of 16 /16
FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU Katedra za energetiku i procesnu tehniku Master akademske studije Uređaji i postrojenja za grejanje i klimatizaciju CENTRALNO GREJANJE Predmetni nastavnik: Prof.dr Milorad Bojić Student: Milan Pavlović 346/2011

Centralno grejanje

Embed Size (px)

Text of Centralno grejanje

FAKULTET INENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCUKatedra za energetiku i procesnu tehniku Master akademske studije

Ureaji i postrojenja za grejanje i klimatizaciju CENTRALNO GREJANJE

Predmetni nastavnik: Prof.dr Milorad Boji

Student: Milan Pavlovi 346/2011

CENTRALNO GREJANJE Za centralno grejanje je karakteristino postojanje jednog mesta za loenje, dok se razvijena tolplota razvodi do grejnih tela

Osnovnu grupu ureaja i oprerne sistema centralnih grejanja ine: Ureaji za transformaciju energije goriva u toplotnu, Ureaji za prenos i razvoenje toplote i Ureaje za odavanje toplote.

Prema fluidu koji se koristi, sistemi centralnih grejanja se dele na: Vodeno grejanje, Parno grejanje i Vazduno

Vodeno grejanje

Toplovodno do 110 C

Vrelovodno preko 110 C

U odnosu na zagrevanje lokalnim ureajima centralno grejanje ima niz prednosti: Bolje tehniko izvoenje, Bolja regulacija i iskorienje toplote, Bolja tehnika reenja od pojedinanih loita Grejna tela zauzimaju manje mesta Ravnomerno zagrevanje prostorija, Ekonominije grejanje po jedinici zapremine prostorije

Nedostaci centralnog grejanja:

Vei investicioni trokovi Neekonomino u prelaznim periodima Opasnost od smrzavanja kod niih temperatura.

OSNOVNE PODELE Prema sili koja obezbeuje cirkulaciju vode razlikujemo:

Gravitaciono toplovodno grejanje i Pumpno toplovodno grejanje Prema dovoenju vode u cevni sistem razlikujemo: Jednocevni sistem Dvocevni sistem

Prema poloaju glavnih razvodnih cevi razlikujemo: Gornji razvod Donji razvod Prema vezi sa atmosferom toplovodna grejanja se dele na: Otvoreno toplovodno grejanje Zatvoreno toplovodno grejanje

GRAVITACIONI SISTEM GREJANJAPostizanje cirkulacije se vri na osnovu temperaturske razlike vode u odvodu i dovodu, odnosno razlike specifinih teina.

Sila kojom treba da se obezbedi cirkulacija vode U sistemu naziva se napor

= ( )Gravitacioni sistem grejanja se upotrebljava za postrojenja manjih razmera Prednosti gravitacionog grejanja su beumnost u radu, nezavisno od motorne energije, dok im je glavna mana sigurnost u radu

Gornji razvodPrednosti: Vei napor, Manji prenik cevi, Bre postizanje grejanja

Donji razvodGlavni horizontalni vodovi se nalaze ispod najnieg radijatora

Evakuisanje vazduha se obezbeuje produenjem vazdune cevi Voditi rauna o padovima

Otvoreni i zatvoreni sistem grejanjaSistemi vodenog grejanja moraju imati odgovarajue ureaje za obezebeenje njihove funkcionalnosti i sigurnosti:

Moraju omoguiti irenje vode usled promene temperature, Spreavanje nastajanja suvog kotla, Odravanje pritiska i temperature u odreenim granicama

Sistemi kod kojih instalacija ima vezu sa atmosferom pri temperaturama do 100 C nazivaju se otvoreni sistemi grejanja. Sistemi koji su hermetiki zatvoreni od atmosfere, i koji rade sa temperaturama preko 110C i viim pritiscima nazivaju se zatvorenim sistemima grejanja.

SIGURNOSNI UREAJIUloga ekspanzionih sudova: Kompenzacija irenja vode Odravanje radnog pritiska

Ekspanzioni sud otvorenog sistemaEkspanzioni sud otvorenog tipa mora se nalaziti na najvioj taki njegove instalacije gde je ostvarena veza sa atmosferom.Poveanje zapremine vode 4,3% pri zagrevanju od 4-100 C =(1,2-1,5) 1000

[l]

Ekspanzioni sud zatvorenog sistemaPritisak dostie do 0,5 bara (110 C) Radi lakeg izbacivanja vazduha mora da vlada nadpritisak od 14 kPa

=

Sigurnosne ceviSigurnosne cevi predstavljaju direktne vodove od kotla do ekspanzionog suda

Za postrojenja do 23 kW dovoljno je izvesti jedan sigurnosni vod, za sve ostale otvorene sisteme obavezno je predvideti po dva voda

Prenik sigurnosne cevi na razvodnoj liniji

Prenik sigurnosne cevi na povratnoj liniji Q snaga kotla

Pumpno grejanjePrimenjuje se kod sistema kod kojih gravitacioni napor nije u mogunosti da obezbedi cirkulaciju Prednosti:

Cevi manjeg prenika, Lake izvodnjenje, Lake regulisanje, Mogunost proizvoljnog postavljanja radijatora

Nedostaci: Poveani trokovi usled potronje energije za pogon pumpe, Zavisnost od energije pogona pumpe, Poveani umovi i buka

Da bi se obezbedila sigurnost rada, u sluaju otkaza pumpe, esto se ugrauju dve pumpe u paralelnim vodovima, koje se mogu uvek iskljuiti postavljenim ventilima spreda i pozadi pumpe. Uvodi se i dopunski gravitacioni vod sa ubaenim ventilom, da se omogui bar i mali tok ako pumpa prestane da radi, ime se spreava pregrevanje kotla, koji bi se inae morao gasiti. Preporuljivo je da druga pumpa ne bude na isti pogon (elektrini) nego pomou benzinskog motora ili turbine. Takoe treba voditi rauna o izolaciji zvuka i birati beumnu pumpu. Velike brzine cirkulacije mogu takoe proizvesti neprijatne zvuke. Zato ne treba prei brzinu tenosti od 2 m/s.

Prikljuak od pumpe do ekspanzionog suda Kod pumpnog grejanja se dosta potencira na propisima sigurnosti. Oba sigurnosna voda ne smeju imati nikakvih suavanja, a to znai da se u njih ne sme staviti nijedna vrsta pumpi, jer i one predstavljaju suavanje u vodovima. Znai, pumpa se moe ubaciti izvan ovih taaka u razvodnu ili povratnu cev.U koji vod e se ubaciti pumpa, odvodni ili dovodni, odreuje se iz pravila da se ne sme dozvoliti ni u jednom delu mree stvaranje potpritiska, jer bi to omoguilo ulaenje vazduha u cevi, kroz neka mesta koja potpuno ne zaptivaju

Proraun cevne mreePostoje dva naina postavljanja zadataka kod proracuna cevnih mrea: Prvi nain: Data je mrea sa trasom svih deonica a s tim i pravi delovi mree, prenici cevi kao i broj i vrsta pojedinanih otpora. Zatim dat je i protok fluida koji struji kroz mreu.

Treba se odrediti pad pritiska (1 2 )

( )

= + = + = +

[]

Drugi nain: Data je ema cevovoda sa vrstom i brojem pojedinanih otpora. Pored ovog je dat protok fluida u jedinici vremena i dozvoljen pad pritiska (1 2 ). Treba nai prenik cevi.

Proraun se deli na predhodni i naknadni.Predhodni proraun polazi od predpostavke da se priblino oceni u kom se odnosu pritisak kojim raspolaemo iskoriava za prave cevovode a koji za pojedinane otpore. Ovaj odnos se menja u zavisnosti od mree cevi, duine voda, naina granjanja...

= (1 2)

2 = 0,81 4

Izraunavanje pojedinanih otpora

Za prave cevovode

= ( )( )

= ,

Pomou ove jednaine sprovodi se veina predhodnih prorauna. Naknadni proraun esto je potreban iz razloga to se ne uzima prenik cevi raunskim putem ve se vri usvajanje standardnog prenika. Zadatak naknadnog prorauna je da utvrdi ili promenom prenika smanji udeo pojedinanih otpora