Transferopdracht arbeid en fysiotherapie

  • View
    285

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Transferopdracht arbeid en fysiotherapie

1

Transferopdracht

5. Beschrijf, vanuit je doelen, de interventies die je zou willen toepassen en beschrijf deze interventies zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk. Onderbouw deze de gekozen interventies en de invulling daarvan vanuit de literatuur en vermeld de gebruikte bronnen. 6. Evalueer het effect van je interventie bij de zorgvrager.

2

Hoofdstuk 1 Inleiding Voor het project Arbeid en fysiotherapie heeft de projectgroep een protocol (werkpakket 3) opgesteld. In dit protocol staan de stappen die een fysiotherapeut moet doorlopen bij een patint met arbeidsgerelateerde klachten. In deze transferopdracht zullen de stappen uit het protocol doorlopen worden bij een patint die ik zelf gekozen heb. De patint valt onder de verschillende aspecifieke CANS-klachten welke staan beschreven in de bijlage van het protocol(werkpakket 3). Door de klachten die mw ervaart wordt zij belemmerd in haar arbeidsproces Tevens kan de arbeid die zij verricht en verschillende persoonsfactoren de klachten in stand houden. Hoofdstuk 1.1 Leeswijzer.

Hoofdstuk 2 Casus Mw de Klein, 27 jaar, werkt sinds 5 jaar als secretaresse bij een centrum wat onderzoek doet naar de effecten en bijwerkingen van bestaande en nieuwe medicijnen. Het werk bevalt goed. Sinds enige weken heeft zij toenemende nekklachten met uitstraling naar haar linker bovenarm. Omdat de klachten haar steeds meer belemmeren in haar functioneren op het werk en thuis heeft zij zich sinds een week ziekgemeld en heeft besloten om naar de fysiotherapeut te gaan. Zij is zonder verwijzing bij de fysiotherapeut gekomen. Mw is getrouwd en heeft een zoon van 4 jaar en een dochter van 2 jaar. Hoofdstuk 3 Screening Voordat ik begin met de screening leg ik eerst aan de patint uit dat er screeningsvragen worden gesteld omdat zij niet via de huisarts gekomen is. Aan de hand van de screening kan ik bepalen of de klacht bij de fysiotherapeut hoort of bij de huisarts. Omdat Mw via de DTF bij de fysiotherapeut terecht is gekomen zal ik eerst de rode vlaggen lijst hanteren om te onderzoeken of Mw niet eerst naar de huisarts zal moeten gaan. Omdat er sprake is van nekklachten en uitstraling naar haar linker bovenarm zal ik de rode vlaggenlijst voor de nek en schouder gebruiken. In het protocol staat beschreven dat er eerst een aantal algemene vragen gesteld moeten worden. Dit zijn de volgende vragen: 1. Welk patroon heeft de klacht? 2. Zijn er afwijkingen in het patroon? 3. Is het beloop van de klacht herkenbaar? 4. Zijn er afwijkingen in het beloop? 5. Zijn er rode vlaggen? Ik heb er voorgekozen om de eerste 4 vragen nog niet te stellen. Mijn inziens kan ik dit pas goed vaststellen nadat ik een volledige anamnese heb afgenomen. De vraag over: zijn er afwijkingen in het patroon, kan afhankelijk zijn van verschillende factoren bv persoonsfactoren, stress en copingsstijl. Dit kan ik dus niet meteen vaststellen.

3

Rode vlaggen Screening op rode vlaggen regio nek Ja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (Recent) trauma Al langer bestaande (onverklaarde) koorts Recent onverklaard gewichtsverlies (>5 kg / maand) Langdurig gebruik corticosteroden Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie Kanker in voorgeschiedenis Algemeen onwelbevinden Nachtelijke pijn Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen Nee X X X X X X X X X

Screening op rode vlaggen regio schouder Ja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (Recent) trauma Al langer bestaande (onverklaarde) koorts Recent onverklaard gewichtsverlies (>5 kg / maand) Langdurig gebruik corticosteroden Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie Kanker in voorgeschiedenis Algemeen onwelbevinden Nachtelijke pijn Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen Nee X X X X X X X X X

Na de screening blijkt dat er geen rode vlaggen aanwezig zijn. Ik zie dus op dit moment geen reden waarom ik haar naar de huisarts zou moeten sturen. Daarom ga ik nu door naar het noteren van de basisgegevens en anamnese. Als ik tijdens de anamnese toch nog rode vlaggen signaleer stuur ik mw alsnog terug naar de huisarts. Hoofdstuk 4.1 Basisgegevens: Naam: Klein, de Voornamen: Ingrid Geslacht: V Adres: Juweellaan 345 Postcode en plaats: 2817HX Staphorst Tel.nummer: 021-5219675 Geboortedatum: 23-03-1981 Burgerlijke staat: Gehuwd Kinderen: Drie Beroep: Verpleegkundige Sport: Nee Verzekering: Adriaanse Verzekeringsnummer: 876631 Naam Huisarts: Dr Luiendijk Adres huisarts: Niemeyerruimte 88 4

Tel:

021-5379865 23-10-2008 N.v.t N.v.t

Plusgegevens: Datum binnenkomst: Aanvullende gegevens verwijzer Reden voor opname (intramuraal)1 Hoofdstuk 5 Anamnese:

Hoofdstuk 5.1 Contactreden: Sinds ongeveer 5 weken heeft de patint nekpijn welke uitstralen naar haar bovenarm, hierdoor kan ze op dit moment niet meer werken. Een week geleden heeft zij zich ziek moeten melden omdat ze te veel klachten had. Ze werkt 36 uur per week als secretaresse bij een research centrum wat onderzoek doet naar nieuwe en/of bestaande medicijnen. De patint wil graag weer snel aan het werk. Het is op dit moment erg druk. Er lopen verschillende onderzoeken en daar moeten de nodige voorbereidingen voor getroffen worden. Aangezien de andere secretaresse ook langdurig ziek is kan ze het zich eigenlijk niet veroorloven om thuis te zitten. Mw verwacht van mij dat de klachten snel verminderen en verdwijnen waardoor ze haar werkzaamheden weer kan uitvoeren. Ze hoopt dat dit te bereiken is met massage. Haar ervaring is dat dat over het algemeen goed en snel helpt. Hoofdstuk 5.2 Aard van het probleem Stoornissen De klachten bevinden zich over de hele nek en stralen uit naar de zijkant (lateraal) van haar rechter bovenarm. De pijn is zeurend van karakter en treden op bij langdurig dezelfde houding handhaven en het roteren van haar hoofd. Flexie van de nek gaat beter maar vermijdt ze toch liever omdat dit pijnlijk is. Wanneer zij haar rechter arm beweegt worden de klachten niet geprovoceerd.Daarnaast geeft zij aan een stijf gevoel te hebben in haar nek. Ook in rust zijn er klachten. Dit treedt op wanneer zij langdurig dezelfde houding handhaafd. s Nachts wordt mw nog wel eens wakker van de pijn. Dit is wanneer zij zich omdraait in bed of langdurig met haar nek in dezelfde houding heeft gelegen. De sensibiliteit is goed, er zijn geen paresthesien (tintelingen of gevoelloosheid) en mw geeft geen klachten van krachtvermindering aan in haar schouder, arm en/of hand. Wel voelt ze pijn in haar bovenarm. Mw weet niet hoe de klachten zijn ontstaan. Ze zijn geleidelijk onstaan en begonnen in de nek. Langzaam aan zijn de klachten erger geworden. Sinds ongeveer 2 weken kreeg zij ook klachten in haar rechterbovenarm. Omdat het erg druk was en ze er niet te veel aandacht aan wilde besteden heeft ze de klachten genegeerd. Mw weet niet goed waar de klachten door worden veroorzaakt en weet daarom ook niet goed wat ze er zelf aan kan doen. Alleen rust geeft op dit moment verlichting. Activiteiten De patent heeft merkt dat ze zowel naar links en rechts minder goed kan roteren, dit probeert mw zoveel mogelijk te vermijden omdat dit pijnlijk is. Flexie van de nek levert ook klachten op, maar is wel mogelijk. Daarnaast heeft ze ook een stijf gevoel in haar nek dit voelt ze voornamelijk bij rotatie en flexie van de nek. De klachten in haar bovenarm zijn niet duidelijk te provoceren. Het is niet op te roepen met bepaalde bewegingen met haar arm. Alleen bij het draaien van haar hoofd straalt de pijn uit naar haar bovenarm. Gedurende de gehele dag is er een zeurende pijn, op de achtergrond, in haar nek en arm aanwezig.

5

De klachten worden erger wanneer zij ongeveer langer dan 10min achter de computer zit. Daarnaast heeft moet ze veel buizen voor de bloedafnames plakken met de gegevens van de proefpersonen. Na ongeveer 15 minuten merkt ze dat haar nek en bovenarm weer gaan zeuren. In het huishouden treden de klachten ook op. Stofzuigen, zware tassen tillen en strijken verergert de klachten. Participatie Mw weet niet goed wat er precies aan de hand daarom leek het haar verstandiger om te stoppen met sporten en probeert ze nu rust te houden zodat ze geen schade kan aanrichten. Ze vermijdt de taken die de klachten geven. Gelukkig neemt haar man veel (zware) taken in het huishouden en een groot deel van de zorg voor de kinderen van haar over. Dit geeft haar een veilig idee. In haar vrije tijd gaat ze graag met haar vriendinnen sporten. Ze vindt het jammer dat dit op dit moment niet mogelijk is. Maar ze heeft nu voor zichzelf gekozen. Sinds een week heeft mw zich ziekgemeld. De klachten werden dusdanig erg dat het uitvoeren van de werkzaamheden niet meer goed mogelijk waren. Door de drukte was het ook niet mogelijk om minder te werken. Wanneer de klachten te erg worden neemt ze paracetamol 500mg. Gemiddeld komt dit neer op 2x per dag, s ochtends ens avonds. Medische (voor)geschiedenis Mw heeft deze klachten in het verleden al eens eerder gehad. Deze zijn toen na ongeveer 3 weken weer overgegaan. Ze is niet naar een fysiotherapeut gegaan maar heeft 2 weken rustig aangedaan waardoor de klachten weer weggingen. In de periode dat de klachten aanwezig waren heeft haar man tijdelijk de huishoudelijk taken, zoals de boodschappen en het koken overgenomen Mw is verder goed gezond en is niet onder behandeling van een specialist. In haar familie komen geen chronische aandoeningen voor die eventueel relevant zouden kunnen zijn voor de behandeling. Medicatie Normaal gebruikt mw geen medicijnen. Nu ze last van haar nek en schouder heeft gebruikt ze 2 keer per dag 500mg paracetamol.

6

Hoofdstuk 6 Arbeidsgerelateerde anamnese Persoonlijke factoren Mw is 2 jaar en werkt als secretaresse bij een research centrum voor medicijnen. Zij is na de MAVO direct gestopt met leren. Leren is volgens haar niet haar sterkste punt. Na te zijn aangenomen bij het research centrum heeft ze een aantal cursussen gevolgd om het we