Click here to load reader

Informator Klubowy styczeń 2016

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Informator Klubowy styczeń 2016

 • Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa

  tel.: (+48-22) 827.39.39,KRS 0000034785,konto bankowe nr 15 1560 0013 2000 1706 4454 5708

  facebook.com/kik.warszawa www.kik.waw.pl e-mail: [email protected]

  Szanowni Pastwo, drodzy Przyjaciele, Pocztek roku 2016 dla wielu rodowisk,

  wsplnot a nawet rodzin jest trudnym czasem,

  gdy sytuacja polityczna w Polsce prowadzi

  do podziaw, ktre w dramatyczny sposb

  niszcz wi, jak jest patriotyzm. Przez

  patriotyzm rozumiem tu wbrew by moe

  rnym innym definicjom trosk o dobro

  wsplne osb uwaajcych si za Polakw i

  wspodpowiedzialno za czyny

  dokonywane w imi polskoci. Uwaam, e

  jest rzecz niebezpieczn

  i nagann ogranicza pojcie rodaka do

  tych osb, ktre podzielaj mj wiatopogld.

  Patriotyzm jest trudn postaw, jednak bez

  tego patriotyzmu nie byoby moliwe

  budowanie pastwa, ktre potrafi

  przechowywa i rozwija polsk tradycj a

  jednoczenie uczestniczy

  w szerszej wsplnocie europejskiej. Wanie

  patriotyzm oparty o prawdziw histori

  i przyjmujcy zarwno odpowiedzialno

  za bdy jak i osignicia narodu pozwala

  uczestniczy w kulturze europejskiej bez

  utraty wasnej tosamoci.

  Nasza klubowa wsplnota w trudnych

  czasach realnego socjalizmu bya

  rodowiskiem, dla ktrego troska o Polsk

  i gboki patriotyzm byy jednymi

  z najwaniejszych zada, ktre udao si

  wykona. Postarajmy si, zatem by

  rozpoczynajcy si rok by w naszym Klubie

  rokiem patriotyzmu, ktry manifestuje si

  przez wsplne inicjatywy, majce na celu

  pogbienie rozumienia zarwno naszej

  historii (rwnie tej najnowszej) jak te

  rozumienie organizacji pastwa i roli narodu,

  ale te przez wsplne dziaania (np. na rzecz

  uchodcw), bo w ten sposb nasi czonkowie

  otrzymuj formacj, ktra pozwala im dziaa

  na rzecz dobra wsplnego rwnie poza Klubem.

  Do zobaczenia na spotkaniu opatkowym,

  ktre bdzie okazj do osobistego zoenia

  sobie ycze.

  Joanna wicicka

  Niedziela, 17 stycznia, godzina 17.30, koci w. Marcina i Dom

  Arcybiskupw Warszawskich

  SPOTKANIE OPATKOWE

  KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

  Msza wita w kociele w. Marcina (ul. Piwna 9/11)

  o godzinie 17.30

  nastpnie

  Wsplne witowanie w Domu Arcybiskupw Warszawskich

  (ul. Miodowa 17/19)

  Wicej informacji na 2 stronie Informatora

  rodowe wykady otwarte Akademii Trzeciego Wieku KIK, godz. 17.30

  CYKL MIGRACJE

  Spoeczno wietnamska w Polsce 13 stycznia, godz. 17.30 ks. Damian Cichy SVD

  Afganistan - Europa: szlak nadziei 20 stycznia, godz. 17.30 Bartomiej Szoajski

  Wicej informacji na 6 stronie Informatora

  Czwartek, 14 stycznia, godz. 18.00, siedziba KIK, ul Freta 20/24A

  DEMOKRATYCZNE PASTWO PRAWNE

  TRJPODZIA WADZY

  WADZA SDOWNICZA

  wykad i dyskusja z udziaem

  prof. Andrzeja Zolla prawnika, profesora UJ, sdziego, byego prezes Trybunau Konstytucyjnego, byego przewodniczcy Pastwowej Komisji

  Wyborczej oraz byego Rzecznik Praw Obywatelskich, pierwszego laureata

  nagrody PONTIFICI Budowniczemu Mostw w 2006 r.

  JAK NAS WIDZ,

  CZYLI NOWY WIZERUNEK KLUBU

  ERRATA

  Wicej informacji na 3 stronie informatora

  INFORMATOR

  KLUBOWY

  STYCZE 2016

 • INFORMATOR KLUBOWY STYCZE 2016 2

  POZOSTAE ZEBRANIA OGLNE

  7. 14 i 21 stycznia,

  czwartki, godz.

  18.30

  Prba Scholi Sekcji Rodzin

  ul. Piwna 9/11

  17.01. niedziela

  godzina 9.40

  Spotkania Kredkami do Nieba zaprasza Sekcja Rodzin

  ul. Piwna 9/11

  17.01. niedziela

  godzina 17.30 Msza wita Klubowa Opatek Klubowy

  ul. Piwna 9/11

  4.01. poniedziaek

  godz. 18.00

  Naboestwo ekumeniczne w kociele ewangelicko-reformowanym Zaprasza Zwariowany

  Ekumenista

  Al. Solidarnoci 74

  10.01. niedziela

  godz. 11.45

  Spotkanie w Nazarecie Bal Przebieracw! zaprasza Sekcja Emaus

  Siedziba KIK

  14.01. czwartek

  godz. 17.00

  Spotkanie formacyjne z o. Z. Perzem SJ po Mszy w. o godz. 17.00 - Zaprasza Sekcja Emaus

  Sanktuarium oo. Jezuitw przy ul. Rakowieckiej 61 (stary budynek, wejcie od portierni)

  28.01. czwartek

  godz. 18.00

  Spotkanie ekumeniczne w kociele w. Marcina - Zaprasza ks. Rektor Andrzej Gaka

  ul. Piwna 9/11

  Sekretariat Klubu czynny jest od poniedziaku do pitku w godz. 11.00-21.00,

  Ksigowo czynna jest we wtorek w godz. 13.00-18.00, a w poniedziaek oraz rod i czwartek w godz.

  12.00-16.00.

  Obsug prawn Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zapewnia Kancelaria adwokacka

  Zofii Jzefowicz-Paszewskiej. Dzikujemy!

  17 stycznia, ok. godz. 18.30, Dom Arcybiskupw Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

  SPOTKANIE OPATKOWE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

  I

  ZBIRKA NA RZECZ OSB BEZDOMNYCH I UBOGICH

  ORAZ DLA UCHODCW NA BAKANACH

  Podobnie jak w ubiegych latach, w czasie spotkania opatkowego Klubu Inteligencji Katolickiej przeprowadzimy zbirk trwaej ywnoci, ktra dziki pomocy osb ze Wsplnoty Sant'Egidio trafi do bezdomnych w Warszawie. Prcz tego zbiera bdziemy zimowe mskie buty nadajce si do dugiego marszu, bd one przeznaczone dla uchodcw na Bakanach. Prosimy, aby ywno bya dobrej jakoci i miaa dugie terminy przydatnoci do spoycia, a buty jeli nie moemy podarowa nowych byy w jak najlepszym stanie. Przyniesione rzeczy bdziemy zbiera w szatni w domu Arcybiskupw Warszawskich przy ul. Miodowej.

  Magda wicicka

  rys. Dorota oskot-Cichocka

 • INFORMATOR KLUBOWY STYCZE 2016 3

  KOMUNIKATY I KOMENTARZE

  JAK NAS WIDZ,

  CZYLI NOWY WIZERUNEK KLUBU

  - ERRATA -

  Szanowni Pastwo, Czonkowie i Przyjaciele Klubu,

  W poprzednim numerze Informatora Klubowego

  obiecywalimy, e od pocztku stycznia wprowadzimy szereg

  zmian w identyfikacji wizualnej Klubu. Maj si zmieni:

  logo, strona internetowa, oprawa graficzna Informatora oraz

  wygld wiadomoci rozsyanych drog elektroniczn.

  Musimy poprosi Pastwa o jeszcze chwil cierpliwoci.

  Okazao si, e firma, ktra buduje stron internetow KIK,

  napotkaa szereg trudnoci technicznych, co zbiego si

  w czasie z duymi zmianami organizacyjnymi (firma zmienia

  siedzib). Poproszono nas o przesunicie premiery nowej

  strony .

  Poniewa zaley nam, eby oddany w Pastwa rce finalny

  efekt naszej dugotrwaej pracy by jak najlepszy, a przy tym

  kompletny, zdecydowalimy si na wstrzymanie dugo

  oczekiwanej premiery strony i pozostaych nowoci

  w identyfikacji wizualnej. Chcemy jednak zostawi Pastwu

  jaki przedsmak nadchodzcych zmian, dlatego

  zdecydowalimy si uchyli rbka tajemnicy na temat wygldu

  nowego logo. Jego fragment mona zobaczy na okadce,

  najnowszego Informatora.

  Mamy nadziej, popart zapewnieniami firmy, z ktr

  wsppracujemy przy nowej stronie internetowej, e od

  przyszego miesica bdziemy mogli cieszy si wszystkimi

  zmianami w identyfikacji wizualnej KIK.

  Gdyby kto z Pastwa nie chcia czeka do stycznia i pragn

  wczeniej zobaczy jakie zmiany i niespodzianki szykujemy w

  ramach prac nad nowa lepsz identyfikacj wizualn Klubu,

  serdecznie zapraszam do Sekretariatu lub te prosz o

  bezporedni kontakt mailowy: [email protected]

  Jan Murawski Asystent Zarzdu

  Koordynator obchodw 60-lecia KIK

  Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

  LIST OTWARTY DO AUTORW

  I WYDAWNICTWA KSIKI KONFIDENCI

  W opublikowanej ostatnio ksice W. Bagieskiego,

  S. Cenckiewicza i P. Woyciechowskiego Konfidenci

  (wyd. Editions Spotkania, ktrego wacicielem jest Piotr

  Jegliski), powiconej wsppracownikom SB w czasach

  PRL, umieszczono komentarz i kilka dokumentw

  dotyczcych prof. Andrzeja wicickiego, okrelonego przez

  autorw ksiki jako zadaniowany wsppracownik. Ocenili

  oni, e informacje, ktrych udziela, byy znacznie bardziej

  wartociowe ni te od wielu tw., e szkodzi swoim

  potencjalnym rywalom, mia utrudnia prowadzenie

  dziaalnoci niepodlegociowej i konspiracyjnych spotka.

  Mia te informowa wadze, kto w takich dziaaniach

  uczestniczy. (s. 122)

  To oszczercze oskarenie zasuonego dziaacza

  katolickiego, ktry odegra znaczc rol w obronie

  i rozwoju rodowisk inteligencji niezalenych od wadz

  komunistycznych i tworzeniu demokratycznej opozycji

  w latach 70-tych, nie zostao poparte adnymi dowodami.

  Zamieszono kilka dokumentw wytworzonych przez SB,

  ktre nie daj podstaw do formuowania takich oskare.

  Z dokumentw tych znacznie wicej dowiadujemy si,

  co funkcjonariusz SB powiedzia prezesowi KIK,

  ni co prezes KIK powiedzia funkcjonariuszowi. Owszem,

  prof. wicicki zapewnia, e jest lojalnym obywatelem,

  co byo naturalne w sytuacji prezesa legalnie dziaajcej

  organizacji. Mia te obieca w maju 1980 r., e zapobiegnie

  kolportaowi nielegalnych drukw na spotkaniach Sekcji

  Kultury. W istocie literatura ta bya nadal rozprowadzana

  przy okazji tych spotka. adnych innych dowodw

  rzekomej wsppracy autorzy nie podaj.

  Jako byli i aktualni czonkowie wadz Klubu Inteligencji

  Katolickiej w Warszawie stwierdzamy: w 1972 r. Andrzej

  wicicki, b. oficer Kedywu AK i wizie czasw

  stalinowskich, zgodzi si kandydowa na prezesa KIK

  w sytuacji, gdy grozio przejcie kierownictwa Klubu przez

  zwolennikw daleko idcej wsppracy z wadzami, w tym

  jak si ostatnio dowiadujemy przez tajn

Search related