Click here to load reader

FITXES CATALÀ TERCER

 • View
  289

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fitxes de català per a tercer de primària. Editorial Cruïlla.

Text of FITXES CATALÀ TERCER

 • Recursos fotocopiables

  3rCICLE MITJEDUCACI PRIMRIALLENGUA CATALANA

  Escriure

 • UNITAT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  UNITAT 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  UNITAT 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  UNITAT 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  UNITAT 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  UNITAT 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  UNITAT 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  UNITAT 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  UNITAT 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  UNITAT 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  UNITAT 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  UNITAT 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  SOLUCIONARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  El quadern de recursos fotocopiables s un recull dactivitats complementries a les del llibre delalumne. Per a cada unitat didctica es presenten quatre fitxes fotocopiables organitzades segonsels nivells de dificultat.

  NDEX

 • Unitats didctiques

 • UNITAT 1

  Completa aquestes frases fetes:

  s ms vell que

  s eixerit com

  s ms llarg que

  Completa les paraules amb ga, gue, gui, go o gu:

  Transforma les paraules com a lexemple:

  botiga roca

  arruga barca

  3

  2

  1

  5ESCRIURE 3r

  1. Lamistat

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  1FITXA

  anar a peu un psol un dia sense pa

  tortuga tortugues

  llina pard neu

  rilla canr

 • Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  UNITAT 1

  1. Lamistat

  6 ESCRIURE 3r

  2FITXA

  Omple els buits amb els grups de lletres del requadre:

  Tinc tanta gana que, quan arribi a sa, em menjar un pa de lo!

  Jo li far una ixalada a una torrada de formatge amb donyat que

  la meva mare mha deixat preparada a la ina.

  Doncs jo mhe menjat un pat de galetes i no tinc gana.

  Copia aquestes frases traient la paraula que sobra:

  Per Nadal escric jugo postals.

  Les pinto de molts maneres colors diferents perqu siguin ben alegres.

  Desprs les tiro a la bstia vorera perqu arribin als meus amics.

  Compta quantes paraules has fet servir en cadascuna de les frasesanteriors:

  En la primera frase he fet servir

  En la segona frase he fet servir

  En la tercera frase he fet servir

  2

  1

  ca que qui co cu

 • UNITAT 1

  Ordena les paraules de cada grup per formar una frase:

  Joana sempre es lleva La dhora.

  tenim Nosaltres gana. molta

  boli no escriu. Aquest

  mal cami aparcat. El est

  finestra b. no tanca La

  Marca el significat que correspon a cada expressi i escriu una fraseamb cada una delles:

  Ser carn i ungla vol dir: Rodar mn vol dir:

  Ser molt amics. Donar la volta a la Terra.

  Ser molt fort. Viatjar.

  Xerrar pels colzes vol dir: Passar de llarg vol dir:

  Parlar molt. No aturar-se en un lloc.

  Parlar movent els colzes. Ser molt alt.

  2

  1

  7ESCRIURE 3r

  1. Lamistat

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  3FITXA

 • UNITAT 1

  Escriu una frase que expliqui el que passsa a cada vinyeta:1

  Escriu una carta explicant a un amic el que has fet durant les vacan-ces destiu:

  2

  1. Lamistat

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  8 ESCRIURE 3r

  4FITXA

 • UNITAT 2 9ESCRIURE 3r

  2. Records

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  UNITAT

  Relaciona les dues parts daquestes comparacions:

  s rpid com la gola del llop.s clar com un elefant.s fosc com laigua.s gran com gallines.Quan parlem, cridem tant que semblem un llamp.

  Escriu sota cada dibuix el nom del que representa:2

  1

  5FITXA

 • Classifica les paraules segents segons el so de la erra:

  Escriu el nom daquest dibuixos. Fixat que el so dabella no s el ma-teix que el so de iaia:

  2

  1

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  UNITAT 2

  2. Records

  10 ESCRIURE 3r

  So de erra forta So de erra suau

  Sescriuen amb r Sescriuen amb rr

  6FITXA

  ratapinyada carro cadira biber rellotge turr hora

 • Escriu tres paraules que sescriguin amb rr entre vocals i tres parau-les que sescriguin amb r entre vocals:

  Paraules amb rr:

  Paraules amb r:

  Quin so representa la rr entre vocals?

  el so de erra suau

  el so de erra forta

  Completa les comparacions segents:

  LAnna s alta com

  La neu s blanca com

  Aquell gos s tan ferotge com

  El barret era negre com

  Completa les comparacions daquest text:

  Quan el teu germ i tu reu ms petits, semblveu

  Ara que heu crescut, sou com

  Daqu a uns anys, semblareu

  3

  2

  1

  11ESCRIURE 3r

  2. Records

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  UNITAT7

  FITXA

  UNITAT 2

 • UNITAT 2

  Llegeix aquestes frases i copia-les totes seguides en lordre correcteper formar un text:

  Agafava un bolgraf i el feia passar per un micrfon.

  Recordo que quan era petita magradava molt cantar.

  De vegades, fins i tot em pujava dalt del sof, com si fos un escenari,amb el bolgraf a la m.

  Per, en realitat, el que jo volia ser de gran era astronauta!

  Suposo que havia vist cantants que sortien per la televisi i volia sercom ells.

  Escriu tres frases ms per continuar el text anterior:2

  1

  2. Records

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  12 ESCRIURE 3r

  UNITAT8

  FITXA

 • UNITAT 3

  Relaciona les paraules de cada columna per formar paraules com-postes:

  lleva llaunesobre tapsrenta peuspinta platscent llavis

  Explica qu volen dir les paraules que has format, com a lexemple:

  Llevataps: instrument per llevar els taps de les ampolles.

  Completa cada parell de paraules creuades amb la sllaba que falta:

  Pinta la casella corresponent a la sllaba tnica de cada una de lesparaules.

  2

  1

  13ESCRIURE 3r

  3. Et convidem a entrar

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  UNITAT9

  FITXA

  di

  da

  ni

  sa

  cor

  ta

  ta

  ab

  men

  na

 • Escriu aquestes paraules separades en sllabes i marca la sllaba t-nica:

  mnec ratol

  llibreta castell

  helicpter ascensor

  Talla les paraules segents de totes les maneres possibles:

  Exemple: ordinador: or-dinador, ordi-nador, ordina-dor.

  faristol:

  cartera:

  pintallavis:

  bolgraf:

  Una de les paraules anteriors s composta. Copia-la i indica per qui-nes dues paraules est formada:

  : est formada per i

  Escriu el plural daquestes paraules:

  ocell pardal

  mosquit gripau

  3

  2

  1

  Nom i cognoms: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  3. Et convidem a entrar

  14 ESCRIURE 3r

  UNITAT

  UNITAT 3

  10FITXA

 • UNITAT 3

  Llegeix aquest text i copia els noms destacats en la casella correspo-nent:

  La setmana passada, mentre passejava pel bosc que hi ha al costat decasa dels meus avis, vaig veure un rusc dabelles! Mhagus agradatveurel de ms a prop, per la meva mare em va explicar que, les abe-lles, ms val no molestar-les. Si sempipen, et voldran picar amb el seuagull!

  Escriu aquestes paraules en singular i encerclan la sllaba tnica:

  retoladors

Search related