of 71 /71
D O M Z A D J E C U MAESTRAL- SPLIT i PODRUŽNICA MILJENKO I DOBRILA- KAŠTEL LUKŠIĆ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016.GOD. Izradili: Veronika Perić, Blanka Čović Odobrilo stručno vijeće ustanove Prihvatilo upravno vijeće ustanove

GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno...

Page 1: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

D O M Z A D J E C U

MAESTRAL- SPLIT i PODRUŽNICA MILJENKO I DOBRILA- KAŠTEL LUKŠIĆ

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016.GOD.

Izradili: Veronika Perić, Blanka Čović

Odobrilo stručno vijeće ustanovePrihvatilo upravno vijeće ustanove

U SPLITU , Siječanj 2016.

Page 2: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru
Page 3: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

UVOD

Naša misija: Prepoznati potrebe obitelji i djece u lokalnoj zajednici te ponuditi kvalitetne odgovore kroz skrb, njegu, učenje, podržavanje i kvalitetan odnos.

Naša vizija: Postati kuća-prijatelj obitelji i djece koja je uvijek tu kad je trebaš!

I

Page 4: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

II

Page 5: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI.......................................................................................................12. ORGANIZACIJA USTANOVE.................................................................................................................13. KORISNICI.................................................................................................................................................14. KAPACITET USTANOVE........................................................................................................................2

4.1. Dom Maestral - Split............................................................................................................................24.2. Miljenko i Dobrila - Kaštel Lukšić......................................................................................................24.3. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Getaldićeva - Split..................................................34.4. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Marulićeva – Split.................................................34.5. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku- Kaštel Lukšić.......................................................34.6. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku – Solin................................................................3

4.7. Poludnevni boravak pri Osnovnoj školi ……………………………………………………………..45. OBLIKOVANJE STAMBENOG I ŽIVOTNOG PROSTORA.................................................................4

5.1 Dom Maestral- Split..............................................................................................................................45.2 Miljenko i Dobrila- Kaštel Lukšić........................................................................................................65.3 Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Getaldićeva - Split...................................................75.4 Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Marulićeva – Split..................................................75.5 Organizirano stanovanje uz povremen podršku - Kaštel Lukšić..........................................................75.6 Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku- Solin..................................................................7

6. USTROJ DOMA.........................................................................................................................................86.1 Odgojno – obrazova služba...................................................................................................................86.2 Zdravstvena služba...............................................................................................................................96.3 Tehničko – pomoćna služba..................................................................................................................96.4 Materijalno- financijska služba.............................................................................................................9

7. ORGANIZACIJA I SADRŽAJ RADA....................................................................................................107.1 Postojeće stanje u domu Maestral.......................................................................................................107.2 Postojeće stanje u podružnici Miljenko i Dobrila...............................................................................11

8. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH...................................................................................................128.1 Dom Maestral- Split............................................................................................................................128.2. Podružnica Miljenko i Dobrila-Kaštel Lukšić...................................................................................13

9. STRUČNA TIJELA USTANOVE...........................................................................................................139.1 Plan održavanja sastanaka i teme koje će obrađivati stručno vijeće..................................................149.2 Plan i program stručnog tima doma....................................................................................................1510. PARTICIPACIJA ŠTIĆENIKA U RADU DOMA............................................................................16

III

Page 6: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

11. PROGRAMI RADA STRUČNIH DJELATNIKA.................................................................................1711.1 Odgojno-obrazovni rad sa djecom jasličnog uzrasta.......................................................................1711.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta...............................................................2211.3 Odgojno obrazovni rad sa djecom školskog uzrasta........................................................................2511.4. Pedagoški postupci i načini rada......................................................................................................28

12. POSEBNI STRUČNI PROGRAMI........................................................................................................3012.1 Radionice za roditelje........................................................................................................................3012.2 Program „Mali veliki Vrtić“..............................................................................................................3112.3 Rad s volonterima.............................................................................................................................3112.4 Majka i dijete.....................................................................................................................................3212.5 Program postinstitucionalne skrbi.....................................................................................................32

12.6. Program poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi ……………………………………………….33 12.7. Program organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku ……………………………………3413. TRANSFORMACIJA USTANOVE.....................................................................................................35

13.1 Prioriteti i ciljevi procesa transformacije za 2015. godinu...............................................................3514. PRIJEM I OTPUST KORISNIKA..........................................................................................................35

14.1. Prijem u dom....................................................................................................................................3514.2 Pripreme za otpust štićenika..............................................................................................................37

15. FLUKTUACIJA KORISNIKA TIJEKOM PROTEKLE GODINE....................................................3916. ORGANIZACIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA................................................................................3917. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA- PLAN EDUKACIJA.............................................4218. PLAN KVALITETE..............................................................................................................................4319. DOKUMENTACIJA..............................................................................................................................4420. SURADNJA...........................................................................................................................................4421. OSIGURANJE KVALITETE.................................................................................................................4522. EVALUACIJA USPJEŠNOSTI TRETMANA......................................................................................45

22.1 Instrumenti i tehnike vrednovanja....................................................................................................4522.2 Vrednovanje rada stručnih djelatnika..............................................................................................45

23. INVESTICIJE.........................................................................................................................................46

IV

Page 7: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Dom za djecu “Maestral“ je ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava: djecu bez roditelja, djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djecu i mlađe punoljetne osobe kad je to iz drugih razloga u njihovom interesu te djecu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenih stambenih pitanja ili drugi nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu.Osnovna djelatnost doma je omogućavanje: zbrinjavanja, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i zadovoljavanje osnovnih kulturnih, zabavnih, i drugih potreba djece čiji je razvoj ometen u obitelji.Djelatnost doma odvija se kroz : usluge smještaja ( privremene, stalni i tjedni) , usluge boravka (cjelodnevni boravak, poludnevni boravak), organizirano stanovanje uz povremenu podršku, organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku i program privremenog smještaja trudnica ili roditelja s djetetom.

2. ORGANIZACIJA USTANOVE

Dom za djecu “Maestral“ djeluje na devet lokacijski odvojenih jedinica i to:

1. Dom “Maestral” , Šižgorićeva 4, Split / sjedište ustanove/

2. Podružnica “Miljenko i Dobrila “ , Obala kralja Tomislava 36, Kaštel Lukšić

3. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku, Getaldićeva 15, Split

4. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku, Marulićeva 4 , Split

5. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku , Miljenka i Dobrile 4 , Kaštel Lukšić

6. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku, Don Frane Bulića97c , Solin

7. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku, Getaldićeva 10, Split

8. Poludnevni boravak OŠ Žrnovnica, Žrnovnica

9. Obiteljsko savjetovalište, kneza Višesla 4, Kaštel Stari

3. KORISNICI

U ustanovu smještena su djeca prema sljedećim kategorijama:

1. Djeca bez roditeljskog staranja ( prema čl.153 OZ)

2. Djeca čijim je roditeljima oduzeto pravo na čuvanje i odgoj djeteta ( čl. 111 OZ)

3. Djeca smještena odlukom CZSS ( čl.95. Zakon o socijalnoj skrbi.)

1

Page 8: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

4. KAPACITET USTANOVE

4.1. Dom Maestral - SplitKapacitet Odjel skrbi o djeci i

mlađim punoljetnim osobama

Majka i dijete

Organizirano stanovanje uzpovremenu podršku

Organizirano stanovanje uzsveobuhvatnu podršku

Mobilni tim

„Mali veliki vrtić“

(program nije

počeo s radom)

Ukupno

Popunjenost sa danom: 31.12.2015.

Smještaj Cjelodnevni/Poludnevni boravak

1 majka1 dijete

6 6 ---- 72

35 23Maximalni kapacitet

48 36 4 majke i5 djece

6 6 12 djece i 6 obitelji

93 djece4 majke,6 obitelji

4.2. Miljenko i Dobrila - Kaštel Lukšić

Kapacitet Smještaj Poludnevni boravak

Organizirano stanovanje uzpovremenu podršku

Organizirano stanovanje uzsveobuhvatnu podršku

Savjetovalište Ukupno

31.12.2015.god. 11 16 3 7 37

Maksimalni kapacitet

26 24 3 6 59

2

Page 9: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

4.3. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Getaldićeva - Split

Prvi stan za organizirano stanovanje uz povremenu podršku smješten je u Getaldićevoj ulici u Splitu, površine 32,5 m² kojim se nalazi na 14 katu stambene zgrade , položen južno.

U stanu su smještene dvije štićenice koje polaze srednjoškolsko obrazovanje. Jedna polazi Turističko ugostiteljsku školu zanimanje kuhar, a druga Obrtničku školu zanimanje kozmetičar.

4.4. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Marulićeva – Split

Drugi stan za organizirano stanovanje uz povremenu podršku smješten je u Marulićevoj ulici u Splitu, površine 92,8 m2, na prvom katu, položen istok – zapad.

U ovom stanu smještena su tri štićenika i jedna štićenica . Dva štićenika su završila srednjoškolsko obrazovanje jedan je zaposlen, a drugi radi povremeno-sezonski. Drugih dvoje štićenika su učenici četverogodišnje srednje škole

4.5. Organizirano stanovanje uz povremenu podršku- Kaštel Lukšić

Treći stan za organizirano stanovanje uz povremenu podršku smješten je u ulici Miljenka i Dobrile 4 u Kaštel Lukšiću. Stan površine 55 m2 smješten je na drugom katu , položen istok-jug.U stanu su smještene tri štićenice. Jedna štićenica je studentica Visoke škole za sportski i turistički menadžment, druga je učenica Obrtničke škole, zanimanje pediker,a treća je zaposlena u Hotelu Radisson blu u Splitu.

Sa korisnicima u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku radi odgajatelj. Život i rad organiziran je prema Planu i programom rada organiziranog stanovanja uz povremenu podršku.

4.6. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku – Solin

Stan za program organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku smješten je u ulici Don Frane Bulića 97c u Solinu. Stan površine 87 m2 smješten je na drugom katu, položen jug-zapad.U stanu je smješteno sedmero djece uzrasta od 7- 16 godina. Troje djece polazi Osnovnu školu Vjekoslav Parać u Solinu, jedno dijete polazi OŠ Knez Mislav u Kaštel Sućurcu, troje djece polazi srednju školu.

3

Page 10: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Rad u Organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku odvija se prema Planu i programu navedenog programa a u skladu sa Godišnjim planom rada ustanove kao i Individualnim planom rada za svako dijete.

4.7. Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku – Split

Stan za program organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku smješten je u Getaldićevoj ulici u Splitu. Stan površine 112 m2 smješten je na prvom katu, položen jug-sjever.U stanu je smješteno šestero djece uzrasta od 7- 18 godina .Četvero djece polazi Osnovnu školu Split III u Splitu, dvoje djece polazi srednju školu.Rad u Organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku odvija se prema Planu i programu navedenog programa a u skladu sa Godišnjim planom rada ustanove kao i Individualnim planom rada za svako dijete.

4.8. Poludnevni boravak pri osnovnoj školi

Poludnevni boravak pri Osnovnoj školi organiziran je u Osnovnoj školi Žrnovnica. U program je uključeno devet djece koja polaze Osnovnu školu Žrnovnica. Sa djecom radi jedna odgajateljica. 4.9.Obiteljsko savjetovalište-Kaštel Stari

Obiteljsko savjetovalište nudi pomoć, podršku, savjet, informacije i edukacije obiteljima i pojedincima na području grada Kaštela. U Obiteljskom savjetovališti rade psiholog, socijalni radnik i realitetni terapeut ( volonter). Nalazi se na adresi Kneza Višeslava4 Kaštel Stari.

5. OBLIKOVANJE STAMBENOG I ŽIVOTNOG PROSTORA

5.1 Dom Maestral- Split

Objekt je u funkciji od 1971.god., namjenski je građen, naknadno nadograđen i sastoji od sljedećih etaža:

Podrumski dio Prizemlje 1.kat 2. kat

U podrumskom dijelu smješteni su praonica, kotlovnica, arhiva i centralno skladište.

U prizemlju su:

uredske prostorije kao i ured ravnatelja

4

Page 11: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Učionica soba za donacije kuhinja i blagovaonica jedan prostor za djecu predškolskog uzrasta gdje se nalaze dvije spavaonice sa po 5

ležajeva, propadajući sanitarni čvor sa kupaonicom, soba za dnevni boravak djece, igraonica za djecu

prostorija za rad defektologa i psihoterapeuta nalazi se u sklopu prostora odjela predškolskog uzrasta

polivalentna prostorija namjenjena za zabavu ( projekcije filmova, karaoke, dječje rođendane

dva zatvorena dvorišta za igru ( nogomet, košarka,odbojka, stolni tenis,stolni nogomet)

u prizemlju su smješteni krojačica i stubište koje vodi na kat i u podrum.

na 1. katu nalaze se :

prostorije za bebe i djecu jasličnog uzrasta i to; prostorija za djecu koja ima 7 dječjih kreveta, u sklopu koje se nalazi, odvojen staklenom stjenkom, prostor za presvlačenje i kupanje djece, pripadajući balkonski prostor i prostorija za tjelesne aktivnosti djece.

prostorije za majke i djecu koje se sastoje od četiri jednokrevetne sobe u kojima se nalaze i krevetić za bebu

na ovom katu nalazi se i mala čajna kuhinja koja je sa glavnom kuhinjom povezana liftom.

prostorije za djecu predškolskog uzrasta u sklopu kojih se nalaze dvije spavaonice sa po 5 ležajeva, pripadajući sanitarni čvor i kupaonica, soba za dnevni boravak djece kao, soba za tjelesne aktivnosti i soba za izolaciju.

prostorije članova stručnog tima ( psiholog, voditelj odgojno-obrazovnog rada i socijalni radnik)

ambulanta likovna radionica prostor za program dnevnog boravka djece školskog uzrasta sanitarni čvor atrij u kojem se odvijaju posjete roditelja djeci prostorije za spremačice

Na 2. katu nalazi se djeca školskog uzrasta kojima su na raspolaganju sljedećiprostori:

prostor u kojem su smještene dvije odgojne grupe ženske djece, gdje se nalaze 4 dvokrevetne i dvije trokrevetne sobe, sa pripadajućim sanitarnim čvorom i kabinama za tuširanje i prostor za dnevni boravak djece.

prostor za odgajatelje sa malom čajnom kuhinjom prostor u kojem su smještene dvije odgojne grupe muške djece, gdje se nalazi 5

dvokrevetnih soba, 2 trokrevetne sobe i jedna jednokrevetna soba, sa pripadajućim sanitarnim čvorom i kabinama za tuširanje, prostorija za dnevni boravak djece .

kompjuterska igraonica za djecu

5

Page 12: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

5.2 Miljenko i Dobrila- Kaštel Lukšić

Podružnica se satoji od dva objekta i to:

Objekt 1.

Objekt 2.

Objekt 1: sastoji se od prizemlje i tri kata.

U prizemlju nalaze se : velika igraonica za djecu, dva uredska prostora (ravnatelj, predstojnik i socijalna radnica), prostor za kontakte roditelja i djece, zdravstvena ambulanta u kojoj djeluje medicinska sestra. U ovom dijelu nalazi se još i kuhinja sa ostavom i velika blagovaona u kojoj djeca konzumiraju obroke. U prizemlju se nalaze i dva sanitarna čvora za djelatnike i jedan u kuhinji.

Na stubištu prema 1. katu nalazi se sanitarni čvor, a na samom

Prvom katu nalaze se 3 stana. Jedan od stanova ima 4 sobe, a ostala dva stana imaju 3 sobe. Svaki stan ima veliku kupaonicu (u kojoj se nalaze tuševi, umivaonici, perilica i sušilica), dnevni boravak (s dvosjedima, stolom i stolicama, računalo, TV prijemnik, playstation), mini čajna kuhinja (s kuhalom) i ostava. Na ovom katu nalazi se i soba psihologa podružnice.

Na stubištu prema 2 katu, također se nalazi sanitarni čvor. Na drugom katu nalazi se soba u kojoj djeluje krojačica i 3 stana koja su identična stanovima sa drugog kata.

Na trećem katu (potkrovlje) nalaze se prostorija za slobodne aktivnosti u kojoj je i biblioteka, jedan stan u kojem su smješteni štićenici predviđeni za stambenu zajednicu i jedan stan u kojem borave štićenici koji su u Podružnicu smješteni na dnevni boravak. Na međukatu se nalazi još jedan sanitarni čvor.

U kompleksu ove zgrade nalazi se još i kotlovnica za grijanje i prostorija za rad kućnog majstora.Nasuprot ovoj zgradi, nalazi se

Objekt 2: koji se sastoji od skladišta koje ima dvije prostorije i praonice koja, također, ima dvije prostorije.

Na katu ove zgrade nalazi se radionica za slobodne aktivnosti, velika informatička učionica i sanitarni čvor. Iza ove zgrade nalazi se butan stanica koja je plinsko skladište namijenjeno kuhinji. U kompleksu

6

Page 13: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Podružnice nalazi se i igralište na kojem je moguće igrati nogomet, košarku i slične sportove, kao i veliki travnjak na kojem se nalaze klackalice i sadržaji za mlađe štićenike.

5.3 Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Getaldićeva - Split

Stan za organizirano stanovanje uz povremenu podršku u Getaldićevoj ulici u Splitu,nalazi se u stambenoj zgradi na 14 katu, položen južno. Stan raspolaže sa sljedećim sadržajima: mala kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba, kupaonica i predsoblje.

5.4 Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Marulićeva – Split

Stan za organizirano stanovanje uz povremenu podršku u Marulićevoj ulici u Splitu ( stara gradska jezgra) nalazi se na prvom katu, položen istok-zapad. Stan raspolaže sa : kuhinjom, dnevnim boravkom, dvije spavaće sobe, kupaonom i odvojenim WC-om, te predsobljem i malim balkonom.

5.5 Organizirano stanovanje uz povremen podršku - Kaštel Lukšić

Stan se nalazi u ulici Miljenka i Dobrile u Kaštel Lukšiću u stambenoj kući na drugom katu položen istočno-južno. Stan raspolaže sa dvije spavaće sobe, kupaonicom, hodnikom, kuhinjom i dnevnimboravkom.

5.6 Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku- Solin

Stan za organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku nalazi se u ulici Don Frane Bulića u solinu. Stan je smješten na drugom katu stambene zgrade položen jug-zapad. Stan raspolaže sa tri spavaće sobe, dnevnim boravkom, kuhinjom, dva sanitarna čvora , jednom kupaonicom i balkonom duž cijele južne strane stana.

5.7 Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku- Split

Stan za organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u Getaldićevoj ulici u Splitu, nalazi se u stambenoj zgradi na 1 katu, položen jug-sjever. Stan raspolaže sa sljedećim sadržajima: kuhinja, dnevni boravak sa blagovaonicom, 3 spavaća soba, kupaonica, odvojeni WC , predsoblje i balkon duž cijele južne strane-

6. USTROJ DOMA

7

Page 14: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Rad u Domu je složen od niza aktivnosti koje se međusobno prožimaju, a odvija se uz pomoć unutarnje organizacije rada.Unutarnja organizacija rada sastoji se od više službi koja svaka svojim radom pridonosi uspješnosti života u Domu.

Službe u unutarnjoj organizaciji rada su:

1. Odgojno –obrazovna služba: odgajatelji, predškolski odgajatelji i stručni tim

2. Zdravstvena služba: medicinske sestre za rad u grupi i medicinska sestra na razini doma

3. Tehničko pomoćna služba: skladištar-ekonom, kuharice, pomoćni kuhari, čistačice, pralje, kućni majstor i krojačica.

4. Materijalno financijska služba: voditelj računovodstva, računovodstveni referent-likvidator obračuna plaća, računovodstveni referent likvidator- blagajnik, pravnik.

6.1 Odgojno – obrazova služba

Odgojno – obrazovnu službu čine odgajatelji, predškolski odgajatelji i stručni tim.

Zadaci rada odgojno –obrazovne službe sadržani su i ostvaruju se kroz razvojna i odgojno-obrazovna područja rada, kao i ciljeve koji su definirani u Individualnom planu korisnika i u Godišnjem planu i programu rada ustanove. Odgojno –obrazovna služba svoje zadatke ostvaruje kroz: poticanje intelektualnog razvoja u smislu savladavanja potrebnih znanja i vještina, provođenje kreativnih igara, stimulacija fine motorike, poticanje razvoja koordinacije pokreta, poticanje govorne komunikacije, učenje djece prepoznavanju svojih i tuđih emocija te izražavanje istih na odgovarajući način, podržavanjem međusobnog druženja, povjerenja i pomoći, pružanje podrške i savjetovanje djece, razvijanje samopouzdanja i samokontrole, prevencija rizičnih oblika ponašanja, pomoć u savladavanju školskog gradiva, razvoj samostalnosti u savladavanju školskih obaveza , i svi ostali zadaci koji su propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/2014 i 66/2015 ). Odgajatelji i drugi stručni djelatnici obvezni su voditi pedagošku dokumentaciju koja je propisana Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije.( NN 47/02)

6.2 Zdravstvena služba

U okviru zdravstvene službe djeluju medicinske sestre u grupi medicinska sestra na razini doma.Zadaci rada zdravstvene službe ogledaju se kroz brigu o zdravlju i zdravstvenom razvoju djece koja obuhvaća:

praćenje tjelesnog i psihičkog stanja, praćenje rasta i razvoja

8

Page 15: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

razvijanje higijenskih navika djece i praćenje istih organiziranje pružanja zdravstvenih preventivnih i kurativnih usluga savjetodavno-edukativni rad sa djecom i odgajateljima higijensko-epidemiološki nadzor provođenje planiranih postupaka iz zdravstvene njege podjela terapije prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći sistematske preglede novo pridošle djece sistematski pregled djece koja se nalaze u Domu priprema i kontrola djece prije i poslije hospitalizacije tretman i kontrola akutnih stanja vođenje evidencije i anamnestičkih podataka roditelja kod slučajeva kroničnih oboljenja zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje djece njega bolesnog djeteta i posjeta djeteta u bolnici briga o higijeni djece, dječjem izgledu i dječjoj garderobi osiguranje i urednost zdravstvenih dokumenata djece

Zdravstvena služba obavlja svoje poslove u suradnji sa pripadajućom ambulantom , a po potrebi i sa ostalim medicinskim ustanovama u gradu i van njega.

6.3 Tehničko – pomoćna služba

Ova služba brine se o :

održavanju objekta i opreme higijeni prostora i pripremanju hrana nabavi i skladištenju robe za potrebe ustanove

6.4 Materijalno- financijska služba

Ova služba vodi brigu o cjelokupnom materijalnom i financijskom poslovanju. Doma kao i o realizaciji i izvršenju financijskog plana. Uz brigu o financijskom poslovanju materijalno financijska služba vodi brigu i o :

nabavci svih sredstava za dobro i ekonomično poslovanje kadrovsko- administrativnim poslovima i evidenciji, prijepisu i dopisivanju

7. ORGANIZACIJA I SADRŽAJ RADA

7.1 Postojeće stanje u domu Maestral

9

Page 16: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Rad u Domu u Splitu organiziran je kroz dva odjela ( odjel skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama i pomoćno tehnički odjel) , a rad u Domu u Kaštel Lukšiću u jednom odjelu. Stupanjem na snagu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova rad u Splitu biti će organiziran u dva nova odjela: Odjel skrbi o djeci od 0 do 7 godina i Odjel skrbi o djeci od 7 do 21 godine.

Prikaz odgojno obrazovnih grupa i stručnih djelatnika koji rade u postojećim grupama:

10

Page 17: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

11

Dom"Maestral"

Split

7-16/18 godinaorganizirano stanovanje uz

sveobuhvatnu podršku(6 djece)

4 odgajatelja

18-21 godina( organizirano stanovanje uz

povremenu podršku)1 odgajatelj

dnevni boravak pri Osnovnoj školi

( 1 grupa)9 djece

1 odgajatelj

dnevni boravak-( 1 grupa )13 djece

2 odgajatelja

7- 18 godina - stalni smještaj( 4 grupe18 djece

4 odgajatelja

4-7 godina( dvije grupe)

12 djece5,5 odgajatelja

majke i djeca(1 majke i 1 dijete)

0-3 godine( 2 grupa)

9 djece 7 medicinskih sestara

Mobilni tim 1/2 psiholog1/2 socijalni radnik

Page 18: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

7.2 Postojeće stanje u podružnici Miljenko i Dobrila

Prikaz odgojnih grupa u podružnici “Miljenko i Dobrila” u Kaštel Lukšiću:

8. BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

8.1 Dom Maestral- Split

Odjel Naziv radnog mjesta

Broj djelatnika

Stručna sprema

RavnateljPravnik

11 +

VSSVSS

Odjel skrbi o djeci i mlađim punoljetnim osobama

PsihologSocijalni radnikOdgajatelj- voditelj odjela prof.pedagogijeOdgajatelj

Odgajatelj predškolskog odgoja

Medicinska sestra u grupiMedicinska sestra na

21

1

8

5,5

7

1

VSSVŠ

VSS

VSS/VŠSVSS/VŠS

VŠS

SSSVŠS

12

Podružnica„Miljenko i Dobrila“

7-16/18 godina organizirano stanovanje

uz sveobuhvatnu podršku

4 odgajatelja

7-18 godina - stalni smještaj-3 grupe- 12 djece

6 odgajatelja i 1/2 odgajatelja financiran od grada Kaštela

7-18 godina- dnevni boravak-1 grupa – 16 djece

1 odgajatelj

Page 19: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

razini doma

2.Odjel računovodstvenih i pomoćno tehničkih poslova

Voditelj računovodstvaRačun.referent likvidator obračuna plaćaRač.referent likvidator – blagajnikSkladištar-ekonomKućni majstor-vozač-ložačKuharPomoćni kuharPralja-glačalaČistačica

1

1

11

13113

VSS/VŠS

SSS

SSS

VŠS

SSS/KVSSS/KVSSS/KVNKVNKV

UKUPNO 40,5

8.2. Podružnica Miljenko i Dobrila-Kaštel Lukšić

Naziv radnog mjesta Broj djelatnika

Stručna sprema

Predstojnik podružniceSocijalni radnikPsihologOdgajatelj

Medicinska sestraKućni majstor-vozač-ložačKuharPomoćni kuharČistačicaKrojačica

VSSVSSVSSVSS/VŠS

VŠSSSS/KVSSS/KVPKVNKVSSS

1119

112121

UKUPNO 19

13

Page 20: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

U radu Doma sudjeluje: logoped vanjski suradnik, dječji psihijatar, kao i brojni volonteri od kojih neki već nekoliko godina posjećuju djecu iz naše ustanove.

9. STRUČNA TIJELA USTANOVE

Stručna tijela ustanove sastoje se od :

Stručnog vijeća kojeg čine: predstojnik podružnice, stručni voditelj , socijalni radnik, psiholog, 6 predstavnika odgajatelja/medicinskih sestra.

Stručni tima kojeg čine: psiholog, socijalni radnik i stručni voditelj ( rad stručnog tima se uključuju odgajatelji i medicinske sestre)

Stručni tim podružnice čine: predstojnik podružnice, socijalni radnik, psiholog ( rad stručnog tima se uključuju odgajatelji i medicinske sestre)

Tim za kvalitetu kojeg čine: predstojnik podružnice, stručni voditelj, psiholog, socijalni radnik, voditelj tehničke službe, medicinska sestra i odgajatelji

Tim za transformaciju kojeg čine: ravnatelj, predstojnik podružnice, stručni voditelj, 2 psihologa, socijalni radnik i odgajatelj

9.1 Plan održavanja sastanaka i teme koje će obrađivati stručno vijeće

VRIJEME TEMATIKA RADA

I - III

Godišnji plan rada ustanove za 2016 godinuIzvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa za 2015 godinuOsvrt na rad ustanove u prethodnoj godini i prijedlozi za poboljšanje

IV - VIPlaniranje ljetovanja i provođenje ljetnih praznikaKvartalna evaluacija provođenja Godišnjeg plana i programa radaEdukacije stručnih djelatnika ( provedene i planiranje novih)Standardi kvalitete –izvješće tima za standarde kvalitete

VII-IXAnaliza uspjeha u školi i prijedlog mjera za poboljšanje uspjehaNova školska godina i planovi za istuKvartalna evaluacija provođenja Godišnjeg plana i programa rada

X - XIIPrijedlog godišnjeg plana i programa rada za 2017. godinuOrganizacija zimovanja i plan aktivnosti za prosinacEvaluacija o edukacijama stručnih djelatnika

14

Page 21: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Navedena tematika rada je specifična za pojedina razdoblja ali će se tijekom čitave godine kontinuirano provoditi analiza odgojno-obrazovnog rada u Domu i realizirati tekući zadaci.

9.2 Plan i program stručnog tima doma

SADRŽAJ RADA

Učešće u pripremanju godišnjeg plana i programa rada Izrada individualnih planova za svako dijete Izrada modificiranih programa djelovanja Dijagnostika djece s teškoćama u razvoju Rad s djecom s teškoćama u razvoju Rad s djecom s poremećajima u ponašanju Rad s novo pridošlom djecom Izrada i upotreba instrumentarija za praćenje rezultata u odgojno-obrazovnom i medicinskom

radu Pregled i predlaganje mjera za vođenje stručne dokumentacije Pronalaženje mjera za poboljšanje uspjeha u školi Pronalaženje metoda rada s odgojno zapuštenom djecom Mjere prevencije protiv maloljetničke delikvencije Usmjeravanje nadarene djece Rad na stručnom usavršavanju Ispitivanje unutar personalnih odnosa u okviru odgojnih grupa i tretman po potrebi Periodična analiza realizacije planiranog Izrada stručnih analiza u pojedinačnim i globalnim realizacijama Korištenje slobodnog vremena Izleti, ekskurzije, ljetovanja Aktivnosti za ljetne praznike Analiza realizacije godišnjeg plana i programa rada u Domu Prijedlozi, mjere i sugestije za daljnji rad Prijedlozi novih programa rad u skladu sa transformacijom ustanove Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu

Članovi stručnog tima zajedničke sastanke održavaju dva puta mjesečno, po potrebi i češće.

15

Page 22: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

10. PARTICIPACIJA ŠTIĆENIKA U RADU DOMA

Dječje vijeće ili vijeće korisnika u Domu za djecu “Maestral” započelo je sa radom u proljeće 1997.godine.Prema statutu Doma korisnici usluga sudjeluju u raspravljanju i odlučivanju o pitanjima vezanima ta njihov smještaj u domu i o što uspješnijem provođenju odgojno – obrazovne djelatnosti na sastanku Vijeća korisnika (Dječjeg vijeća). Vijeće sačinjavaju sva djeca, štićenici dječjeg doma stariji od 10 godina, koji su sposobni shvatiti značenje sudjelovanja u vijeću korisnika. Svrha vijeća korisnika je uključivanje djece u odlučivanje o pitanjima vezanim za njihov smještaj u domu te doprinos uspješnom provođenju odgojno –obrazovne djelatnosti.Dječje vijeće saziva predsjednik Vijeća. Stručni radnik (psiholog) dužan je prisustvovati sastanku te osigurati:

- vođenje zapisnika - dostavljanje pismene odluke ravnatelju i Stručnom vijeću- informiranje korisnika o svim važnim pitanjima vezanima za život i rad u Domu.

Sukladno odredbama statuta Doma, na sastancima Dječjeg vijeća prvenstveno se raspravlja o temama koje predlažu djeca i o pitanjima koje oni smatraju važnima. Potiče ih se da aktivno sudjeluju u određivanju dnevnog reda, predlažu teme, postavljaju pitanja i aktivno sudjeluju u raspravama. Osim djece, teme sastanaka predlaže i psiholog, a radi se o situacijama u kojima se traži njihovo mišljenje o određenoj temi/problemu i suodlučivanje.Na sastancima Dječjeg vijeća jednom godišnje provodi se ispitivanje zadovoljstva korisnika različitim aspektima života u Domu, dogovara se način provođenja ispitivanja, komentiraju rezultati i predlažu poboljšanja.Sastanci vijeća korisnika održavaju se jedanput mjesečno, a teme koje ćemo nastojati tijekom 2015. godine obraditi su:

DOM „ MAESTRAL“SPLIT

PODRUŽNICA „ MILJENKO I DOBRILA“KAŠTEL LUKŠIĆ

izbor novog predsjednika dječjeg vijeća i predstavnika u komisiji za jelovnikzadovoljstvo životom u Domu ( analiza dobivenih rezultata )vršnjačko nasiljeovisnostirad volonterakućni red i pravilanagrađivanje i kriteriji

Izbor novog predsjednika dječjeg vijeća i predstavnika u komisiji za jelovnik

Priča o jelovniku Odnosi u grupama i među grupama Evaluacija prošle školske godine i

ciljevi za novu Ciklus radionica s temom nenasilja

16

Page 23: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Na svakom od sastanaka jedna točka dnevnog reda je tema po izboru djece , obrađivati će se teme vezane uz neke neplanirane događaje i/ili aktivnosti koje su dovoljno bitne da se o njima raspravlja na Dječjem vijeću.

Djeca sudjeluju i u radu Komisije za jelovnik, jedan predstavnik djece je član komisije.

11. PROGRAMI RADA STRUČNIH DJELATNIKA

Odgojno-obrazovna djelatnost doma u narednoj školskoj godini zasnivat će se uglavnom na individualnom odgojno-obrazovnom radu s djecom, iako neće biti zapostavljeni terapeutski rad i grupni savjetodavni, planirani i kontrolirani rad. Cjelokupna odgojno-obrazovna djelatnost realizira se kroz:

a) program odgojno-obrazovnog rada sa djecom jasličnog uzrastab) program odgojno-obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrastac) program odgojno-obrazovnog rada s djecom školskog uzrasta

11.1 Odgojno-obrazovni rad sa djecom jasličnog uzrasta

Odgojno-obrazovni rad sa djeco jasličnog uzrasta podijelili smo u dvije kategorije:

I djecu u dobi od 0 do 12 mjeseciII djeca u dobi od 1 do 3 godine.

I. Djeca u dobi od 0 do 12 mjeseci

17

Motorički razvoj

Praćenje motoričkog razvoja i uočavanje odstupanja

Razvoj voljnih pokreta

Page 24: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

18

Spoznajni razvoj

Spoznavanje vanjskog svijeta kroz različite

modalitete ( vid, sluh,dodir,miris,okus,..)

Razvoj mišljenja

Pamćenje

Govorni razvoj

Sluh i slušanje

Razumjevanje govora

Produkcija glasovai riječi

Komunikacijska usmjerenost

Page 25: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

19

Socio-emocionalni

razvoj

Razvoj prepoznavanja i izražavanja emocija

Stvaranje osjećaja sigurnosti i povjerenja

( odnos odgajatelj – dijete))

Odnosi sa vršnjacima ( zanimanje za druge)

Razvoj pojma o sebi

Razvoj prosocijalnog ponašanja( počeci moralnog razvoja)

Njega

Održavanje osobne higijene djeteta

Pravilna ishrana

Pravilna organizacija sna i budnog stanja

Page 26: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

II. Djeca u dobi od 1 do 3 godina

20

Razvoj motorike

Pokreti održavanja ravnoteže Pokreti kretanja

Hodanje

Trčanje

Poskakivanje i skakanje

Penjanje

Pokreti baratanja

predmetima

Bacanje i hvatanje

Šutiranje

Baratanje predmetima

( fina motorika)

Crtanje

Page 27: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

21

Spoznajni razvoj

Spoznavanje vanjskogsvijeta kroz različite

modalitete ( vid, sluh,dodir,miris,okus,..)

Mišljenje

Stvaranje veza između predmeta i pojava i stjecanje

pojmova

Rješavanje problema

Pamćenje

Pažnja

Razvoj govora

Razumijevanje govora

Glasovni razvoj

Govorno- rječnički razvoj ( semantički)

Komunikacija

Razvoj gramatike

Page 28: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta

Osnovni koncept rada s djecom u okviru odjela djece predškolskog uzrasta temelji se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a to znači da dijete prihvaćamo i odnosimo se prema njemu kao vrijednosti po sebi u svoj svojoj osobitosti . Dijete ima svoja posebna prava; u odgoju uvažavamo djetetovo dostojanstvo, stalno razvijamo njegov pozitivni identitet – samopoštovanje, uvažavamo individualne mogućnosti i sklonosti svakog pojedinog djeteta. U radu stručni djelatnici imaju mogućnost i slobodu kreiranja.

Godišnjim programom rada obuhvaćena su sva područja razvoja djeteta

22

GOVOR I KOMUNIKACIJA

Glasovni razvoj

Izgovor /artikulacija/

Prepoznavanje glasova u riječima

Razumijevanje veze glas-slovo

Intonacija

Usvajanje riječi i njihovog

značenja( semantički razvoj)

Razvoj gramatike

Pravilan poredak riječi u rečenici

Sklanjanje i sprezanje

Širenje rječnika na temelju korijena

riječi

Komunikacijski / pragmatički razvoj/

Page 29: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

23

MOTORIČKI RAZVOJ

Pokreti kretanja

hodanje

trčanje

Poskakivanje i skakanje

penjanje

Pokreti održavanja ravnoteže

Pokreti baratanja predmetima

Bacanje i hvatanje

šutiranje

Fina motorika

crtanje

Složene motoričke

vještine

Page 30: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

24

SPOZNAJNI RAZVOJ

Spoznavanje vanjskog svijeta kroz različite

modalitete: vid, sluh,dodir,miris,okus,…

Mišljenje

Stvaranje veza između predmeta i pojava, stjecanje pojmova

Rješavanje problema

Pamćenje

Pažnja

Page 31: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

11.3 Odgojno obrazovni rad sa djecom školskog uzrasta

Odgojno obrazovni rad sa djecom školskog uzrasta odvija se kroz sljedeća područja rada:

25

Briga o zdravlju

mentalno zdravlje (savjetovanje, psihoterapija,

edukacija)

fizičko zdravlje (higijena, prehrana, rekreacija)

Ekološki odgoj (odnos prema životnom prostoru i prirodi)

Obrazovanje

Uključivanje u obrazovne procese (formalne, neformalne)

Pomoć u učenju

Praćenje obrazovnog procesa

Page 32: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

26

Kognitvni razvoj

Mišljenje

Učenje

Pamćenje

Razvoj svakodnevnih vještina, navika i interesa

Poticanje i razvoj navika

Razvijanje socijalnih vještina

Poticanje i razvijanje interesa

Page 33: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

27

Socijalna uključenost/socijalizacija

Odnosi s vršnjacima koji nisu smješteni u ustanovi

Suradnja s civilnim sektorom i poslovnim subjektima

Uključivanje u život lokalne zajednice

Odnos s vršnjacima u ustanovi

Odnos prema odraslima ( odgajatelji, ostali

odraslima)

Provođenje slobodnog vremena

Aktivnosti slobodnog vremena u grupi

Aktivnosti slobodnog vremena u Domu

Aktivnosti slobodnog vremena izvan Doma

Page 34: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

11.4. Pedagoški postupci i načini rada

U svakodnevnom radu sa djecom primjenjivati će se sljedeći pedagoški postupci:

28

Odnos prema obitelji

Unapređenje odnosa sa obitelji

Kontakti s obitelji

Pomoć u prihvaćanju obiteljske situacije

KLASIČNI PEDAGOŠKI POSTUPCIobjašnjprimjerkritikaetički razgovorstvaranje idealauspoređivanjepersoazija

vježbanjekontrolapoticajpohvalanagradazahtjevdogovo

nadzorupozorenjeskretanje zamjenom motivaukorograničenje zabrana

Page 35: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Rad se djecom provoditi će se kroz sljedeće oblike rada:

29

Terapijski postupci

Realitetna terapijaGestalt terapijaKognitivni-bihevioralna terapija

Individualni rad

Metode :Razgovor (ciljani /

situacioni)TestiranjeIntervju

Pomoć pri učenju

Page 36: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

12. POSEBNI STRUČNI PROGRAMI

12.1 Obiteljsko savjetovalište

Obiteljsko savjetovalište nudi pomoć, podršku, savjet, informacije i edukacije obiteljima i pojedincima na području grada Kaštela. Rad s rizičnim pojedincima i skupinama temelji se na ranom otkrivanju i pružanju pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja. Obiteljsko savjetovalište pruža savjetovanje, pomoć, podršku, informiranje i educiranje obitelji i pojedinaca u stanju potrebe kroz individualna i grupna savjetovanja. Suvremena obitelj nalazi se u sve većim poteškoćama, raste broj onih koji traže našu pomoć a naš cilj je osnažiti i pružiti pravovremenu pomoć i samim tim spriječiti progresivno napredovanje stanja potrebe.

USLUGE KOJE SAVJETOVALIŠTE PRUŽA:

30

GRUPNI RADMetode:1.Tematske i iskustvene diskusijeEdukativni sadržajiTeme iz svakodnevnog života

2. Grupne aktivnosti

Radno okupacijske aktivnostiDruštvene igre i igraZabavni, kreativni sadržaji

3. Interakcijske igre Interakcijske igre usmjerene su na:omogućavanju individualnosti i osobnostispoznaji sebespoznavanje drugihspoznaji osobnih potreba,senzibiliziranje i prepoznavanje, diferenciranje i prihvaćanje doživljenih emocijaaktivno učenje kooperaciju, komunikaciju

4 . Igranje uloga5. Simulacija

Page 37: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Namijenjene su cijeloj lokalnoj zajednici - aktivnosti i usluge koje se pružaju kako se problemi u obitelji ne bi uopće ni pojavili. To su savjet, pomoć, podrška, educiranje, informiranje, podizanje razine svijesti o problematici i važnosti mentalnog zdravlja.

Namijenjene su pojedincima i obiteljima koji se nalaze u riziku ili se trenutno suočavaju s različitim izazovima ili poteškoćama - aktivnosti i usluge koje doprinose da se problem i/ili poteškoća lakše prebrodi, da se postigne kvalitetna promjena, te da se uklone rizici koji ometaju pojedinca ili obitelj u adekvatnom razvoju. To su različite vrste savjetovanja, psihoedukacije i podrške.

DJELATNICI I RADNO VRIJEME:U rad savjetovališta uključeni su :

Socijalni radnik – ponedjeljkom od 10- 14 sati Prof. pedagogije i psihologije, realitetni terapeut (volonter) – utorkom od 16 - 20 sati. Psiholog – srijedom od 10-14 sati, četvrtkom od 16-20 sati*I prema dogovoru i potrebi korisnika.

KORISNICI: Djeca iz bioloških obitelji Djeca iz udomiteljskih/ posvojiteljskih obitelji Mladi nakon izlaska iz skrbi. Roditelji djece koja su u skrbi dječjeg doma - stacionar/poludnevni smještaj Obitelji djece s područja lokalne zajednice u stanju potrebe.

AKTIVNOSTI: Individualno savjetovanje Grupni rad s djecom Obiteljsko savjetovanje Psihološka pomoć, podrška i savjet Održavanje okruglih stolova, tribina i organiziranje predavanja eminentnih stručnjaka iz

određenih područja Informiranje, educiranje i realiziranje stanja potrebe

CILJEVI :• Rano prepoznavanje i identificiranje potrebe •    Senzibiliziranje, informiranje i educiranje o mogućnostima zadovoljavanja potrebe u skladu s mogućnostima pružatelja usluga u lokalnoj zajednici•    Rad na poboljšanju obiteljske funkcionalnosti•    Razvijanje roditeljskih vještina, kapaciteta•    Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina djece i roditeljaU svrhu prepoznavanja uloge Obiteljskog savjetovališta na području grada Kaštela, lokalnoj zajednici prezentirali smo se kroz brošuru obiteljskog savjetovališta i informativni plakat koji smo podijelili školama, zdravstvenim ustanovama i crkvama na području grada Kaštela.

31

Page 38: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

12.2 Program „Mali veliki Vrtić“ ( program nije počeo s radom )

Nositelji programa „MALI VELIKI VRTIĆ“ bili bi Dom za djecu „Maestral“ Split i Centar za socijalnu skrb Split, uključujući i podružnicu Solin. Opći cilj:

1. Prevencija izdvajanja djece predškolske dobi iz obitelji pod umjerenim socijalnim rizicima unapređenjem kvalitete života djece u obitelji1

Specifični ciljevi: 1. Osigurati sigurno okruženje u kojem će biti zadovoljene sve djetetove potrebe 2. Jačanje roditelja u njihovim roditeljskim kapacitetima, poticanje razvoja pozitivnog i privrženog

roditeljstva i održavanje te promjene 3. Širenje socijalne mreže obitelji i posredno poboljšanje kvalitete socijalnih interakcija u zajednici4. Evaluacijom projekta ispitati djelotvornost ovakve vrste programa

Korisnici:Korisnici su obitelji pod umjerenim (srednjim) rizikom koje imaju djecu u dobi od 1 do 6 godina, odnosno do polaska u školu, s područja Splita i Solina.

12.3 Rad s volonterima

U rad Doma u Splitu uključeno je 14 volontera . Rad volontera organiziran je u skladu s programom, a osoba zadužena za koordiniranje svih aktivnosti je psiholog ustanove. U neposredan rad s volonterima uključeni su i ostali djelatnici: stručni voditelj, odgajatelji i medicinske sestre i to kroz podršku, praćenje i nadzor rada volontera. Volonteri potpisuju volonterski ugovor koji definira međusobna prava i obveze volontera i Doma „Maestral“ kao organizatora volontiranja.

Aktivnosti planirane tijekom 2016. godine

Redovite aktivnosti definiranje potreba za novim volonterima kroz konzultacije sa zaposlenicima i provođenje anketa

za zaposlenike opisa posla volontera zajedno sa zaposlenicima informativni razgovori sa osobama zainteresiranima za volontiranje prijemni razgovori s novim volonterima evaluacija rada volontera kroz redovite konzultacije sa zaposlenicima individualni razgovori s volonterima organiziranje domjenaka - druženja volontera sa zaposlenicima i djecom

12.4 Majka i dijete

Program skrbi i podrške trudnicama i rodiljama sa djecom do prve godine starosti

Nositelj programa je Dječji dom „Maestral“ – Split.

1

32

Page 39: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Opći ciljevi:Razvijanje programa podrške biološkoj obitelji i djetetu u cilju prevencije i smanjenja institucionalnog smještaja djece

Specifični ciljevi:Uspostavljanje bazične privrženosti djeteta u cilju očuvanja brige o djetetu u biološkoj obitelji. Razvijanje roditeljskih kompetencija

Korisnici:Trudnice 3 mjeseca prije porođaja, majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj.Malodobne trudnice/majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj.

12.5 Program postinstitucionalne skrbi

Opći cilj: Mladima koji su u dijelu svoga života boravili u instituciji (dom za djecu-stalni, tjedni i poludnevni tretman, udomiteljska obitelj, dom za odgoj ili neki drugi oblik skrbi) pružiti pomoć i podršku u integraciji u društvo, prevladavanju svih poteškoća na koje mogu naići i na koje nisu pripremljeni kako bi pridonijeli podizanju kvalitete vlastitog života i života svoje obitelji.

Specifični ciljevi:Na osnovu definiranih potreba, s mladom osobom se odrede aktivnosti koje bi se trebale ostavriti tijekom trajanja podrške. Identifikaciju i procjenu potreba mlade osobe, kreiranje individualnog plana zaštite, implementaciju dogovorenih aktivnosti, evaluaciju i praćenje procesa osamostaljivanja provodi jedan djelatnik na pola radnog vremena (VSS društvenog smjera) u suradnji sa mladom osobom. Profesionalci od početka prate realizaciju planiranih aktivnosti, potiču mladu osobu da preuzme odgovornosti u njihovoj realizaciji, savjetuju mladu osobu i pružaju joj podršku u savladavanju eventualnih poteškoća. Predviđeno (prosječno) trajanje podrške mladoj osobi nakon izlaska iz institucije je 12 mjeseci. Međutim, cjelokupna podrška je dugotrajnija jer rad započinje još za vrijeme boravka mlade osobe u instituciji (procjena, planiranje, priprema...). Osim toga, nakon završetka podrške, mladi uvijek imaju mogućnost da, ukoliko žele, posjete profesionalce koji su radili s njima, razgovaraju, razmjene informacije..

12.6 Program poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi

U procesu transformacije i deistitucionalizacije sustava socijalne skrbi Dom za djecu „Maestral“ razvija nove programe i usluge prilagođene potrebama djece i obitelji u lokalnoj zajednici, radi na podizanju kvalitete postojećih usluga, odnosno transformira se u centar za pružanje usluga u zajednici.Kada govorimo o razvijanju i unapređivanju usluga prilagođenih djeci i obiteljima pod određenim socijalnim rizicima to bi značilo pružanje širokog raspona socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kojima bi se osiguralo primjereno rješenje u skladu s individualnim potrebama djeteta i obitelji pod socijalnim rizikom, a pridonosile bi prevenciji zanemarivanja prava i interesa djeteta u obitelji, izdvajanja djece iz obitelji i osiguravanja uvjeta za povratak djeteta u obitelj (zajednicu) u slučaju institucionalnog smještaja. Podrška obiteljima u socijalnom riziku pretpostavlja program usmjeren na:• podršku u osnaživanju roditelja u njihovim ulogama i funkcijama• jačanje obitelji u uspostavi sigurnih, polupropusnih granica obitelji• promicanje cjelovitog razvoja djeteta, njegovih kapaciteta

33

Page 40: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

• povezivanje i aktivnu participaciju obitelji u lokalnoj zajednici• zadovoljavanje potreba svakog člana obitelji i obitelji u cijelosti• stvaranje prirodnog kruga podrške obitelji

Škola u kojoj se program provodi osigurava odgovarajući prostor za grupni i individualni rad s djecom odnosno roditeljima. Tijekom boravka u grupi djeci je potrebno osigurati dva obroka (ručak i još jedan obrok). Ukoliko škola nema školsku kuhinju, ručak i drugi obroci će se pripremati i dostavljati iz kuhinje Doma za djecu „Maestral“.Centar za socijalnu skrb sudjeluje u postupku identifikacije i uključivanja korisnika u program i donosi rješenje o poludnevnom boravku.Opći cilj:

Razvijanje i osiguravanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici usmjerenih intenzivnoj podršci obiteljima pod socijalnim rizikom i prevenciji zanemarivanja prava i interesa djeteta u obitelji

Specifični ciljevi: Pružanje neposredne kontinuirane pomoći djeci uključenoj u program u ostvarivanju školskog

uspjeha i snalaženju u školskom, vršnjačkom i obiteljskom okruženju Jačanje roditelja u njihovim roditeljskim kapacitetima, poticanje razvoja pozitivnog roditeljstva i

održavanje te promjene Program se ostvaruje kroz:

grupni rad s djecom (tehnike građenja grupe i metodologiju grupnog rada, različite oblike grupnih aktivnosti, radionice)

individualni rad s djecom aktivnu suradnju sa djelatnicima škole (stručnim suradnicima, učiteljima, razrednicima,

predmetnim nastavnicima, prisustvovanje razrednim vijećima), CZSS i drugim stručnim službama

rad sa roditeljima (individualni rad, roditeljski sastanci, radionice, posjete obitelji)

Odgajatelj tijekom radnog tjedna provodi 6 sati dnevno u školi, a što je predviđeno za neposredni rad s djecom i suradnju s djelatnicima škole. Vrijeme koje odgajatelj provodi u kontaktima s djelatnicima škole ovisi o potrebi, a može trajati najviše 30 minuta dnevno. Najmanje jednom mjesečno, preko vikenda, organizira se zajednički odlazak u kino, kazalište, muzeje, izlete i slično.

12.7 Program organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku

Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku posebna je socijalna usluga (članak 74, stavak 10) uvedena kao novina u Zakon o socijalnoj skrbi i to kao izvaninstitucijska usluga.

Članak 94. Zakona o socijalnoj skrbi navodi kako je:

(1) Organizirano stanovanje socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

(2) Organiziranim stanovanjem smatra se i stanovanje u zajednici stambenih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji.

34

Page 41: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

(3) U jednoj stambenoj jedinici može stanovati najviše osam korisnika.

U važećem Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u članku 15 nalazimo kako „…se usluga organiziranog stanovanja može se pružati u stambenim jedinicama koje mogu biti: obiteljska kuća, stan u stambenoj zgradi, te stan u stambenoj zgradi isključivo namijenjenoj stanovanju korisnika socijalnih usluga…“

U istom Pravilniku usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku drži se djelatnošću dječjeg doma i centra za pružanje usluga u zajednici.

Predviđeni broj djelatnika u sklopu programa propisan je istim Pravilnikom i to: Briga o zdravlju: 0,5 izvršitelja na 30 korisnika Odgoj: 3 izvršitelja na 6 korisnika Skrb tijekom noći: 1,3 izvršitelja na 6 korisnika Socijalni rad: 0,5 izvršitelja na 30 odgajatelja Psihološka podrška: 0,5 izvršitelja na 30 korisnika

U organizaciji rada sudjeluju 4, 3 odgajatelja u tri smjene na 6 korisnika, te psiholog, socijalni radnik i medicinska sestra u obimu 0,5 na 30 korisnika.

Opis poslova navedenih djelatnika propisan je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova dječjeg doma“ Maestral“ koji je usklađen sa trenutno važećim Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (dalje u tekstu: Pravilnik).

12.8 Program rada Mobilnog tima

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“157/14) prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, boravak i organizirano stanovanje usluge su skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici i smatraju se izvaninstitucijskim uslugama.

Razvijanjem usluge savjetovanja i pomaganja obitelji poštujemo pravo djece na život u obitelji i pravo obitelji da dobije pravodobnu, nestigmatizirajuću pomoć, podršku i tretman. Nositelji aktivnosti neposrednog rada s djecom i roditeljima su djelatnici Dječjeg doma „Maestral“ i CZSS Omiš.Centar za socijalnu skrb sudjeluje u postupku identifikacije i uključivanja korisnika u program, izradi i praćenju realizacije plana rada s obitelji .

CILJEVI PROGRAMA

Opći cilj: Razvijanje i osiguravanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici usmjerenih intenzivnoj podršci

obiteljima pod socijalnim rizikom i prevenciji zanemarivanja prava i interesa djeteta u obitelji

35

Page 42: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Specifični ciljevi: Jačanje roditelja u njihovim roditeljskim kapacitetima, poticanje razvoja pozitivnog roditeljstva i

održavanje te promjene

KORISNICI PROGRAMA

Pretpostavka intervencija je identificiranje konkretnih obitelji u kojima djeca već žive pod određenim psihosocijalnim rizicima.Korisnici programa su obitelji/roditelji i djeca koji su u stanju potrebe za intenzivnijom podrškom u smislu osnaživanja roditelja u njihovim ulogama i funkcijama i podrškom u poticanju cjelovitog razvoja djeteta i njegovih kapaciteta. Kriteriji za identifikaciju takvih obitelji vezani su uz tzv. srednju razinu rizika. Obitelji su izložene nepovoljnim okolnostima u nekoliko područja (primjerice nepovoljna sociodemografska obilježja, roditeljske kompetencije, socijalna mreža je mala, bolest roditelja, kognitivna ograničenja), ali su one slabije izražene od obiteljskih snaga i resursa. Potrebna podrška i pomoć obitelji umjerenog su intenziteta, u pravilu se radi o dobrovoljnom sudjelovanju i mjerama socijalne zaštite, ali je moguće izricanje neke obavezne mjere sudjelovanja u programima podrške i pomoći koji se provode u lokalnoj zajednici.Obitelj se uključuje se u program na inicijativu centra za socijalnu skrb.

AKTIVNOSTI

- Prvi korak je identificiranje obitelji i procjena njihovih potreba, što rade djelatnici Centra za socijalnu skrb.

- Po procjeni Centra da je u rad s obitelji potrebno uključiti i mobilni tim, zajedno s roditeljima tijekom izrade individualnog plana promjene definira se i uključivanje mobilnog tima

- Zajednički inicijalni sastanak članova Centra za socijalnu skrb, mobilnog tima i članova obitelji i dogovaranje načina i oblika suradnje

- Specifični ciljevi koji se definiraju u individualnom planu promjene ostvaruju se kroz niz aktivnosti, odnosno kroz individualni rad s članovima obitelji te po potrebi i grupni rad

- Savjetovanje i pomaganje obitelji obuhvaćao pružanje podrške i savjetovanje roditeljima, o psihološku podršku u kriznim situacijama kroz primjenu različitih oblika savjetovanja,o pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, odnosno stanovanju i vođenju

kućanstva, raspolaganju novcem, osobnom rastu i razvoju, odnose s partnerima i članovima obitelji, zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena i praktičnim vještinama

o podrška u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim pružateljima socijalnih usluga u zajednici u ostvarivanju prava i drugih socijalnih usluga,

o individualni i grupni savjetodavni rad s djecom i mladima, podršku u sudjelovanju djeteta u procesima izražavanja mišljenja

o Unapređivanje roditeljskih vještina uključuje: utvrđivanje potreba roditelja, individualni i grupni rad s roditeljima u obiteljskoj kući i drugim mjestima po potrebi, organizaciju zajedničkih aktivnosti roditelja i djece; jačanje roditeljskih kompetencija kroz osnaživanje

36

Page 43: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

roditelja za pozitivno roditeljstvo (brižno ponašanje, pružanje strukture, granica i vođenja, uvažavanje djeteta kao osobe te omogućavanje osnaživanja djeteta); jačanje komunikacijskih i socijalizacijskih vještina roditelja i sl. kroz individualni i grupni savjetodavni rad

- Savjetovanje i pomaganje obitelji primarno se odvija kroz posjete obitelji, okvirno 2 – 3 puta tjedno, ovisno o potrebama obitelji

Za svaku obitelj izrađuje se godišnji plan i program rada.

13. TRANSFORMACIJA USTANOVE

13.1 Prioriteti i ciljevi procesa transformacije za 2016. godinu

1. Osnaživanje programa dnevnog boravka za djecu školskog uzrasta Osnaživanje programa dnevnog boravka za djecu školskog uzrasta uključuje provođenje

dodatnih aktivnosti: odlazak u obitelj, savjetovanje, sastanci s roditeljima

2. Osnaživanje programa dnevnog boravka za djecu predškolskog uzrasta Uključivanje djece predškolskog uzrasta u dnevni boravak, u postojeću predškolsku grupu,

uz istovremeni rad s roditeljima Započinjanje rada programa „Mali veliki vrtić“ u dislociranom prostoru

3. Organizirano stanovanje Traženje prostora (stana) od Grada Splita za smještaj još jedne skupine djece u organizirano

stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

4. Rad s udomiteljima U dogovoru sa predstavnicima CZSS Split definiranje koje bi aktivnosti mogao provoditi

Dom, primjerice podršku udomiteljima koji nisu s područja Splita, te informiranje i promociju udomiteljstva; formirati interni tim za udomiteljstvo

14. PRIJEM I OTPUST KORISNIKA

14.1. Prijem u dom

Smještaj djece u Dom vrši Centar za socijalnu skrb na osnovu Zakona o socijalnoj skrbi ili Obiteljskog zakona , a prijem djeteta u Dom normativno je reguliran aktom Doma, a na temelju programa rada ustanove.Prijem djeteta ovisi o optimalnom kapacitetu, odnosno o planiranom maksimalnom kapacitetu pojedinog objekta koji je u sastavu doma za djecu “Maestral”.

Za cjelokupan proces prijema korisnika odgovorni su stručni voditelj i predstojnik podružnice, a za samu provedbu pojedinih aktivnosti odgovorni su: socijalni radni, psiholog, odgajatelj i medicinska sestra.

37

Page 44: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Opis postupka

Prijem korisnika obuhvaća sve radnje i postupke koji se provode i poduzimaju u ustanovi radi ustanovljavanja hoće li dijete biti primljeno, pružanja podrške djetetu u razdoblju prilagodbe, prikupljanja informacija i izrade optimalnog individualnog programa rada za dijete. Proces prijema započinje zaprimanjem zahtjeva za smještaj djeteta, a završava izradom Indivdualnog programa rada za dijete.

Uvid u dokumentaciju

Socijalni radnik zaprima zahtjev za smještaj i utvrđuje postojeću dokumentaciju, a u slučaju nepotpune dokumentacije potražuje istu od nadležnog CZSS te u roku od 15 dana saziva Komisiju za prijem.Komisija o prijemu i Odluka o prijemuSocijalni radnik prikupljenu dokumentaciju dostavlja članovima komisije i saziva sastanak. Na sastanku Komisije za prijem analiziraju se podaci o potencijalnim korisnicima te se glasanjem donosi Odluka o prijemu. Socijalni radnik izvještava nadležni CZSS o odluci. Kada je donesena odluka o smještaju socijalni radnik dogovara daljnje radnje o konkretizaciji smještaja sa nadležnim CZZS.

Smještaj djeteta

Smještaj djeteta provodi se uz obavezno prisustvo socijalnog radnika ili drugog stručnog radnika CZSS koji smještava dijete te roditelja djeteta ukoliko to nije suprotno interesima djeteta. Od strane Ustanove obavezna je nazočnost odgajatelja, socijalnog radnika, psihologa, stručnog voditelja i predstojnika (ako je smještaj u Podružnici).Postupak prijema obuhvaća: razgovor članova stručnog tima Doma i odgajatelja sa stručnim suradnicima CZSS koji smještava dijete, djetetom te eventualno roditeljima djeteta, odgajatelj upoznaje dijete s grupom u koju je smješten, organizacijom života u ustanovi i kućnim redom Ustanove.

Promatranje i upoznavanje s djetetom

U razdoblju prilagodbe stručni djelatnici promatraju korisnika u različitim sitaucijama (ponašanje u grupi, s vršnjacima, s odraslima, odnos prema školskim i izvanškolskim obvezama, kontakti s roditeljima i drugim članovima obitelji), prate zdravstveno stanje korisnika, provode razgovore s korisnikom i drugim osobama iz njegovog okruženja, prikupljaju podatke o procesu obrazovanja. Uočena ponašanja se upisuju u Dnevnik rada stručnih djelatnika (odgajatelja/medicinske sestre/psihologa/socijalnog radnika/stručnog voditelja/predstojnika), a pojedina zapažanja (u skladu s radnom uputom RU01 Uputa za evidentiranje opažanja kod djece) i u List stručnih djelatnika ((odgajatelja/medicinske sestre/psihologa/socijalnog radnika/stručnog voditelja/predstojnika). Proces promatranja i upoznavanja traje maksimalno tri mjeseca te se na osnovu toga izrađuje Individualni program rada za korisnika. Izrada individualnog programa rada

Individualni program rada izrađuju odgajatelj, socijalni radni, psiholog, stručni voditelj, predstojnik, medicinska sestra, korisnik i/ ili zakonski zastupnik. Za korisnike kojima je pravo na skrb izvan vlastite obitelji priznato rješenjem centra za socijalnu skrb, u izradi individualnog programa rada sudjeluje i predstavnik Centra za socijalnu skrb.Sadržaj Individualnog programa rada za korisnika propisan je Godišnjim programom rada ustanove.

38

Page 45: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Pomoć i podrška korisniku u razdoblju prilagodbe

U razdoblju prilagodbe stručni djelatnici su dužni pružiti posebnu pomoć i podršku korisniku. „Matični“ odgajatelj više vremena provodi s novim korisnikom, detaljnije ga upoznaje s dinamikom života u domu i drugim korisnicima te radi na uspostavljanju kvalitetnog odnosa s korisnikom. Socijalni radnik informira korisnika (na način primjeren djetetovoj dobi) o formalnom statusu djeteta i načinu kontakta s obitelji, koji su definirani rješenjem o smještaju. Psiholog prati djetetov proces prilagodbe i prema potrebi pruža dodatnu podršku. Provedene aktivnosti se upisuju u Dnevnik rada stručnih djelatnika (odgajatelja/medicinske sestre/psihologa/socijalnog radnika/stručnog voditelja/predstojnika), a pojedine aktivnosti i zapažanja (u skladu s radnom uputom RU01 Uputa za evidentiranje opažanja kod djece) i u List stručnih djelatnika ((odgajatelja/medicinske sestre/psihologa/socijalnog radnika/stručnog voditelja/predstojnika).

14.2 Pripreme za otpust štićenika

Otpust korisnika obuhvaća sve radnje i postupke koji se provode i poduzimaju u ustanovi sa ciljem kvalitetne pripreme za napuštanje ustanove, kao i sami čin otpuštanja korisnika. Korisnici se mogu otpustiti: nakon završetka redovnog školovanja i stjecanja punoljetnosti, u slučaju promjene oblika socijalne skrbi (udomiteljstvo, posvojenje, druge ustanove), povratka u biološku obitelj.

Otpust korisnika nakon završetka redovnog školovanja i punoljetnosti

Intenzivna priprema korisnika za otpust traje jednu godinu i započinje sastankom stručnih timova Ustanove i nadležnog CZSS. Slijedi upoznavanje korisnika i zajednička izrada Plana i programa otpusta.

Izrada Plana i programa otpusta

Plan i program otpusta izrađuju odgajatelj, socijalni radni, psiholog, stručni voditelj, predstojnik, medicinska sestra, dijete i/ ili zakonski zastupnik. Plan i program otpusta sadržava aktivnosti koje će se provoditi, nositelje aktivnosti i vremenske rokove.

Otpust

Prilikom otpusta korisnik preuzima domovnicu, rodni list, putovnicu, svjedodžbe o završenom školovanju, zdravstvenu dokumentaciju i ostale osobne dokumente. Dokumentaciju predaje socijalni radnik, a korisnik potpisuje da je istu preuzeo. Dom je dužan prilikom otpusta korisniku osigurati potrebnu odjeću, obuću, higijenski pribor, za što je odgovoran odgajatelj. Druge potrepštine Dom može osigurati korisniku ovisno o odluci ravnatelja. U skladu s mogućnostima Dom na prikladan način obilježava odlazak korisnika.

Otpust korisnika u posvojiteljsku i/ili udomiteljsku obitelj

Otpust korisnika u posvojiteljsku i udomiteljsku obitelj počinje pismenom obaviješću nadležnog CZSS o tome da nema pravnih prepreka za posvojenje/ udomljenje djeteta. Od tog trenutka počinje intenzivna priprema djeteta u minimalnom trajanju od jednog mjeseca za odlazak u posvojiteljsku/ udomiteljsku obitelj.

Izrada Plana i programa otpusta

39

Page 46: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Plan i program otpusta izrađuju odgajatelj, socijalni radni, psiholog, stručni voditelj, predstojnik, medicinska sestra, dijete i/ ili zakonski zastupnik, predstavnici CZSS i udomiteljska/ posvojiteljska obitelj. Plan i program otpusta sadržava aktivnosti koje će se provoditi, nositelje aktivnosti i vremenske rokove.

Otpust

Prilikom otpusta udomiteljska/ posvojiteljska obitelj preuzima domovnicu, rodni list, putovnicu, svjedodžbe o završenom školovanju, zdravstvenu dokumentaciju i ostale osobne dokumente. Dokumentaciju predaje socijalni radnik, a posvojitelj/ udomitelj potpisuje da je istu preuzeo. Dom je dužan prilikom otpusta korisniku osigurati potrebnu odjeću i obuću, za što je odgovoran odgajatelj. Druge potrepštine Dom može osigurati korisniku ovisno o odluci ravnatelja. U skladu s mogućnostima Dom na prikladan način obilježava odlazak korisnika.

Otpust korisnika u drugu ustanovu

Otpust korisnika u drugu ustanovu počinje odlukom nadležnog CZSS ili suda, nakon procjene stručnih timova Doma i CZSS o opravdanosti premještanja. Slijedi upoznavanje korisnika i zajednička izrada Plana i programa otpusta.

Izrada Plana i programa otpusta

Plan i program otpusta izrađuju odgajatelj, socijalni radni, psiholog, stručni voditelj, predstojnik, medicinska sestra, dijete i/ ili zakonski zastupnik. Plan i program otpusta sadržava aktivnosti koje će se provoditi, nositelje aktivnosti i vremenske rokove.

Otpust

Prilikom otpusta ustanova u koju dijete odlazi preuzima domovnicu, rodni list, putovnicu, svjedodžbe o završenom školovanju, zdravstvenu dokumentaciju i ostale osobne dokumente. Dokumentaciju predaje socijalni radnik, a socijalni radnik druge ustanove potpisuje da je istu preuzeo. Dom je dužan prilikom otpusta korisniku osigurati potrebnu odjeću, obuću, higijenski pribor, za što je odgovoran odgajatelj. Druge potrepštine Dom može osigurati korisniku ovisno o odluci ravnatelja. U skladu s mogućnostima Dom može na prikladan način obilježiti odlazak korisnika.Otpust korisnika u biološku obitelj

Otpust korisnika u biološku obitelj počinje odlukom nadležnog CZSS ili suda. Korisnik se upoznaje s odlukom i od tog trenutka počinje intenzivna priprema za odlazak iz Doma

Otpust

Prilikom otpusta roditelj preuzima domovnicu, rodni list, putovnicu, svjedodžbe o završenom školovanju, zdravstvenu dokumentaciju i ostale osobne dokumente. Dokumentaciju predaje socijalni radnik, a roditelj potpisuje da je istu preuzeo. Dom je dužan prilikom otpusta korisniku osigurati potrebnu odjeću i obuću, za što je odgovoran odgajatelj. Druge potrepštine Dom može osigurati korisniku ovisno o odluci ravnatelja. U skladu s mogućnostima Dom na prikladan način obilježava odlazak korisnika.

40

Page 47: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

15. FLUKTUACIJA KORISNIKA TIJEKOM PROTEKLE GODINE

Tijekom 2015 godine u Dom („Maestral“ Split i podružnica „Miljenko i Dobrila“ Kaštel Lukšić) je primljeno na smještaj 20 djece, na u program poludnevnog boravka 14 djece.

Ustanovu je napustilo 30 djece od toga:

radi punoljetnosti i završetka školovanja 8 povratak u obitelj 7 smješteno u obitelj udomitelja 7 usvojen 2 smješteno u dom za odgoj ili neki drugi dom 6 odlazak u samostalan život ili studentski dom 4

16. ORGANIZACIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Dnevne aktivnosti o odmor djece uzrasta od 0 do 3 godine

Vrijeme Aktivnosti

6,00 – 7,30 sati Buđenje djece,jutarnja toaleta,namještanje kreveta i kupanje djece

7,30- 8,30 Pripremanje hrane, doručak , hranjenje djece

8.30- 10,30 Dnevni odmor za djecu do 6 mjeseci života,užina,poticanje djece na aktivnosti ,izvođenje u šetnju

10,30-11,30 Presvlačenje pelena, presvlačenje i priprema djece za ručak i dnevni odmor

11.30 –12.30 Ručak

12,30 – 14,00 Dnevni odmor djece- spavanje, praćenje sna djeteta,vođenje lista zapažanja

14,00- 15,30 Buđenje djece,popodnevna toaleta,namještanje kreveta

15,30 - 16,00 Užina

16,00 – 17,30 Dnevni odmor djece do 6 mjeseci života,igra,izlazak u šetnju

17,30 – 18,30 Presvlačenje pelena, presvlačenje i priprema za večeru

18,30 – 19,30 Večera

41

Page 48: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

19,30 – 20,30 pripremanje djece za noćni odmor, kupanje, njegai odlazak na noćni odmor

Svakodnevno slaganje donjeg rublja, igračaka i mjerenje temperature. Pranje i dezinfekcija kreveta i igračaka obavezno se vrši prvog i petnaestog u mjesecu. Boravak na zraku svakodnevno treba provoditi osim kad je vrijeme jako loše.Djecu uzrasta 2 – 3 godine priprema se za samostalno objedovanje, pomoć za vrijeme jela, pravilno sjedenje za stolom, te razvijanje higijenskih navika.

Dnevni raspored aktivnosti i odmora u vrtićkim skupinama:

Vrijeme Aktivnosti

7,00-8,00 Ustajanje,oblačenje i raspremanje kreveta

8,00 – 8,30 Doručak

8,30 – 9,00 Slobodne aktivnosti i spremanje kreveta

9,00 – 10,00 Priprema za zajedničku aktivnost i zajednička aktivnost

10,00 – 11,00 Igre na dvorištu

11,00 – 12,00 Priprema za ručak i ručak

12,00 – 14,30 Priprema za popodnevni odmor i spavanje

14,30 – 15,00 Ustajanje i oblačenje

15,00 – 15,30 Popodnevna marenda

15,30 – 17,30 Igre u igraonici, šetnje, igre u dvorištu

17,30 – 18,30 Priprema za večeru i večera

18,30 – 19,30 Igre u igraonici

19,30 – 20,00 Spremanje za spavanje i spavanje

42

Page 49: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Dnevne aktivnosti djece školskog uzrasta:

6,30 – 7,30 Ustajanje

7,00 – 8,00 Doručak

7,30 – 8,00 Spremanje za školu i odlazak u školu (I smjena)

8,00 – 8,30 Radnje grupe (uređenje kuće i okoliša)Slobodne aktivnosti

8,30 – 11,30 Obavezno učenje

11,30 – 12,00 Slobodne aktivnosti

12,00 – 13,00 Pripreme za ručak i ručak

13,00 – 14,00 Priprema za školu i odlazak u školu

14,00 – 15,30 Radne grupe, slobodne aktivnosti

15,30 – 18,30 Obavezno učenje

18,30 – 19,00 Slobodne aktivnosti

19,00 – 19,45 Priprema za večeru i večera

19,45 – 20,30 Radne grupe, slobodne aktivnosti

20,30 – 21,30 Pripreme za spavanje ( obavljanje osobne higijene), gledanje TV

21,30 Spavanje

Priprema djece za nastavu (učenje i izrada domaćih zadataka) obavlja se organizirano svakog radnog dana, a i preko vikenda ako je potrebno. Odgajatelji imaju zadatak organizirati učenje i pružiti pomoć djeci prilikom učenja. Djeca koja imaju posebne poteškoće u savladavanju nastavnog programa imat će dopunsku nastavu i instrukcije.

43

Page 50: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

17. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA- PLAN EDUKACIJA

Odgajatelji i članovi stručnog tima biti će uključeni i u sve edukacije koje budu organizirane od strane nadležnog Ministarstva, ali i svih drugih vladinih i nevladinih organizacija , koje sadržajni i tematski odgovaraju stručnim djelatnicima ustanove.Tijekom 2016. godine planiramo uključivanje odgajatelja u sljedeće edukacije:

Tema Vrijeme održavanja i mjesto održavanja

Izvršitelji/Voditelji

Polaznici Ciljevi

Konferencija psihologa

Listopad /studeni 2016

Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora

Psiholozi

Konferencija socijalnih radnika

Listopad/studeni 2016

Socijalni radnici

Tekuće edukacije kroz godinu

Kontinuirano Stručni djelatnici

18. PLAN KVALITETE

Plan kvalitete definira promjene za poboljšanje usluga i programa rada ustanove.

Prethodno stanje

Ciljevi za 2016. God.

Organizacijska jedinica u koju se uvode promjene

Odgovorne osobe

Planirani završetak

Resursi

Podrška udomiteljima u razdoblju prilagodbe

Rad sa udomiteljima, podrška udomiteljima nakon udomljavanja djece

Dom „Maestral“ Split iPodružnica „Miljenko i Dobrila“ Kaštel Lukšić

Socijalni radnici ,psiholozi, stručni voditelj

Prosinac 2016.

Postojeći resursi

Praćenje Kontinuirani Dom „Maestral“ Stručni tim Prosinac Postojeći

44

Page 51: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

kvalitete kontakta roditelj –dijete i individualni rad s roditeljima po potrebi

individualni i grupni rad s roditeljima

Split i 2016. resursi

Supervizijski rad se odvijao povremeno sa dugim vremenskim pauzama

Supervizijski rad sa stručnim djelatnicima

Dom „Maestral“ Split iPodružnica „Miljenko i Dobrila“ Kaštel Lukšić

Prosinac 2017.

Postojeći resursi

19. DOKUMENTACIJA

Dom vodi svu potrebnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima (NN47/02).

20. SURADNJA

Tijekom 2016. godine planira se nastavak suradnje sa svim relevantnim dionicima koji posredno ili neposredno utječu na kvalitetu života djece u našoj ustanovi. Suradnja se odnosi na niz ustanova socijalne skrbi, nevladinih organizacija, suradnja sa privatnim sektorom i drugim javnim ustanovama.Poseban naglasak staviti će se na suradnju sa roditeljima, školama i vrtićima. CZSS,…Dio suradnje odnosi se na realizaciju ljetovanja i zimovanja djece , a dio kroz zajedničke projekte i aktivnosti.

U 2016. planira se:

CZSS kontinuirano Roditelji kontinuirano kroz individualni rad i radionice Škole i vrtići kontinuirano Nevladine organizacije kontinuirano Ustanove socijalne skrbi (. Dječji dom „Klasje Osijek, D.D. SV.Ana Vinkovci, Dom za djecu

„Vladimir Nazor“ Karlovac, Dom za djecu „Pula“ Pula,.. Mladinski dom Maribor Slovenija, JU Dječji dom „Rade Vranješević“ Banja Luka, JU Dom-

Porodica Zenica, Dječji dom „Mladost“ Bijela Crna Gora, ljetni i zimski praznici Visoka učilišta ( Studij sestrinstva u Splitu) Poslovni sektor UNICEF

45

Page 52: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Grad Split, Grad Kaštela, grad Solin, Županija splitsko-dalmatinska Javne ustanove: KBC Firule , NZZJZ Splitsko-dalmatinske županije Mediji – kontinuirano Volonteri i građani pojedinci

21. OSIGURANJE KVALITETE

Svi korisnici ustanove obuhvaćeni su psihološkom i defektološkom obradom, a djeca kojoj je potreban intenzivan individualni rad taj rad se odvija po planu stručne osobe.Djeca sa izraženim emocionalnim smetnjama i dalje će biti uključena u psihoterapijski tretman kod educiranih psihoterapeuta – vanjskih suradnika ili kod dječjih psihijatara u okviru KB Split i Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama.Djeca sa poteškoćama govora i drugim udruženim smetnjama također su uključena u stručne tretmane unutar Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama. Svi postupci rada sa djecom bilježe se kroz dokumentaciju, te će se evaluirati ( vidi poglavlje 14.)

22. EVALUACIJA USPJEŠNOSTI TRETMANA

Evaluacija rada i postignuća provoditi će se kroz:

Kontrolu i nadzor od strane voditelja i ravnatelja Primjenu instrumenata vrednovanja postignuća Rad Stručnog vijeća Izvješća odgajatelja o odgojno-obrazovnom radu Analizu školskog uspjeha i izostanaka s nastave Sinteze stručnog tima Upitnici zadovoljstva korisnika

22.1 Instrumenti i tehnike vrednovanja

Analiza pedagoške dokumentacije Neposredni uvid u rad odgajatelja Ankete Upitnici Statistička obrada podataka

22.2 Vrednovanje rada stručnih djelatnika

Rad stručnih djelatnika vrednovat će se kroz slijedeće elemente:

Vođenje pedagoške dokumentacije Rezultate odgojno – obrazovnog rada Odnos prema korisnicima i kolegama

46

Page 53: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

Održavanje i uređenje radnog prostora

23. INVESTICIJE

2016. godina – planiramo

Tijekom 2016. godine planiramo u ustanovi u Splitu : uređenje sanitarnih čvorova i kupaonica na odjelu djece školskog uzrasta uređenje mini kuhinje na odjelu djece školskog uzrasta, kako bi se rad mogao organizirati u

dvije zasebne skupineU podružnici „Miljenko i Dobrila“ tijekom 2016. Godine planiramo:

prilagodbu prosora za djecu predškolskog uzrasta opremanje svih apartmana čajnim kuhinjama uređenje travnatih površina

24. PLAN DOGAĐANJA ZA 2016. G.

Mjesec Događanje

SiječanjZimovanje djece školskog uzrasta

Veljača Zimovanje djece predškolskog uzrastaValentinovoMaškare

OžujakProljetni praznici

Travanja Dan doma u podružnici

SvibanjProslava Dana planeta zemlje

LipanjLjetovanje djece predškolskog uzrasta

Srpanj Ljetovanje djece školskog uzrasta

Kolovoz Ljetovanje

Rujan Druženje djece i donatora

Listopad Dani zahvalnosti za plodove zemlje

47

Page 54: GODIŠNJI PROGRAM RADA ZAddmaestral.hr/dokumenti/godisnji-plan-2016.docx · Web view11.2 Odgojno –obrazovni rad sa djecom predškolskog uzrasta Osnovni koncept rada s djecom u okviru

ProsinacSv. NikolaBožićNova Godina

48