon iftara i teravih-namaza svjedoodţbe o završenoj hatmi

im je uruĉio glavni imam. Hatme su prouĉili: hadţi Mehmed

Kruško, hadţi Bahrija Kruško, Mejra Kruško, Senida Kruško,

Velida Kruško, hadţi Umihana Brković, Enisa Mujkanović,

Hajra Mujkanović, Fahra Crnkić, Fajza Okić i Jasmina Bašić.

Šije – 17.07. 2014. g. - Dan sjećanja u Šijama -

Zajedniĉki Iftar i prigodan program (MZ Šije i 3

dţemata – Šije, Šije Gornje Polje i Šije Donje Polje – 4.

godina za redom) organiziran u povodu Dana sjećanja na

šehide i civilne ţrtve rata uz prisustvo i uĉešće glavnog

imama, hafiza Alije Rahmana i hafiza iz Turske, te

predavaĉa Nezim ef. Halilovića Muderisa i oko 1000

dţematlija.

RAMAZANSKI BAJRAM I DAN ŠEHIDA - nastavak sa naslovne strane

Ramazanski Bajram je na prigodan naĉin obiljeţen u svim dţematima Medţlisa IZ-e Tešanj, a centralna bajramska

sveĉanost je odrţana u Ĉarši-dţamiji u Tešnju gdje je Bajram-namaz predvodio i hutbu odrţao glavni imam Medţlisa

IZ-e Tešanj.

Tradicionalni bajramski prijem za imame, ĉlanove IO, vakife, predstavnike politiĉkog i privrednog ţivota,

privrednike i druge saradnike upriliĉen je u restoranu "Ukus" u Bukvi 28.07.2014. g. - prvog dana Bajrama, gdje su

se prisutnima prigodno obratili i Bajram ĉestitali glavni imam i Općinski naĉelnik mr. Suad Huskić.

Dan šehida obiljeţen je u skaldu sa Protokolom Rijaseta IZ-e u BiH - uĉenjem hatme, Jasina, predajom dove pred

duše šehida i obilascima šehidskih porodica i mezarja u svim dţematima na podruĉju Medţlisa IZ-e Tešanj.

Za podruĉje grada Tešnja tešnjaci i dobojlije su zajedniĉki, predvoĊeni glavnim imamom Medţlisa IZ-e Tešanj mr.

Fuad ef. Omerbšićem, predsjednikom IO Zehrudinom Kruškom, gradskim imamima, imamima iz Doboja i

delegacijom OPŠiPB, posjetili najveće šehidsko mezarje – „Đonlagićka“ u Tešnju, gdje su prouĉili Fatihu, a imami iz

Tešnja i Doboja prouĉili Jasin, dok je glavni imam prouĉio dovu i kratko se obratio prisutnima. Posjeti se pridruţio i

Općinski naĉelnik mr. Suad Huskić.

Prijem za delegaciju porodica šehida – posije posjete šehitlucima tradicionalno je glavni imam upriliĉio prijem za

delegaciju porodica šehida u uredu glavnog imama. Kao i u dosadašnjem periodu prijemu su prisustvovali predsjednik

IO Medţlisa IZ-e Tešanj, Općinski naĉelnik i predsjednik RVI hadţi Muharem Sejdić.

Centralna manifestacija Medţlisa IZ-e Tešanj ove godine u povodu Dana šehida odrţana je u dţematu

Jevadţije gdje je nakon posjete šehidskom mezarju i uĉenja Fatihe, otkriveno šehidsko spomen obiljeţje, prouĉen

Mevlud i predata hatma-dova za šehide. Program otkrivanja šehidskog spomen obiljeţja odrţan u haremu dţamije

pored šehidskog spomen obiljeţja: imami prouĉili Jasin, uĉenice medrese i gimnazije ilahije, a prisutnima se prigodno

obratili: dţematski imam Fuad ef .Ćeman prof., predsjednik Savjeta MZ Jevadţije – Emir Dizdarević, predsjednica

OŠiPB Nura Mehić, Općinski naĉelnik mr. Suad Huskić i glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić.

Šehidsko spomen obiljeţje je otkrila majka šehida Fatima Karahodţić zvana „Dţehva“.

Poslije klanjanja podne-namaza, u dţamiji ovog dţemata je prouĉen mevlud i predata hatma-dova za šehide, uz

obraćanje glavnog imama.

Bajram-namaz u Čarši dž. Prijem delegacije porodica šehida Jevadžije, Mevlud i hatma dova za šehide

Medžlis islamske zajednice Tešanj.Gazi Ferhad-bega 1.Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 7: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 7. e mail: [email protected]

I – INFRASTRUKTURA

Raduša – 27.07.2014. g. Završeni radovi

na rekonstrukciji dţamije.

Karadaglije-Koprivci-Oruče – u toku

izgradnja pomoćnog objekta sa gasulhanom,

garaţom i visokim potkrovljem u haremu

dţamije.

II – MANIFESTACIJE – DOGAĐAJI - IZ DŽEMATA

Bobare – Na ahiret preselio Smail ef. Bašić, penzionisani imam iz

ovog dţemata, u nedjelju 03. augusta 2014. godine.

Nakon prouĉene kolektivne hatme pred dušu Smail ef. u dţamiji

Bobare (prouĉili imami Medţlisa IZ-e Tešanj)

u ponedjeljak 04. 08. 2014.g. dţenazu mu je klanjao unuk.

Rahmetli Smail ef., je ukopan u vakufskom mezarju u Bobarama

kod temelja stare dţamije u kojoj je Smail ef. godinama sluţbovao.

(Do izgradnje nove dţamije 1984.g.).

U ime kolega imama na dţenazi se od rahmetli Smail ef. oprostio

Mustafa ef. Balić prof., predsjednik OU Ilmijje Tešanj.

(glavni imam odsutan u Turskoj).

Tešanj; - 22.08.2014.g. Uručeni dekreti na nedoreĎeno za 8

imama koji su imali dekrete na odreĊeno i istekli im u 2014. godini

i to: Mirsad ef. Bećirović, Amar ef. Bedaković, Mirnes ef. Alić,

Adem ef. Garić, Saudin ef. Bašić, Dţafer ef. Alispahić, Sadulah ef.

Salkanović i Muris ef. Braćkan.

Tešanj; - 02.09.2014.g. – Odrţan seminar za imame i

svečano isprećen Salih ef. Haušić na novu duţnost u

Gazi Husrev-begovu medresu Sarajevo. U ime Medţlisa

hediju mu uruĉio predsjednik IO Medţlisa IZ-e Tešanj

Zehrudin Kruško, a u ime Ilmijje predsjednik Mustafa ef.

Odrţani mevludi i proučene

dove pred duše šehida – nastavak sa naslovne strane:

Dţ. Planje – Tradicionalni -

17.08.2014.g.- vaiz hafiz

Husejn ef. Ĉajlaković.

Jablanica – u povodu 40

godina otvorenja dţamije

tradicionalni - 31.08.2014.g. -

Vaiz hafiz dr. Halil ef.

Mehtić.

Lepenica – tradicionalni,

30.08.2014.–vaiz hafiz Alija

ef. Rahman prof. Mevlude su prouĉili imami

Medţlisa IZ-e Tešanj, a pored

navedenih vaiza obratili su se

dţematski imami i glavni

imam mr. Fuad ef. Omerbašić

Tešanj; 05.09.2014. g. – Odrţana

promocija izdanja Centra za dijalog –

Vesatijja u velikoj sali Medţlisa IZ-e Tešanj

na kojoj su promotori bili mr. Senad ef.

Ćeman i Muhamed ef. Jusić, a moderator

glavni imam mr. Fuad ef. Omerbašić.

Piljuţići, 05.09.2014.g. – Na prijedlog Dţ.O.

Piljuţići, uz saglasnost Dţ.O. Medakovo IO

Medţlisa IZ-e Tešanj prihvatio molbu i donio

Odluku o premještaju Sadulah ef. Salkanovića iz

dţemata Medakovo u dţemat Piljuţići, u kome

je Sadulah ef. danas klanjao prvu dţumu.

Medžlis islamske zajednice Tešanj. Tabačka 1 Tel/fax: (032) 650-087. Predsjednik: 650-470. Glavni imam: 650-386

Page 8: Interno informativno glasilo Medţlisa IZ e Tešanj · MEVLUDI i DOVE ZA ŠEHIDE ... rijeĉi Poslanikove: „Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha pa ne bude dobroĉinitelj prema

www.miztesanj.ba 8. e mail: [email protected]

HADŢIJE MEDŢLISA IZ-e TEŠANJ 2014./1435. h. g.

Muharem Sejdić

Bedel za Salihu

Bajraktarević

Omer Hodţić

bedel za Mustafu

Hadžiahmetovića

Ismet Ramić

Jablanica Kasim Tokmić

Tešanjka Osman Đulić

bedel za Đulić Emu Razim Hatkić

Mrkotić Mujo Alispahić

Bedel za nanu Ajku

Hasan Bašić-bedel

za majku Umu

Asim i Zlata Braćkan - Logobare Bećir (bedel za J. Mehmeda) i Zemina Jašić Fehim i Refija Softić – Dobropolje

Enver i Indira Kotorić - Čifluk Jakub i Rasiha Ćeman – N. Miljanovci Mirhet i Naida Ahmić - Ljetinić

Mustafa i Zulejha Jahić – Krndija Šaban i Šaza (Šaha) Ćorić – O. Planje Ibro i Hanĉa Hasanbašić - Trepče

Esma Ĉolić

Mekiš Hajra Jabandţić

Raduša Rahima Hadţić

Novo Selo Hanifa Mulićbedel

za Muhibu Hadžić Šeća Huskić

Karadaglije Ševala Halilović

Koprivci

Ibrahim Krdţalić Bedel za Sevad Mrakić

Mirnes i Armina Mahalbašić, O. Planje

Putuju sa BISS Tursom Zenica

Emina Hafizović

Medakovo Senija Mudrov

Piljužići Rukija Hafizović

Bukva

Napomena: U organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH na hadţ iz Njemaĉke putuju Hamzalija i Melva Ćeman iz Miljanovaca