Geoteknisk fagrapport Eidsvoll–Langset

 • View
  231

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Geoteknisk fagrapport Eidsvoll–Langset

 • Utbygging Eidsvoll Hamar (UEH) Gardermobanen (Gardermoen) Eidsvoll

  Dovrebanen (Eidsvoll) Hamar Eidsvoll Langset

  Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll - Langset

  En del av InterCity utbyggingen

  02B Oppdatert etter kommentarer 12.02.2016 KTO TJO SMS 01B Komplett detalj- og reguleringsplan 11.12.2015 KTO TJO SMS 00A Frste utgave 25.09.2015 KTO TJO SMS

  Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. avTittel: Gardermobanen (Gardermoen) Eidsvoll Dovrebanen (Eidsvoll) Hamar Eidsvoll Langset Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll - Langset

  Antall sider: 20 + 46

  Produsent: Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen ASProd.tegn.nr.: Erstatning for: Erstattet av:

  Prosjektnr.: 960301 Dokument-/tegningsnummer: Revisjon: Parsell: Entreprise:

  10 UEH-02 UEH-10-A-55345 02B

  FDV-dokument-/tegningsnummer:

  NA

  FDV-rev.:

  NA

  marnikGodkjent

 • Utbygging Eidsvoll-Hamar

  Venjar - Langset

  Geoteknisk Fagrapport

  Eidsvoll - Langset

  Side: Dok.nr: Rev.: Dato:

  2 av 20 UEH-10-A-55345 02B 12.02.2016

  UEH-10-A-55345_Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll-Langset

  Innhold 1. INNLEDNING ............................................................................................................................................... 3

  2. GEOTEKNISKE PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER ........................................................................ 3

  3. GRUNNFORHOLD OG GRUNNUNDERSKELSER ................................................................................. 33.1 KVARTRGEOLOGI ................................................................................................................................... 33.2 GRUNNUNDERSKELSER .......................................................................................................................... 43.2.1 Utfrte grunnunderskelser ................................................................................................................... 43.2.2 Supplerende grunnunderskelser ........................................................................................................... 53.3 GRUNNFORHOLD ...................................................................................................................................... 53.3.1 Eidsvoll stasjon - Julsruddalsevja .......................................................................................................... 53.3.2 Julsruddalsevja Krkvl ...................................................................................................................... 63.3.3 Minnevika og Langset ............................................................................................................................ 73.3.4 Grunnvann / poretrykk ........................................................................................................................... 8

  4. KONSEKVENSKLASSE OG PARTIALFAKTOR ........................................................................................ 9

  5. SKJRINGER ........................................................................................................................................... 105.1 REGELVERK OG ANBEFALINGER VEDRRENDE SKJRINGER .................................................................... 105.2 SKJRINGER VED EIDSVOLL STASJON ..................................................................................................... 125.3 SKJRINGER VED STRE ....................................................................................................................... 125.4 NY SKJRING P KRKVL ..................................................................................................................... 135.5 EKSISTERENDE SKJRINGER SOM IKKE BERRES AV TILTAKET ................................................................. 145.6 OVERFLATESTABILITET OG TILTAK ........................................................................................................... 15

  6. FYLLINGER ............................................................................................................................................... 15

  7. MASSEDEPONI I RAVINER ...................................................................................................................... 18

  8. MIDLERTIDIGE STTTEKONSTRUKSJONER ....................................................................................... 19

  9. FUNDAMENTERING AV KONSTRUKSJONER ....................................................................................... 199.1 GENERELT ............................................................................................................................................. 199.2 PELEFUNDAMENTERING AV JERNBANEBRUER........................................................................................... 19

  10. REFERANSER .......................................................................................................................................... 20

  Vedlegg Vedlegg 1 Rapport fra 3.partskontroll Vedlegg 2 Borplaner med utfrte grunnunderskelser

 • Utbygging Eidsvoll-Hamar

  Venjar - Langset

  Geoteknisk Fagrapport

  Eidsvoll - Langset

  Side: Dok.nr: Rev.: Dato:

  3 av 20 UEH-10-A-55345 02B 12.02.2016

  UEH-10-A-55345_Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll-Langset

  1. Innledning I forbindelse med nytt dobbeltspor for Intercity p strekningen Eidsvoll-Hamar, har Aas-Jakobsen AS ftt i oppdrag lage reguleringsplan og teknisk detaljplan for parsellene Venjar-Langset og Kleverud-Srli. Geovita as er geoteknisk rdgiver p strekningene Eidsvoll-Langset og Kleverud Srli. Denne rapporten omhandler geoteknikk p strekningen Eidsvoll-Langset. P strekningen Eidsvoll-Langset planlegges nytt dobbeltspor i all hovedsak p utsiden av eksisterende spor, mot Vorma. Trase for eksisterende spor skal omgjres til driftsvei/turvei nr togtrafikken er satt p nytt dobbeltspor. Ved Krkvl blir det ny tras over platet fr jernbanelinjen gr p ny bru over Minnevika og over til Langsetsiden. I tillegg utarbeides flgende rapporter som sammen med denne rapporten utgjr den geotekniske prosjekteringen:

  - UEH-00-A-55050 Forutsetninger vedrrende geoteknikk - UEH-10-A-55340 Geoteknisk datarapport Venjar Eidsvoll (ikke utarbeidet enn) - UEH-00-A-55350 Omrdestabilitet Venjar - Langset - UEH-00-A-55360 Konstruksjoner Venjar Langset - UEH-00-A-55365 Anleggsgjennomfring

  Dette fagnotatet omhandler geoteknikk i omrder hvor den planlagte utbyggingen gjr inngrep i eksisterende terreng. Det er gjennomfrt en 3.partskontroll for ny skjring gjennom Krkvlplatet. Sluttrapport fra 3.partskontrollen og svar fra Geovita er vedlagt i vedlegg 1.

  2. Geotekniske prosjekteringsforutsetninger Geotekniske prosjekteringsforutsetninger er gitt i notat UEH-00-A-55050 Forutsetninger vedrrende geoteknikk, ref /7/.

  3. Grunnforhold og grunnunderskelser

  3.1 Kvartrgeologi Parsellen ligger i hovedsak sr for det store Minnesundtrinnet med mektige avsetninger med glacifluviale og fluviale sand- og grusavsetninger. Omrdet er under vre marin grense og det er lag med marine silt- og leiravsetninger i sand- og grusavsetningene. Den nordligste del av parsellen, fra Minnevika og nordover, ligger mer sentralt i randmorenen for Minnesundtrinnet. Fra Minnevika og srover mot Dokknes, dominerer glacifluviale og fluviale avsetninger. Den srlige delen mot Eidsvoll, domineres mer av leir og siltavsetninger, som langs hydedragene langs Vorma er dekket av glacifluviale og fluviale avsetninger. Utsnitt av kvartrgeologisk kart under viser de forskjellige type avsetninger p strekningen.

 • Utbygging Eidsvoll-Hamar

  Venjar - Langset

  Geoteknisk Fagrapport

  Eidsvoll - Langset

  Side: Dok.nr: Rev.: Dato:

  4 av 20 UEH-10-A-55345 02B 12.02.2016

  UEH-10-A-55345_Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll-Langset

  Figur 1 Utsnitt av kvartrgeologisk kart (ref. /5/)

  3.2 Grunnunderskelser

  3.2.1 Utfrte grunnunderskelser Det er utfrt grunnunderskelser i flere omganger for traseen langs Vorma.

  Det ble i 2009 og 2010 utfrt grunnunderskelser for forlengelse av kryssingsspor p Eidsvoll stasjon, samt underskelser med hensyn p kartlegging av eventuell kvikkleire. Videre ble det i 2012 utfrt grunnunderskelser for hovedplan for Dovrebanen Eidsvoll Hamar. I disse underskelsene ble det utfrt totalsonderinger, cptu-sonderinger, opptak av prver og nedsettelse av poretrykksmlere.

  I tillegg ble det i 2005 utfrt grunnunderskelser for ny jernbanebru over Minnevika. Disse bestr av 8 totalsonderinger, samt 1 grunn prveserie.

  Grunnunderskelsene utfrt i perioden oktober 2005 til september 2012 er sammenstilt i en datarapport, ref. /8/.

  Det er utfrt grunnunderskelser for detaljplan i 2014-2015. Disse bestr av totalsonderinger,

  CPTU, opptak av prveserier og nedsettelse av poretrykksmlere. Resultater fra denne grunnunderskelsen vil bli sammenstilt i en geoteknisk datarapport.

 • Utbygging Eidsvoll-Hamar

  Venjar - Langset

  Geoteknisk Fagrapport

  Eidsvoll - Langset

  Side: Dok.nr: Rev.: Dato:

  5 av 20 UEH-10-A-55345 02B 12.02.2016

  UEH-10-A-55345_Geoteknisk Fagrapport Eidsvoll-Langset

  3.2.2 Supplerende grunnunderskelser Det br i forbindelse med den videre planleggingen og prosjekteringen utfres supplerende grunnunderskelser. Under er det listet opp omrder hvor det br utfres supplerende underskelser:

  - Skjringer ved Eidsvoll stasjon - Ved Julsruddalsevja - Ved Stre - Dytterud - Krkvl - Minnevika - Langset

  I tillegg br avlesning av eksisterende poretrykksmlere fortsette jevnlig i minst 1 r.

  3.3 Grunnforhold P strekningen langs vestsiden av Vorma fra Eidsvoll stasjon til Dytterud ligger