Hållbar utveckling i förskolan - hig.diva- 449166/  · Modig, Elin & Svedberg, Åsa

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hållbar utveckling i förskolan - hig.diva- 449166/  · Modig, Elin & Svedberg, Åsa

 • Akademin fr utbildning och ekonomi

  Hllbar utveckling i frskolan Miljresan, ett arbetsmaterial om tervinning och

  teranvndning

  Elin Modig och sa Svedberg

  Oktober 2011

  Examensarbete, 15 hgskolepong

  Didaktik, grundniv

  Lrarprogrammet

  Handledare: Elisabeth Bjrklund

  Examinator: Christina Gustafsson

 • Modig, Elin & Svedberg, sa (2011): Hllbar utveckling i frskolan Miljresan, ett

  arbetsmaterial om tervinning och teranvndning. Examensarbete i didaktik.

  Lrarprogrammet. Akademin fr Utbildningsvetenskap och Ekonomi. Hgskolan i Gvle.

  Sammanfattning

  Huvudsyftet med examensarbetet var att utveckla ett arbetsmaterial fr frskolan med

  inriktning p naturvetenskap hllbar utveckling. Ett andra syfte var att underska om lrare

  finner inspiration till att anvnda det i sin verksamhet fr att utmana barns nyfikenhet och

  intresse. Resultatet blev Miljresan, ett hfte innehllande aktiviteter och lekar med fokus p

  tervinning och teranvndning som avsgs att utmana barns nyfikenhet och intresse kring

  naturvetenskap. Det var ven tnkt att inspirera lrare till att arbeta med detta mne samt att

  det skulle kunna ses som ett hjlpmedel fr att n strvansmlen i frskolans lroplan

  (Utbildningsdepartementet, 2010a) [Lpf 98]

  Fr att underska hur Miljresan upplevdes av lrare och barn har underskningen utgtt frn

  tre forskningsfrgor som berr huruvida det utmanade barns nyfikenhet, om lrarna fann

  inspiration samt om det kunde vara till en hjlp fr att n strvansmlen i Lpf 98. Detta har

  skett genom att lta barn och lrare testa delar ur materialet. De datainsamlingsmetoder som

  anvndes var videoobservation, samtal med barn och lrare samt en enktunderskning.

  Resultatet av underskningen visade att Miljresan tycks utmana barns nyfikenhet, att lrare

  fann inspiration av arbetsmaterialet d de ansg att innehllet var varierande och lusfyllt

  samtidigt som det kan hjlpa dem att n strvansmlen i Lpf 98. Lrarna var dessutom

  positiva till att anvnda arbetsmaterialet i sin verksamhet d de inte mtt ett liknande

  arbetsmaterial med inriktning mot naturvetenskap och hllbar utveckling i frskolan.

  Slutsatsen som dras av detta blev att Miljresan, som behandlar ett mne som ligger rtt i

  tiden, borde ses som ett uppskattat hjlpmedel fr lrare i frskolan.

  Nyckelord: Arbetsmaterial, frskola, hllbar utveckling, naturvetenskap, teranvndning,

  tervinning

 • Innehll

  1 Inledning ................................................................................................................................ 1

  2 Litteraturgenomgng ............................................................................................................ 2

  2.1 Vad r naturvetenskap? .................................................................................................... 2

  2.1.1 Begreppet hllbar utveckling .................................................................................... 2

  2.2 Varfr behvs kunskaper inom naturvetenskap? ............................................................. 3

  2.2.1 Barns lrande ............................................................................................................. 3

  2.2.2 Ett naturvetenskapligt arbetsstt ................................................................................ 5

  2.2.3 Frskolans roll fr hllbar utveckling ....................................................................... 6

  2.3 Frskolans styrdokument ................................................................................................. 7

  2.4 Sammanfattning ............................................................................................................... 7

  3 Syfte och frgestllningar ..................................................................................................... 9

  4 Metod ...................................................................................................................................... 9

  4.1 Urval ................................................................................................................................. 9

  4.1.1 Litteratur .................................................................................................................... 9

  4.1.2 Frskolor ................................................................................................................. 10

  4.1.3 Aktiviteter till materialtest ...................................................................................... 10

  4.1.4 Barn att samtala med ............................................................................................... 11

  4.2 Datainsamlingsmetoder .................................................................................................. 11

  4.3 Procedur ......................................................................................................................... 12

  4.3.1 Framstllning av arbetsmaterialet ........................................................................... 12

  4.3.2 Materialtest och videoobservation .......................................................................... 13

  4.3.3 Samtal med barn ...................................................................................................... 14

  4.3.4 Samtal med lrare .................................................................................................... 14

  4.3.5 Enkter .................................................................................................................... 14

  4.4 Analysmetoder ............................................................................................................... 15

  4.5 Tillfrlitlighet ................................................................................................................. 16

  5 Resultat ................................................................................................................................. 17

  5.1 Arbetsmaterialet Miljresan ........................................................................................... 17

  5.2 Barnens syn p Miljresan ............................................................................................. 17

  5.2.1 Materialtest och videoobservation .......................................................................... 17

  5.2.2 Samtal med barn ...................................................................................................... 20

  5.2.3 Sammanfattning ...................................................................................................... 22

  5.3 Lrares syn p Miljresan .............................................................................................. 22

  5.3.1 Samtal med lrare .................................................................................................... 22

  5.3.2 Enkter .................................................................................................................... 23

  6 Diskussion ............................................................................................................................ 24

  6.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24

  6.2 Resultat i frhllande till litteraturgenomgngen ........................................................... 25

  6.3 Relevans fr lraryrket ................................................................................................... 27

  6.4 Frslag till fortsatt praktisk tillmpning samt vidare forskning ..................................... 27

  Referenser ............................................................................................................................... 29

  Bilagor:

  Bilaga 1 Miljresan - ett arbetsmaterial fr frskolan

  Bilaga 2 Information till vrdnadshavare

  Bilaga 3 Checklista vid samtal med barn

  Bilaga 4 Enktunderskningens frgeformulr

  Bilaga 5 Sammanstllda enktsvar

 • 1

  1 Inledning

  Det hr examensarbetet har gtt ut p att utveckla ett arbetsmaterial fr frskolan inom mnet

  naturvetenskap hllbar utveckling. Intresset fr att arbeta med detta mne har vxt fram

  under vr utbildning till frskollrare. Hllbar utveckling r ett begrepp som ligger vldigt i

  tiden och det talas mycket om det i bl.a. media. Allt fler har blivit mer medvetna om vrldens

  miljfrgor och strvar efter att n en hllbar framtid. Medvetenheten kan handla om att vi

  kllsorterar vrt hushllsavfall, handlar second hand eller vljer kravodlade matvaror m.m.

  Enligt skolmyndigheterna br ocks ett perspektiv p hllbar utveckling finnas med i all form

  av undervisning. Detta r inte ngot som kan behandlas under en kortare tidsperiod fr att

  sedan lmnas oberrt efter att det avslutats. Utan hllbar utveckling r ngot som ska finnas

  med hela tiden, i alla mnen och innefatta alla lrare (Bjrneloo, 2008). Barnen r vr framtid

  och drfr kan det ses som en samhllelig plikt att detta ven prglar frskoleverksamheten

  dagligen. Frskolor r i regel duktiga p att teranvnda d en mngd skrp, som t.ex.

  toarullar, tas tillvara och anvnds i flera olika pedagogiska aktiviteter. Genom att lrare1 vljer

  att pongtera vikten av och synliggra varfr teranvndning sker kan det kopplas till frgor

  kring naturvetenskap och hllbar utveckling. Utifrn detta perspektiv fddes idn om att

  utveckla ett material med aktiviteter kring tervinning och teranvndning. Detta ledde till