Fojnika krinja broj 5

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fojnika krinja broj 5

 • PODRUNICA FOJNICA

  Broj 5srpanj/kolovoz 2010.

  cijena 2 KMHRVATSKO KULTURNO DRU[TVO

  9

  ISSN 1986-5929

  771986 592001

 • BROJ 5SRPANJ/KOLOVOZ 2010. 3

  UVODNIK IZ UPNIH MATICAFOJNIKAKRINJA

  Vjerni nai itatelji,

  nemamo vie razloga za oprez i strahove. Fojnika krinja ipak nije sluajnost a niti prolazan drutveni fenomen. Peti broj je u vaim rukama! Taj skromni jubilej jo nije prva godinjica ali mi ohrabreno gledamo u izvjesnost opstanka. Nau malu redakciju ovih dana osvjeava val to je proao Fojnicom nakon izdavanja prvog broja u prosincu prole godine. Bilo je nevjernih Toma, bilo je nespretnosti i propusta, bilo je korisnih kritika, bilo je besparice i lutanja. Sada ve osjeamo kako su ta bolna iskustva iza nas. Osjeamo se prihvaeno i voljeno, takvim kakvi jesmo, sa svim svojim manama i uz nastojanja da budemo bolji, samo bolji i zbog toga smo se odluili konano promovirati nau Fojniku krinju. Oekujemo vas u petak, 3. rujna, u Okrugloj dvorani muzeja franjevakog samostana u 19 sati.

  U sparne dane, dok se hedonistiki izleavamo pored naih plavih bazena, doekujemo familiju i prijatelje iz bijelog svijeta, zadovoljno diemo vrevu ulica, pitamo se, moemo li, svatko od nas ponaosob, pa onda i zajedno, uiniti neto vie i ljepe za Fojnicu. Zato Fojnica nema rascvjetanih ulinih saksija, kada e se poeti potivati stara stabla a kada osmisliti nove aleje, zato nedostaje rasvjeta, zato nam glavne ulice nalikuju na hercegovaku oranicu? I zato na naelnik ne voli Fojnicu? to su se njemu tako grdno zamjerili fojniani pa ih sustavno i temeljito vodi u najsiromanije kmetstvo?

  Sreom, ima jo nade i energije u malim zajednicama okupljenim oko ljubavi prema prirodi i lijepom. Brani par, koji je ve u petoj deceniji ivota darovan unucima, spreman je preseliti kadife i karanfile iz svojih plastenika na fojnike plonike bez ikakve naknade, samo da ih netko pozove! Rado bi to poklonili svome gradu i svojim komijama. Udruenje graana sportskih ribolovaca Fojnica ve mjesecima poklanja jedan sasvim novi koncept Ribnjaka. Vie se ne stidimo tog mjesta od kojega su mladi poduzetnici nainili idilian kutak bezvremenske i neprostorne pripadnosti ivotu. Ne moemo ne spomenuti mnoge bezimene koji su svoje balkone, bate, vrtove i vonjake uinili lijepim ogledalom fojnike due. Oekujemo njihov poziv, razgovore o tome kako je sve poelo i gdje vide

  Naim dragim sugraanima islamske vjeroispovjesti elimo da ostvare ustrajnost ramazanskog posta i obave s lakoom duhovnu pripremu za eval i Ramazanski Bajram .

  U zdravlju neka je svim fojnianima, ma gdje da su i ma kojoj vjeri bili mili!

  Urednica

  srpanj/kolovoz 2010.

  Krteni

  Aleksandar IviBojana i Kate ro. ako

  Lea ViciDarija i Dubravke ro. Bujak

  Tamara uturiIvana i Ivane ro. Bonjak

  Milan TrograniDalibora i Jelene ro. Kljaji

  Petra RajiMarija i Duice

  Slobodan Milievi i Jelena Breki

  Ivan Duno i Nikolina Komi

  Josip Bonjak i Josipa Depi

  Josip Ivievi i Maja Guji

  Ivan Barei i Valentina Remi

  Berislav Stani i Ivana Lovri

  Mio Pecirep i Nataa Mihailovi

  Vjenani

  Umrli

  Juro Bonjak, 1931.

  Frano Tuka, 1948.

  Anto Maji, 1920.

  Lucija Bonjak, 1931.

  Marinko Oki, 1963.

  Savka Kapetanovi, 1963.

  Viktor Musa, 1931.

  Fojnika krinja, broj 5, srpanj/kolovoz 2010 .

  osniva i izdava: HKD Napredak, Podrunica Fojnica glavna urednica: Suzana Lovri urednitvo: Alen Cvjetkovi, Ivana Cvjetkovi, Jakov Gavran, Slavica Mileti, Boana Tuka i fra Nikica Vu-jica uredniki savjet: Danijel Bonjak, Lucija Bonjak, Ivan Katavi, Jo-sipa Lovri, Katarina Migi i fra Franjo Mileti lektura: Leonora Lovri adresa: Mehmeda Spahe bb tel.: +387 63 284 877 e-mail: napredak.fojnica@gmail.com iro-raun: 3060350000782209 Hypo Alpe-Adria banka naklada: 1000 primjeraka tisak: NAKLADA-TISAK KS Kiseljak

  sve vrste pitadomaa tjesteninadomaa kukuruzamaglice

  dostava po pozivu,narudbe za posebne

  prilike (svadbe,krtenja i dr.)

  Kontakt za oglaavanje sjeanja na pokojnike: adresa: Mehmeda Spahe bb, Fojnica, e-mail: napredak.fojnica@gmail.com

  mob.: 063 685 588

  Potrebno je navesti tono ime i prezime pokojnika, godinu roenja, godinu smrti a po elji korisnika oglaavanja objavljujemo fotografiju i krae popratne tekstove. Ured-nitvo asopisa zadrava pravo korekcije tekstova.

  INFO TEL. 063 993 093

  Hajduka konobaHajduka konobaFojnica Bosanska bb Mob. 063 734 219

 • BROJ 5SRPANJ/KOLOVOZ 2010. 3

  UVODNIK IZ UPNIH MATICAFOJNIKAKRINJA

  Vjerni nai itatelji,

  nemamo vie razloga za oprez i strahove. Fojnika krinja ipak nije sluajnost a niti prolazan drutveni fenomen. Peti broj je u vaim rukama! Taj skromni jubilej jo nije prva godinjica ali mi ohrabreno gledamo u izvjesnost opstanka. Nau malu redakciju ovih dana osvjeava val to je proao Fojnicom nakon izdavanja prvog broja u prosincu prole godine. Bilo je nevjernih Toma, bilo je nespretnosti i propusta, bilo je korisnih kritika, bilo je besparice i lutanja. Sada ve osjeamo kako su ta bolna iskustva iza nas. Osjeamo se prihvaeno i voljeno, takvim kakvi jesmo, sa svim svojim manama i uz nastojanja da budemo bolji, samo bolji i zbog toga smo se odluili konano promovirati nau Fojniku krinju. Oekujemo vas u petak, 3. rujna, u Okrugloj dvorani muzeja franjevakog samostana u 19 sati.

  U sparne dane, dok se hedonistiki izleavamo pored naih plavih bazena, doekujemo familiju i prijatelje iz bijelog svijeta, zadovoljno diemo vrevu ulica, pitamo se, moemo li, svatko od nas ponaosob, pa onda i zajedno, uiniti neto vie i ljepe za Fojnicu. Zato Fojnica nema rascvjetanih ulinih saksija, kada e se poeti potivati stara stabla a kada osmisliti nove aleje, zato nedostaje rasvjeta, zato nam glavne ulice nalikuju na hercegovaku oranicu? I zato na naelnik ne voli Fojnicu? to su se njemu tako grdno zamjerili fojniani pa ih sustavno i temeljito vodi u najsiromanije kmetstvo?

  Sreom, ima jo nade i energije u malim zajednicama okupljenim oko ljubavi prema prirodi i lijepom. Brani par, koji je ve u petoj deceniji ivota darovan unucima, spreman je preseliti kadife i karanfile iz svojih plastenika na fojnike plonike bez ikakve naknade, samo da ih netko pozove! Rado bi to poklonili svome gradu i svojim komijama. Udruenje graana sportskih ribolovaca Fojnica ve mjesecima poklanja jedan sasvim novi koncept Ribnjaka. Vie se ne stidimo tog mjesta od kojega su mladi poduzetnici nainili idilian kutak bezvremenske i neprostorne pripadnosti ivotu. Ne moemo ne spomenuti mnoge bezimene koji su svoje balkone, bate, vrtove i vonjake uinili lijepim ogledalom fojnike due. Oekujemo njihov poziv, razgovore o tome kako je sve poelo i gdje vide

  Naim dragim sugraanima islamske vjeroispovjesti elimo da ostvare ustrajnost ramazanskog posta i obave s lakoom duhovnu pripremu za eval i Ramazanski Bajram .

  U zdravlju neka je svim fojnianima, ma gdje da su i ma kojoj vjeri bili mili!

  Urednica

  srpanj/kolovoz 2010.

  Krteni

  Aleksandar IviBojana i Kate ro. ako

  Lea ViciDarija i Dubravke ro. Bujak

  Tamara uturiIvana i Ivane ro. Bonjak

  Milan TrograniDalibora i Jelene ro. Kljaji

  Petra RajiMarija i Duice

  Slobodan Milievi i Jelena Breki

  Ivan Duno i Nikolina Komi

  Josip Bonjak i Josipa Depi

  Josip Ivievi i Maja Guji

  Ivan Barei i Valentina Remi

  Berislav Stani i Ivana Lovri

  Mio Pecirep i Nataa Mihailovi

  Vjenani

  Umrli

  Juro Bonjak, 1931.

  Frano Tuka, 1948.

  Anto Maji, 1920.

  Lucija Bonjak, 1931.

  Marinko Oki, 1963.

  Savka Kapetanovi, 1963.

  Viktor Musa, 1931.

  Fojnika krinja, broj 5, srpanj/kolovoz 2010 .

  osniva i izdava: HKD Napredak, Podrunica Fojnica glavna urednica: Suzana Lovri urednitvo: Alen Cvjetkovi, Ivana Cvjetkovi, Jakov Gavran, Slavica Mileti, Boana Tuka i fra Nikica Vu-jica uredniki savjet: Danijel Bonjak, Lucija Bonjak, Ivan Katavi, Jo-sipa Lovri, Katarina Migi i fra Franjo Mileti lektura: Leonora Lovri adresa: Mehmeda Spahe bb tel.: +387 63 284 877 e-mail: napredak.fojnica@gmail.com iro-raun: 3060350000782209 Hypo Alpe-Adria banka naklada: 1000 primjeraka tisak: NAKLADA-TISAK KS Kiseljak

  sve vrste pitadomaa tjesteninadomaa kukuruzamaglice

  dostava po pozivu,narudbe za posebne

  prilike (svadbe,krtenja i dr.)

  Kontakt za oglaavanje sjeanja na pokojnike: adresa: Mehmeda Spahe bb, Fojnica, e-mail: napredak.fojnica@gmail.com

  mob.: 063 685 588

  Potrebno je navesti tono ime i prezime pokojnika, godinu roenja, godinu smrti a po elji korisnika oglaavanja objavljujemo fotografiju i krae popratne tekstove. Ured-nitvo asopisa zadrava pravo korekcije tekstova.

  INFO TEL. 063 993 093

  Hajduka konobaHajduka konobaFojnica Bosanska bb Mob. 063 734 219

 • U petak 2. srpnja su, u okviru festivala Tjedan bosanskih kraljeva, Fojnicu pohodili bosanska kraljica i kralj u pratnji svojih najbliih dvorjana. Veseo i razigran doek pripremili su im lanovi KUD "Matija Gubec", KUD "1001 no", Fojniki tam-burai kao i mnotvo znatieljnih Fojniana. Projekat "Trago-vima bosanskog kraljevstva" u organizaciji fondacije "Mozaik" obiao je deset destinacija u BiH meu kojima je i Fojnica, sa svojim bogatim kulturnim nasljeem i dugom povijesnom tra-dicijom, bila nezaobilazna. Kraljevska je svita proetala kroz Aquapark praena aplauzima i kljocanjem fotoaparata. Na replici starog jedrenjaka "Victoria", uz podrku orkestra "Mo-dus vivendi", nakratko smo se posve preselili u srednji vijek. Kao da je i tada bilo bolje Fojnici! Posjeta franjevakom samo-stanu i razgledanje muzejske zbirke uz pomo domaina, uvara muzeja i knjinice, fra Janjka Ljubosa, te vonja ko-ijama kroz malu fojniku jezgru, zaokruila je jednodnevni