HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  1/55

  HOTRRE Nr. 720 din 9 iulie 2008pentru aprobarea Listei cuprinznd denu!irile co!une interna"ionalecorespunz#toare !edica!entelor de care bene$iciaz# asi%ura"ii& cu sau $#r#contribu"ie personal#& pe baz# de prescrip"ie !edical#& 'n siste!ul deasi%ur#ri sociale de s#n#tateE()TENT* +,-ERN,L RO(N)E),/L)1T N* (ON)TOR,L O3))1L NR. 425 din 60 iulie 2008

  n te!eiul art. 608din onstitu"ia Ro!niei& republicat#& i al art. 252i22din Le%ea nr. 94200: pri;ind re$or!a 'n do!eniul s#n#t#"ii& cu!odi$ic#rile i co!plet#rile ulterioare&

  +u;ernul Ro!niei adopt# prezenta ?e aprob# Lista cuprinznd denu!irile co!une interna"ionalecorespunz#toare !edica!entelor de care bene$iciaz# asi%ura"ii& cu sau $#r#contribu"ie personal#& pe baz# de prescrip"ie !edical#& 'n siste!ul deasi%ur#ri sociale de s#n#tate& precu! i denu!irile co!une interna"ionalecorespunz#toare !edica!entelor care se acord# 'n cadrul pro%ra!elorna"ionale de s#n#tate pre;#zute 'n ane@acare $ace parte inte%rant# din

  prezenta Lista cuprinznd denu!irile co!une interna"ionale pre;#zut# la alin.

  =6> este alc#tuit# din sublistele 1& / i . ?ublista are 'n co!ponen"#sec"iunile 6& 2i 5. 1RT. 2 =6> rocentul de co!pensare a !edica!entelor corespunz#toaredenu!irilor co!une interna"ionale pre;#zute 'n sublista 1 este de 90A din

  pre"ul de re$erin"#& al celor din sublista / este de 40A din pre"ul de re$erin"#&iar al celor din sublista este de 600A din pre"ul de re$erin"# pentrusec"iunile 6i 5. =2> (edica!entele corespunz#toare denu!irilor co!une interna"ionale

  pre;#zute 'n sec"iunea 2din sublista & care se elibereaz# prin $ar!aciile

  cu circuit desc

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  2/55

  1RT. 5 =6> rescrierea& eliberarea i decontarea !edica!entelor corespunz#toaredenu!irilor co!une interna"ionale pre;#zute 'n sublistele 1& / i sec"iunile6i 5din sublista se realizeaz# 'n con$or!itate cu pre;ederileontractuluiBcadrupri;ind condi"iile acord#rii asisten"ei !edicale 'n cadrulsiste!ului de asi%ur#ri sociale de s#n#tate pentru anul 2008& aprobat prinHot#rrea +u;ernului nr. 522008& cu !odi$ic#rile i co!plet#rileulterioare& i ale nor!elor !etodolo%ice de aplicare a acestuia. =2> rescrierea& eliberarea i decontarea !edica!entelor corespunz#toaredenu!irilor co!une interna"ionale pre;#zute 'n sec"iunea 2din sublista se realizeaz# 'n con$or!itate cu pre;ederile Hot#rrii +u;ernului nr.5472008pentru aprobarea pro%ra!elor na"ionale de s#n#tate 'n anul 2008&cu !odi$ic#rile i co!plet#rile ulterioare& i ale nor!elor te

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  3/55

  (inistrul s#n#t#"ii publice& +

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  4/55

  |___|________________________________________________|_________|| 1(| Ti-opidinum 1 | B01AC0! ||___|________________________________________________|_________|| 1)| *+,tomenadionum | B02BA01 ||___|________________________________________________|_________|| 1| Ferro#i #ua# | B03AA0( ||___|________________________________________________|_________|| 20| Compe/ de +idro/id de ier 5III poimatozat | B03AB0! ||___|________________________________________________|_________|| 21| Com&ina6ii 5erro#i #ua# 7 a-idum a#-or&i-um| B03AN1 ||___|________________________________________________|_________|| 22| A-idum oi-um | B03BB01 ||___|________________________________________________|_________|| 23| Di8o/inum | C01AA0! ||___|________________________________________________|_________|| 24| C+inidini #ua# | C01BA01 ||___|________________________________________________|_________|| 2!| *ropaenonum | C01BC03 ||___|________________________________________________|_________|| 2$| Amiodaronum | C01BD01 |

  |___|________________________________________________|_________|| 2(| Nitro8,-erinum | C01DA02 ||___|________________________________________________|_________|| 2)| I#o#or&idi dinitra# | C01DA0) ||___|________________________________________________|_________|| 2| I#o#or&idi mononitra# | C01DA14 ||___|________________________________________________|_________|| 30| Apro#tadium 5-on-entra6ie 20 m-8 | C01A01 ||___|________________________________________________|_________|| 31| Trimetazidinum | C01B1! ||___|________________________________________________|_________|| 32| %et+,dopum | C02AB01 ||___|________________________________________________|_________|| 33| Conidinum | C02AC01 ||___|________________________________________________|_________|| 34| Do/azo#inum | C02CA04 ||___|________________________________________________|_________|| 3!| 9,dro-+orot+iazidum | C03AA03 ||___|________________________________________________|_________|| 3$| Indapamidum | C03BA11 ||___|________________________________________________|_________|| 3(| Furo#emidum | C03CA01 ||___|________________________________________________|_________|| 3)| pironoa-tonum | C03DA01 ||___|________________________________________________|_________|| 3| Com&ina6ii 5#pironoa-tonum 7 uro#emidum | C03B01 ||___|________________________________________________|_________|

  | 40| *ento/i,inum 5-on-entra6ie :;< 400 m8 | C04AD03 ||___|________________________________________________|_________|| 41| *ropranooum | C0(AA0! ||___|________________________________________________|_________|| 42| otaoum | C0(AA0( ||___|________________________________________________|_________|| 43| %etoprooum | C0(AB02 ||___|________________________________________________|_________|| 44| Atenooum | C0(AB03 ||___|________________________________________________|_________|

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  5/55

  | 4!| Beta/ooum | C0(AB0! ||___|________________________________________________|_________|| 4$| Bi#oprooum | C0(AB0( ||___|________________________________________________|_________|| 4(| Car'edioum | C0(A=02 ||___|________________________________________________|_________|| 4)| Amodipinum | C0)CA01 ||___|________________________________________________|_________|| 4| Feodipinum | C0)CA02 ||___|________________________________________________|_________|| !0| Niedipinum 5orma retard | C0)CA0! ||___|________________________________________________|_________|| !1| >erapamium | C0)DA01 ||___|________________________________________________|_________|| !2| Ditiazemum | C0)DB01 ||___|________________________________________________|_________|| !3| Captoprium | C0AA01 ||___|________________________________________________|_________|| !4| naaprium | C0AA02 ||___|________________________________________________|_________|

  | !!| "i#inoprium | C0AA03 ||___|________________________________________________|_________|| !$| Ramiprium | C0AA0! ||___|________________________________________________|_________|| !(| ?uinaprium | C0AA0$ ||___|________________________________________________|_________|| !)| Fo#inoprium | C0AA0 ||___|________________________________________________|_________|| !| Com&ina6ii 5enaaprium 7 +,dro-+orot+iazidum| C0BA02 ||___|________________________________________________|_________|| $0| Com&ina6ii 5ramiprium 7 +,dro-+orot+iazidum | C0BA0! ||___|________________________________________________|_________|| $1| "o#artanum | C0CA01 ||___|________________________________________________|_________|| $2| im'a#tatinum | C10AA01 ||___|________________________________________________|_________|| $3| "o'a#tatinum | C10AA02 ||___|________________________________________________|_________|| $4| *ra'a#tatinum | C10AA03 ||___|________________________________________________|_________|| $!| Fenoi&ratum | C10AB0! ||___|________________________________________________|_________|| $$| %i-onazoum | D01AC02 ||___|________________________________________________|_________|| $(| Bionazoum | D01AC10 ||___|________________________________________________|_________|| $)| A-i-o'irum | D0$BB03 |

  |___|________________________________________________|_________|| $| 9,dro-orti#onum | D0(AA02 ||___|________________________________________________|_________|| (0| Betamet+a#onum | D0(AC01 ||___|________________________________________________|_________|| (1| %i-onazoum | =01AF04 ||___|________________________________________________|_________|| (2| r8ometrinum | =02AB03 ||___|________________________________________________|_________|| (3| Te#to#teronum | =03BA03 |

 • 7/25/2019 HOTARAREA 720_compensarea Medicamentelor

  6/55

  |___|________________________________________________|_________|| (4| #tradioum | =03CA03 ||___|________________________________________________|_________|| (!| Do/azo#inum | =04CAN1 ||___|________________________________________________|_________|| ($| %et+,predni#oonum 5orma in@e-ta&i | 902AB04 ||___|________________________________________________|_________|| ((| *redni#onum | 902AB0( ||___|________________________________________________|_________|| ()| 9,dro-orti#onum | 902AB0 ||___|________________________________________________|_________|| (| Do/,-,-inum | 01AA02 ||___|________________________________________________|_________|| )0| Amo/i-iinum | 01CA04 ||___|________________________________________________|_________|| )1| *+eno/,met+,peni-iinum | 01C02 ||___|________________________________________________|_________|| )2| Benzat+ini &enz,peni-iinum | 01C0) ||___|________________________________________________|_________|| )3| O/a-iinum | 01CF04 |

  |___|________________________________________________|_________|| )4| Amo/i-iinum 7 a-idum -a'uani-um | || | 5orma ora | 01CR02 ||___|________________________________________________|_________|| )!| Ceae/inum | 01DB01 ||___|________________________________________________|_________|| )$| Ceadro/ium | 01