Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

Embed Size (px)

Text of Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  1/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ AARON PAGIEL AMOS

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00*1+130,1-

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  AARON PAGIEL AMOS 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  2/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ AHMAD AFIF

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 010111303

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  AHMAD AFIF 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  3/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ ANGELINE HOUNG SIE: LIAN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,10130+1+

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  ANGELINE HOUNG SIE: LIAN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  4/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ A;RA FARI;A RADANG

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 001013133

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  A;RA FARI;A RADANG 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  5/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ CASSYLIVIA SIM ROU LING

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 003013101+

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  CASSYLIVIA SIM ROU LING 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  6/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ CHARLESTON LUSAT ALAN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00-11130+,1

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  CHARLESTON LUSAT ALAN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  7/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ CLARENCE NGIRAN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00-2*1303+*

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  CLARENCE NGIRAN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  8/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ CYNTHIA HOUNG

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  9/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ DECLY K:IN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,01130+=1

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  DECLY K:IN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  10/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ FRESSICCA MARLICE

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 0032*130*=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  FRESSICCA MARLICE 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  11/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ GOH YEN SYANG

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00-22130=2

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  GOH YEN SYANG 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  12/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ H:ONG YU TING

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 01021301=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  H:ONG YU TING 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  13/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ JENNIEFER

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 01111130*-=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  JENNIEFER 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  14/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ MANJA

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00-2,13003

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  MANJA 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  15/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ MASNI

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,10130+0=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  MASNI 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  16/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ MISHELLYIANA SU

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 0112-130,,2

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  MISHELLYIANA SU 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  17/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ NICOLE SIAN ;HE NING

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00+03130*0

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  NICOLE SIAN ;HE NING 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  18/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ PREITY LAYUN GILBERT

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 0100=130,=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  PREITY LAYUN GILBERT 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  19/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ RANDY LADIN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,11311-

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  RANDY LADIN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  20/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ SHARON TING HUI SHUEN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 0100,1303*2

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  SHARON TING HUI SHUEN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  21/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ SIM YONG ;HI

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 01130131123

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  SIM YONG ;HI 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  22/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ STEVE AUSTIN

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 002131301--

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  STEVE AUSTIN 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  23/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ SYEMSON JILL

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,0,1312+3

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  SYEMSON JILL 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  24/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ VANESSA ANAK OMPIT

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 0101+131*+=

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  VANESSA ANAK OMPIT 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  25/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI AKHIR TAHUN MURID

  BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  Nama M!"# $ VINCENT YEO MING SENG

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00-2-13002-

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aaP.a6%!a P!.4a" $

  VINCENT YEO MING SENG 4"#a/ m.7aa" 8a# .6a5a7 4a ""&

  99999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7aI8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING

 • 7/21/2019 Dsv Formatif Tidak Menguasai(Jan)

  26/26

  PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN

  DUNIA SENI VISUAL (SJKC) KSSR TAHUN D3

  JANUARI 2013

  Nama M!"# $ :ONG SIONG FENG

  N%& M'K"# N%& M!"# $ 00,0=130+1,

  Nama S./%a $ SJK(C) SG JAONG CHINESE

  K%# S./%a $ YBC302

  Ta $ D3 K.a $ 3B

  Nama Ma4a P.a5a!a $ DUNIA SENI VISUAL (SJKC) K%# Ma4a P.a5a!a $ 12,0

  P.!'a4aa P.a6%!a P!.4a" $

  :ONG SIONG FENG 4"#a/ m.7aa" 8a# 6a#a 8a ""&

  9999999999999999999999999999 999999999999999999999999999

  Ta#a4a7a G! Ma4a P.a5a!a Ta#a4a7a I8 Ba6a P.5a7a

  ANNA MARIA SONG HIE LING