of 44 /44
Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje Klimatizacija Primenjeni sistemi Hlađenje Grejanje - topla voda za domaćinstvo

 • Author
  dokhanh

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Grejanje - daikin.eu · Katalog proizvoda Grejanje SAVRŠEN K°MFOR Za sva godišnja doba Grejanje...

 • Katalog proizvoda

  GrejanjeSAVRŠEN K°MFOR

  Za sva godišnja doba

  Grejanje

  Klimatizacija

  Primenjeni sistemi

  Hlađenje

  Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

  ECPSR10-721.pdf 1 3/5/2010 9:23:05 AM

 • 22

  REŠENJA VRHUNSKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA REZIDENCIJALNE PRIMENE!

  Daikin AlthermaToplotna pumpa

  Klima se menja. Efekti ove promene su primetni širom sveta;

  brzina menjanja se povećava.

  Vaši klijenti svakodnevno gledaju i slušaju o toj pojavi.

  Da bi se umanjile posledice globalnog zagrevanja planete,

  zračenje CO2 mora da se smanji.

  Vaši klijenti su već upoznati sa tom činjenicom.

  Rezerva fosilnih goriva je ograničena i vodi ka stalnom

  povećanju cena goriva.

  Vaši klijenti primećuju i pozdravljaju svaku uštedu.

  Osim toga, klijenti traže grejna rešenja koja štede energiju.

  Kao i vi, tako i vaši klijenti shvataju da je došlo vreme da

  se primene energetski efikasni grejni sistemi sa malim

  zračenjem CO2.

  Daikin Altherma toplotna pumpa je izdržljiv energetski

  sistem koji pretvara neiskorišćenu i neiscrpnu energiju iz

  spoljašnjeg vazduha u korisnu toplotu. Daikin Altherma

  postiže optimalnu udobnost sa svojim grejnim sistemima

  za visoke i za niske temperature. Štaviše, montaža Daikin

  Altherma sistema je vrlo jednostavana.

  Grejanje - topla voda za domaćinstvo - hlađenje

  ECPSR10-721.pdf 2 3/5/2010 9:23:27 AM

 • 3

  3 PREDNOSTI

  KOD NOVOGRADNJI

  I RENOVIRANJA

  > PRISTUPAČNA CENA -

  UŠTEDA ENERGIJE

  > SMANJENA POTROŠNJA CO2

  > POTPUNA UDOBNOST

  3

  DAIKIN ALTHERMA, garancija

  velike efikasnosti i apsolutne udobnosti 4

  1. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE 10

  Primene za niske temperature – osnovne informacije 12

  Primene za niske temperature – tehničke informacije 14

  › Razdvojeni (split) sistemi 14• Spoljna jedinica 14• Unutrašnja jedinica 15

  › Monoblok 16 › Kontrolni sistemi 17 › Rezervoar za toplu vodu 18 › Solarni priključak 20

  2. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE 22

  Primene za visoke temperature – osnovne informacije 22

  Primene za visoke temperature – tehničke informacije 23

  › Toplotna pumpa za visoke temperature 24 › Unutrašnja jedinica 25 › Kontrolni sistem 26 › Rezervoar za toplu vodu 27

  • EKHTS-A: Samo za toplu vodu za domaćinstva 27• EKHWP-A: Topla voda za domaćinstvo –

  mogućnost solarnog priključka 28 › Solarni priključak 29

  3. DEO DAIKIN ALTHERMA TEHNIČKI PODACI 30

  Primene za niske temperature 30

  › Moguće kombinacije 30• Razdvojeni (split) sistemi 30• Monoblok 32

  › Tehnički podaci• Razdvojeni (split) sistemi 34• Monoblok 35• Opcije 36

  Primene za visoke temperature 38

  › Moguće kombinacije 38 › Tehnički podaci

  • Razdvojeni (split) sistemi 40• Opcije 41

  Softver za selekciju 42

  ECPSR10-721.pdf 3 3/5/2010 9:23:28 AM

 • 4

  DAIKIN ALTHERMA, garancija velike efi kasnosti i apsolutne udobnosti

  Daikin Altherma predstavlja totalni sistem za grejanje prostorija i tople vode za domaćinstva na bazi toplotne pumpe koja crpi spoljašnji vazduh. Ovo je fl eksibilna i fi nansijski pristupačna zamena za fosilna goriva, koja nudi i opciju hlađenja*. Daikin Altherma sistemi, poznati po svojoj izuzetnoj energetskoj efi kasnosti, predstavljaju idealno rešenje u cilju smanjenja energetske potrošnje i zračenja CO2. * grejni sistemi za niske temperature

  2/3 kW

  1/3 kW

  3/3 kW +

  DVA ELEMENTARNA KONCEPTA TEHNOLOGIJE TOPLOTNIH PUMPI

  COP (Koefi cijent učinka) ili stepen iskorišćenja

  COP označava vrednost korisne toplote koju toplotna pumpa

  proizvede po jednom kWh-u utrošene struje. Ova vrednost je

  samo okvirna, jer zavisi od unutrašnje i od spoljašnje temperature

  u datom trenutku.

  SPF (Sezonski faktor učinka) ili faktor učinka sistema toplotne

  pumpe

  SPF uzima u obzir kako potrošnju energije sistema toplotne pumpe,

  tako i potrošnju od strane periferijskih uređaja, kao što su pumpe,

  tokom cele grejne sezone.

  spoljna temperatura

  električna energija

  energija

  ENERGETSKI EFIKASAN RAD

  Daikin Altherma toplotna pumpa vazduh - voda koristi ekološke izvore energije. U stvari, ona crpi toplotu iz spoljašnjeg vazduha. Sistem predstavlja zatvoreno kolo sa rashladnim fl uidom. Termodinamički ciklus se sastoji od isparavanja, kondenzacije, kompresije i ekspanzije. Toplotna pumpa ima za cilj da „napumpa“ temperaturu sa niskog na visoki nivo. Prikupljena toplota se, putem izmenjivača toplote, prenosi na vodeni razvodni sistem u prostorijama (na primer na podno grejanje, na niskotemperaturne radijatore i/ili na ventilator-konvektore u sličaju grejnih sistema za niske temperature; na visokotemperaturne radijatore u slučaju grejnih sistema za visoke temperature).

  U zavisnosti od modela i uslova, Daikin Altherma toplotna pumpa vazduh-voda ostvaruje oko 3 kWh-a korisne toplote po jednom kWh-u utrošene električne energije. To znači da je oko 2/3 potrebne toplote potpuno besplatno!

  Daikin Altherma toplotne pumpe nude vama i vašim klijentima sledeće pogodnosti:

  > Koriste obnovljive izvore energije,

  kao što je spoljašnji vazduh

  > Ostvaruju značajnu uštedu energije

  > Znatno doprinose borbi protiv pojačanog zračenja CO2

  > Proizvode grejanje, hlađenje i toplu vodu za

  domaćinstva sa solarnim priključkom

  ECPSR10-721.pdf 4 3/5/2010 9:23:28 AM

 • 5

  DAIKIN ALTHERMA

  DAIKIN ALTHERMA EKONOMSKE INFORMACIJE

  Potrošači danas, više nego ikada, vode računa o ceni grejanja.Porast cena nafte i prirodnog gasa nisu jedini problemi; problemi su takođe i stalno smanjivanje rezervi fosilnog goriva i pojačane emisije CO2.Energetski efi kasna grejna rešenja postaju sve popularnija.Sledeći grafi kon prikazuje pozitivan uticaj Daikin Altherma toplotne pumpe na potrošnju energije u poređenju sa toplotnim sistemima na gas ili na naftu.

  68 % 82 %

  100 %93 %

  124 %

  89 %

  Gasni kotao

  Naftni kotao

  Bojler Daikin Altherma toplotne pumpe vazduh-voda

  1/ 66 do 80% besplatno Bojler toplotne pumpe je efi kasniji i štedi više energije nego tradicionalni grejni

  sistemi koji koriste fosilna goriva. Daikin Altherma ostvaruje bar 3 kW-a slobodne toplote po 1 kW-u utrošene električne energije. To se zove dobra investicija!

  RADNI TROŠKOVI:

  Uslovi: Potrebna godišnja toplotna energija: 20  000 kWh. Izvor: Cene energije su bazirane na EUROSTAT statističkim podacima [za prvi semestar 2007].

  2/ PER (primarni energetski koeficijent) PER predstavlja odnos između proizvedene korisne energije i utrošene primarne

  energije. Ovaj koefi cijent uzima u obzir efi kasnost proizvodnje električne energije i njenu distribuciju.

  NISKA POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE

  Uslovi: Za sisteme sa sagorevanjem, PER predstavlja globalnu efi kasnost sistema; za toplotne pumpe PER je jednak SPR-u (Sezonskom faktoru učinka) pomnoženom sa efi kasnošću proizvodnje električne energije, koji u proseku za Evropsku Zajednicu iznosi 0,4.

  SMANJENE EMISIJE CO2Daikin Altherma sistem ne proizvodi direktne emisije CO2 i time pomaže da i vi lično doprinesete očuvanju životne sredine. Pumpa emituje mnogo manje CO2 nego kotlovi sa fosilnim gorivom, čak i bez obnovljive energije. Korišćenje obnovljivih izvora električne energije dodatno umanjuje emisije.

  PROSEČNE GODIŠNJE EMISIJE CO2

  kg/godina

  Proračun baziran na podacima Evropske organizacije proizvođača električne energije Eurelectric, “"Eurelec Program - 2001” za EU27

  Gasni kotao

  Daikin Altherma

  Naftni kotao

  0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

  2 660

  4 344

  6 045

  ECPSR10-721.pdf 5 3/5/2010 9:23:28 AM

 • 6

  MANJE UTROŠENE ENERGIJE, PRIJATNA TOPLOTA U STANU

  Daikin Altherma greje do 5 puta efi kasnije od klasičnih sistema za grejanje na bazi fosilnih goriva ili električne energije.Korišćenjem toplote iz spoljašnjeg vazduha, sistem troši mnogo manje energije a potrošači ipak mogu da uživaju u udobnosti toplih prostorija.Sem toga, potrebe održavanja su minimalne, što smanjuje redovne troškove. Ušteda energije je još veća zahvaljujući inverterskoj tehnologiji.

  MINIMALNI TROŠKOVI MONTAŽE

  Altherma uzima toplotu iz vazduha. Nije potrebno vršiti nikakve grube radove (kopanje, bušenje, itd). I spoljne i unutrašnje jedinice su kompaktne. Spoljne jedinice odgovaraju spoljašnosti svih zgrada i stanova, bez ograničenja. Pošto Daikin Altherma sistem ne proizvodi plamen ni dim, nema potrebe za dimnjakom i neprekidnom ventilacijom prostorije u kojoj je smeštena unutrašnja jedinica sistema.

  APSOLUTNA SIGURNOST

  Daikin Altherma funkcioniše bez nafte, gasa ili sličnih opasnih materija i time smanjuje mogućnost nesrećnog slučaja. Sem toga, nije potreban priključak za gas niti rezervoar za tečno gorivo. Nema opasnosti od trovanja, neprijatnih mirisa i zagađenja iz rezervoara koji curi.

  ECPSR10-721.pdf 6 3/5/2010 9:23:28 AM

 • 7

  VAŠ KLIJENT AKTIVNO I SVESNO UČESTVUJE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

  Tradicionalni grejni sistemi koji se baziraju na fosilnim gorivima postaju sve manje popularni zbog borbe protiv emisija CO2. Na snagu stupaju strožiji evropski standardi u vezi sa grejanjem i uštedom energije.Pošto dve trećine toplote koju proizvodi Daikin Altherma sistem potiču iz obnovljivog izvora - vazduha, ova moderna tehnologija zadovoljava potrebe za smanjenjem emisija CO2. Pri kupovini novog sistema grejanja, automatski se nameće izbor Daikin Altherma sistema.

  VAZDUH JE OBNOVLJIV IZVOR ENERGIJE

  Evropska direktiva RES* priznaje vazduh kao jedan od obnovljivih izvora energije. Jedan od ciljeva ove direktive je da do 2020. godine 20% ukupnih energetskih potreba bude zadovoljeno korišćenjem obnovljivih izvora energije. Finansijske i druge benefi cije se zbog toga nude kupcima toplotnih pumpi. * EU objective COM (2008) /30

  OBNOVLJIVA, NEISCRPNA ENERGIJA SA SOLARNIM KOLEKTORIMA

  U kombinaciji sa solarnim kolektorima, Daikin Altherma koristi sunčanu termalnu energiju koja bi trebalo da potraje bar još sledećih pet milijardi godina.

  DAIKIN-OVO ISKUSTVO SA TOPLOTNIM PUMPAMA

  Daikin ima preko 50 godina iskustva sa toplotnim pumpama i isporučuje preko milion pumpi godišnje domaćinstvima, prodavnicama i kancelarijama. Ovaj uspeh nije slučajan: Daikin-ovi proizvodi su se uvek nalazili na vrhuncu moderne tehnologije a Daikin-ov cilj je jednostavnost montaže i upotrebe. Samo vodeći proizvođač na tržištu može da garantuje ovako visok nivo usluga i kontrole kvaliteta!

  DAIKIN ALTHERMA

  ECPSR10-721.pdf 7 3/5/2010 9:23:29 AM

 • 8

  DAIKIN ALTHERMA

  DA LI STE ZNALI…?Daikin je instalirao više kontrolnih centara

  (u Skandinaviji, Portugaliji, Francuskoj,

  Belgiji, ...), u kojma je Daikin Altherma

  sistem testiran pod potpuno različitim

  klimatskim uslovima. Postignuti su odlični

  rezultati u pogledu povećane udobnosti,

  stabilne unutrašnje temperature, niske

  potrošnje energije i uvek raspoložive

  tople vode … bez obzira na vremenske

  uslove u kontrolnom centru.

  ECPSR10-721.pdf 8 3/5/2010 9:23:30 AM

 • 9

  PLANIRANJE ODGOVARAJUĆEG DAIKIN ALTHERMA SISTEMA U 3 KORAKA

  Defi nisati toplotno opterećenje i opseg temperature izlazeće vode za sve potrebne predajnike toplote.

  Izračunati gubitke toplote (gubici usled prenosa i ventilacije)

  Odabrati Daikin Altherma sistem na bazi proračuna gubitaka toplote.Savet: Koristiti postojeći izbor Daikin Altherma sistema i softverskih proizvoda.

  3 GARANCIJE U JEDNOJ

  3. KORAK

  1. KORAK

  2. KORAK

  DAIKIN ALTHERMA SISTEM ZA PRIMENU U SVAKOJ SITUACIJI

  GREJNI SISTEM ZA NISKE TEMPERATURE GREJNI SISTEM ZA VISOKE TEMPERATURE

  Optimalna primenaZa nove kuće ili zajedno sa već postojećim grejanjem (bivalentan)

  Renoviranje: zamena postojećeg grejanja

  Predajnici toplote• Podno grejanje• Niskotemperaturni radijatori• Ventilator-konvektorske jedinice

  • Visokotemperaturni radijatori

  Ekstra udobnost (opcija)

  • Topla voda za domaćinstvo• Hlađenje• Solarni priključak

  za proizvodnju tople vode

  • Topla voda za domaćinstvo• Solarni priključak

  za proizvodnju tople vode

  ECPSR10-721.pdf 9 3/5/2010 9:23:31 AM

 • 10

  1. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  Daikin vam nudi izbor između Daikin Altherma sistema sa odvojenom spoljnom i unutrašnjom jedinicom, ili Daikin

  Altherma monoblok sistema, gde su svi hidraulični delovi smešteni u okviru spoljne jedinice.

  Oba sistema mogu da se kombinuju sa- podnim grejanjem- ventilator-konvektorskim jedinicama- niskotemperaturnim radijatorima

  u cilju zadovoljenja potreba i zahteva potrošača.

  Pored spomenutog, Daikin Altherma sistemi mogu biti povezani na - rezervoar za toplu vodu u cilju snabdevanja potrošača toplom vodom- solarne kolektore, zahvaljujući solarnom kompletu, za dodatno zagrevanje vode- sobni termostat, za regulaciju idealne temperature na lak, brz i zadovoljavajući način.

  DAIKIN ALTHERMA RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEMI

  Primena Grejanje i hlađenje (opcija)

  Tip toplotne pumpe Spoljna jedinica (kompresor) + unutrašnja jedinica (hidraulični delovi)

  Cevi rashladnog fluida R-410A Između spoljne i unutrašnje jedinice

  H2O cevovod Između unutrašnje jedinice i unutrašnjih grejnih uređaja

  Prednosti montaže H2O cevovod ne zahteva dodatnu izolaciju protiv mraza

  spoljna i unutrašnja jedinica

  ECPSR10-721.pdf 10 3/5/2010 9:23:31 AM

 • 11

  DAIKIN ALTHERMA MONOBLOK SISTEMI

  Grejanje i hlađenje (opcija)

  Samo spoljna jedinica (kompresor i hidraulični delovi zajedno)

  U okviru spoljne jedinice

  Između spoljne jedinice i predajnika toplote

  Celokupna montaža se sastoji samo od montaže H2O cevovoda

  monoblok spoljna jedinica

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  ECPSR10-721.pdf 11 3/5/2010 9:23:31 AM

 • 12

  Ventilator-konvektorska jedinica

  Centrala solarne pumpe

  Niskotemperaturni

  radijator

  Solarni kolektor

  Sistem podnog grejanja

  2 / Rezervoar za toplu vodu

  4 / Solarni komplet

  1B / Unutrašnja jedinica1A / Spoljna jedinica

  1A / SPOLJNA JEDINICA:EFIKASNO ISKORIŠĆAVANJE ENERGIJE IZ VAZDUHA

  Daikin Altherma koristi prirodni izvor energije. Spoljna jedinica crpi toplotu iz spoljašnjeg vazduha i podiže njegovu temperaturu na nivo potreban za zagrevanje prostorije. Ova toplota se prenosi na unutrašnju jedinicu preko cevi rashladnog fluida (odakle dodatna pogodnost da cevi ne mogu nikad da se smrznu). Kompaktna spoljna jedinica se lako montira. Može biti montirana čak i unutar stana, jer ne zahteva nikakve grube radove (bušenje, kopanje, itd).

  2 / REZERVOAR ZA TOPLU VODU:ZA NISKU POTROŠNJU ENERGIJE

  Daikin Altherma je isto tako inteligentno rešenje i u pogledu tople vode za domaćinstva. Jedinstven raspored i specijalan način postavljanja elemenata sistema povećava energetsku efikasnost. Voda u akumulacionom rezervoaru se zagreva prvenstveno termičkom energijom spoljnog vazduha zahvaljujući izmenjivaču toplote priključenom na toplotnu pumpu. Međutim, dodatni električni grejni element u rezervoaru

  1B / UNUTRAŠNJA JEDINICA:SRCE DAIKIN ALTHERMA SISTEMA

  Unutrašnja jedinica zagreva vodu koja cirkuliše kroz niskotemperaturne radijatore, sisteme podnog grejanja ili ventilator-konvektorske jedinice i obezbeđuje toplu vodu za domaćinstvo. Ako se odlučite za kombinaciju grejanja i hlađenja, unutrašnja jedinica takođe može smanjiti temperaturu vode i tako obezbediti prijatnu svežinu prostorija.

  KAKO DAIKIN ALTHERMA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA FUNKCIONIŠE?

  Sistem se sastoji od 6 komponenti koje zajedno ostvaruju idealnu temperaturu vode i udobnost.

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE - OSNOVNE INFORMACIJE

  tople vode za domaćinstvo može obezbediti dodatnu toplotu potrebnu za korišćenje tuš-kabine, kade ili lavaboa. Voda se u potrebnim intervalima automatski zagreva do 70°C radi sprečavanja razvoja bakterija. Uz Daikin Altherma sistem uvek ćete imati prijatno toplu i savršeno bezbednu vodu. U zavisnosti od dnevne potrošnje tople vode, postoje različite veličine Daikin Altherma rezervoara tople vode za domaćinstva.

  ECPSR10-721.pdf 12 3/5/2010 9:23:32 AM

 • 13

  3 / Monoblok spoljna jedinica

  6 / SOBNI TERMOSTAT

  Idealna sobna temperatura se efikasno, lako i brzo reguliše pomoću bežičnog ili žičanog sobnog termostata. Spoljni senzor (EKRTETS) može biti postavljen između podnog grejanja i poda, kao opcija, umesto bežičnog sobnog termostata. Ovaj senzor omogućava preciznije merenje i još optimalnije i energetski efikasnije reguliše nivo udobnosti korisnika.

  *EKRTW - žičani zidni tip; EKRTR - bežični tip.

  2 / Rezervoar tople vode za domaćinstva

  3 / MONOBLOK SPOLJNA JEDINICA: SVI DELOVI U JEDNOM BLOKU

  Pored Daikin Altherma sistema sa spoljnim i unutrašnjim jedinicama, Daikin je uveo i „monoblok“ verziju, u kojoj su svi hidraulični delovi

  4 / SOLARNI KOMPLET

  Solarni komplet obezbeđuje prenos solarne toplote ka Daikin Altherma rezervoaru tople vode preko spoljnog izmenjivača toplote. U poređenju sa rezervoarima sa dva izmenjivača toplote, ovaj sistem omogućuje grejanje kompletnog sadržaja rezervoara solarnom toplotom i, ako je potrebno, energijom toplotne pumpe.

  5 / SOLARNI KOLEKTOR

  Kolektori velike efikasnosti pretvaraju kratkotalasno solarno zračenje u toplotu preko svoje obloge koja deluje selektivno na sunčane zrake. Kolektori mogu biti montirani na krovnom crepu.

  smešteni unutar spoljne jedinice. U okviru ovog novog sistema su cevi za vodu (umesto cevi za rashladni fluid) smeštene unutar spoljne jedinice. Ovim se uprošćuje i ubrzava montaža.

  5 / Solarni kolektor

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  6

  ECPSR10-721.pdf 13 3/5/2010 9:23:32 AM

 • 14

  IZVANREDAN UČINAK ZAHVALJUJUĆI INVERTERSKOM PRINCIPU

  Koeficijent učinka (COP) toplotne pumpe Daikin Altherma može mahom da se pripiše Daikin-ovom inverterskom principu. Integrisani pretvarač frekvence podešava rotacionu brzinu kompresora prema potrebama zagrevanja. Zbog toga sistem retko radi pod punim kapacitetom a potrošač plaća samo za energiju koja mu je stvarno potrebna.

  ANTIKOROZIVNI TRETMAN IZMENJIVAČA TOPLOTE

  Izmenjivač toplote u grupi spoljnih elemenata je uvek tretiran protiv korozije. Ovaj tretman garantuje značajno povećanje otpornosti protiv korozije izazvane kiselom kišom ili solju.

  Tipični izmenjivač toplote

  Aluminijum

  Hidrofilni sloj

  Akrilatna smola otporna na koroziju

  KOMPRESORI VELIKE EFIKASNOSTI

  1 - DAIKIN ALTHERMA RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEM

  1.1 - SPOLJNA JEDINICA

  > kompaktna, otporna na promene vremena i jednostavna za montažu

  > sadrži kompresor sa inverterskom kontrolom, u cilju energetske efikasnosti i precizne regulacije temperature

  > radni opseg toplotne pumpe: grejanje i topla voda za domaćinstvo sve do spoljašnje temperature od -20°C

  Pužni kompresori koji se nalaze u Daikin Altherma modelima velikog kapaciteta (11 do 16 kW) su kompaktni, otporni, tihi uređaji koji garantuju optimalnu pouzdanost tokom rada (nema ventila ni ugrađenih spojnica) i efikasnost (zahvaljujući niskom početnom protoku i konstantnom koeficijentu kompresije).

  Daikin Altherma modeli malog kapaciteta (6 do 8 kW) su opremljeni klatnim kompresorom. Klatni kompresori poslednjih 10 godina postaju sve popularniji na području energetski efikasnog učinka (gubici i trenje su praktično nepostojeći).

  Lagano pokretanje

  Temperatura ostaje stabilnaTemperatura / Ulazna snaga

  Vreme

  Podešena temp.

  toplotna pumpa sa inverterom

  toplotna pumpa bez invertera

  Grejanje:

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE - TEHNIČKE INFORMACIJE

  ECPSR10-721.pdf 14 3/5/2010 9:23:33 AM

 • 15

  > postoje dve verzije: EKHBH samo za grejanje, EKHBX za grejanje i za hlađenje

  > ugrađen rezervni električni grejač za dopunsko grejanje tokom izuzetno niskih spoljnih temperatura, ili kao rezerva u sličaju kvara spoljne jedinice

  > 2 zaustavna ventila za montažu izlaza i ulaza vode

  > kompaktna i jednostavna za montažu: sve komponente dolaze već montirane i svi delovi su lako dostupni za održavanje. Zidna instalacija je slična instalaciji standardnog grejanja na gas.

  Grejanje i hlađenje

  Ako odaberete Daikin Altherma sistem sa reverzibilnom unutrašnjom jedinicom (EKHBX), on će prema potrebi grejati ili hladiti kuću. Toplotna pumpa je u tom slučaju opremljena reverzibilnim četvorokrakim ventilom koji aktivira ciklus hlađenja i prekida grejanje prostorija. Unutrašnja jedinica može da hladi prostorije preko poda ili putem ventilator-konvektorskih jedinica.

  Podešavanje temperaturnih granica

  Da bi se izbeglo nepravilno ručno podešavanje, mogu se unapred podesiti temperaturne granice za hlađenje i za grejanje. Za podno grejanje, na primer, važno je da temperatura vode bude prilagođena tipu podnih elemenata. S druge strane, da bi se izbegao problem kondenzacije, temperatura podnog hlađenja ne sme biti niža od 18°C. Za ventilator-konvektore, temperatura vode ne sme da siđe ispod 5°C.

  1. Izmenjivač toplote

  2. Ekspanzioni rezervoar (10 litara)

  3. Cirkulator

  4. Rezervoar sa rezervnim grejačem

  5. Sigurnosni ventil za vazduh

  6. Priključak za rashladni fluid

  7. Priključak za rashladni gas

  8. Priključak za dovod vode

  9. Priključak za odvod vode

  10. Manometar (vodeno kolo)

  11. Filter za vodu

  12. Regulacioni ventil

  13. Korisnički interfejs

  14. Komandna tabla

  15. Prekidač protoka

  1.2 - UNUTRAŠNJA JEDINICA

  9. 8.

  7. 6.

  13.

  10.

  2.

  1.

  14.

  3.

  15.

  12. 5.

  4.

  11.

  DODATNE MOGUĆNOSTI ZAHVALJUJUĆI UNUTRAŠNJOJ JEDINICI…

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  ECPSR10-721.pdf 15 3/5/2010 9:23:33 AM

 • 16

  2 - DAIKIN ALTHERMA MONOBLOK

  1. Kompresor velike efikasnosti

  2. Ekspanzioni rezervoar

  3. Rezervoar sa rezervnim grejačem

  4. Manometar (vodeno kolo)

  5. Priključak za rashladni fluid

  > Svi hidraulični delovi su smešteni unutar spoljne jedinice

  > H2O cevovod između spoljne jedinice i unutrašnje grejne opreme

  > Zaštita hidrauličnih delova protiv zamrzavanjaDa bi se cevi za vodu zaštitile od smrzavanja u toku zime, sve hidrauličke komponente su izolovane. Takođe je primenjen i specijalni softver, koji aktivira pumpu i rezervni grejač u slučaju potrebe. Time se sprečava da temperatura vode padne ispod nule i otklanja potreba da se u cevi za vodu dodaje glikol.

  > Daikin Altherma monoblok dolazi u nekoliko različitih verzija - samo za grejanje ili za grejanje i hlađenje - sa ili bez donjeg pločastog grejača - jednofazni ili trofazni - 11 kW, 14 kW ili 16 kW

  > Ugrađen rezervni električni grejač za dopunsko grejanje tokom izuzetno niskih spoljnih temperatura. Daikin Altherma monoblok sadrži standardno ugrađen rezervni grejač od 6 kW, koji može da se podesi na 3 kW (jednofazni uređaji) ili 3,5  kW (trofazni uređaji) promenom ožičenja. Ako je potrebno, rezervni grejač od 6 kW moze da se montira unutar prostorije (takođe može da se podesi na 3 kW ili na 3,5 kW)

  > Pužni kompresori koji se nalaze u Daikin Altherma monoblok modelima (11 do 16 kW) su kompaktni, otporni,

  tihi uređaji koji garantuju optimalnu pouzdanost tokom rada (nema ventila ni ugrađenih spojnica) i efikasnost (zahvaljujući niskom početnom protoku i stabilnom koeficijentu kompresije).

  1 5

  3

  4

  2

  TEHNIČKE INFORMACIJE

  ECPSR10-721.pdf 16 3/5/2010 9:23:33 AM

 • 17

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  1. - KORISNIČKI INTERFEJS

  Kontrola Daikin Altherma sistema se vrši preko digitalnog korisničkog interfejsa, lakog za upravljanje, ugrađenog u unutrašnju jedinicu i u monoblok. Ekran nudi veliku količinu korisnih informacija:

  3 - KONTROLNI SISTEM

  Kontrola grejnog sistema za niske temperature se vrši putem 2 komponente:

  2. - SOBNI TERMOSTAT

  Termostat meri sobnu temperaturu i komunicira direktno sa korisničkim interfejsom.LCD ekran sobnog termostata vizuelno prikazuje sve neophodne informacije u vezi sa podešavanjem Daikin Altherma sistema. Korisnik moze lako da se kreće od jednog do drugog menija; najčešće korišćene funkcije i režimi su sledeći:

  > Podešavanje temperature prostorije, bazirano na merenjima ugrađenog ili spoljnog senzora

  > Režim grejanja ili hlađenja > Isključivanje (sa ugrađenom funkcijom protiv zamrzavanja) > Režim godišnjih odmora > Režim udobnosti ili režim smanjenog rada

  > Vreme (dan i mesec) > Programator na nedeljnoj bazi sa 2 standardna i 5 fabrički

  podešenih programa > Blokiranje tastature > Podešavanje temperaturnih granica. Instalater može da

  promeni gornje i donje granice

  FunkcijeŽičani sobni termostat

  EKRTWBežični sobni termostat

  EKRTRSamo grejanje X X

  Grejanje i hlađenje X X

  Režim udobnosti X X

  Režim smanjenog rada X X

  Programirani režim X X

  Broj promena zadatih vrednosti 12 dnevno 12 dnevno

  Režim godišnjih odmora X X

  Funkcija isključivanja X X

  Granice zadate temperature X X

  Blokiranje tastature X X

  Temperaturna zaštita poda* - X

  *samo u kombinaciji sa EKRTETS

  > Dan u nedelji > Vreme > Režim rada (grejanje ili hlađenje, grejanje tople vode za domaćinstvo, tihi rad

  spoljne jedinice) > Provera > Kompresor > Pumpa > Rezervni grejač > Pojačano grejanje (u rezervoaru za toplu vodu) > Alarm - kodovi grešaka > Temperatura (spoljna temperatura, temperatura u rezervoaru tople vode,

  temperatura izlazne vode na izlazu unutrašnje jedinice)

  ECPSR10-721.pdf 17 3/5/2010 9:23:33 AM

 • 18

  4 - REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

  1. Snabdevanje na terenu

  2. Priključak za toplu vodu

  3. Priključak za regulacioni ventil

  4. Regulacioni ventil

  (snabdevanje na terenu)

  5. Razvodna kutija

  6. Poklopac razvodne kutije

  7. Otvor za reciklažu

  8. Utičnica termistora

  9. Priključak dotoka

  10. Spirala izmenjivača toplote

  11. Priključak povratnog izlaza

  12. Ulaz hladne vode

  13. Termistor - otvor za upotrebu sa

  opcionim solarnim kompletom.

  Videti priručnik za instalaciju

  EKSOLHWAV1.

  > postoje 3 kapaciteta: 150, 200 i 300 litara

  > model koji poštuje pravila higijene - od nerđajućeg čelika

  ili od emajliranog čelika

  > izolacioni materijal (poliuretan) bez CFC debljine 40 mm

  za rezervoare od nerđajućeg čelika i 50 mm za emajlirane

  čelične rezervoare

  > sadrži 2 grejna elementa: izmenjivač toplote na dnu,

  gde cirkuliše topla voda iz unutrašnje jedinice i dodatni

  električni grejač jačine 3 kW na vrhu

  > termistor u rezervoaru tople vode kontroliše 3-kraki ventil

  i/ili pomoćni grejač putem unutrašnje jedinice

  > rezervoar kapaciteta 150 litara za podne ili zidne modele,

  200 i 300 litara jedino za podne modele

  TEHNIČKE INFORMACIJE

  ECPSR10-721.pdf 18 3/5/2010 9:23:34 AM

 • 19

  DA LI STE ZNALI…?vaš klijent sa solarnim bojlerom može

  da uživa u toploj vodi u bilo kom

  trenutku, čak i kada nema sunca!

  Sistem sadriži integrisani grejač

  koji se uključuje kad nema sunca.

  MULTIFUNKCIONALNI REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO…

  > Emajlirani ili nerđajući čelik

  Da bi zadovoljio potrebe svih korisnika, Daikin nudi 2 tipa rezervoara: rezervoar napravljen od nerđajućeg čelika ili rezervoar koji je emajliran. Oba su, u cilju obezbeđenja rezervoara protiv korozije, opremljena zaštitnom anodom.

  > Dejstvo protiv legioneloze

  Rezervoar za vodu ima baktericidno dejstvo u cilju suzbijanja bakterijske infekcije legioneloze. Može se programirati na koju temperaturu se zagreva voda u cilju dezinfekcije (standardna temperatura = 70°C) i u koje vreme - jednom ili više puta nedeljno.

  > Fleksibilna kontrola

  Moguće je podesiti „prioritetne podatke“ u vezi sa proizvodnjom tople vode za domaćinstvo. Na taj način korisnik ima na raspolaganju toplu vodu u bilo koje doba dana.

  Grejanje vode za domaćinstvo može takođe da se podesi prema jeftinoj tarifi električne energije. To je još jedna mogućnost za uštedu.

  > Podešavanje temperature uključivanja i isključivanja

  Vi u klijentovo ime podešavate minimalnu i maksimalnu temperaturu u slučaju kada se voda u rezervoaru zagreva pomoću toplotne pumpe.

  > Odlaganje isključenja dodatnog grejača

  Da bi se sprečilo previše često uključivanje i isključivanje dodatnog grejača, sistem treba da se isključi čim temperatura pređe željenu temperaturu za maksimalno 4°C.

  > Mogućnost da rezervni grejač i dodatni grejač za pojačano grejanje rade nezavisno jedan od drugog

  Moguće je programirati sistem tako da se spreči istovremeni rad rezervnog grejača i dodatnog grejača za pojačavanje grejanja. Ovo je interesantno za stanove sa ograničenim strujnim opterećenjem.

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  ECPSR10-721.pdf 19 3/5/2010 9:23:34 AM

 • 20

  1

  5

  BUDUĆNOST: SOLARNI BOJLER

  Kad se uzme u obzir godišnji prosek, sunce obezbeđuje polovinu energije potrebne da se voda za domaćinstvo besplatno zagreje na željenu temperaturu. Vaš klijent može da poveže solarni bojler na svoj Daikin Altherma sistem i tako koristi solarnu energiju. Solarni bojler je termalni sistem koji koristi solarnu energiju, u kome se sunčani zraci pretvaraju u toplotu. Toplota se skladišti u rezervoaru za snabdevanje vodom.

  SOLARNI KOMPLET

  Solarni komplet obezbeđuje prenos solarne toplote ka Daikin Altherma rezervoaru tople vode preko spoljnog izmenjivača toplote. U poređenju sa rezervoarima sa dva izmenjivača toplote, ovaj sistem omogućuje grejanje kompletnog sadržaja rezervoara solarnom toplotom i, ako je potrebno, energijom toplotne pumpe.

  2/ Unutrašnja jedinica

  1/ Solarni kolektor

  5/ Centrala solarne pumpe

  3/ Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  4/ Solarni komplet

  2

  3

  4

  SOLARNI KOLEKTOR

  Kolektori velike efikasnosti sa osetljivom selektivnom oblogom transformišu kratkotalasno solarno zračenje u toplotu. Kolektori mogu biti montirani na krovnom crepu.

  Montaža Daikin Altherma solarnog bojlera

  > solarni kolektor > cevovod i centrala solarne pumpe > rezervoar za snabdevanje vodom: standardni Daikin Altherma rezervoar tople vode za domaćinstvo > solarni komplet > grejač (Daikin Altherma toplotna pumpa koja istovremeno služi za zagrevanje prostorija)

  5 - SOLARNI PRIKLJUČAK

  TEHNIČKE INFORMACIJE

  ECPSR10-721.pdf 20 3/5/2010 9:23:35 AM

 • 21

  DA LI STE ZNALI … ?Na vrhuncu osunčanosti,

  80% korisne solarne energije

  može da se transformiše

  u korisnu toplotu.

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  ECPSR10-721.pdf 21 3/5/2010 9:23:35 AM

 • 22

  1 - TOPLOTNA PUMPA VAZDUH - VODA

  A / SPOLJNA JEDINICA:EFIKASNA UPOTREBA ENERGIJE IZ VAZDUHA

  Spoljna jedinica crpi toplotu iz okolnog spoljašnjeg vazduha. Ta toplota se prenosi u unutrašnju jedinicu putem cevi rashladnog fluida.

  B / UNUTRAŠNJA JEDINICA: SRCE DAIKIN ALTHERMA SISTEMA

  Unutrašnja jedinica prihvata toplotu od spoljne jedinice i dodatno povišava temperaturu. Time se postiže da voda u radijatorima i topla voda za upotrebu u domaćinstvu dostignu temperaturu do 80°C. Zahvaljujući Daikin-ovom jedinstvenom pristupu toplotnim pumpama, uz upotrebu kaskadnog kompresora ( jedan u spoljnoj i jedan u unutrašnjoj jedinici), postiže se optimalna udobnost čak i pri najnižim spoljnim temperaturama - nije potreban rezervni električni grejač.

  2 - REZERVOAR TOPLE

  VODE ZA DOMAĆINSTVO:

  ZA NISKU POTROŠNJU ENERGIJEDaikin Altherma sistemi za visoku temperaturu su idealni za zagrevanje tople vode za domaćinstvo. Dodatni električni grejač nije potreban. Brzo zagrevanje tople vode za domaćinstvo znači da je dovoljan manji kapacitet bojlera. Za porodicu od 4 osobe standardni rezervoar je najbolje rešenje. Za veće potrebe, postoje i veći rezervoari.

  2. DEO DAIKIN ALTHERMA PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE - OSNOVNE INFORMACIJE

  ECPSR10-721.pdf 22 3/5/2010 9:23:36 AM

 • 23

  3 - KORISNIČKI INTERFEJSIdealna sobna tempertura se efikasno, lako i brzo reguliše zahvaljujući Daikin Altherma korisničkom interfejsu. On omogućava preciznije merenje i još optimalnije i energetski efikasnije reguliše nivo udobnosti korisnika.

  GREJANJE I TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVOPOMOĆU SOLARNE ENERGIJE

  Daikin Altherma grejni sistem za visoke temperature može opciono da koristi solarnu energiju za proizvodnju tople vode.Ako solarna energija nije odmah potrebna, rezervoar tople vode (EKHWP), predviđen u tu svrhu, može da magacionira do 24 časa veliku količinu tople vode za kasniju upotrebu za domaćinstvo ili za grejanje.

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  Solarni kolektor

  Unutrašnja jedinica i rezervoar tople vode za domaćinstvo

  ECPSR10-721.pdf 23 3/5/2010 9:23:37 AM

 • 24

  1 - TOPLOTNA PUMPA ZA VISOKE TEMPERATURE

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE - TEHNIČKE INFORMACIJE

  Daikin Altherma za visoke temperature koristi 100% termodinamičku energiju u cilju postizanja temperature vode do 80°C bez dodatnog grejača.

  Spolja Unutra

  1 2 3Korak Korak Korak

  Visoki učinak u 3 koraka:

  1. Spoljna jedinica crpi toplotu iz okolnog spoljašnjeg vazduha. Ta toplota se prenosi putem rashladnog fluida R-410A u unutrašnju jedinicu.

  2. Unutrašnja jedinica prihvata toplotu i nastavlja da povišava temperaturu uz pomoć rashladnog fluida R-134a.

  3. Toplota se prenosi sa rashladnog kola R-410A u vodeno kolo. Zahvaljujući jedinstvenom pristupu sa kaskadnim kompresorima, temperatura vode od 80°C može da se postigne bez dodatnog rezervnog grejača.

  ECPSR10-721.pdf 24 3/5/2010 9:23:38 AM

 • 25

  INVERTERSKA KONTROLA PREDSTAVLJA JOŠ VEĆU UŠTEDU!

  Inverter neprestano vrši prilagođavanje vašeg sistema trenutnim grejnim potrebama. Nema potrebe da se menjaju podešeni podaci: programirana temperatura se optimalno održava bez obzira na spoljašnje faktore kao što su osunčanost, broj ljudi u prostoriji, itd. Postiže se neuporediva udobnost, dugovečnost sistema koji radi samo onda kad je neophodno i dodatna ušteda energetskih troškova od oko 30% u odnosu na toplotne pumpe bez invertera.

  2 - UNUTRAŠNJA JEDINICA › Za primene u kojima je potrebno samo grejanje

  › Zahvaljujući kaskadnoj tehnologiji, rezervni grejač nije potreban

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  Lagano pokretanje

  Temperatura ostaje stabilnaTemperatura / Ulazna snaga

  Vreme

  Podešena temp.

  Sistem sa inverterom

  Sistem bez invertera

  Grejanje:

  1. Izmenjivač toplote R-134a H2O

  2. Izmenjivač toplote R-410A R-134a

  3. Pumpa ( DC-inverter za održavanje fiksnog ΔT)

  4. Kompresor R-134a

  5. Odzračivanje

  6. Manometar

  7. Ekspanzioni sud (12 l)

  12

  3

  4

  5

  6

  7

  ECPSR10-721.pdf 25 3/5/2010 9:23:38 AM

 • 26

  3 - KONTROLNI SISTEM

  Korisnički interfejs vrši kontrolu sistema grejanja za visoke temperature na 2 načina:

  1/ ZADATE VREDNOSTI SE MENJAJU U ODNOSU NA VREMENSKE USLOVE

  Kad je funkcija „zadate vrednosi“ uključena, zadata vrednost temperature izlazeće vode zavisi od okolne spoljne temperature. Na niskim spoljnim temperaturama, temperatura izlazeće vode se povećava da bi mogla da zadovolji povećane zahteve u pogledu zagrevanja zgrade. Na višim temperaturama, temperatura izlazeće vode se smanjuje i time vrši uštedu energije

  2/ TERMOSTATSKA KONTROLA

  Idealna sobna tempertura se efi kasno, lako i brzo reguliše zahvaljujući Daikin Altherma korisničkom interfejsu sa ugrađenim senzorom temperature.

  Pomoću korisničkog interfejsa za visoke temperature se postiže garantovana udobnost na jednostavan način:

  › Grejanje prostora › Tihi režim › Funkcija smanjene aktivnosti › Funkcija dezinfekcije › Funkcija isključivanja › Tajmer › Režim grejanja vode za domaćinstvo

  ECPSR10-721.pdf 26 3/5/2010 9:23:38 AM

 • 27

  1/ EKHTS-A – SAMO TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVO

  Daikin Altherma za visoke temperature može na efikasan način da obezbedi dovoljno tople vode za domaćinstvo. Kompletan sistem se bez ikakvog problema priključuje na vaše već postojeće radijatore i opremu za toplu vodu.

  1

  10

  7

  9

  5

  1. Priključak za toplu vodu

  2. T-spoj (snabdevanje na terenu)

  3. Priključak za regulacioni ventil

  4. Regulacioni ventil (snabdevanje na terenu)

  5. Otvor za reciklažu

  6. Utičnica termistora

  7. Priključak dotoka

  8. Spirala izmenjivača toplote

  9. Priključak povratnog izlaza

  10. Priključak za hladnu vodu

  11. Termistor

  12. Anoda

  13. Kućište

  14. Pomoćni otvori

  4 - REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  Funkcije Rezervoar tople vode za domaćinstvo EKHTS-A:Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  EKHWP-A

  Optimalna primena Samo topla voda za domaćinstvoTopla voda za domaćinstvo – mogućnost solarnog priključka

  Način radaVoda koja se nalazi u rezervoaru se koristi kao topla voda za domaćinstvo

  Topla voda za domaćinstvo se ne nalazi u rezervoaru, ali protiče kroz njegovu spiralu

  Unutrašnja jedinica i rezervoar tople vode mogu da se postave jedan na drugi zbog uštede prostora, ili jedan pored drugog ako je visina prostora ograničena.

  8

  6

  12

  15

  14

  7

  34

  9

  11

  132

  5110

  15

  ECPSR10-721.pdf 27 3/5/2010 9:23:39 AM

 • 28

  2/ EKHWP-A: TOPLA VODA ZA DOMAĆINSTVA – MOGUĆNOST SOLARNOG PRIKLJUČKA

  Rezervoar tople vode za domaćinstvo se sastoji iz dva dela:

  Gornji deo, uvek topao – zona vode za grejanje – i donji, hladniji deo – solarna zona.

  1. Voda za grejanje se zagreva u gornjem delu akumulacionog rezervoara. Visoka temperatura ove zone omogućava da uvek ima dovoljno tople vode.

  2. Solarni kolektori su efikasniji kada kroz njih protiče hladnija voda. Zbog toga je voda koja protiče kroz solarne kolektore smeštena u solarnoj zoni.

  TEHNIČKE INFORMACIJE

  1. Ulaz sa solarnog kolektora (1”F razvodni zglob)

  2. Ulaz hladne vode (1”M)

  3. Izlaz tople vode (1”M)

  4. Ulaz sa toplotne pumpe (1”M)

  5. Povraćaj na toplotnu pumpu (1”M)

  6. Izlaz grejnog pojačanja (1”M)

  7. Ulaz grejnog pojačanja (1”M)

  10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  11. Ventil za punjenje i pražnjenje

  12. Priključak cevi za nivelaciju (nije u upotrebi)

  13. Izmenjivač toplote tople vode za domaćinstvo

  14. Izmenjivač toplote za grejanje

  15. Izmenjivač toplote za pojačanje solarnog grejanja

  16. Toplotna izolacija za pojačanje solarnog grejanja

  17. Ulazni otvor za opcioni električni grejač (nije u upotrebi))

  18. Ulaz stratifikacione cevi solarnog kolektora

  19. Indikator nivoa punjenja

  22. Voda iz akumulacionog rezervoara - nije pod pritiskom

  23. Solarna zona

  24. Zona vode za grejanje

  25. Pločica sa imenom

  26. Sigurnosna oduška za prelivanje vode

  27. Ručica

  ECPSR10-721.pdf 28 3/5/2010 9:23:39 AM

 • 29

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  5 - SOLARNI PRIKLJUČAK

  SOLARNI KOLEKTORI

  Kolektori velike efikasnosti sa osetljivom selektivnom oblogom vrše transformaciju kratkotalasne solarne radijacije u toplotu. Kolektori mogu biti montirani na krovnom crepu.

  NAČIN RADA

  Solarni kolektori se pune vodom samo kada je sunce dovoljno jako i toplo.U tom slučaju se obe pumpe (u kontrolnoj jedinici i u pumpi) uključe na kratko i pune kolektore vodom iz akumulacionog rezervoara. Posle punjenja koje traje kraće od jednog minuta jedna od pumpi se isključuje a druga nastavlja da održava cirkulaciju vode.

  SISTEM KOJI NIJE POD PRITISKOM

  Ako nema dovoljno sunca ili je solarni akumulacioni rezervoar dovoljno zagrejan, i preostala pumpa se isključuje a sva voda se iz solarnog sistema odvodi u akumulacioni rezervoar. Ako instalacija nije u upotrebi, površina kolektora nije pod vodom pa nije potrebno dodavati antifriz. To je još jedna ekološka prednost!

  ECPSR10-721.pdf 29 3/5/2010 9:23:40 AM

 • 30

  1. Primene: „Samo grejanje“, sa sobnim termostatom vezanim na unutrašnju jedinicu

  2. Primene: „Grejanje“ i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“Temperatura se u svim prostorijama reguliše pomoću ventila postavljenih na svakom vodenom kolu. Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na unutrašnju jedinicu.

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote4. Pumpa5. Ventil6. Distributer za vodu (SBI)7. Ventil

  FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)T Sobni termostat

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote4. Pumpa5. Ventil6. Distributer za vodu (SBI)7. Ventil8. Motorizovani 3-kraki ventil9. Regulacioni ventil10. Pomoćni grejač11. Spirala izmenjivača toplote12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)T 1…3 Individualni sobni termostat

  M

  FHL1FHL2

  FHL3

  M1

  T1

  M2

  T2

  M3

  T3

  54321

  12

  10

  117

  8 6 9

  SBI: Ove delove nabavlja instalater

  1A/ MOGUĆE KOMBINACIJE - RAZDVOJENI (SPLIT) SISTEMI

  3. DEO DAIKIN ALTHERMA TEHNIČKI PODACI

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  ECPSR10-721.pdf 30 3/5/2010 9:23:40 AM

 • 31

  3. Primene: „Grejanje/hlađenje“ preko sobnog termostata i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“Grejanje putem grejnih petlji postavljenih ispod poda i ventilator-konvektora. Hlađenje samo putem ventilator-konvektora. Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na unutrašnju jedinicu.

  4. Bivalentna primena

  M M

  FHL1

  T

  FHL2FHL3

  FCU1FCU2

  FCU354321

  6

  7

  8 13

  10

  11 12

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote4. Pumpa5. Ventil6. Distributer za vodu (SBI)7. Ventil8. Motorizovani 3-kraki ventil

  FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)K1A Relej za aktiviranje

  EKHB* uređaja (SBI)K2A Relej za aktiviranje

  rezervoara tople vode (SBI)T Sobni termostat

  TEHNIČKI PODACI

  SBI: Ove delove nabavlja instalater

  10. Pomoćni grejač11. Spirala izmenjivača toplote12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo13. Motorizovani 2-kraki ventil (SBI)

  FCU1…3 Ventilator-konvektorska jedinica (SBI)FHL1…3 Grejna petlja ispod/u podu (SBI)T Sobni termostat sa prekidačem za hlađenje /

  grejanje

  10. Pomoćni grejač11. Spirala izmenjivača toplote12. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote4. Pumpa5. Ventil6. Distributer za vodu (SBI)7. Ventil8. Motorizovani 3-kraki ventil

  14. Spoljni grejni uređaj (SBI)15. Termostat za temperaturu vode (SBI)16. Ventil (SBI)17. Jednokraki ventil (SBI)

  ECPSR10-721.pdf 31 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 32

  1. Primene: „Samo grejanje“, sa sobnim termostatom vezanim na unutrašnju jedinicu

  2. Primene: „Grejanje“ i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“Temperatura se u svim prostorijama reguliše pomoću ventila postavljenih na svakom vodenom kolu. Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na uređaj.

  1. Jedinica2. Izmenjivač toplote3. Pumpa4. Zaustavni ventil5. Kolektor (snabdevanje na terenu)

  FHL1…3 Grejna petlja u podu (snabdevanje na terenu)

  T Sobni termostat (snabdevanje na terenu)I Korisnički interfejs

  1. Jedinica2. Izmenjivač toplote3. Pumpa4. Zaustavni ventil5. Kolektor (snabdevanje na terenu)6. Motorizovani 3-kraki ventil7. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)8. Pomoćni grejač9. Spirala izmenjivača toplote10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo

  FHL1…3 Grejna petlja u podu (snabdevanje na terenu)

  T 1…3 Individualni sobni termostat (snabdevanje na terenu)

  M 1…3 Individualni motorizovani ventil za kontrolu petlje FHL1 (snabdevanje na terenu)

  I Korisnički interfejs

  FHL1FHL2

  FHL3

  T

  I

  54321

  FHL1FHL2

  FHL3

  543 721

  M

  M1

  T1

  M2

  T2

  M3

  T3

  10

  6

  98

  I

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  1B/ MOGUĆE KOMBINACIJE - MONOBLOK

  ECPSR10-721.pdf 32 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 33

  FHL1FHL2

  FHL3

  T

  7

  T4 T5 T6

  4321 12

  M

  11

  M

  FCU1FCU2

  FCU3

  5

  5

  I

  3. Primene: „Grejanje/hlađenje“ preko sobnog termostata i „Proizvodnja tople vode za domaćinstvo“

  Grejanje putem grejnih petlji postavljenih ispod poda i ventilator-konvektora. Hlađenje samo putem ventilator-konvektora. Topla voda za domaću upotrebu dolazi iz rezervoara tople vode za domaćinstvo, vezanog na uređaj.

  4. Primene: „Grejanje/hlađenje“ bez sobnog termostata

  ali sa sobnim termostatom za grejanje, koji kontroliše podno grejanje i termostatom za hlađenje/grejanje koji kontroliše ventilator-konvektore.

  FHL1FHL2

  FHL3

  4321

  M

  10

  6 11

  98

  M

  FCU1FCU2

  FCU3

  5

  T

  I

  1. Jedinica2. Izmenjivač toplote3. Pumpa4. Zaustavni ventil5. Kolektor (snabdevanje na terenu)6. Motorizovani 3-kraki ventil

  FCU1…3 Ventilator-konvektorska jedinica sa termostatom (snabdevanje na terenu)

  FHL1…3 Grejna petlja u podu (snabdevanje na terenu)

  T Samo grejanje - sobni termostat (snabdevanje na terenu)

  T4..6 Individualni sobni termostat za prostoriju sa ventilator-konvektorskim grejanjem/hlađenjem (snabdevanje na terenu)

  I Korisnički interfejs

  TEHNIČKI PODACI

  8. Pomoćni grejač9. Spirala izmenjivača toplote10. Rezervoar tople vode za domaćinstvo11. Motorizovani 2-kraki ventil

  (snabdevanje na terenu)

  FCU1…3 Ventilator-konvektorska jedinica (snabdevanje na terenu)

  FHL1…3 Grejna petlja u podu (snabdevanje na terenu)

  T Sobni termostat sa prekidačem za hlađenje/grejanje (snabdevanje na terenu)

  I Korisnički interfejs

  1. Jedinica2. Izmenjivač toplote3. Pumpa4. Zaustavni ventil5. Kolektor (snabdevanje na terenu)7. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)11. Motorizovani 2-kraki ventil za isključivanje

  podnih grejnih petlji u toku procesa hlađenja (snabdevanje na terenu)

  12. Motorizovani 2-kraki ventil za uključivanje sobnog termostata (snabdevanje na terenu)

  ECPSR10-721.pdf 33 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 34

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  UNUTRAŠNJA JEDINICA

  SPOLJNA JEDINICA

  EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

  Funkcija Samo grejanje Reverzibilno Samo grejanje Reverzibilno

  Dimenzije VxŠxD mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361

  Boja Neutralno bela (RAL 9010)

  Materijal Pocinkovani čelik obojen epoksidnom poliester bojom

  Težina 46 48

  Temperaturni opseg

  izlazeće vode

  grejanje °C 15~50 15~55

  hlađenje °C - 5~22 - 5~22

  Ispusni ventil da

  FABRIČKI MONTIRAN GREJAČ kW stepeni kapaciteta napajanje električnom energijom

  EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230 V

  EKHBH(X)008B6WN / EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400 V

  EKHBH(X)008B9WN / EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400 V

  ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3

  Dimenzije VxŠxD mm 735x825x300

  Nominalni kapacitetgrejanje kW 5,75 6,84 8,43

  hlađenje kW 7,20 8,16 8,37

  Nominalna ulazna snagagrejanje kW 1,26 1,58 2,08

  hlađenje kW 2,27 2,78 2,97

  COP 4,56 4,34 4,05

  EER 3,17 2,94 2,82

  Radni opseg

  grejanje °C -20~25

  hlađenje °C 10~43

  voda za domaćinstvo °C -20~43

  Nivo zvučne snagegrejanje dBA 61 61 62

  hlađenje dBA 63 63 63

  Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 48 48 49

  hlađenje dBA 48 48 50

  Težina kg 56

  Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 1,7

  Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz

  Osigurači koji se preporučuju A 20

  Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

  ERLQ011BV3 ERLQ014BV3 ERLQ016BV3 ERLQ011BW1 ERLQ014BW1 ERLQ016BW1

  Dimenzije VxŠxD mm 1170x900x320 1345x900x320

  Nominalni kapacitetgrejanje kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

  hlađenje kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

  Nominalna ulazna snagagrejanje kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

  hlađenje kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

  COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

  EER 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

  Radni opseg

  grejanje °C -20~35 -20~35

  hlađenje °C 10~46 10~46

  topla voda °C -20~43 -20~43

  Nivo zvučne snagegrejanje dBA 64 64 66 64 64 66

  hlađenje dBA 64 66 69 64 66 69

  Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 49 51 53 51 51 52

  hlađenje dBA 50 52 54 50 52 54

  Nivo zvučnog pritiska -

  tihi noćni rad

  grejanje dBA 42 42 43 42 42 43

  hlađenje dBA 45 45 46 45 45 46

  Težina kg 103 110

  Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 3,7 2,95

  Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

  Osigurači koji se preporučuju A 32 20

  Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

  2A/ TEHNIČKI PODACI - SPLIT (RAZDVOJENI SISTEMI)

  (Jedna faza)

  (Tri faze)

  ECPSR10-721.pdf 34 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 35

  TEHNIČKI PODACI

  SPOLJNA JEDINICASAMO GREJANJE REVERZIBILNO

  JEDNA FAZA sa donjim pločastim grejačem EDLQ011B6V3 EDLQ014B6V3 EDLQ016B6V3 EBLQ011B6V3 EBLQ014B6V3 EBLQ016B6V3

  Nominalni kapacitet

  grejanje kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

  hlađenje kW 12,85 15,99 16,73

  grejanje kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,79

  hlađenje kW 3,78 5,65 6,28

  COP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

  EER 3,39 2,83 2,66

  Radni opseg

  grejanje °C -20~35 -20~35

  hlađenje °C 10~46

  voda za domaćinstvo °C -20~43 -20~43

  Nivo zvučne snagegrejanje dBA 64 64 66 64 64 66

  hlađenje dBA 65 66 69

  Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 51 51 52 51 51 52

  hlađenje dBA 50 52 54

  Težina kg 180 180

  Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 2,95 2,95

  Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

  Osigurači koji se preporučuju A 32 32

  Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

  SAMO GREJANJE REVERZIBILNO

  TRI FAZE sa donjim pločastim grejačem EDLQ011B6W1 EDLQ014B6W1 EDLQ016B6W1 EBLQ011B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1

  Nominalni kapacitetgrejanje kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

  hlađenje kW 12,85 15,99 16,73

  Nominalna ulazna snagagrejanje kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

  hlađenje kW 3,78 5,32 6,06

  COP 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

  EER 3,39 3,01 2,76

  Radni opseg

  grejanje °C -20~35 -20~35

  hlađenje °C 10~46

  voda za domaćinstvo °C -20~43 -20~43

  Nivo zvučne snagegrejanje dBA - - - 64 64 66

  hlađenje dBA 65 66 69

  Nivo zvučnog pritiskagrejanje dBA 49 51 53 49 51 53

  hlađenje dBA 50 52 54

  Težina kg 180 180

  Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 2,95 2,95

  Napajanje električnom energijom 3N~/400 V/50 Hz 3N~/400 V/50 Hz

  Osigurači koji se preporučuju A 20 20

  Uslovi merenja: Grejanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Hlađenje Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

  2B/ TEHNIČKI PODACI - MONOBLOK

  ECPSR10-721.pdf 35 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 36

  PRIMENE ZA NISKE TEMPERATURE

  SOLARNI KOMPLET

  SOBNI TERMOSTAT

  termostat - prijemnik(bežični)

  (žičani)

  REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVOEKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

  Zapremina vode l 150 200 300 200 300

  Maks. temperatura vode °C 85

  Visina mm 900 1150 1600 1150 1600

  Prečnik mm 580

  Pomoćni grejač kW 3

  Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz

  Materijal unutar rezervoara Nerđajući čelik (DIN 1.4521)

  Materijal izvan kućišta Meki čelik presvučen epoksidnom bojom

  Boja Neutralno bela

  Težina praznog rezervoara kg 37 45 59 45 59

  EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

  Montaža Pod Zid

  Zapremina vode l 150 200 300 200 300 150

  Maks. temperatura vode °C 75

  Visina mm 1205 1580 1572 1580 1572 1205

  Prečnik mm 545 545 660 545 660 545

  Pomoćni grejač kW 3

  Napajanje električnom energijom 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz

  Materijal unutar rezervoara Emajlom presvučen čelik (DIN4753TL2)

  Materijal izvan kućišta Čelik presvučen epoksidnom bojom

  Boja Prirodno bela (RAL 9010)

  Težina praznog rezervoara kg 80 104 140 104 140 82

  EKSOLHWAV1

  Dimenzije VxŠxD mm 770x305x270

  Izmenjivač toplote

  pad pritiska kPa 21,5

  Maks.ulazna temp. °C 110

  kapacitet razmene toplote

  W/K 1,400

  Spoljna temperaturamaks. °C 35

  min. °C 1

  Napajanje električnom energijom 1 ~/220-240 V/50 Hz

  Ulaz izvora napajanja unutrašnja jedinica

  Težina kg 8

  Nivo zvučnog pritiska dBA 27

  EKRTWEKRTR

  EKRTETS (opciono)Termostat Prijemnik

  Dimenzije VxŠxD mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 Žica dužine 3m

  Težina Neto težina g 215 210 125 65

  Spoljna temperaturaMagacioniranje °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

  Način rada °C 0~50 0~50 0~50 0~50

  Opseg podešene potrebne temperature

  Grejanje °C 4~37 4~37 - -

  Hlađenje °C 4~37 4~37 - -

  Sat da da - -

  Funkcija regulacije proporcionalni opseg proporcionalni opseg - -

  2A/ TEHNIČKI PODACI - OPCIJE

  EKSRDS1A sa kontrolerom EKSR3PA

  Način montaže Na zidu

  Dimenzije VxŠxD mm 332x230x145

  Napajanje električnom energijom 230 V / 50 Hz

  Kontrola Digitalni kontroler temperaturne razlike - čisti tekst

  Maks. potrošnja el. energije kontrolne jedinice Širina 2

  Senzor temperature solarne ploče Pt1000

  Senzor akumulacionog rezervoara PTC

  Senzor povratnog protoka PTC

  Senzor ulazne temperature i protoka (opcija) Naponski signal (3,5V DC)

  CENTRALA PUMPE

  ECPSR10-721.pdf 36 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 37

  TEHNIČKI PODACI

  EKSV26P EKSH26P

  Položaj Vertikalni Horizontalni

  Dimenzije VxŠxD mm 2000x1300x85 1300x2000x85

  Spoljna površina m2 2,60

  Apsorpciona površina m2 2,36

  Težina kg 42

  Sadržaj vode l 1,7 2,1

  Apsorber lepezasta rešetka od bakarnih cevi sa laserski nanetom veoma osetljivom selektivnom aluminijumskom oblogom

  Obloga mikro-term (apsorpcija maks. 96%, emisija oko 5% +/- 2%

  Gleđ Ploča od sigurnosnog stakla, sa propuštanjem +/- 92%

  Toplotna izolacija mineralna vuna, 50mm

  Maks. pad pritiska na 100 l/min mbar 3 0,5

  Dozvoljeni nagib krova od 15° do 80°

  Maks. temperatura mirovanja °C 200

  Maks. radni pritisak bar 6

  Kolektori su otporni na mirovanje tokom dugog perioda i testirani u odnosu na termo-šok. Minimalni učinak kolektora je preko 525 kWh/m2 na 40% pokrivene površine, lokacija Würzburg, Nemačka.

  SOLARNI KOLEKTOR

  ECPSR10-721.pdf 37 3/5/2010 9:23:41 AM

 • 38

  1/ MOGUĆE KOMBINACIJE

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  1. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim u dnevnoj sobi

  3. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim na uređaju, i sobnim termostatom instaliranim u dnevnoj sobi

  2. Grejanje prostora i tople vode za domaćinstvo sa jednim daljinskim upravljačem instaliranim na uređaju, i drugim daljinskim upravljačem instaliranim u dnevnoj sobi

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote

  rashladnog fluida4. Izmenjivač toplote vode5. Kompresor6. Pumpa7. Zaustavni ventil8. Motorizovani 3-kraki

  ventil (opciono)9. Rezervoar tople vode za

  domaćinstvo (opciono)

  10. Kolektor (snabdevanje na terenu)

  11. Radijator (snabdevanje na terenu)

  12. Elektronski ekspanzioni ventil

  13. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

  C1 Daljinski upravljačA Mesto instalacijeB Dnevna soba

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote

  rashladnog fluida4. Izmenjivač toplote vode5. Kompresor6. Pumpa7. Zaustavni ventil8. Motorizovani 3-kraki ventil

  (opciono)9. Rezervoar tople vode za

  domaćinstvo (opciono)10. Kolektor (snabdevanje

  na terenu)

  11. Radijator (snabdevanje na terenu)

  12. Elektronski ekspanzioni ventil

  13. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

  C1 Daljinski upravljačT Sobni termostatA Mesto instalacijeB Dnevna soba

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Toplota rashladnog fluida4. Izmenjivač toplote vode

  (snabdevanje na terenu)5. Kompresor6. Pumpa7. Zaustavni ventil

  (podređen)8. Motorizovani 3-kraki

  ventil (opciono)9. Rezervoar tople vode za

  domaćinstvo (opciono)10. Kolektor (snabdevanje

  na terenu)

  11. Izmenjivač za radijator (snabdevanje na terenu)

  12. Elektronski ekspanzioni ventil

  13. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

  C1 Daljinski upravljač (nadređeni)

  C2 Opcioni daljinski upravljačA Mesto instalacijeB Dnevna soba

  7 7 10 1343 1212 21

  8

  6

  5

  M

  11

  9

  C1A B

  C1

  7 743 1212 21

  8

  6

  5

  M

  11

  9

  10 13

  TA B

  10 13

  C1A BC2

  7 743 1212 21

  8

  6

  5

  M

  11

  9

  ECPSR10-721.pdf 38 3/5/2010 9:23:43 AM

 • 39

  TEHNIČKI PODACI

  4. Grejanje prostora putem podnog grejanja

  Za kombinaciju podnog grejanja i radijatora, temperatura vode koju dovodi Daikin sistem je previše visoka. Zato je neophodno nabaviti uređaj za snižavanje temperature (snabdevanje na terenu). Ovaj uređaj snižava temperaturu vode (mešanjem tople i hladne vode). Sistem toplotne pumpe ne vrši kontrolu ove funkcije jer to nije originalni proizvod. Rad i konfiguracija vodenog kola nabavljenog na terenu spadaju u domen odgovornosti instalatera. Daikin jedino nudi mogućnost postavljanja većeg broja zadatih vrednosti na zahtev klijenta.

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Izmenjivač toplote

  rashladnog fluida4. Izmenjivač toplote vode5. Kompresor6. Pumpa7. Zaustavni ventil8. Ventil (snabdevanje

  na terenu)9. Rezervoar tople vode za

  domaćinstvo (opciono)10. Elektronski

  ekspanzioni ventil

  > C1 Daljinski upravljač > TRD1 Uređaj za snižavanje

  temperature 1 > TRD2 Uređaj za snižavanje

  temperature 2

  8

  TRD1

  65°C

  TRD2

  35°C

  C1

  743 1010 21 6

  5 97

  TRD1

  45°C

  TRD2

  35°C 65°C

  C1

  743 1010 21

  8

  6

  5

  M

  97

  Šema A

  Rezervoar tople vode za domaćinstvo je montiran paralelno sa jednim ili više uređaja za mešanje vode. Ovo omogućava istovremeni radi na grejanju prostora i na grejanju tople vode za domaćinstvo. U ovom slučaju, podešavanje distribucije vode je odgovornost instalatera.

  Šema B

  Rezervoar tople vode za domaćinstvo i uređaj(i) za snižavanje temperature su montirani u odvojenim vodenim kolima (sa 3-krakim ventilom). Ova kombinacija ne dozvoljava istovremeni rad na grejanju prostora i grejanju tople vode za domaćinstvo.

  Zadata vrednost

  Podešavanje na terenu Termo status

  Topla voda za domaćinstvo

  70°C(a) [b-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO

  Prostor 1 65°C [A-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO

  Prostor 2 35°C [A-04] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO

  Postignuta temperatura vode toplotne pumpe ISKLJUČENO >70°C 65°C 65°C 35°C

  Primer konfiguracije:

  Zadata vrednost

  Podešavanje na terenu Termo status

  Prostor 0 65°CDaljinski upravljač

  ISKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO ISKLJUČENO

  Prostor 1 45°C [A-03] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO ISKLJUČENO

  Prostor 2 35°C [A-04] ISKLJUČENO UKLJUČENO / ISKLJUČENO ISKLJUČENO UKLJUČENO UKLJUČENO

  Postignuta temperatura vode toplotne pumpe ISKLJUČENO 65°C 45°C 45°C 35°C

  Primer konfiguracije:

  1. Spoljna jedinica2. Unutrašnja jedinica3. Toplota rashladnog fluida4. Izmenjivač toplote vode

  (snabdevanje na terenu)5. Kompresor6. Pumpa7. Zaustavni ventil 8. Motorizovani 3-kraki

  ventil (opciono)9. Rezervoar tople vode za

  domaćinstvo (opciono)10. Kolektor (snabdevanje

  na terenu)

  11. Izmenjivač za radijator (snabdevanje na terenu)

  12. Elektronski ekspanzioni ventil

  13. Obilazni ventil (snabdevanje na terenu)

  > C1 Daljinski upravljač (nadređeni)

  > C2 Opcioni daljinski upravljač (podređen)

  > A Mesto instalacije > B Dnevna soba

  ECPSR10-721.pdf 39 3/5/2010 9:23:43 AM

 • 40

  PRIMENE ZA VISOKE TEMPERATURE

  2A/ TEHNIČKI PODACI - SPLIT (RAZDVOJENI SISTEMI)

  JEDNA FAZA TRI FAZE

  EKHBRD011AV1 EKHBRD014AV1 EKHBRD016AV1 EKHBRD011AY1 EKHBRD014AY1 EKHBRD016AY1

  Funkcija Samo grejanje Samo grejanje

  Dimenzije VxŠxD mm 705x600x695 705x600x695

  Temperaturni opseg izlazeće vode

  grejanje °C 25~80 25~80

  Materijal Fabrički obojena metalna ploča Fabrički obojena metalna ploča

  Boja Metalno siva Metalno siva

  Nivo zvučne snage dBA 59 60 60 59 60 60

  Nivo zvučnog pritiska 1 dBA 38 39 42 38 39 42

  Nivo zvučnog pritiska 2 dBA 43 43 43 43 43 43

  Težina kg 144,25 147,25

  Rashladni fluidTip R-134a R-134a

  Opterećenje kg 3,2 3,2

  Napajanje električnom energijom 1~/50 Hz/220-240 V 3~/50 Hz/380-415 V

  Osigurači koji se preporučuju A 32 16

  1 Uslovi merenja: EW: 55°C, LW: 65°C; 1 m ispred uređaja; integrisan dizajn (+ rezervoar)2 Uslovi merenja: EW: 70°C, LW: 80°C; 1 m ispred uređaja; integrisan dizajn (+ rezervoar)

  JEDNA FAZA TRI FAZE

  SA DONJIM PLOČASTIM GREJAČEM ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011AY1 ERRQ014AY1 ERRQ016AY1

  Dimenzije VxŠxD mm 1345x900x320 1345x900x320

  Nominalni kapacitet grejanje kW 11 14 16 11 14 16

  Nominalna ulazna snaga 1 grejanje kW 3,57 4,66 5,57 3,57 4,66 5,57

  COP 1 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88

  Nominalna ulazna snaga 2 grejanje kW 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65

  COP 2 2,50 2,48 2,41 2,50 2,48 2,41

  Radni opseggrejanje °C -20~20 -20~20

  voda za domaćinstvo °C -20~35 -20~35

  Nivo zvučne snage grejanje dBA 68 69 71 68 69 71

  Nivo zvučnog pritiska grejanje dBA 52 53 55 52 53 55

  Težina kg 120 120

  Punjenje rashladnog fluida R-410A kg 4,5 4,5

  Napajanje električnom energijom 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

  Osigurači koji se preporučuju A 32 16

  1 Uslovi merenja: EW: 55°C, LW: 65°C, T = 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB2 Uslovi merenja: EW: 70°C, LW: 80°C, T = 10°C; spoljašnji uslovi: 7°CDB/6°CWB

  UNUTRAŠNJA JEDINICA

  SPOLJNA JEDINICA

  ECPSR10-721.pdf 40 3/5/2010 9:23:43 AM

 • 41

  TEHNIČKI PODACI

  2B/ TEHNIČKI PODACI - OPCIJE

  EKHTS200A EKHTS260A

  Zapremina vode l 200 260

  Maks. temperatura vode °C 75

  Dimenzije VxŠxD mm 1335x600x695 1610x600x695

  Dimenzije - ugrađeno u unutrašnju jedinicu

  VxŠxD mm 2010x600x695 2285x600x695

  Materijal izvan kućišta Fabrički obojena metalna ploča

  Boja Metalno siva

  Težina praznog rezervoara kg 70 78

  Rezervoar Materijal Nerđajući čelik (DIN 1.4521)

  REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO

  EKSRPS3

  Način montaže Sa strane rezervoara

  Dimenzije VxŠxD mm 815x230x142

  Napajanje električnom energijom 230 V / 50 Hz

  Maks. potrošnja električne energije 245

  Kontrola Digitalni kontroler temperaturne razlike - čisti tekst

  Maks. potrošnja el. energije kontrolne jedinice Širina 2

  Senzor temperature solarne ploče Pt1000

  Senzor akumulacionog rezervoara PTC

  Senzor ulazne temperature i protoka (opcija) Naponski signal (3,5V DC)

  EKHWP300A EKHWP500A

  Način montaže Parapetni

  Boja kućišta Prljavo siva - RAL 7037

  Materijal kućišta Polipropilen otporan na šokove

  Zapremina vode l 300 500

  Maksimalna temperatura vode °C 85 85

  Dimenzije VxŠxD mm 1590x595x615 1590x790x790

  Težina praznog rezervoara kg 67 100

  Izmenjivač toplote tople vode za domaćinstvo

  Materijal Nerđajući čelik 1,4404

  Zapremina l 27,8 28,4

  Maksimalni radni pritisak bar 6 6

  Površina izmenjivača toplote m2 5,7 5,9

  Prosečni specifični termalni izlaz W/K 2,795 2,860

  Opterećivanje izmenjivača

  Materijal Nerđajući čelik 1,4404

  Zapremina l 12,3 17,4

  Površina izmenjivača toplote m2 2,5 3,7

  Prosečni specifični termalni izlaz W/K 1,235 1,809

  Pomoćni solarni izmenjivač toplote

  Materijal Nerđajući čelik 1,4404

  Zapremina l - 5

  Površina izmenjivača toplote m2 - 1,0

  Prosečni specifični termalni izlaz W/K - 313

  CENTRALA PUMPE

  REZERVOAR TOPLE VODE ZA DOMAĆINSTVO SA SOLARNIM PRIKLJUČKOM

  EKSV26P EKSH26P

  Položaj Vertikalni Horizontalni

  Dimenzije VxŠxD mm 2000x1300x85 1300x2000x85

  Spoljna površina m2 2,60

  Apsorpciona površina m2 2,36

  Težina kg 42

  Sadržaj vode l 1,7 2,1

  Apsorber lepezasta rešetka od bakarnih cevi sa laserski nanetom veoma osetljivom selektivnom aluminijumskom oblogom

  Obloga Mikro-term (apsorpcija maks. 96%, emisija oko 5% +/- 2%

  Gleđ Ploča od sigurnosnog stakla, sa propuštanjem +/- 92%

  Toplotna izolacija Mineralna vuna, 50mm

  Maks. pad pritiska na 100l/min mbar 3 0,5

  Dozvoljeni nagib krova od 15° do 80°

  Maks. temperatura mirovanja °C 200

  Maks. radni pritisak bar 6

  Kolektori su otporni na mirovanje tokom dugog perioda i testirani u odnosu na termo-šok. Minimalni učinak kolektora preko 525 kWh/m2 na 40% pokrivene površine, lokacija Würzburg, Nemačka.

  SOLARNI KOLEKTOR

  ECPSR10-721.pdf 41 3/5/2010 9:23:43 AM

 • 42

  SOFTVER ZA SELEKCIJUDaikin Altherma softverski program omogućava da se lako i brzo dođe do informacija o pogodnostima određenog Daikin Altherma sistema.

  Program zahteva određen broj informacija, kao što su: položaj, grejna površina, potreban grejni kapacitet, ulazna i izlazna temperatura vode u razvodnoj mreži i lokalne cene električne energije. Pošto sakupi ove podatke, program prikazuje sledeće simulacione podatke:

  Dan toplotne pumpe

  Noć toplotne pumpe

  Dan električnih elemenata

  Noć električnih elemenata

  Potrošnja električne energije (kWh)

  300

  600

  900

  1200

  1500

  0Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec

  Mesec

  1. Lista materijala sa tehničkim podacima

  2. Simulacioni grafi koni:

  a) Potreban i ostvariv grejni kapacitet; simulacija koefi cijenta SPF (ili sezonskog COP-a)

  b) Ukupno trajanje perioda grejanja u funkciji spoljne temperature

  c) Godišnji izdaci za električnu energiju u poređenju sa grejnim sistemima koji koriste gas ili naftu

  d) Godišnja vrednost CO2 izbačenog u atmosferu u poređenju sa grejnim sistemima koji koriste gas ili naftu

  e) Godišnja potrošnja energije u kWh

  f ) Mesečni izdaci za električnu energiju u €

  g) Ukupna vrednost termalne energije u kWh u funkciji od spoljne temperature

  h) Oslobođena mesečna toplota po m2 (u kWh/m2)

  Svi ovi podaci su sakupljeni u izveštaju koji je kreiran pri simulaciji. Ukoliko vas ovaj softver interesuje, obratite se svom

  lokalnom predstavniku

  SOFTVER

  ECPSR10-721.pdf 42 3/5/2010 9:23:43 AM

 • 43

  DA LI STE ZNALI … ?Daikin ima preko 50 godina iskustva sa

  toplotnim pumpama i isporučuje preko

  milion pumpi godišnje domaćinstvima,

  prodavnicama i kancelarijama.

  DAIKIN ALTHERMA

  ECPSR10-721.pdf 43 3/5/2010 9:23:43 AM

 • DAIKIN, PARTNER U KOJEG MOŽETE IMATI POVERENJA

  Daikin je specijalista za sisteme klimatizacje – kako za stambene, tako i za veće komercijalne i industrijske prostore. Sve ćemo učiniti da u potpunost zadovoljimo potrebe naših klijenata.

  NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA, PROIZVODI VRHUNSKOG KVALITETA

  Nova dostignuća, stalna poboljšanja i najviši kvalitet proizvoda predstavljaju Daikin-ov moto. Celokupni Daikin-ov tim je u svakom trenutku spreman da vam ponudi optimalne informacije i savete.

  NEZAGAĐENA ŽIVOTNA SREDINA

  Kad vaš klijent nabavi bilo koji Daikin-ov proizvod, on time značajno doprinosi održanju kvaliteta svoje životne sredine. Mi se borimo za ograničenje energetske potrošnje, smanjenje otpada i upotrebu obnovljive energije, istovremeno donoseći potrošaču kvalitet i udobnost. Daikin se striktno pridržava ekoloških principa proizvodnje i trudi se da ograniči upotrebu materija štetnih za životnu sredinu.

  ECPS

  R10-

  721

  • CD

  • 01

  /10

  • Cop

  yrig

  ht D

  aiki

  nO

  vo iz

  danj

  e za

  men

  juje

  pre

  thod

  no: E

  CPSR

  09-7

  21.

  Odg

  ovor

  ni u

  redn

  ik: D

  aiki

  n Eu

  rope

  N.V

  ., Zan

  dvoo

  rdes

  traa

  t 300

  , B-8

  400

  Oos

  tend

  e

  Distribucija Daikin proizvoda se vrši preko:

  Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne podrazumeva zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.

  Daikin Altherma uređaji za visoke temperature nisu u skladu sa Eurovent programom.

  Jedinstveni položaj kompanije Daikin kao proizvođača opreme za klimatizaciju, kompresora i rashladnih uređaja je prirodno rezultirao njenim aktivnim učešćem u zaštiti čovekove sredine. Već nekoliko godina Daikin namerava da zauzme vodeći položaj u snabdevanju proizvodima koji imaju ograničen uticaj na životnu sredinu. Ostvarenje tog cilja zahteva ekološki usklađeno oblikovanje i razvijanje širokog asortimana proizvoda i sistema koji omogućavaju uštedu energije i smanjenje otpadnih materija.

  DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbHcampus 21, Europaring F12/402, 2345 Brunn/Gebirge, AustriaTel.: +43/2236/325 57, Fax: +43/2236/325 57-900, e-mail: [email protected], www.daikin-ce.com

  ECPSR10-721.pdf 44 3/5/2010 9:23:44 AM