Fysiotherapie studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fysiotherapie studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

Text of Fysiotherapie studeren aan de Hogeschool van Amsterdam, HvA

 • FysIOtHErApIE

  crEAtING tOmOrrOw

  HVA GEZONDHEID

  20132014

 • HVA GEZONDHEID: JOuw bIJDrAGE AAN DE ZOrG VAN mOrGEN.

  Vind je het leuk om voor mensen te zorgen en om flink met je neus in de boeken te

  duiken voor je medische vakkennis? Denk dan eens aan Fysiotherapie. Bij de opleiding

  Fysiotherapie in Amsterdam krijg je veel praktijkonderwijs. Elke student heeft bij ons

  een vaste mentor voor vier jaar. We vinden communicatie met studenten belangrijk,

  net zoals een goede onderwijsorganisatie, geschikte studiematerialen en werkbare

  roosters.

  FysIOtHErApIE

  FysIOtHErApIE, wAt HOuDt t IN?Als fysiotherapeut ben je een belangrijke

  schakel in het genezingsproces van mensen.

  Je onderzoekt en behandelt mensen zodat

  zij zo veel mogelijk hun dagelijkse leven

  kunnen leiden. Je bent daarom genteres-

  seerd in mensen, zowel in hun gezondheid

  als in hun gedrag. Je bent besluitvaardig,

  oplossingsgericht, sociaal en communicatief.

  Herken je jezelf hierin en vind je het leuk om

  mensen te helpen bij een gezonde manier

  van bewegen? Lees dan verder om te bepa-

  len of Fysiotherapie bij je past.

  Tijdens de mentoruren viel het me op hoeveel medestudenten voor de opleiding hebben

  gekozen omdat ze houden van sport en massage. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat ze

  voor Fysiotherapie heel veel kennis moeten opdoen. Een aantal studenten is daarom

  halverwege het jaar gestopt. In het eerste halfjaar leer je de basis van de gehele opleiding:

  alle theorie over de bovenste- en de onderste helft van het lichaam. Dat bestaat uit alle

  botten, spieren, ligamenten, bloedvaten en zenuwen. En al deze onderdelen hebben ook

  nog meerdere functies die je zo moet kunnen opnoemen. Je moet het daarom echt leuk

  vinden om met je neus in de boeken te zitten.

  FysIOtHErApIE, IEts VOOr JOu?Ligt jouw hart in de zorg? Of past een

  economische, maatschappelijke of techni-

  sche opleiding beter bij jou? Er is niets

  moeilijker dan het maken van een goede

  studiekeuze. Neem er de tijd voor. Kijk naast

  de opleidingsmogelijkheden ook naar jezelf.

  Wat vind je leuk? Waar ben je goed in?

  Wil je weten hoe je in drie stappen een

  goede studiekeuze kunt maken? Kijk dan op

  www.hva.nl/ligtjouwhartindezorg.

  wAArOm FysIOtHErApIE AAN DE HOGEscHOOl VAN AmstErDAm?Wie kiest voor de opleiding Fysiotherapie

  aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA),

  kiest voor modern onderwijs, gericht op

  de praktijk. Onze studenten prijzen de

  sfeer, de begeleiding, de docenten en de

  individuele mogelijkheden. Wil je meer

  weten over de waardering van de opleiding

  kijk dan onder Studenttevredenheid op

  www.hva.nl/fysio.

  Dat de HvA een goede plek is om de

  opleiding Fysiotherapie te volgen,

  wordt daarnaast bewezen door een

  uniek samenwerkingsverband: de

  Amsterdam School of Health Professions.

  De ASHP is een samenwerkingsverband van

  de HvA, de Universiteit van Amsterdam

  (UvA) en het Academisch Medisch

  Centrum (AMC). Door de intensieve

  samenwerking bundelen we onze expertise

  op het vlak van paramedisch onderwijs,

  onderzoek en patintenzorg.

  Uit deze intensieve samenwerking is onder

  andere Polifysiek ontstaan, de polikliniek

  revalidatie van het AMC. De afdeling

  revalidatie van het AMC verwijst patinten

  hier naar door. Docenten en studenten

  van de opleiding Fysiotherapie begeleiden

  hier patinten. Studenten ervaren hierdoor

  dat studie en praktijk echt op elkaar

  aansluiten.

  bErEIkbAArHEIDOf je nu in Amsterdam gaat wonen of kiest

  voor openbaar vervoer, onze opleiding is

  goed bereikbaar. We zijn gevestigd naast

  het NS-station Amsterdam Holendrecht,

  waar de trein en metro meerdere malen

  per uur stoppen.

  lINDsAy stEGENGA, EErstE JAAr stuDENt FysIOtHErApIE

 • HVA GEZONDHEID: JOuw bIJDrAGE AAN DE ZOrG VAN mOrGEN.

  volgt dan naast het reguliere programma

  extra onderwijs. Hiermee leg je de lat hoger

  en haal je meer uit je studie. Meer weten?

  Kijk op www.hva.nl/fysio onder Studium

  Excellentie.

  bEGElEIDING bIJ JE stuDIESoms sta je tijdens je studie voor lastige

  keuzes. Dan is het plezierig dat er veel

  persoonlijk contact en intensieve studie-

  begeleiding is. In de eerste fase van de

  opleiding word je wekelijks begeleid door

  een studieloopbaanbegeleider, zowel in een

  groep als individueel. In de latere fase van

  de opleiding krijg je vooral individuele

  begeleiding. Ook tijdens de stages word je

  intensief begeleid vanuit de opleiding.

  Elk studiejaar zijn er 60 studiepunten te

  behalen. Haal je in het eerste studiejaar

  minder dan 50 studiepunten, dan krijg je

  een bindend afwijzend studieadvies (BAS)

  en kun je de opleiding niet voortzetten aan

  de HvA.

  HEt stuDIEprOGrAmmA

  HEt EErstE JAArAlle studiejaren bestaan uit vier blokken

  van tien weken. In het eerste blok staat een

  gezondheidscentrum centraal waar jij

  fictief werkzaam bent als fysio therapeut.

  Je onderzoekt en behandelt vooral patin-

  ten met sportgerelateerde aandoeningen.

  Voorbeelden zijn kruisband- en meniscus-

  problemen in de knie, problemen na een

  fractuur van de enkel en aanhechtings-

  problemen bij de heup. Ieder blok werk

  je in een andere setting en staat een ander

  thema centraal.

  stuDIE EN prAktIJkPer studieblok staat een ander onderdeel

  van het werkgebied van de fysiotherapeut

  centraal: een particuliere praktijk, een

  ziekenhuis, een verpleeghuis, een sport-

  praktijk of een revalidatiecentrum. Je leert

  hoe je de verschillende groepen patinten

  het beste kunt onderzoeken en behande-

  len. Je oefent daarbij in tweetallen met de

  rol van fysiotherapeut en patint.

  stAGEJe loopt stage in Amsterdam, de regio

  Amsterdam, Noord-Holland of Flevoland. Je

  hoeft je stage niet zelf te regelen, hier zorgt

  de opleiding voor. Na een korte stage van

  tien weken aan het einde van het tweede

  jaar ga je in het derde en/ of vierde jaar twee

  keer een stage van twintig weken volgen,

  waarin je je steeds verder ontwikkelt tot het

  niveau van een beginnende fysiotherapeut.

  NAAr HEt buItENlANDDe opleiding Fysiotherapie heeft veel inter-

  nationale contacten. Daardoor zijn er

  goede mogelijkheden voor onderwijs of

  stage in het buitenland. Het bureau Buiten-

  land ondersteunt je hierbij. Je kunt ook zelf

  een stageadres in het buitenland aandragen.

  Samen met de opleiding wordt er dan

  gekeken of de stage aan de voorwaarden

  voldoet. Heb je internationale ambities en

  ben je genteresseerd in onze Engelstalige

  opleiding Fysiotherapie? Kijk dan op

  www.hva.nl/esp-int.

  prOGrAmmA VOOr tAlENtVOllE stuDENtENVoor studenten die uitblinken zijn er bij de

  opleiding Fysiotherapie extra studie-

  mogelijkheden: het Studium Excellentie. Je

  DE OplEIDING FysIOtHErApIE

  wAt lEEr JE?Je leert hoe je mensen kunt onderzoeken,

  behandelen en begeleiden. Daarom ga je

  kennis en ervaring opdoen op het gebied

  van bewegend functioneren, het menselijk

  lichaam en van de verschillende ziekte-

  beelden.

 • HVA GEZONDHEID: JOuw bIJDrAGE AAN DE ZOrG VAN mOrGEN.

  HEt twEEDE JAArIn het tweede jaar worden de opdrachten

  complexer. De opdrachten gaan over

  patinten met meervoudige aandoeningen.

  Verder doe je vanaf het tweede jaar kennis

  en ervaring op met verschillende ziekte-

  beelden. Je verdiept je bijvoorbeeld in de

  beste onderzoeks- en behandelmethode

  voor een patint na een hersenbloeding of

  een patint met een amputatie van het

  bovenbeen. Ook bereid je je voor op het

  werken in een ziekenhuis.

  HEt DErDE EN VIErDE JAArVanaf het derde jaar loop je 20 weken

  stage en werk je in tweetallen 10 weken

  aan een externe opdracht, meestal voor

  een fysiotherapeut. Omdat we bij de

  VOOrbEElD stuDIEscHEmA EErstE JAAr

  opleiding kiezen voor zo echt mogelijk

  opleiden, benaderen we de beroepspraktijk

  zo dicht mogelijk. Dit betekent dat je

  problemen en situaties krijgt aangeboden

  uit de praktijk. In de voorbereiding op je

  afstuderen moet je een aantal keren laten

  zien of je voldoet aan de gestelde

  competenties en beroepsstandaarden.

  Het afstuderen bestaat uit de derde stage,

  een externe beroepsopdracht en een

  afsluitende beoordeling.

  EN Nu? wErkEN OF DOOrstuDErEN? Als je bent afgestudeerd ontvang je het

  diploma Fysiotherapeut en de internatio-

  naal erkende titel Bachelor of Health.

  Je kunt met je diploma natuurlijk meteen

  Studieonderdelen Inhoud

  Blok 1: PArtIculIErE PrAktIjk NEDErPAmPuS

  Methodisch werken / Probleemgestuurd onderwijs

  Professioneel werken in een team: analyseren, plannen, presenteren, reflecteren en argumenteren aan de hand van een casus uit een gezondheidscentrum.

  Hoor- en werkcollege Anatomie, begrippen, begrippenkaders en aandoeningen gerelateerd aan het houding- en bewegingsapparaat onderste extremiteit. Dat wil zeggen vanaf de heup tot aan de voet.

  Praktijklessen Ondergaan en aanleren van diagnostisch en therapeutisch proces bij houding en bewegingsapparaat in de onderste extremiteit.

  Studieloopbaanbegeleiding, mentor Zelfanalyse, reflecteren, l