Click here to load reader

Innstilling fra arbeidsgruppen for utviklingavrettsstudiet UTKAST · PDF file 3.2 Studiets profil ... Bruk av IKT i undervisningen ... foreslås det en veiledet skriftlig oppgave,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Innstilling fra arbeidsgruppen for utviklingavrettsstudiet UTKAST · PDF file 3.2 Studiets...

 • Innstilling fra arbeidsgruppen for

  utvikling av rettsstudiet

  UTKAST SEPTEMBER 2009

 • 2

  Innhold

  1. Innledning................................................................................................................... 5

  1.1 Sammendrag.......................................................................................................... 5

  1.2 Mandatet ................................................................................................................. 8

  1.3 Arbeidsgruppens arbeid ..................................................................................... 10

  1.3.1 Arbeidsgruppens sammensetning............................................................. 10

  1.3.2 Kontakt utad.................................................................................................. 10

  2. Masterstudiet i dag ................................................................................................. 11

  2.1 Emne- og fagoversikt.......................................................................................... 11

  2.2 Valgdelens størrelse og innretning ................................................................... 13

  2.3 Internasjonale innslag......................................................................................... 14

  3. Generelle vurderinger vedrørende rettsstudiets innhold og behovene for

  endring ...................................................................................................................... 15

  3.1 Undervisningsbehovene sett i lys av utdanningens formål .......................... 15

  3.2 Studiets profil ....................................................................................................... 17

  3.3 Progresjonen i studiet ......................................................................................... 20

  3.4 Valgdelen.............................................................................................................. 20

  3.4.1 Valgdelens størrelse.................................................................................... 20

  3.4.2 Valgdelens innretning.................................................................................. 21

  3.4.3 Valgprofiler .................................................................................................... 24

  3.5 Internasjonalisering ............................................................................................. 24

  3.6 Undervisningsspråk ............................................................................................ 24

  3.7 Integrering av metode og etikk.......................................................................... 25

  3.8 Kjønnsperspektivet.............................................................................................. 25

  3.9 Dannelsesperspektivet ....................................................................................... 25

  4. Læringsmål, undervisnings- og evalueringsformer ........................................... 25

  4.1 Læringsmål........................................................................................................... 25

  4.2 Undervisnings- og evalueringsformer i dag .................................................... 31

 • 3

  4.2.1 Undervisningsformer ................................................................................... 31

  4.2.2 Evalueringsformer........................................................................................ 36

  4.2.3 Noen vurderinger av dagens undervisnings- og evalueringsformer .... 37

  4.3 Forbedret undervisning ...................................................................................... 39

  4.3.1 Forelesninger................................................................................................ 39

  4.3.2 Kurs ................................................................................................................ 40

  4.3.3 Basisgrupper................................................................................................. 41

  4.3.4 PBL-kursene ................................................................................................. 42

  4.3.5 Veiledning...................................................................................................... 42

  4.3.6 Obligatoriske fakultetsoppgaver ................................................................ 43

  4.3.7 Kliniske emner .............................................................................................. 44

  4.3.8 Prosjektoppgaven ........................................................................................ 44

  4.3.9 Undervisningsmateriell................................................................................ 44

  4.4 Forbedret evaluering........................................................................................... 44

  5. Moduler og emner................................................................................................... 46

  5.1 Generelt om utvalgets forslag ........................................................................... 46

  5.2 Modell 1 ................................................................................................................ 47

  5.2.1 Første studieår ............................................................................................. 47

  5.2.2 Andre studieår .............................................................................................. 47

  5.2.3 Tredje studieår.............................................................................................. 48

  5.2.4 Fjerde studieår.............................................................................................. 49

  5.2.5 Femte studieår.............................................................................................. 52

  5.2.6 Sammenfatning ............................................................................................ 53

  5.3 Modell 2 ................................................................................................................ 53

  5.3.1 Første studieår ............................................................................................. 53

  5.3.2 Andre studieår .............................................................................................. 56

  5.3.3 Tredje studieår.............................................................................................. 56

  5.3.4 Fjerde og femte studieår ............................................................................. 57

  5.3.5 Sammenfatning ............................................................................................ 58

  6. Overgangsordninger............................................................................................... 58

  7. Økonomiske og administrative konsekvenser .................................................... 59

  8. Felles studentsystem og masterstudiet i rettsvitenskap ................................... 59

  8.1 Innledning ............................................................................................................. 59

 • 4

  8.2 FS og arbeidsgruppens mandat........................................................................ 59

  8.3 Hva er FS? ........................................................................................................... 59

  8.3.1 Organisasjonskartet for FS......................................................................... 60

  8.3.2 Utviklingen av FS - hva er førende. .......................................................... 60

  8.4 Hva er problemet i forholdet mellom FS og jusstudiet .................................. 61

  8.4.1 En oppsummering av problemstillingene ................................................. 62

  8.5 Hva må løses for å sikre kompatibilitet mellom FS og jusstudiet ................ 64

  8.6 Arbeidsgruppens fokus på dette feltet i det videre arbeid ............................ 65

  8.6.1 Konkrete tiltak høsten 2009........................................................................ 65

  8.7 Kilder og pekere .................................................................................................. 65

  9. Bruk av IKT i undervisningen ................................................................................ 66

  9.1 Bakgrunn .............................................................................................................. 66

  9.2 UiOs ambisjoner for bruk av IT i utdanningen ................................................ 67

  9.3 Bruk av IKT i undervisningen på fakultetet i dag - erfaringer ....................... 68

  9.3.1 Nettbasert studieinformasjon ..................................................................... 68

  9.3.2 Elektroniske kilder........................................................................................ 68

  9.3.3 Ephorus ......................................................................................................... 68

  9.3.4 Fronter ........................................................................................................... 68

  9.3.5 E-postkommunikasjon mellom lærer og student..................................... 69

  9.3.6 Lydopptak og podcast .................................................................................