Click here to load reader

iGrenland nr4 2012

 • View
  247

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 nærmer seg slutten. IGrenland har i året som gikk, presentert en rekke gründere og personligheter fra regionen vår, som vimener har fortjent litt ekstra oppmerksomhet.

Text of iGrenland nr4 2012

 • Rent mel i posen

  Grnder og kologisk baker Siv Svolsbru

  fRisReR med stil

  Fra Vietnam til Skien

  VinteR-hyggeMat- og vintips fra Friisebrygga

  BloGG-tipS:

  Foto

  : ww

  w.d

  otty

  -lov

  e.bl

  ogsp

  ot.n

  o v.

  lin

  n K

  are

  n F

  rla

  nd.

  Sty

  lin

  g: H

  ilde

  Mor

  k.

  # 4/2012 3. rgang

  IGRENLANDgAVe- Glede!

 • 04 ledeR

  06 gRndeR: SivSvolsbruenrligbaker

  14 poRtRett: Binh+PhongfraVietnamtilSkien

  20 foKUs: VekstiGrenlandfyller20r

  22 hVA sKjeR i gRenlAnd? Kulturkalender

  26 Blogg: Detertankensomteller

  32 Reise: Shoppingist&Vest

  38 poRtRett: BareHildeenavTreSopranos

  41 mAt & Vin: VinterhyggefraFriisebrygga

  INN

  HO

  LD

  Les og bli inspirert av Det er tanken som teller p side 26 til 30. Biscottiene er bakt av Siv Svolsbru. Les om hennes kologiske bakeri Rent mel i posen p side 6 til 10.

  Foto

  : ww

  w.d

  otty

  -lov

  e.bl

  ogsp

  ot.n

  o v.

  lin

  n K

  are

  n F

  rla

  nd.

  Sty

  lin

  g: H

  ilde

  Mor

  k.

  IGRENLAND 4 / 20122

 • ww

  w.s

  tam

  inahot.n

  o

  Bli medlem i desember

  og f GRATIS en super

  Silva hodelykt eller flott

  yogamatte m/drikkeflaske*

  Verdi opptil kr. 845,-

  GRATIS

  * Gjelder ved tegning av 12 mnd ordinr avtale i desember. Pris opptil kr. 549,- pr mnd. Prisen kan variere p ulike Stamina HOT sentere.

  kr.0,-INNM

  ELDING

  Fri trening

  i hele desem

  ber

  *

  Avd. Porsgrunn Porselensfabrikken 35 49 99 70

 • Allegro grenland

  klostergata 30

  3732 skien

  +47 33 42 66 30

  TeKST

  merete nilssen

  [email protected]

  ID, LayOuT & DeSIGN

  Allegro grenland

  TryKK

  Bk grafi sk.no

  uTGIVeLSer 2012

  Uke 12/24/38/51

  FOrSIDeFOTO

  foto: linn karen frland

  styling: Hilde mork

  dotty-love.blogspot.no

  N holder du rets siste utgave avIGrenlandihnden.2012nrmersegslutten.IGrenlandhariretsomgikk,presentertenrekkegrndereogper-sonligheterfraregionenvr,somvimenerharfortjentlittekstraoppmerk-somhet.Desisteukenefremmotjulerdetnoenyrkesgruppersommerkerjulestrialittmerennandre.IjuleutgavenfrdumteSivSvolsbru,somnyligpnetkobakerietRENTMELIPOSEN,iPorsgrunn.Idissedagerbakerhunjulekakerogkakemennogannetbakverksomdusikkertgjernevilhaihusfrklokkeneringer.HildeNorlandGundersen er en avsopraneneiTRESOPRANOS.Advents-tidenerhysesongforkirkekonsert-turneer.LesmeromhvorHildehenterinspirasjonoghvordanhuntilbringerjulen,herimagasinet.Enda en yrkesgruppe somhar hy-sesongijulen,ellerijulebordsesongen,erfrisrene.Mttoavdemher,somikkefrhypulsavdengrunn:brdreneBinhogPhongVoTahntoavbrdreneiensskenflokkpsekssomflyktetfraVietnamtilNorgesammenmedforel-drenesinei1985.Idagdriverdefrisr-

  EspendegaardenRedaktr

  Espen degaarden

  LED

  ER

  salongenEKSILiSkien.Nrduharbaktallesjuslageneellerhandlet inn julebaksten, vrt hosfrisrenogfttmeddegetparkonserteriadventstiden,erdetptidesenkeskuldrene.Gijulendinetriktograustinnhold.Beskfamilie,vennerogkjentesomdukanskjeikkehartidtilihver-dagen,ogskapgodeminnerfordegogdine.IGrenlandgirdegogsidenneutgavennoenkreativetipsdennegangiengaveblogg. Vr geners uten at detkosterskjorta.Bruklitttidpgavenedine,oggleddemsombetyrnoespesieltfordeg.Ogskulledetfristemednoeannetennfamiliejulemathelejulen,erdetfulltmuliglasegfristeavenavrettenefraFriisebryggamat&vin.Dufinnerderetteoppskrifteneher.JeghperdufinnermyegodtlesestoffidenfjerdeutgavenavIGrenlandi2012.

  JUlEN FoR AllEillUstrAsJon: Hilde mork, Allegro.

  igrenlAnd 4 / 20124

 • Til deg...

  Gi en inspirerende julegave i r

  Med gavekort fra Fargerike hjelper du dine venner til f

  en frisk start p det nye ret. God Jul!

  C. Christofferesen AS Rdmyr, Skien tlf 35 50 44 00Vallemyrene, Porsgrunn tlf 97 50 44 00

  pningstider: man-fre: 8 -17 tor: 8 -19 lr: 9 - 15

  www.fargerike.no

  Alle

  gro

 • GR

  N

  DER

  tekst: merete nilssen styling: Hilde mork | foto: linn kAren frlAnd

  www.dotty-love.blogspot.no

  kors p hAlsen!

 • DeterdekreativeyrkenesomharinntattdentidligerePP-direktrboligenKeimsgrd.SistetilskuddpstammenerRentmeliposenkobakerietisvalgangen.Veienfinnerduenkelt. For somde sier pKeimsgrd:ParkermellomFrelsesarmeenogUngdommenshus,ogflglukta.Dukanikkegfeil.Jegstillermegik.Grenlandsbefolkningstrmmertilforkjpemslibrd,havrebrd,brytebrd,sconesogkanelbollerfraRentmeliposen.Ibakerovneneerrugbrdene,gulrot-brdeneogsurdeigsbrdeneiferdmedfdenrettefargenogkonsistensen.Desomvilhasurdeigsbrd,mkommetilbakelittsenere.Altskalvresforutsigbart.Snnhardetblitt.Tilogmedmatenvispiserertilpassetvrhektiskehverdag,sierden

  nybaktebakeren,somnokmoppdrakundenesineensmule.Surdeigenerklar,nrdenerklar.Snnerdetmeddensaken.

  TRkER sTv av GammEL kuNNskapSivtrkerstvetavfleretusenrsgammelognestenglemtkokkekunnskap.DeterbareurkornsomkommerideigenhosRentmeliposen.Typiskekornsortererforeksempelspelt,enkorn,svedjerug,emmeroglandshvetekornsortersomopprinneligbledyrketifruktbarjordfranedbrentskog.FulltskompliserterikkeSivsveitilurkornet,menhunharhndplukketsinleverandrfraverstehylle:Hollimlle,someksperimenterermeddisseurgamlekornsortene,leverernymaltmelfraegenmlleistfold.

  siV sVolsBRU eR en Rlig BAKeR. heR m effeKtiViseRende tilsetnings-

  stoffeR og fARgestoffeR ViKe foR URKoRn og KologisKe pRodUKteR. KAnsKje iKKe

  sURdeigen eR KlAR nR dU eR det, men det eR VeRdt Vente.

  01 Fr er en viktig del av Sivs bakst. 02 Kaffe skjerper sansene. Hovedbilde: Rykende ferskt irsk sodabrd.

  01 02

  4 / 2012 igrenlAnd 7

 • AdResse:

  Keims grd tordenskioldsgate 6 | 3921 Porsgrunn

  tlf.: 90 99 21 08 | e-post: [email protected]

  pningstideR:

  Onsdag | Torsdag | Fredag: 0916.30

  nyttige lenKeR:

  www.rentmeliposen.no www.fuglebjerggaard.dk

  www.cookingisfun.ie

  Hollimlleerkjentforleverenoeavdetbestemeletilandet.Kornetkommerfrakologiskebnderinrhetenavmlla.Oghverposeermerket,slikatmeletfaktiskkansporestilbaketilbonden.Iklartekstbetyrdetatbondentaretstrreansvarforsineprodukter.Urkornetsbeskaffenhetavhengeravvrogvind.Harsom-merenvrtkaldogfuktig,gjrdetforeksempelnoemedkornet.Detmbehandlesderetter.Deterdettesamspilletmednaturenogdetnaturligesomersspennende,forklarerSiv.

  sIvs DaNNELsEsREIsEMensSivbetjenerennykunde,sveiperblikketmittoverbokhylla.JegfinnertitlersomTheHum-mingbirdBakery,Realfood,BakingwithPassionogForgottenSkillsofCooking.DetteerSivslrebker,faglit-teraturen.Hunhargttgrundigtilverks.

  Frstestasjonpdannelsesreisenvardenkologiskekok-keskolenBallymaloeutenforCorkiIrlandantakeligdenenestekokkeskoleniverdensomliggermidtisinegen400mlstorekologiskemark.Detvarensannklyp-meg-i-armen-opplevelse.Vihentet

  eggeneihnsehuset,melketmelkfrakuaogplukketurtenefravregenkologiskeurtehage.Daskolegangenvaravsluttet,fikkSivpraksisplasshosCamillaPlumiDanmark.Plumerendansknasjonalskatt.Huner selvlrt kokkekone og driver kologisk landbruk pFuglebjerggaard,harskrevetflerekokebkeroglagetflereseriermedmat-oghageprogrammer.SivfikkbooglrepFuglebjerggaard.EtterpgikkveientilOddIvarSolvoldiSandefjord,derSivfikkopplringavenfranskbaker,ogtilBodilNordjore,derSivfordypetsegikneippbrd.DererdennekompetansendufrnytegodtavnrdusettertenneneietbrdfraRentmeliposen.

  TaR INGEN sNaRvEIERSivsbakeriharetsprettentbeskrivendenavn.Hererdetbarerentmeliposen,ogrentmelideigen.Ingenbrddopesmedekstrahvetegluten.

  Bakerietsmlsettingerikkekeproduksjonenkjappestmuligforselgemestmulig.Mletertavarepdetgodesomfinnesikornet,ogffremdengodesmakeni

  KLISTREMERKE: Lite: 40 x 40Stort: 90 x 90

  01 Rent mel i posens granola. 02 Profil og logo er designet av Hilde Mork i

  Allegro Grenland. Logoen er bl.a. inspirert av Sivs bruk av hyssing p varene sine.

  Hilde har ogs vrt medvirkende til valg av interir.

  02

  igrenlAnd 4 / 20128

 • 01

  03

  02

  04

  01 Biscotti i gammelt trau. Fokus p gjenbruk er synlig i interiret. 02 Lampene har Siv og Hilde Mork fra Allegro funnet p Evas Snurrepiperier i Skien.

  03 Rent mel i poser fra Holli mlle. 04 Pistasjentter er en viktig ingrediens i Sivs biscotti.

  4 / 2012 IGRENLAND 9

 • bakverket.ForsmakenpbrdetfraRentmeliposenervirkelignoeforsegselv.Fullendt.rlig.Bakstenerbasertpblandemelogvann,gjrellersurdeigtilsettesforgismak.Smakenietnaturligbrdsomfrtidtilheve,utviklerseg.Langhevetidgirlevendeogsunnebrd.

  Kanelbolleneerenhistorieforsegselv.Kundenespiserdemstortsettopppveiutdra,mensdefortsattervarme.Somjeghargledetmegtilkommehit,utbryterennyankommenkunde.Deterenjevnstrmavkunder.Iallealdrer.Kunstnere,hndverkere,helsepersonell,pen-sjonister.

  Rentmeliposenharpenttredageriuken.PtirsdagprodusererSivsinegengranola(kornblanding),stellermedsurdeigenogsetternyedeiger.FraonsdagtilfredagerSivpplassklokkafemhvermorgen.Hunerikkeisengfrhunharforberedtogsattdeigenefornestedag.

  HaddedetikkevrtforSivsinnsats,villeikkeGrenlandhattetbakerisomabsoluttkanhevdesegisammeklassesombdeGodtbrdogpentbakeri.

  BRddoping

  Hvetegluten, som forkorter bakeprosessen og gjr den

  billigere, er blitt et kjrkomment hjelpemiddel i

  brdindustrien. Glutenin, gluten og gliadin er proteiner

  som det finnes mye av i hvete. en hvete med sterk glutenstruktur er krysset frem for bl.a. gi hye

  avlinger og gode tekniske og industrielle bakeegenskaper.

  Nitrogengjdsling (vanlig i konvensjonelt jordbruk)

  bidrar ogs til ke innholdet av gluten.

  i industrien er det ikke uvanlig med en hevetid ned

  mot 1