GEOTEKNISK UNDERSGELSE NR. 1 - vejle.dk .Projektet kan gennemf¸res i geoteknisk kategori 2 i henhold

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOTEKNISK UNDERSGELSE NR. 1 - vejle.dk .Projektet kan gennemf¸res i geoteknisk kategori 2 i...

 • Geoteknik - Din rdgiver gr en forskel

  Ry 86 95 06 55

  Slagelse 58 52 24 11

  Jerslev J 70 22 06 55

  Hvidovre 48 22 24 00

  Kolding 76 32 65 00

  Karup J 97 43 06 55

  Nyborg 40 76 06 61

  GEOTEKNISK UNDERSGELSE NR. 1

  Ny Hjen, Vejle udstykning 2

  Dato: 29. september 2016

  DMR-sagsnr.: 2015-0377

 • Ny Hjen, Vejle - Udstykning Side 2

  Sagsnr.: 2015-0377 DMR Geoteknik

  Geoteknisk placeringsundersgelse p Ny Hjen, Vejle

  Udstykning 2.

  Rekvirent: Anlgsprojekter & Infrastruktur, Teknik & Milj, Vejle Kommune

  Kirketorvet 22

  7100 Vejle

  Afdeling: DMR Geoteknik

  Kokbjerg 14

  6000 Kolding

  Indholdsfortegnelse

  Projekt ............................................................................................................. 3

  Mark- og laboratoriearbejde ............................................................................. 3

  Jordbunds- og vandspejlsforhold ...................................................................... 3

  Funderingsforhold ............................................................................................ 4

  Generelt ...................................................................................................... 4 Normal, direkte fundering .............................................................................. 5 Sandpudefundering ....................................................................................... 5

  Stninger ......................................................................................................... 6

  Trholdelse ....................................................................................................... 6

  Midlertidig ................................................................................................... 6 Permanent .................................................................................................. 6

  Afrmningsniveau ............................................................................................. 6

  Udfrelsesmssige forhold ............................................................................... 6

  Kontrol ............................................................................................................. 7

  Supplerende undersgelser .............................................................................. 7

  Milj ................................................................................................................. 7

  Generelt ...................................................................................................... 7 Jordhndtering og prvetagningskrav .............................................................. 7 50 cm reglen ............................................................................................... 7

  Afsluttende bemrkninger ............................................................................... 8

  Bilag 1. Boreprofiler.

  Bilag 2. Situationsskitse ikke mlfast.

  Bilag 3. Principskitse for indbygning af sandpude.

  Ref. /1/: Geoteknisk undersgelse. Ny Hjen, Vejle udstykning. DMR A/S 22.04.2015

  Sagsbehandler Kvalitetskontrol

  Richard de Churruca Civilingenir, kontorleder Tel. 3096 1968

  Claus Gammelmark Therkildsen Geotekniker, Akademiingenir 40 76 06 62

 • Ny Hjen, Vejle - Udstykning Side 3

  Sagsnr.: 2015-0377 DMR Geoteknik

  Projekt

  Det aktuelle projekt omfatter etape 2 i udstykning i et relativt kuperet omrde st for Stubdrup Kirkevej i Hjen, Vejle Kommune. Etape 2 omfatter udstykningen 9 parcelhusgrunde. I april 2015 er der udfrt 6 geotekniske boringer (1-6), som er afrapporteret i /1/. Yderligere foreligger ikke oplyst.

  Mark- og laboratoriearbejde

  Den 25. august 2016 er der med 150 mm sneglebor udfrt 9 supplerende uforede geotekniske boringer (14-22), som er afsluttet 3,0 meter under nuvrende terrn (m u. t.). Under borearbejdet er der registreret laggrnser, optaget omrrte prver og udfrt vingeforsg. Ovenstende arbejde er udfrt i henhold til DGFs Felthndbogen, 1999. Boringernes antal og placering er bestemt af Dem. Boringernes placering er af landinspektrfirmaet LIFA A/S afsat og koteret med GPS. Boringernes placering fremgr af situationsplanen i bilag 2.

  Der er nedsat 25 mm pejlerr i boringerne til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning, samt efterpejlet den 21. marts 2015, 6 dage efter afsluttet borearbejde. Herefter er pejlerrene fjernet fra borehullerne. Samtlige prver er geologisk bedmt og klassificeret i henhold til DGFs Vejledning i ingenirgeologisk prvebeskrivelse, 1995. Det naturlige vandindhold er bestemt p samtlige prver i henhold til DGFs Laboratoriehndbogen, 2001. Resultatet af ovenstende fremgr af boreprofilerne i bilag 1, som er optegnet i henhold til DGFs Referenceblad for geotekniske profiler, 1995. Signaturer og definitioner fremgr af bilag 1.

  Jordbunds- og vandspejlsforhold

  I boringerne trffes lermuld eller sandmuld til 0,2 0,4 m.u.t. Under overjorden trffes senglacialt/glacialt ler stedvis ret fedt. Lokalt ved boring 19 og 21 trffes smeltevandsaflejret sand i formodet funderingsniveau. Der er pejlet i de nedsatte pejlerr 6 dage efter borearbejdets afslutning, hvor grundvandsspejlet i boringerne 16 18 (GVS) blev registreret 1,6 2,0 m u. t. I de resterende boringer er der ikke truffet frit vandspejl. Grundvandsspejlet, m pregnes at vre afhngigt af rstid og nedbr. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til borepro-filerne i bilag 1.

 • Ny Hjen, Vejle - Udstykning Side 4

  Sagsnr.: 2015-0377 DMR Geoteknik

  Funderingsforhold

  Generelt

  Projektet kan gennemfres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7), og det forventes, at projektet kan henfres til middel konsekvensklasse (CC2). For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den naturligste funderingsform at vre en direkte fundering i aflejringerne under overside bredygtige lag, OSBL, som sammen med afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, er angivet i tabel 4.1.

  Boring Terrn OSBL AFRN GVS

  nr. Kote DVR90

  Dybde m u. t.

  Kote DVR90

  Dybde m u. t.

  Kote DVR90

  Dybde m u. t.

  Kote DVR90

  14 +78,9 0,4 +78,5 0,4 +78,5 Tr -

  15 +78,9 0,4 +78,5 0,4 +78,5 Tr -

  16 +78,7 0,2 +78,5 0,2 +78,5 2,0 +76,7

  17 +78,3 0,2 +78,1 0,2 +78,1 1,8 +76,5

  18 +78,0 0,2 +77,8 0,2 +77,8 1,6 +76,4

  19 +78,7 0,2 +78,5 0,2 +78,5 Tr -

  20 +79,0 0,2 +78,8 0,2 +78,8 Tr -

  21 +78,8 0,2 +78,6 0,2 +78,6 Tr -

  22 +77,9 0,2 +77,7 0,2 +77,7 Tr -

  Tabel 4.1: Overside bredygtige lag, OSBL, afrmningsniveau for gulve, AFRN, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt.

  Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terrn, hvilket er 0,9 meter for opvarmede konstruktioner og 1,2 meter for uopvarmede konstruktioner. Fundamenterne dimensioneres i svel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7).

 • Ny Hjen, Vejle - Udstykning Side 5

  Sagsnr.: 2015-0377 DMR Geoteknik

  For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der pregnes flgende mlte/sknnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvgte:

  Rumvgt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul

  m/ pl,k cu,k pl,k ck K kN/m kN/m kN/m kN/m

  Ler 19/9 0 50-100 28 5,0-10,0 10.000-15.000

  Sand, fint 18/10 35 0 35 0 25.000

  Morneler 20/10 0 100 30 10,0 25.000

  Sandfyld 18/10 37 0 37 0 50.000

  Det anbefales eventuelt at verificere ovenstende deformationsparametre ved udfrelse af konsolideringsforsg. P nuvrende grundlag uden kendskab til husenes konstruktion eller placering, anbefales flgende funderingsform: - Normal direkte fundering - Sandpudefundering

  De 2 funderingsmetoder er nrmere beskrevet i det flgende.

  Normal, direkte fundering

  Der funderes direkte p intakte aflejringer under OSBL og i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terrn. Gulve inklusive kapillarbrydende lag kan udlgges direkte efter afrmning af samtlige aflejringer over AFRN. Eventuel efterfyldning under gulve foretages med ren sandfyld, som udlgges i tynde lag (max. 0,3 meter) under effektiv komprimering. Det anbefales at opstille flgende komprimeringskrav til indbygget sandfyld under/over fundamentsunderkant, FUK, hvor SP angiver Standard Proctor ved isotopsondemetoden:

  Under FUK Over FUK

  Middel af alle kontrolforsg > 98% SP > 96% SP

  Ingen kontrolforsg < 96% SP < 94% SP

  Tabel 4.2: Komprimeringskrav over/under FUK.

  Sandpudefundering

  Samtlige aflejringer over OSBL udskiftes med velkomprimeret sandfyld efter de i bilag 3 viste retningslinier, hvorefter der funderes direkte i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terrn. Gulve inklusive kapillarbrydende lag udlgges direkte p den indbyggede sandfyld som vist p bilag 3. Komprimeringskrav til indbygget sandfyld fremgr af tabel 4.2.

 • Ny Hjen, Vejle - Udstykning Side 6

  Sagsnr.: 2015-0377 DMR Geoteknik

  Stninger

  For at fordele svindrevnerne anbefales det at forsyne stribefundamenterne med revnefordelende armering, ligesom det anbefales at forsyne samtlige gulve med armeringsnet; jf. SBI-anvisning nr. 231. Behov for arm