Click here to load reader

II. Nedjelja kroz godinu - Župa Jalžabet...oslobođenja. Isus je oznaen kao jaganjac i već imamo prve uenike koji napuštaju Ivana Krstitelja i slijede Isusa jer u sebi osjećaju

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of II. Nedjelja kroz godinu - Župa Jalžabet...oslobođenja. Isus je oznaen kao jaganjac i već imamo...

 • Trg braće Radića 14 42203 Jalžabet Tel. 042/ 647-083 Mob. 098/728-226 Uredovno vrijeme župnog ureda sat vremena prije i poslije Svete Mise, osim

  ponedjeljka i blagdana. U slučaju hitnosti nazovite na tel. ili mob.

  [email protected] www.zupa-sv-elizabete.hr

  U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isu-sa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« - što znači: »Učitelju - gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« - što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« - što znači »Petar - Stijena«.

  Varaždinska biskupija Župa sv. Elizabete Ugarske

  Jalžabet

  Odgovara: Župni ured sv. Elizabete - Jalžabet

  15. - 21. siječnja 2018

  II. Nedjelja kroz godinu

  (Broj 386/2018)

  R i j e č B o ž j a

  Draga braćo i sestre! U 12. poglavlju knjige Izlaska opisuje se oslobođenje Židova iz egipatskog ropstva. U tom poglavlju Bog po Mojsiju zapovijeda svakoj Izraelskoj obitelji da zakolje jedno janje i da ga pojede. Zašto? Meso janjeta dalo bi energiju potrebnu da se započne hod oslobođenja prema Obećanoj zemlji a krv bi ih zaštitila od prolaska anđela Zatornika koji će smrt posijati. I sâm evanđelista ima pred sobom te teološke linije pri predstavljanju Isusova lika. „Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa.“ Glagol ugledati pojavljuje se u Ivanovu evanđelju samo dva puta i to jedino pri ovom događaju, ugledati/pogledati znači otkriti najdublju tajnu jednog pojedinca. Ovdje Ivan Krstitelj ugleda, odnosno objavljuje najdublju stvarnost o Isusu te će na koncu ulomka Isus ugledati, pogledati Šimuna, objavljujući mu najdublju stvarnost. „Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!«“ evo Jaganjca kojega Bog posla svom narodu. Isusovo meso biti će snaga, sposobnost i energija kako bi se započeo taj hod prema punini slobode. A krv neće osloboditi od fizičke smrti nego od smrti zauvijek. Krv jaganjca prenijet će čovjeku sâm božanski život. Stoga će mu dati život nazvan vječni ne toliko zbog svog trajanja (zauvijek) nego zbog svoje nerazorive kvalitete. „Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.“ Započinje, dakle, proces oslobođenja. Isus je označen kao jaganjac i već imamo prve učenike koji napuštaju Ivana Krstitelja i slijede Isusa jer u sebi osjećaju potrebu za puninom života, za oslobođenjem. Doista, Isus koji ide ususret potrebâ ljudi, vidjevši da ga slijede, „obazre se i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?«“ Isus ne pita „koga tražite?“ nego „što tražite?“ Ako traže puninu života, ako traže odgovore na vlastiti želju za životom, srećom, mogu nastaviti; no, ako traže časti, vlasti i bogatstva neizbježno će se razočarati Isusovim likom. „Oni mu rekoše: »Rabbi« što znači: »Učitelju gdje stanuješ?« Reče

  im: »Dođite i vidjet ćete.« Mjesto gdje Isus stanuje ne može se saznati samo na temelju puke informacije nego na temelju iskustva jer Isus prebiva u punini božanske ljubavi. Isus je u ovom evanđelju označen kao „Riječ, Božja riječ koja se nastani u nama“. Stoga, ići prema Isusu znači ući u dimenziju Božje ljubavi. „Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan.“ Početak je to fuzije između Isusa i njegovih učenika. Učenici su ti koji odlaze prebivati s Isusom; kasnije će Isus biti taj u poglavljima 14-23 koji će od učenika tražiti da stanuju, prebivaju jedni kod drugih, jedni u drugima. Reći će im: „Tko mene ljubi, ja i moj Otac doći ćemo k njemu i nastaniti se u njemu“. Riječ je, stoga, o fuziji između učenika i Isusa koja će postati a to je nit vodilja ovog evanđelja jedna stvarnost kojom se Bog naglašava da je bilo četiri sata poslije podne. Svaki detalj kojega nam evanđelje donosi nije nepotreban nego ima svoje dublje značenje. Dan se bliži kraju i započinje novi dan. S prvim učenicima koji slijede Isusa započinje nova stvarnost. „Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija.“ Andrija će se u ovom evanđelju pojaviti još dva puta: zajedno s Filipom u događaju dijeljenja kruha i kada će Grci tražiti da vide Isusa. „Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« što znači »Krist Pomazanik«. Čudno, no od Šimuna nemamo nikakvu reakciju, nikakav odgovor niti entuzijazam. Očito ga njegov brat Andrija dovede do Isusa. „Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov!“ Što to znači sin Ivanov? I tko je taj Ivan? To je Ivan Krstitelj. I Šimun bijaše njegov učenik, štoviše, bijaše učenik ideal; zato ga Isus nazva „sin“. Bijaše učenik model Ivana Krstitelja. Isus, pogledavši ga, reče: „Zvat ćeš se Kefa!« što znači »Petar Stijena«. Petar označuje čvrstoću, tvrdoglavost. Za sada ovaj Šimunov nadimak ostaje misterij koji će se tijekom evanđelja polako otkrivati jer će taj učenik biti uvijek protiv, biti uvijek opozicija Isusu i svemu onome što će Isus činiti.

  TUMAČENJE RIJEČI BOŽJE: Prvo čitanje: 1Sam 3,3b-10.19; Psalam: Ps 40,2.4ab.7-10; Drugo čitanje: 1Kor 6,13c-15a.17-20; Evanđelje: Iv 1,35-42

  Čovjek je sklon vjerovati da je »svako stjecanje moći jednostavno napredak, povećanje sigurnosti, korisnosti, blagostanja, životne snage, punine vrjednota«, kao da stvarnost, dobro i istina sami od

  sebe proistječu iz same moći tehnologije i ekonomije. Činjenica je da »suvremeni čovjek nije naučen ispravno koristiti moć«, jer golem tehnološki rast nije praćen ljudskim razvojem u odgovornosti,

  vrjednotama i svijesti. Svako je vrijeme sklono tomu da ima slabu samosvijest o vlastitim ograničenjima. Stoga je moguće da čovječanstvo danas nije svjesno izazova koji se pred njega

  postavljaju. »Opasnost da čovjek neće svoju moć koristiti ispravno u stalnom je porastu« kada »ne postoji odgovornost izbora svojstvenog slobodi, već samo tobožnje potrebe temeljene na korisnosti i sigurnosti«. No čovjek nije potpuno samostalan. Njegova sloboda blijedi i jenjava kada se predaje slijepim silama nesvjesnoga, neposrednim potrebama, egoizmu, okrutnom nasilju. U tom je smislu nezaštićen i izložen samoj svojoj moći, koja nastavlja rasti, lišen sredstava da je stavi pod kontrolu. Može raspolagati određenim površnim mehanizmima, ali možemo reći da mu nedostaju primjereno

  čvrsta etika, kultura i duhovnost, koji mu doista mogu postaviti granice i učiti ga prisebnom samosvladavanju. (Laudato Si - Hvaljen Budi - br. 105)

 • RASPORED SVETIH MISA 15. P - Pavao Pustinjak, Anastazija, Stošija, Godišnje Župno Klanjanje; Izl 24,3-8; Ps 116,12-13.15.16bc-18; Heb 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26; “ Gospodine Isuse Kriste, daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda uživamo plod tvog

  otkupljenja.”

  10.00 - Sv. Misa u Jalžabetu - Početak Klanjanja + Krunoslav Pačalat god., Ana i Branko Novosel 17.00 - Sv. Misa u Jalžabetu - ŽUPNA + Vjekoslava i Marijan Gregurić, Marijan Šaronja god.

  16. U - Marcel, Oton, Mislav; 1Sam 16,1-13; Ps 89,20-22.27-28; Mk 2,23-28

  17.00 - Sv. Misa u Jakopovcu + Antun god., Josip i Mirko Sačić, ob. Antun Hlebec, Dragica Pavliček 18.00 - Sv. Misa u Jalžabetu + ob. Magić i ob. Modrić

  17. S - Antun Pustinjak, Ante, Antonija; 1Sam 17,32-33.37.40-51; Ps 144,1.2.9-10; Mk 3,1-6

  16.00 - Sv. Misa u Kelemenu + Antun, Stjepan i Valent Kovačić, Martin Petrić, Josip Vuković 17.00 - Sv. Misa u Jalžabetu Na Čast sv. Antunu na nakanu

  18. Č - Priska, Margareta, Biserka; 1Sam 18,6-9; 19,1-7; Ps 56,2-3.9-14; Mk 3,7-12

  18.00 - Sv. Misa u Jalžabetu + Gabrijel, Elizabeta, Rok i Marija Lukinić, Marija i Mirko Vidačić

  19. P - Mario, Ljiljana, Marko, Makarije; 1Sam 24,3-21; Ps 57,2-4.6.11; Mk 3,13-19

  8.00 - Sv. Misa u Jalžabetu + Antun i Katarina Dušak god. 18.00 - Sv. Misa u Novakovcu + Mladen Cukor

  20. S - Fabijan i Sebastijan, Fabijana; 2Sam 1,1-4.11-12.19; Ps 80,2-3.5-7; Mk 3,20-21

  16.00 - Sv. Misa u Jalžabetu i krštenje Erik Vincek i Ella Oršić

  21. N - III. Nedjelja kroz godinu; Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20: „ Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju.“

  8.00 - Sv. Misa u Jalžabetu - ŽUPNA + Zvonko Horvat god., Ivka Stifanić 9.30 - Sv. Misa u Kelemenu + Gabrijel Vlahović god. 11.00 - Sv. Misa u Jakopovcu 1.) + Antun, Đuro i Ana Fulir 2.) + Josip, Terezija i Marija Pentić, Andrija, Sabina, Ivan i Franca Bobek, ob. Martin Bobek

  Nijedan čas nije dragocjeniji i uspješniji, da nam ishodi milost obraćenja, nego je

  čas pretvorbe kod Sv. Mise. O, kad bi roditelji, očevi i majke, znali ovaj

  dragocjeni čas na pravi način iskoristiti, tada njihova djeca ne bi bila tako

  neposlušna, tako daleko od puta, koji vodi u nebo. O bijedni ljudi, koji tako

  beskrajno blago imaju pred sobom, a ipak se ne koriste njime! (sv. Župnik Arški)

  RASPORED KLANJANJA PO

  MJESTIMA u ponedjeljak 15. I. 2018

  Od 11.00 - 12.00: Novakovec i Novakovčak

  od 12.00 - 13.00: Jalžabet

  od 13.00 - 14.00: Imbriovec, Zaselak

  od 14.00 - 15.00: Leštakovec i Pihovec

  od 15.00 do 16.00: Kelemen, Kaštelanec i Jakopovec

  od 16.00 - 17.00: Zajedničko klanjanje za sve koji nisu

  stigli tijekom dana i završetak klanjanja! Molim Vas dragi župljani da tijekom dana bude uvijek netko prisutan u crkvi pred

  Presvetim Oltarskim Sakramentom kako Isus ne bi ostao sam, te da u navedene sate budete prisutni predstavljajući svoja mjesta! Također

  na večernju Svetu Misu pozivam SVE naše ovogodišnje Prvopričesnike i Firmanike da čašćenjem Presvetog Oltarskog Sakramenta

  izmole milosti za skorašnje primanje sakramenata.

  Godišnje župno klanjanje - klečanje u našoj župi 2018 godine

  U ponedeljak 15. I. na spomen sv. Pavla Pustinjaka i sv. Stošije naše je

  godišnje župno klanjanje - klečanje. Sv. Mise su u 10.00 sati i početak klanjanja, te koncelebrirana svečana u 17.00 sati

  koju predvodi preč. Franjo Biškup, duhovnik časnih setara Uršulinki u

  Varaždinu i rektor samostanske crkve, ujedno u 16.00 sati zajednički završetak klanjanja! Molim Vas ne dopustite da taj dan nam crkva bude poluprazna, te pokušajte pronaći vremena za susret s euharistijskim Isusom koji nas čeka.

  Sve vjeroučenike osobito Prvopričesnike i firmanike molim da dođu na misu koja

  zamjenjuje vjeronauk ovaj tjedan!

  U petak 18. I. biti će sastanak Župnog i Pastoralnog vijeća naše župe u 19.00 sati u

  Župnom dvoru. Molio bih sve vijećnike - odbornike da se odazovu na sastanak!

  U srijedu 17. I. spomen je na svetoga Antuna opata ili zimski Antun. Toga dana

  tradicionalno na kraju mise biti će blagoslov suhomesnatih proizvoda, te vas sve pozivam da dođete na misu u 16.00 u Kelemen ili 17.00 sati

  u Jalžabet i donesete na blagoslov sve proizvode koje ste proizveli ove zime i

  zadobijete blagoslov i zaštitu sv. Antuna opata zaštitnika domaćeg blaga, mesara i

  suhomesnatih proizvoda.

  Svemogući vječni Bože, u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi: usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu. (Zborna molitva)

  Nasljedovanje se rađa iz pogleda vjere, iz pogleda koji je spoznaja. Najprije Ivan

  ‘ugleda (emblepsas) Isusa i posvjedoči: »Evo Jaganjca Božjega«, nakon i čega učenici

  pođoše za Isusom, a na i kraju Isus pogleda (emblepsas) Šimuna s i reče mu: »Ti si

  Šimun, sin Ivanov!« i To je pogled koji vidi i proniče, prodire u dubinu. Nije potrebno čuti

  poziv. Redovito ga se i ne čuje. Jednako i odaziv ne traži sigurnost riječi ili obećanje,

  nego preobražen pogled koji sve vidi u novome svjetlu. Gospodine, pogledaj nas da

  bismo umjeli vidjeti.

  KATOLIČKI TISAK:

  Župni listić, Glas koncila, Glasnik SI, Vrijeme Srca, Mali

  Koncil - MAK, Kana, Glasnik svetog Josipa

  KRŠTENJE

  subota 20. I. 2018 u 16.00 sati

  Erik Vincek Ella Oršić

  Umro i u vječnost se preselio:

  + Stjepan Obad (u 82 godini života)

  Pokoj vječni daruj njemu Gospodine i svijetlost vječna svijetlila njemu sa svima svetima jer si tako blag.