PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-”PRESTANI !”

 • View
  73

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UDRUGA „TI SI OK“ Udruga za pružanje psiho-socijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju. PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-”PRESTANI !”. Voditeljice Projekta: Sunčica Trgovac, dipl. soc.radnik Sonja Jarebica, dipl. soc . pedagog. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PREVENCIJA NASILJA MEĐU DJECOM-”PRESTANI !”

 • Voditeljice Projekta: Sunica Trgovac, dipl. soc.radnik Sonja Jarebica, dipl. soc. pedagogUDRUGA TI SI OKUdruga za pruanje psiho-socijalne i pedagoke pomoidjeci i mladima sa smetnjama i poremeajem u ponaanju

 • U Hrvatskoj su graani, a posebno roditelji zabrinuti situacijom visoke stope zlouporabe opojnih tvari i nasilja meu djecom i mladima

  nasilnikih ponaanja u 2008. meu mladima u dobi od 15 do 29 godina porastao za 46%.

  osma problematina ponaanja uenicu udario akom u elo Zbog nasilja nad djetetom roditelji tue kolu za milijun kuna

  Ne elim da iije dijete, plae kao to je plakao na sinPremlaeni nakon izlaska iz disko kluba16-godinjak pretuen na nogometnom igralituJo jedna svijea za rtvu besmislenog ubojstva 'Pretukli smo ga i pustili da iskrvari'

 • identificirati rizine imbenike i tako smanjiti vjerojatnost pojavljivanja poremeaja u ponaanju

  razvijati zatitne imbenike koji poboljavaju socijalne veze i jaaju djecu i mlade zatiujui ih od moguih rizinih ponaanja (Hawkins i suradnici , 2001)

 • Drutvo se MORA suoiti s nasiljem meu djecom i mladima i nasiljem nad djecom i mladima, iznai modalitete za njihovo uspjeno rjeavanje

  Na tome se MORAJU aktivno i podjednako angairati i djelovati svi segmenti drutva - od obitelji, odgojno- obrazovnih institucija na svim razinama, pojedinaca i nevladinih organizacija do lokalne i regionalne zajednice. Svi zajedno moemo stvoriti sigurnije, tolerantnije okruenje u kojem e djeca i mladi odrastati.

 • osobna, profesionalna, drutvena!

  Kad mislimo na odgovornost kao osobinu linosti, odgovornu osobu obino definiramo kao onu koja je spremna snositi posljedice svog ponaanja.Berkowitz proiruje tu defniciju i dodaje kakoodgovoran pojedinac pokazuje privrenost, povjerljiv odnos i osjeaj obveze prema drugima.(17.koferencija psihologa.Split 2009.)

 • Moemo li/smijemo li se ponaati kao izdvojenisegment drutva i samo registrirati pojavnostibez obveze/odgovornosti da o tome govorimoi djelujemo? U kojim situacijama moramo djelovati preventivno jer su nam loe posljedice poznate ako djelovanje izostane? (17.konferencija psihologa-Split 2009.) SOCIJALNI PEDAGOZI svojim znanjem i djelovanjem MORAJU bitno pridonositi zatiti prava i interesa djece i mladih(Mila Jelavi, djeja pravobraniteljica)

 • POMAE UENICIMA:

  prepoznavati znakove nasilja i negativne emocije koje nasilje izaziva uspostaviti toplo ozraje u razredu i koli i u takvom kontekstu uiti interpersonalne vjetine rjeavanja problema razvijati samokontrolu preuzeti odgovornosti za vlastite postupke nauiti razgovarati o svojim osjeajima i iskustvima te iznositi svoje miljenje nauiti kako traiti potporu od nastavnika i vrnjaka. nauiti kako sluati i iskazati potivanje osjeaja, iskustva i miljenja drugih.

  POMAE NASTAVNICIMA:

  poduava kako promicati emocionalnu kompetenciju potie na iskazivanje zanimanja za osjeaje, iskustva i miljenja djece, u graenju pozitivnog odnosi izmeu uenika i nastavnika.

 • Projekt je namijenjen svim uenicima od 5. do 8. razreda osnovne kole.

  Na satu razredne zajednice uz nazonost razrednika odri se kratko predavanje o nasilju, oblicima, posljedicama i uzrocima nasilja s posebnim naglaskom na opis stanja rtve.

  Na sljedeem sastanku razredne zajednice se kroz kratku radionicu djeca potaknu na aktivno sudjelovanje i obradu nekih aspekata nasilja putem vjebi potvrivanja, suradnje, sluanja, povjerenja, rjeavanja konflikta nenasilnim putem i dr.

  Pomo nastavnicima da problem prepoznaju i potaknu rjeavanje

  Ohrabriti uenike da se nasilju suprotstave i prijavljuju ga

 • R E Z U L T A T Iprimjene Uputnika o prisutnosti i oblicima nasilja meu djecom -400 uenika

  Vukovinaitarjevo290110

  Petiesti201199

 • U KOLI SE OSJEAM: (zaokrui odgovor koji te najbolje opisuje)DOBROLOENI DOBRO NI LOE

  abc28114105

 • U KOLI SE:a) BOJIM NEKIH UENIKAb) NE BOJIM NIKOGAc) NE ZNAM

  abc5824495

 • KOJE MJESTO U KOLI JE NAJOPASNIJE ZBOG NASILJA DRUGE DJECE PREMA TEBI?UIONICA WCHODNIKPRED ZBORNICOM BLAGAVAONICAIGRALITEPUT OD KUE /DO KOLE I OBRATNODVORANANEMA OPASNIH MJESTA

 • abcdefghiVIE 22897104432214152

 • KOLIKO ESTO TE U KOLI NETKO VRIJEA I RUGA TI SE?

  SKORO SVAKI DANRIJETKO ILI PONEKADNIKADA

  abc42223134

 • KOLIKO ESTO TI NETKO U KOLI PRIJETI DA E TI NETO RUNO NAPRAVITI?

  SKORO SVAKI DANRIJETKO ILI PONEKADNIKADA

  abc14103282

 • DA LI TE NETKO U KOLI TUE?

  SKORO SVAKI DANRIJETKO ILI PONEKADNIKADA

  abc1062328

 • DA LI TE NETKO U KOLI OGOVARA?

  SKORO SVAKI DANRIJETKO ILI PONEKADNIKADA

  abcne znam6420611111

 • OGOVARA TE?DJEACIDJEVOJICEI DJEACI I DJEVOJICENETKO DRUGINITKO

  f1f2f3f4f5ne znam2512175211446

 • .

  KADA TE NETKO ZLOSTAVLJA TO TI NAPRAVI?NITA NE NAPRAVIM, TRPIMPOBJEGNEMKAEM DA PRESTANEKAEM NEKOM ODRASLOMKAEM PRIJATELJU/PRIJATELJICINE IDEM U KOLUNE ZLOSTAVLJA ME NITKO

  abcdefghvie odgovora9133557236121140

 • TO MISLI TKO BI TI MOGAO NAJVIE POMOI DA TE ZATITI?RODITELJIBRAT ILI SESTRAPRIJATELJ/PRIJATELJICANITKONE DOGAAJU MI SE TE STVARINASTAVNIK

  abcdefvie odgovora1242825291512352

 • Na pitanje radi li ti nekome loe stvari?

  NE RADIM NIKOME LOE STVARI - jer to nije ugodno ni meni - jer svi moramo biti ukljueni u sve A pogledajte kad proradi savjest? Radi li ti nekome loe stvari? NE pa nadopie: Moda ih napravim ali nesvjesno neznam.

  NA KRAJU UPITNIKA PIE : HVALA NA SURADNJI!, a uenik odgovara

  HVALA I VAMA. DRAGO MI JE DA SMO PROVELI OVU ANKETU. Nacrtan smjeak

 • U koli imam puno prijatelja ...

  skoro nikada mi nitko nita neradi ...

  samo ponekad neke sitnice ...

  ali se u koli svejedno osjeam loe, tmurno ...

  osjeam samou (bez obzira na sve moje prijatelje) ...

  osjeam se loe zbog problema drugih uenika ...

 • ZNATE TA! MENI JE DOSTA DA SVAKI DAN UJEM OD PROFESORA DA SMO MI NAJGORI RAZRED I MENI TO JAKO SMETA. ZATO ONI NEKAU TKO JE ZLOEST A NETREBAMO SADA SVI ISPATAT ZBOG TOGA. U OVOM RAZREDU JE KATASTROFA DJECA PROFAMA UPADAJU U RJE I ONDAMI SVI MORAMO BITI NAJGORI. ZATO MAMA MORA UTI KAKO SMO MI LO RAZRED. JA I CURE SMO HTJELE PAR PUTA NAPRAVIT PETICIJU PROTIV NEKIH UENIKA DA IH UPLAIMO. JA BIH VOLJELA DA SE NE PODUZME!!

  Curica, 6 razred na kraju ispod tvog Hvala na odgovorima napie: "HVALA VAMA! DRAGO MI JE DA SU I U KOLE UVELI PREVENCIJU PROTIV NASILJA". Neki su slatki pa su napisali: MOLIM! NEMA NA EMU!

 • Organizacijom izvoenja radionica sam ...Nezadovoljan/na 0 0%Jedva zadov.0 0% Zadovoljan/na 3 19%Vrlo zadov. 3 19%Izuzetno zadov. 10 62%

  Chart1

  030.645.9

  038.646.9

  334.645

  331.643.9

  10izuzetno z.izuzetno z.

  zadov.org.

  West

  North

  Sheet1

  nezadov.jedva z.zadov.vrlo z.izuzetno z.

  zadov.org.003310

  West30.638.634.631.6

  North45.946.94543.9

 • Kvalitetom rada s djecom na radionicama sam ...Nezadovoljan/na 0 0%Jedva zadov.0 0% Zadovoljan/na 4 25%Vrlo zadov. 3 19%Izuzetno zadov. 9 56%

  Chart1

  030.645.9

  038.646.9

  434.645

  331.643.9

  9izuzetno z.izuzetno z.

  zadov. Kval.

  West

  North

  Sheet1

  nezadov.jedva z.zadov.vrlo z.izuzetno z.

  zadov. Kval.00439

  West30.638.634.631.6

  North45.946.94543.9

 • Suradnjom i sudjelovanjem djece na radionici sam ...Nezadovoljan/na 0 0%Jedva zadov.0 0% Zadovoljan/na 2 13%Vrlo zadov. 8 50%Izuzetno zadov. 6 37%

  Chart1

  030.645.9

  038.646.9

  234.645

  831.643.9

  6izuzetno z.izuzetno z.

  zadov.djec.

  West

  North

  Sheet1

  nezad.jedva z.zadov.vrlo z.izuzetno z.

  zadov.djec.00286

  West30.638.634.631.6

  North45.946.94543.9

 • Ovakav nain rada je za djecu ... Nekoristan 0 0%Jedva koristan 0 0%Koristan 3 19%Vrlo koristan 2 12%Izuzetno koristan 11 69%

  Chart1

  030.645.9

  038.646.9

  334.645

  231.643.9

  11izuzetno k.izuzetno k.

  korist

  West

  North

  Sheet1

  nekoristanjedva k.koristanvrlo k.izuzetno k.

  korist003211

  West30.638.634.631.6

  North45.946.94543.9

 • Koliko ovakav nain rada pomae i nastavniku u radu? Ne pomae 0 0%Jedva da pomae 1 6% Donekle pomae 1 6%Dosta pomae 5 32%Izuzetno pomae 9 56%

 • Projekt u cjelini ocjenjujem kao ...Neuspjean 0 0%Jedva uspjean 0 0%Uspjean 3 19%Vrlo uspjean 6 37%Izuzetno uspjean 7 44%

  Chart1

  030.645.9

  038.646.9

  334.645

  631.643.9

  7izuzetno uspj.izuzetno uspj.

  ocjena

  West

  North

  Sheet1

  neuspjeanjedva uspj.uspjeanvrlo uspj.izuzetno uspj.

  ocjena00367

  West30.638.634.631.6

  North45.946.94543.9

 • Ukratko, nastavnici su nam rekli ...

  da su organizacijom izvoenja radionica vrlo i izuzetno zadovoljni

  da su vrlo zadovoljni kvalitetom rada s djecom

  da su vrlo i izuzetno zadovoljni suradnjom i sudjelovanjem djece

  da je ovakav nain rada s djecom vrlo i izuzetno koristan

  da ovakav nain rada s djecom neosporno pomae i u njihovu radu

  Projekt je u cjelini od strane nastavnika ocijenjen kao VRLO I IZUZETNO USPJEAN.