30
Uloga krvi Zapremina Fizicko-hemijske osobine Sastav krvi

Fiziologija krvi sanja ilic i5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fiziologija krvi sanja ilic i5

√ Uloga krvi

√ Zapremina

√ Fizicko-hemijske osobine

√ Sastav krvi

Page 2: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krv je crveno tečno tkivo,kojeneprekidno cirkuliše u krvnimsudovima.

Krv je takođe endogena telesna tečnost svojstvena samo kičmenjacima.

Page 3: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Uloge krvi :

Respiratorna

Nutritivna

Regulatorna

Odbrambena

Transportna

Page 4: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krv pomoću eritrocita(hemoglobina) prenosi potreban O2 i odnosi CO2,svojimleukocitima stupa u borbu protiv svakog stranog tela koje je dospelo u organizam,pomoću trombocita i ostalih faktora za zgrušavanje krvi sprečava gubitak ne samo tečnosti,nego i onoga sto se u njoj trenutno nalazi...

Page 5: Fiziologija krvi sanja ilic i5

• Pomoću plazme prenosi hranljive sastojke svim ćelijama u organizmu i odvodi štetne materije.

• Takođe reguliše telesnu temperaturu i količinu vode u tkivima.

Page 6: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krv koja u svom sastavu ima aglutimine,lizine i dr. Antitela koja učestvuju u zaštiti organizma protiv mikroorganizama i drugih štetnih stvari , na taj način brani organizam.

Putem krvi se prenose hormoni,vitamini,enzimi,lekovi..

Page 7: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Zapremina Odrastao čovek telesne mase oko 70kg ima

oko 5l krvi.

Od te količine plazma čini 2750 ccm, a crvena krvna zrnca 2250 ccm

Krv sadrži veliku količinu jona,natrijuma,i ostalih elektrolita.

Ph u krvi predstavlja konstantnu vrednost.

Krv je tečnost u kojoj je stalna koncentracija H jona,od kojih zavise kiselost,baznost i neutralnost reakcije krvi.

Ph se kreče 7,3-7,5.Venska krv je nešto kiselija od arterijske.

Page 8: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Sastav krvi

Centrifugiranjem krvi kod koje je sprečeno zgrušavanje,krv se razdvaja na dva dela :

Krvnu plazmu

Krvne ćelije

Page 9: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krvna Plazma :

Krvna plazma je žućkasta belančevinasta tečnost,u kojoj se nalaze organske i neorganske materije.

Krvna plazma sadrži :

92% voda

7-8% proteini

1-2% ostali sastojci

Page 10: Fiziologija krvi sanja ilic i5

• Organski sastojci krvne plazme:

Krvna plazma od ogranskih materija sadrži najviše belančevina,masti..

Od belančevina naročito su važni:

Albumini(transportni proteini krvne plazme ,održavaju stalan osmotski pritisak krvi

Imunoglobulini(učestvuju u odbrambenim reakcijama imunskog sistema)

Fibrinogen(njega stvaraju ćelije jetre i od njega nastaje fibrin za vreme koagulacije)

Page 11: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Neorganski sastojci krvne plazme :

Voda

Mineralne soli(K,Ca,Mg,fosfati i hloridi..)

Page 12: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krvne ćelije:

U krvne ćelije ubrajamo:

Crvena krvna zrnca(Eritrociti)

Bela krvna zrnca(Leukociti)

Krvne pločice(Trombociti)

Page 13: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Eritrociti

Eritrociti su najbrojnije krvne ćelije.

Imaju izgled okruglih tela(oblik diska)

Eritrociti slobodno plivaju u plazmi.

Sastoje se iz vode (62-64%)

Hemoglobina(31-33%)

Strome (3-7%)

Page 14: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Stvaranje eritrocita vrši se u crvenoj koštanoj srži.

Dužina života ER je oko 120 dana.

Količina hemoglobina kod muškaraca iznosi 140-160g/l

A kod žena 120-140 g/l

Hemoglobin je nosilac glavne funkcije ER-prenošenje O2 iz pluća u tkiva

Oksihemoglobin nastaje vezivanjem gvožđa iz O2

Page 15: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Leukociti

-Le (bela krva zrnca) čiji je normalan broj kod zdravih odraslih osoba između 5-8 x 109 / l

Le možemo podeliti na:

1) Granulocite

2) Agranulocite

Prema izgledu jedra :

1) Polimofonuklearne

2) Mononuklearne

Page 16: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Prema načinu bojenja,te granule se dele na :

Neutrofilne,eozinofilne,bazofilne.

Neutrofili(leukociti koji štite organizam od bakterijskih i gljivičnih infekcija)

Eozinofili(jedna od komponenti imunskog sistema odgovorni su za borbu protiv multićelijskih parazita i odr infekcija..)

Bazofili

Monociti su su najveće ćelije periferne krvi, veličine 16-22µm

Limfociti vode poreklo u kostnoj srži,stvaraju se u limfnim žlezdama,slezini,tankom crevu.

Veličina 8-9µm

Page 17: Fiziologija krvi sanja ilic i5

neutrofil

Bazofil

Page 18: Fiziologija krvi sanja ilic i5
Page 19: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Trombociti

Veličina 2-5µm

Životni vek 4-8 dana

Stvaraju se u kostnoj srži

Tr su najsitniji uobličeni elementi krvi

Imaju najvažniju ulogu u toku hemostaze tj. U procesu zaustavljanja krvarenja posle povrede itd..

Page 20: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Koagulacija krvi

Koagulacija krvi odvija se u 3 faze:

√ I faza:

Stvaranje aktivnog tromboplastina(traje nekoliko min)

√ II faza:

Stvaranje protrobina u trombin(12-18sec) obavezno Ca

√ III faza:

Pretvaranje fibrinogena u fibrin(1-3sec)

Normalno vreme koagulacije po metodi Lintajta iznosi 4-10min

Page 21: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Sedimentacija eritrocita – taloženje ER na dno nekog staklenog suda , kome je prethodno dodat neki antikoagulant a najčesće je to Na-citrat.

Normalna sedimentacija: 0-20mm kod žena

0-15mm kod muškaraca

Page 22: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Hemoliza eritrocita-proces pri kome dolazi do izlaska hemoglobina iz er usled prskanja membrane er ili menjanja njene propustljivosti

Hemoliza se vrši kao fiziološki proces

Patološka hemoliza-kada se opna er oštećuje usled davanja pogrešne krvne grupe ...

Page 23: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Krvne Grupe:Postoje 4 osnovne krvne grupe: O,A,B,AB

Krvne grupe O,A,B otkrio je Landsteiner 1900god,

AB grupu otkrili su njegovi saradnici,2godine kasnije

Ove krvne grupe dopunjene su

nizom podgrupa:

A1 A1B

A2 A2B .. itd

Page 24: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Svaka krvna grupa ima Rh faktor odnosno rezus faktor koji je dobio naziv po rezus majmunu.

Svi ljudi su podeljeni na Rh+ i Rh-

Ljudi sa Rh+ stvaraju rezus protein,a ljudi saRh- krvlju

ne stvaraju.

Page 25: Fiziologija krvi sanja ilic i5

O krvna grupa Krvna grupa O je univerzalni davalac krvi tj ona se može dati svakoj drugoj krvnoj grupi,ali može primiti krv samo od O krvne grupe.

Krvna grupa O u ER nema aglutinogena a u serumu ima aglutinin anti A i anti B

Postoji pozitivna i negativna O grupa.

Page 26: Fiziologija krvi sanja ilic i5

A krvna grupa

Krvna grupa A može dati krv krvnim grupama A i AB, a može je primiti od krvne grupe O i A.

Krvna grupa A u ER ima aglutinogen A ,a u serumu aglutinin anti B.

Page 27: Fiziologija krvi sanja ilic i5

B krvna grupa

Krvna grupa B može dati krv krvnim grupama B i AB,a može je primiti od krvne grupe O i B.

Krvna grupa B ima aglutinogen B u ER , a aglutinin anti A u serumu.

Page 28: Fiziologija krvi sanja ilic i5

AB krvna grupa

Krvna grupa AB je univerzalni primalac tj ona može primiti krv od svih krvnih grupa,ali može dati krv samo

krvnoj grupi AB.

Krvna grupa AB u ER ima aglutinogen AiB,a aglutinin nema u serumu.

Jasno je da sve to važi samo onda ako se poklapa i Rh-faktor jer osoba koja je Rh- ne sme primiti dva puta u životu Rh+ krv ,moglo bi doći do propadanja krvnih stanica.

Page 29: Fiziologija krvi sanja ilic i5
Page 30: Fiziologija krvi sanja ilic i5

Važnost normalnog funkcionisanja celokupnog kardiovaskularnog sastava ogromna je,a prekid rada, njegovih najvažnijih delova dovodi do sigurne smrti u Najkraćem roku.