Click here to load reader

Struktnytt nr4

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nummer 4 av Strukturinvests kundtidning.

Text of Struktnytt nr4

 • Strukt-nytt STRUKTURINVESTS KUNDTIDNING NR 4 | SEPTEMBER 2013Historiskt sett har kommer-siella fastigheter givit inves-terare en mycket god avkast-ning fr den risk man tagit Rickard Fischerstrm, Apikal Fastighetspartner

  Smrtan av att se sitt kapital minska r ofta strre n gldjen av att se det ka Robert Ozanne, Granit Fonder

  Nr man licensierar sig via ett kunskapstest bevisar man sin existerande kunskap och kompetens Lina Odelbrink, Insuresec

 • 2Strukturinvest Fondkommission r ett oberoende vrdepappersbolag speciali-serat p utveckling och implementering av finansiella investeringslsningar. Vi har skapat en marknadsnra verk-samhet som tillgodoser och r lyhrd fr marknadens skiftande behov och vi arbetar fr att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission har en genomgende hg kvalitetsniv p svl produkter som service, med syfte att lngsiktigt skapa en nytta som vertrf-far vad vriga aktrer i marknaden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkom-mission str under Finansinspektionens tillsyn.

 • 3Nr frndringens vindar blser bygger vissa vindskydd. Andra bygger vder-kvarnar. Mao Tse-TungEn som bygger vderkvarnar r Rickard Fischerstrm, en av grundarna av det nystartade bolaget Apikal Fastighetspartner. Idn till Apikal fddes ur de nya regleringar som upprttats efter finanskrisen och som begrnsar bankernas utlningsmjligheter. Begrns-ningarna innebr att det bland annat p marknaden fr kommersiella fastigheter finns en efterfrgan p lnekapital som verstiger tillgngen. Det betyder att rntan lntagaren behver betala fr ett ln stiger, trots att dess terbetalningsfrmga r ofrndrad.

  Detta skapar intressanta mjligheter fr investerare som sker en attraktiv fast rnta till en begrnsad risk. En annan nybliven fretagsledare r Robert Ozanne som r VD fr det nystartade bolaget Svensk Pensions-frvaltning. I rollen som frvaltare r han ytterst med-veten om att frndringens vindar stndigt blser och han bygger bde vrderkvarnar och vindskydd. Robert har utvecklat en framgngsrik modell fr trendfljan-de frvaltning som ligger till grund fr de nystartade fonderna Granit Trend 50 och Granit Trend 100 samt olika fondplaceringstjnster. Modellen syftar till att ta del av positiva trender i olika tillgngsslag och und-vika nedgngar och har presterat vl under de senaste rens stormiga marknad. I detta nummer av Struktnytt kan du bland annat ocks lsa om Strukturinvests samarbete med Insure-sec, det nylanserade BrokerWeb 2.0 och personalens tips p TV-serier infr hsten. Efter en lng och solig sommar mter vi nnu en spnnande hst och vi hoppas att du ser de tilltagande hstvindarna som en mjlighet. Det gr vi.Trevlig lsning!

  Innehll Struktnytt nr 4Nordiska fastigheter en icke- spekulativ tillgngsklass ...............................................4Kunskap r vgen till sund rdgivning......................8

  Med fokus p kapitalbevaring ....................................12

  Strukturakademin: Korrelation ................................. 14

 • 4Nordiska fastigheter en icke- spekulativ tillgngs-klass

 • 5Bertta om Apikal Fastighetspartner.Apikal Fastighetspartner r ett fretag som mjliggr fr privatpersoner och andra investerare att agera utlnare till svenska och nordiska fastighetsgare. Med bolaget och dess vinstandelso-bligationer har vi velat skapa en enkel, transparent och skatteeffektiv struktur som ger investe-rare exponering mot en icke-spekulativ tillgngsklass med attraktiv avkastning i form av fast, kvartalsvis utbetald rnta. Istllet fr att driva en fond lnar Apikal in kapital frn sina investerare genom att ge ut obli-gationer. Det inlnade kapitalet lnas sen ut mot svenska och nordiska kommersiella fastigheter, ofta som komplement till bankfinansiering, och den rnta som genereras betalas ut till Apikals obligationsinnehavare som betalning fr det inlnade kapitalet. Detta ger investerarna en rn-teinvestering med vad vi tycker r ett mycket attraktivt frhllande mellan risk och avkastning. Apikals obligationer r brsnoterade och fljer svensk bolags-, finansierings-, brs- och skatte-rtt. Generellt sett har Apikal, och drmed vra obligationsinnehavare, skerhet med pantrtt i de fastigheter till vilka utlning sker. I finanskrisens fotspr har mjligheter skapats fr andra aktrer n banker att agera utlnare inom olika tillgngsklasser, industrier och sektorer. Bankernas utlning har kringskurits av ny reglering och efterfrgan, och drmed priset, p lnekapital verstiger inom flera omrden tillgngen, utan att risken i de underliggande tillgngarna frndrats. Hr finns attraktiva mj-ligheter fr investerare med likvida medel som man kan avvara under en tid att generera en god avkastning utan att spekulera p tillvxt eller andra makro- eller mikroekonomiska trender och teman.

  Varfr r marknaden fr kommersiella fastigheter intressant?Marknaden fr kommersiella fastigheter r intressant framfrallt givet frhllandet mellan risk och avkastning. Historiskt sett har kommersiella fastigheter gett investerare en mycket god avkastning fr den risk man tagit. Kommersiella fastigheter ligger relativt lgt p riskskalan jmfrt med aktier och andra spekulativa tillgngsslag. Kostnader fr kontor, butiker, lager och andra typer av lokaler r ju bland de sista ett fretag drar ner p under tuffa tider, s tillgngs-klassen som sdan r relativt konjunkturoknslig. Vidare har kommersiella fastigheter attrak-tiva attribut fr professionella investerare ssom portfljdiversifierande effekt och skydd mot inflation. Det r vldigt viktigt att komma ihg att Apikal inte ger ngra fastigheter, utan enbart lnar ut kapital fr finansiering av dessa. Riskmssigt betyder detta att Apikal och vra obliga-tionsinnehavare ligger ytterligare lgre n gare av kommersiella fastigheter.

  Vad karaktriserar den nordiska marknaden?Jag skulle sga att den nordiska fastighetsmarknaden karaktriseras av ett antal huvudsakligen positiva faktorer. Vi har ett bra juridiskt regelverk med frutsgbar och effektiv tillmpning av myndigheter och domstolar. God rttsskerhet helt enkelt, vilket naturligtvis r oerhrt viktigt i en kapitalintensiv bransch dr stora investeringar sker p ganska lng sikt. Vidare har vi ett stort antal spelare som gr affrer bde lokala och internationella. Detta leder till en effektiv marknad med hg omsttning och effektiv prissttning. Att vi har relativt starka ekonomier i Norden r naturligtvis ocks positivt fr en marknad som har en korrelation, om n lgre n fr mnga andra tillgngsslag, till den ekonomiska utvecklingen ver lag. Mer specifikt kan man sga att den nordiska marknaden fr kommersiella fastigheter karaktriseras av ett stort antal sm och medelstora fastighetsgare och ett ganska litet antal strre sdana. Detta frhllande r ett av de som vi p Apikal finner srskilt attraktivt fr vr verksamhet d vi framfrallt vnder

  I finanskrisens fotspr har bankernas utlning begrnsats av ny reglering och efterfrgan p lnekapital verstiger inom flera om-rden tillgngen. Det betyder att rntan lntagaren behver betala fr ett ln stiger, trots att dess terbetalningsfrmga r ofrnd-rad. Detta skapar i sin tur intressanta mjligheter fr investerare som sker en attraktiv fast rnta till en begrnsad risk. Ur dessa nya frutsttningar fddes idn till Apikal Fastighetspartner som Rickard Fischerstrm grundat tillsammans med kollegan Magnus Lfgren.

 • 66

  oss till lite mindre och medelstora fastighetsgare p lntagarsidan. De allra strsta fastighetsgarna har ofta tillgng till billigare finansiering n den vi erbju-der.

  Hur vljer ni ut vilka fastigheter ni ska investera i?Vrt val av fastighetsgare att lna ut pengar till ba-seras p en process som liknar den som professionella fastighetsinvesterare anvnder nr de vljer fastig-heter att frvrva. Detta skiljer oss frn utlnande banker vilka oftast fokuserar p att stta en fastighet ett vrde vid sjlva lnetillfllet. P Apikal vrderar vi ocks de fastigheter vi lnar ut mot och drmed har som skerhet fr vra ln, men vi spenderar ocks mycket tid p att analysera kassafldena i en fastig-het och fastighetsgarens frmga att betala rnta p sina ln vid lnetillfllet och under lnets lptid. Detta inkluderar en analys av hyresgststrukturen i en fast-ighet inklusive hyresavtalens lngd, hyresgsternas finansiella styrka och s vidare. Vi utvrderar ven grundligt fastighetens skick och frvntade repara-tions- och underhllskostnader, samt trovrdigheten i eventuella renoverings eller ombyggnadsbudgetar som fastighetsgaren har. Vi tittar vidare p de juridiska frhllandena kring gandet: vem ger fastigheten och hur ser garens koncernstruktur ut om betalnings-svrigheter skulle uppst fr lntagaren; vad finns det fr andra ln och inteckningar mot fastigheten; finns det servitut eller andra rttighetsinskrnkningar som belastar fastigheten etc. Vidare omfattar vr analys den kommersiella situationen fr den aktuella fastig-heten, dvs. hur hyresnivn r jmfrt med jmfrbara fastigheter i nromrdet, hur tillgng och efterfrgan ser ut p den aktuella fastighetstypen i det aktuella geografiska lget, hur fort det gr att erstta en hy-resgst som lmnar fastigheten och dylikt. P Apikal anser vi att man som lngivare kan eliminera mycket fastighetsspecifik risk genom att utfra en s ingende kreditanalys som mjligt, trots att det i princip r marknaden som stter priset p lnen, dvs. den rnta man erhller. Genom att minska risken p detta stt hjer vi den riskjusterade avkastningen fr vra obli-gationsinnehavare.

  Hur ser Apikals erbjudande ut?Tillsammans med Strukturinvest erbjuder Apikal in-vesterare en femrig obligationsplacering i poster om 1 miljon kronor styck, med minsta investeringsbelopp 5

  miljoner kronor. Investeringen kommer att ge obliga-tionsinnehavaren exponering mot en portflj av nord-iska kommersiella fastighetskrediter med kvartalsvis utbetalning av rnta. Mlet r att generera rsrnta p 6-8% efter avgifter.

  Hur skiljer sig risken frn den risk frknippad med direktinv