Hvordan forst¥r vi udviklingen i samfundet? - .Hvordan forst¥r vi udviklingen i samfundet? ved

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hvordan forst¥r vi udviklingen i samfundet? - .Hvordan forst¥r vi udviklingen i samfundet?...

 • Hvordan forstr vi udviklingen i samfundet?

  ved cand. scient. pol. KonsulentPeter Gorm LarsenIndehaver af firmaetwww.policy.dk

 • Disposition

  Samfundet det abstrakteUdviklingenEn beskrivelse af det danske samfundFremtidens danske samfund - udfordringerOrganiseringen af det danske velfrdssamfund

  Individet det konkreteGenerationerKlasserLivsformerLivsstile

 • Udviklingen i samfundet

  Hvad er udvikling?Udvikling p hvilket omrde?Udvikling (ndring) i forhold til hvad?Hvorfor forst udviklingen?Er der mange udviklinger - i hvilke retninger? Hvor sidder motoren hvad er drivkrften?Er udviklingen god?

 • Arbejdssprgsml

  Hvem bestemmer udviklingen?Gr I?Er udvikling godt?Skal vi blot flge med?Flger I med som siv der bjer i vinden?Hvad med personlig udvikling?

 • Udviklingen i samfundet

  Udviklingen filosofiskhistoriskkonomiskpolitiskkultureltdemografisk

  Hvem har indflydelse p udviklingen?

 • Folketal ved folketllingerne i Danmark

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Folketal ved folketllingerne i Danmark

  Befolkningsudviklingen i Danmark

  0

  1000000

  2000000

  3000000

  4000000

  5000000

  6000000

  1769

  1801

  1850

  1870

  1890

  1911

  1921

  1940

  1960

  1980

  1990

  2000

  Danskere

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Folketal i byer og landdistrikter

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Den materialistiske historieopfattelse

  Kilde: Jacob Gravers Srensen (1982): Nyhedsformidling, Systime

 • Udviklingen i samfundet

  Kilde: Jacob Gravers Srensen (1982): Nyhedsformidling, Systime

 • Samfundsudviklingen

  Landbrugs-, industri-, videns- og informationssamfund Globalisering og hrd konkurrenceForandringer og kaosInformationsteknologiEksplosion af viden og stjInformation og viden forldes hurtigt

 • Globalisering - glokaliseringOplevelse af tilknytning til lokalomrdet Pct.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Lokalomrdet Egnen Mit land Europa Verden

  Omrde

  Proc

  ent 1981

  19901999

  Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes vrdier 1981-1999, Hans Reitzels Forlag.

 • Samfundsudviklingen

  Vi str midt i en forandring, der er lige s omfattende, som daDanmark gik fra landbrugs- til industrisamfundet. Nu skerndringerne bare meget hurtigere.

  Danmark har store chancer for at klare sig godt, hvis vi satser rigtigt. For det er mennesker, der tller. Menneskers fantasi, kreativitet ogviden dygtighed kort sagt.

  Jeg vil gerne have et Danmark, der ganske enkelt er verdens bedsteIT-nation. Det er ikke en umulig drm. Det betyder, at alle danskereskal have adgang til Internet og mulighed for en e-mailadresse.

  Den offentlige sektor skal vre med helt fremme med anvendelsen afcomputere og informationsteknik. Der er meget at tage fat p. Dethandler om uddannelse for alle, og det skal starte i Folkeskolen.

 • Samfundsudviklingen

  Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortllinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

 • Samfundsudviklingen

  Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortllinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

 • Sekularisering?Giver folkekirken svar p menneskets ndelige

  behov? Pct.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Ja Ved ikke Nej

  Proc

  ent 1981

  19901999

  Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes vrdier 1981-1999, Hans Reitzels Forlag.

 • Andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de 30 til 69 rige 2000

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Samfundsudviklingen

  Kilde:Lars Qvortrup(1998): Det hyperkomplekse samfund - 14 fortllinger om informationssamfundet forlaget Gyldendal.

 • Fra Det Digitale Danmark

  Kreativitet og initiativ, evne til omstilling ogsamarbejde og til at overskue, sortere ogkoncentrere store mngder af information erstrkt p vej til at blive de mest efterspurgtekvalifikationer - ved siden af en strk faglighed.Samtidig udfordrer netvrkssamfundetborgernes evner til at forholde sig kritisk ogaktivt til de mange nye muligheder".

  Kilde:http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=19166&leftmenu=PUBLIKATIONER

  http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=19166&leftmenu=PUBLIKATIONERhttp://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=19166&leftmenu=PUBLIKATIONER

 • Rokkans trekant

  Kilde: Jrgen Elklit (1984): "Det klassiske danske partisystem bliver til", pp. 21-38 i Valg og vlgeradfrd - studier i dansk politik, redigeret af Jrgen Elklit og Ole Tonsgaard, forlaget Politica.

 • Rokkans modstninger

  Kilde: Jrgen Goul Andersen (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus.

 • Kapitalistisk industrisamfunds hovedmodstninger

  Kilde: Jrgen Goul Andersen (1995): Politik og samfund i forandring, 3.udgave, forlaget Columbus.

 • Stemmeandele arbejderpartier (Socialdemokratiet, SF m.fl.), centrum og samlede hjreflj (V, K, Uafhngige, Fremskridtsparti, Dansk Folkeparti m.fl.)

  Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og konomi: http://www.samfundsfag.dk/Danskpol-ok/Index.htm

 • Socialdemokratiets og Venstres stemmeandele ved folketingsvalg 1901-2001

  Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og konomi: http://www.samfundsfag.dk/Danskpol-ok/Index.htm

 • Venstre og hjre

  Kilde: Gregers Friisberg, Dansk politik og konomi: http://www.samfundsfag.dk/Danskpol-ok/Index.htm

 • Udviklingen i sammenhnge mellem vrdier og baggrundsvariabler

  Kilde: Peter Gundelach (red.)(2002): Danskernes vrdier 1981-1999, Hans Reitzels Forlag.

 • Det politiske system

  Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

 • Det traditionelle politiske system

  Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

 • Partimedlemskab - alder

  Kilde: Kilde: For 1971 1990: Andersen et al 1993: Medborgerskab. Demokrati og deltagelse. Forlaget Systime, side 55 (kap 3). For 2000: Medborgerundersgelsen 2000, Mette Tobiasen, AUC.

  Variationer i partimedlemskab. Andel medlemmer i pct.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  1971 1979 1990 2000

  20-29 r30-39 r40-49 r50-59 r60-69 r70+ r

 • Partimedlemskab uddannelse og kn

  Kilde: Kilde: For 1971 1990: Andersen et al 1993: Medborgerskab. Demokrati og deltagelse. Forlaget Systime, side 55 (kap 3). For 2000: Medborgerundersgelsen 2000, Mette Tobiasen, AUC.

  Variationer i partimedlemskab. Andel medlemmer i pct.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  1971 1979 1990 2000

  Mnd

  Kvinder

  Folkeskole 7-9 klasse

  10 klasse/real eksamen

  Studentereksamen, HFmv

 • Det korporative politiske system

  Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

 • Forhandlingsadministrationens politiske system

  Kilde: Johannes Andersen (1995): Samfundet som oplevelse - en grundbog i sociale uligheder og politik i Danmark, 2. udgave, forlaget Systime.

 • Den parlamentariske styringskde

  Kilde: Morten Kelstrup (1995): Om det danske demokrati og den europiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, Kbenhavn

 • Det danske organisations- og medieinfluerede politiske system

  Kilde: Morten Kelstrup (1995): Om det danske demokrati og den europiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, Kbenhavn

 • Det danske politiske system og EU

  Kilde: Morten Kelstrup(1995): Om det danske demokrati og den europiske integration, CORE arbejdspapir, Institut for Statskundskab, Kbenhavn

 • Disposition

  Samfundet det abstrakteUdviklingenEn beskrivelse af det danske samfundFremtidens danske samfund - udfordringerOrganiseringen af det danske velfrdssamfund

  Individet det konkreteGenerationerKlasserLivsformerLivsstile

 • Arbejdssprgsml

  Hvordan kan samfundsudviklingen f konsekvenser for jeres omrde?Hvad betyder samfund?Hvad betyder fllesskab?Hvad holder et samfund sammen?Er rockere og udenlandske gadebander en del af det danske samfund? Hvorfor?Beskriv de vsentligste trk i det samfund vi lever i.

 • Det danske samfundProduktionsmde

  Produktivkrfter og produktionsforholdBeskftigelse valutaindtjening

  PrimrSekundrTertir

  SociologiskKultureltIdeologiskPolitisk DemografiskGlobalt international arbejdsdeling

 • Beskftigelse fordelt p brancher

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Omstningen fordelt p brancher 1999

  Kilde: Statistisk rbog 2001, Danmarks Statistik.

 • Velstandsudviklingen i Danmark 1960-1995

  Kilde: Bent Rold Andersen, ldrepolitik p afveje, 1999, Fremad, p. 29.

 • Forbrugsgoder

  Husstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder

  01020304050607080

  1990 1995 1997 2000 2001

  r

  Proc

  ent Trretumbler

  VaskemaskineOpvaskemaskineMikroblgeovn

  Kilde: Danmark i tal 2002, Danmarks Statistik.

 • ForbrugsgoderHusstandenes besiddelse af varige forbrugsgoder

  0102030405060708090

  100

  1990 1995 1997 2000 2001

  r