Click here to load reader

formatif

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ujian Bulanan 1 Tahun 3 2015

Text of formatif

SULITNama :Kelas :015/1

015/1

Year 3Mathematics

SELARAS 1March

2010

1 Hour

PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH

LARUT MATANG DAN SELAMA

UJIAN SELARAS SATU(MARCH)

MATHEMATICS

PAPER 1

YEAR 3

1 hour

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

2.Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

3.Cara menjawab adalah seperti di bawah ini.

Contoh Soalan:

40 + 20 =

A2

B20

C60

D800

Jawapan yang betul bagi soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas jawapan yang di berikan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan.

4.Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

5.Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6.Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan

Kertas ini mengandungi 12 halaman bercetak

015/1[Lihat sebelah

SULIT

SULIT2015/1

Answer all the questions

1 6 032 ditulis dalam perkataan ialahAEnam ribu tiga ratus dua

BEnam ribu dua puluh dua

CEnam ribu tiga puluh dua

DEnam ribu tiga dua

2Apakah nilai bagi digit 8 pada nombor 8 349?

A8

C800

B80

D8 0003Antara nombor berikut manakah yang paling besar?

A4 940

C4 409

B4 904

D4 094

4Bundarkan kepada puluh terdekat.

A5 490

C5 400

B5 990

D5 500

53 123 + 473

A2 690

C3 596

B2 756

D7 8536Antara berikut yang manakah benar?

A1 000 + 3 000 = 4 000

B2 000 + 2 000 = 5 000

C2 000 + 3 000 = 6 000

D3 000 + 2 000 = 7 000

015SULIT

SULIT3015/1

7 4 986 1 765 =

A6 851

C3 221

B6 751

D2 3218Antara set nombor berikut, yang manakah telah disusun mengikut tertib?

A2 490, 2 390, 2 590, 2 690B3 011, 3 012, 3 010, 3 013

C4 919, 4 920, 4 921, 4 922

D5 035, 5 135, 5 225, 5 335

99 000 = 5 000Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?

A2 000

C4 000

B3 000

D5 00010Antara yang berikut, yang manakah menjadi 4 650 selepas dibundarkan kepada puluh yang terdekat?

A4 643

C4 655

B4 647

D4 659 11Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan nilai nombor tersebut.

A8 035

C8 053

B8 050

D8 503[Lihat sebelah

015/1SULIT

SULIT4015/1

12 Empat ribu seratus dua belas ditulis dalam nombor ialah

A4 112

C4 012

B4 102

D4 00213Antara berikut yang manakah tidak benar?.

A3 700 1 000 = 2 700 C5 400 3 000 = 2 400

B4 500 2 000 = 2 300D6 600 4 000 = 2 600142 000 + 800 + 20 ada sama dengan

A2 080

C2 802

B2 082

D2 820

15

+ 3 000 = 8 000

Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas?

A3 000

C5 000 B4 000

D6 00016Seorang penjual buah-buahan membeli 865 biji epal dan 750 biji oren. Berapakah jumlah buah-buahan yang dibelinya?A1 600

C1 700

B1 610

D1 710015/1SULIT

SULIT5015/1

17Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.

Cari beza antara dua nombor di atas.

A4 353

C5 343

B5 253

D5 44318Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.

Digit apakah dalam nombor di atas mempunyai nilai yang sama?

A1

C3

B2

D4

19 Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 6 500 untuk mendapat

2 800?

A3 700

C9 200B3 800

D9 300

205 300 + = 7 400

Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas?

A2 100

C2 200

B2 120

D2 220[Lihat sebelah

015/1SULIT

SULIT6015/1

21600 + 2 400 + 70 =

A3 070

C3 670

B3 370

D8 47022Mary ada 3 700 keping setem. Amran ada 400 keping setem lebih daripada Mary. Berapa kepingkah setem yang Amran ada?

A3 300

C4 070B3 740

D4 10023 Tolakkan 3 200 daripada 4 300.

A8 500

C1 100B7 500

D1 000

24Azman ada 2 045 biji manik. Kawannya memberi 765 biji manik lagi

kepadanya. Berapa bijikah manik yang Azman ada kesemuanya?A1 200

C2 800B1 280

D2 81025Rajah 4 di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.

Hitungkan beza antara nombor terbesar dengan nombor terkecil.

A3 165

C5 451

B5 401

D5 556

015/1SULIT

SULIT7015/1

267 492 2 900 247 =

A2 122

C4 592

B4 345

D5 59227Rajah 56 di bawah menunjukkan sebuah bekas mengandungi buah epal.

Jika Hanis mengambil 1 390 buah epal tersebut, berapa biji buah epalkah yang tinggal?

A460

C560

B470

D57028Rajah 6 menunjukkan suatu garis nombor.

Apakah nombor yang tertinggal? A 3 590

C3 490 B 3 588

D3 488

[Lihat sebelah

015/1SULIT

SULIT8015/1

29Sebuah perpustakaan masih ada 2 855 naskhah buku selepas 1 480 naskhah buku telah dipinjam. Berapa naskhahkah buku yang perpustakaan itu ada kesemuanya?A1 375

C4 525B1 475

D4 335

30Dalam sebuah gudang ada 3 320 bungkusan gula. Sekumpulan pekerja mengeluarkan 1 210 bungkusan gula dari gudang itu.Berapakah bungkus gula yang tinggal?

A2 210

C2 530

B2 110

D2 510015/22SULIT

For

Examiners

Use[40 marks]

[40 markah]

Answer all the questions

Jawab semua soalan.

11 Tuliskan angka bagi empat ribu dua belas.

22Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam 9 523.

335 026 + 972 =

447 000 963 =

55Bundarkan 8 382 kepada puluh terdekat.

015/2SULIT

015/23SULIT

6Rajah di bawah menunjukkan lima keping

kad nombor.

Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib menaik.

__________ , ____________ , _____________ , ____________For

Examiners

Use

6

7

74 384 = 4 000 + + 80 + 4

Apakah nombor yang mesti ditulis dalam

di atas?

8

Cari jumlah bagi 298 dan 1 076.8

9

Rajah di bawah menunjukkan satu garis

nombor.

Apakah nilai bagi M?9

015/2[Lihat sebelah

SULIT

015/24SULIT

For

Examiners

Use

1010

Rajah di bawah menunjukkan bilangan

penduduk di dua buah bandar A dan B.

Cari beza bilangan penduduk antara

bandar A dan bandar B.

11119 865 307 2 823 =

12

12Rajah berikut menunjukkan bilangan lembu

dan kambing di sebuah ladang ternakan.

Hitungkan jumlah lembu dan kambing

di ladang ternakan itu?

END OF QUESTIONSKERTAS SOALAN TAMAT015/2SULIT

2010 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah LMS/MGB LMS

Diagram 1

Rajah 1

4 437

9 780

Diagram 2

Rajah 2

5 416

9 430

8 421

Diagram 3

Rajah 3

4 255

3 441

1 205

6 606

Diagram 4

Rajah 4

1 850

Diagram 5

Rajah 5

3 592

3 586

3 588

Diagram 6

Rajah 6

[1 markah]

[1 mark]

[1 mark]

[1 markah]

[1 mark]

[1 markah]

[2 marks]

[2 markah]

[1 mark]

[1 markah]

[2 markah]

9 190

9 091

9 019

9 109

[2 markah]

[2 markah]

[2 markah]

4 205

4 305

4 405

M

[2 marks]

Town A

Town B

8 309

7 133

[2 marks]

[2 markah]

[2 markah]

3 828

6 172

Search related