Click here to load reader

FORANDRINGSPROCESSER OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of FORANDRINGSPROCESSER OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 • FORANDRINGSPROCESSER OG PSYKISK ARBEJDSMILJ - Et spEcialE om forandringsprocEssErs utilsigtEdE konsEkvEnsEr og forEbyggElsEsinitiativEr hErtil

  4. sEmEstEr. spEcialE p kandidatuddannElsEn i folkEsundhEdsvidEnskabtanja thomassEn og andErs fugmann christEnsEnaalborg univErsitEt

  Vejleder: Henrik Vardinghus-Nielsen. Antal anslag: 344.425

 • Spec

  iale

  i Fo

  lkes

  undh

  edsv

  iden

  skab

  ved

  Det

  Sun

  dhed

  svid

  ensk

  abel

  ige

  Faku

  ltet -

  Aal

  borg

  Uni

  vers

  itet 2

  015

  2

 • INTRO

  3

  Titelblad

  Titel: Forandringsprocesser og psykisk arbejdsmilj Et speciale om forandringsprocessernes utilsigtede konsekvenser

  Tema: Analyse af sammenhnge mellem forandringer i en politisk styret organisation og pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj samt udvikling af forebyggelsesstrategi til reducering af negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj.

  Afleveringsdato: 1. juni 2015

  Semester: 4. semester. Speciale p Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

  Projektgruppe: 15gr1064

  Vejleder: Henrik Vardinghus-Nielsen

  Anslag med mellemrum: 344.425

 • Spec

  iale

  i Fo

  lkes

  undh

  edsv

  iden

  skab

  ved

  Det

  Sun

  dhed

  svid

  ensk

  abel

  ige

  Faku

  ltet -

  Aal

  borg

  Uni

  vers

  itet 2

  015

  4

 • INTRO

  5

  Forord

  Dette speciale er udarbejdet p Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet p Aalborg Universitet. Specialet er udarbejdet som lang afgang, hvilket indbefatter at lringsmlene, for bde 3. og 4. semester, er indeholdt heri. Tidsperioden for processen har derfor vret svarende til bde 3. og 4. semesters projekter og har forlbet i perioden fra 2. september 2014 til 1. juni 2015.

  De overordnede tematiseringer for disse semestre er Udvikling af forebyggelses- eller Sundhedsfremmeaktiviteter samt tilrettelggelse og gennemfrelse af et projekt med fokus p interventioner, indsatser, strategier eller programmer inden for sygdoms forebyggelse og sundhedsfremme. I specialet er der taget udgangspunkt i en strre analyse af bde kvalitative og kvantitative data med afst i en specifik forandringsproces, og hvilke pvirkninger denne proces har haft p det psykiske arbejdsmilj. Derefter er der udarbejdet en udviklingsdel, som tager afst i undersgelsens resultater, og hvor fokus er udviklingen af en model og et praksisorienteret redskab, som kan reducere negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj under en forandringsproces. Specialet har et organisatorisk perspektiv og henvender sig til bde medarbejdere og leder p en politisk ledet arbejdsplads.

  Vi vil gerne takke Psykiatrien for et rigtig godt samarbejde i forhold til de mange forskelligartede data, der var ndvendige for udarbejdelsen af dette speciale. Tak til bde leder og medarbejdere p afdelingen, for det store engagement og velvilje I har bidraget med..

  Tak til Henrik Bggild, som har vret os behjlpelig med de statistiske udfordringer, vi er stdt p undervejs.

  En helt speciel tak, skal lyde til vores hovedvejleder Henrik Vardinghus-Nielsen, som med et enormt engagement har bidraget til mange refleksioner og mange svnlse ntter. Uden dig, havde vi ladet kompleksiteten i Niklas Luhmanns teorier ligge som urrte bger p biblioteket. tak for udfordringen, opbakningen og din konstruktive feed-back gennem hele perioden.

  Sidst men ikke mindst, vil vi takker vores familier for den forstelse de har vist os gennem hele processen. Tak fordi I har vret overbrende i de perioder, hvor arbejdsopgaverne har vret tilspidset og har taget meget af vores tid. Tak fordi I har vret behjlpelige, lydhr og engagerede i netop dt, som har optaget os gennem de sidste 9 mneder. Tak til Camilla Brunsgaard, for hjlpen med introduktion til Nvivo og opstning af specialets layout og til Rune Thomassen for korrekturlsning af vores arbejde.

  Gruppe 15gr1064

  Anders Fugmann Christensen

  Tanja Thomassen

 • Spec

  iale

  i Fo

  lkes

  undh

  edsv

  iden

  skab

  ved

  Det

  Sun

  dhed

  svid

  ensk

  abel

  ige

  Faku

  ltet -

  Aal

  borg

  Uni

  vers

  itet 2

  015

  6

 • INTRO

  7

  Abstract

  Background: Through the last decade, political controlled organizations have been the subject of many changes. Changes that have shown to have a negative impact on the psychological work environment. The side effect of many changes can also be reflected in unintended consequences such as increased absenteeism.

  Objective: The aim of the thesis is to develop a model that can be used to better manage change and the preceding changes, so that the negative impact of the psychological work is reduced, thereby reducing the risk factors of a poor psychological work environment.

  Method: This thesis has been conducted through a mixed methods research design and contains three sub-studies: a literature study, a questionnaire and nine semi-structured interviews. Where possible Niklas Luhmanns system theory and his theory of trust as well as John Kotters theory of change have been used as a theoretical foundation in a deductive approach for all the three sub-studies.

  Results: Negative influences of the psychological work derived from changes in a politically controlled organization have unintended consequences for employees, among other things in the form of increased absenteeism in the workplace and dissatisfaction among staff. The difference in the experience of change, systems and skills and a lack of sense of urgency have shown to be areas that create negative impacts on the psychological work.

  Conclusion: A lack of focus has been on the elements that come before a change, but which are significant in relation to reducing negative consequences in the dissatisfaction among staff affecting the psychological workplace environment. The concepts preceding a successful implementing of change are Trust, Communication and Understanding.

  Keywords: Change, psychological workplace environment, organization, politically controlled organization, systems theory, workshop, trust, communication, understanding, absenteeism.

 • Spec

  iale

  i Fo

  lkes

  undh

  edsv

  iden

  skab

  ved

  Det

  Sun

  dhed

  svid

  ensk

  abel

  ige

  Faku

  ltet -

  Aal

  borg

  Uni

  vers

  itet 2

  015

  8

  Resume

  Baggrund: Organisationer som er politisk styret har gennem de sidste r vret prget af mange forandringer. Disse forandringer har vist sig at have betydning for det psykiske arbejdsmilj p arbejdspladsen. Pvirkningerne har en negativ indvirkning p det psykiske arbejdsmilj, som kan afspejles i utilsigtede konsekvenser for medarbejderne i form af bla. sygefravr.

  Forml: Specialets forml er, at udvikle en forebyggelsesmodel som kan anvendes til bedre at kunne hndtere forandringer og det der gr forud for forandringerne, sledes at de negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj reduceres og dermed reducere de risikofaktorer der er ved et drligt psykisk arbejdsmilj.

  Metode: Specialet er udarbejdet med afst i et mixed methods forskningsdesign og indeholder 3 delundersgelser: litteraturstudie, sprgeskemaundersgelse og semistrukturerede interviews. Der er i dataindsamlingen og analysen af delundersgelserne anvendt en deduktiv tilgang ud fra Niklas Luhmanns systemteori og teori om tillid samt John Kotters teori om forandringsledelse.

  Resultater: Negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj afledt af forandringer i en politisk styret organisation har utilsigtede konsekvenser for medarbejderne blandt andet i form af get sygefravr p arbejdspladsen og mistrivsel blandt personalet. Forskel i oplevelsen af forandringerne, systemer og kompetencer samt en manglende oplevelse af ndvendighed har vist sig at vre omrder, som skaber negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj.

  Konklusion: Der har manglet fokus p de faktorer, som kommer fr en forandringsproces, men som er vsentlige i forhold til at kunne reducere mistrivsel afstedkommet af et negativt psykisk arbejdsmilj. Faktorerne som kommer forud for, hvordan en forandring kan implementeres, sledes at de negative konsekvenser reduceres er Tillid, Kommunikation og Forstelse.

  Ngleord: Forandringer, psykisk arbejdsmilj, organisation, politisk styret organisation, systemteori, workshop, tillid, kommunikation, forstelse, sygefravr

 • INTRO

  9

  Lsevejledning

  Denne lsevejledning er udarbejdet med det forml at skabe overblik over undersgelsens opbygning og fremgangsmde, hvilket er illustreret i nedenstende figur. Specialet er opdelt i to hvoraf den ene del bestr af en analyse af forandringsprocessers indvirkning p det psykiske arbejdsmilj. Specialets anden del bestr af udviklingen af en forebyggelsesstrategi til reducering af negative pvirkninger af det psykiske arbejdsmilj. Punktum fr og efter kildestninger i specialet skal forsts som flger: Punktum fr kildestning betyder, at referencen glder til hele afsnittet eller op til foregende reference. Punktum efter kildestning betyder, at det udelukkende er den pgldende stning, der refereres til. Denne opstning til kildestninger er valgt for at minimere antallet af referencer i specialet.

  Del 1 analyse af forandringsprocessers indvirkning p psykisk arbejdsmilj Intro Teori 1. delundersgelse - Litteraturstudie 2. delundersgelse- Trivselsprofiler 3.delundersgelse - Semistrukturerede interviews Analyse, diskussion og konklusion

  Del 2 Udvikling

Search related