Click here to load reader

Fitxes programació

  • View
    734

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fitxes 1r ESO

Text of Fitxes programació

  • 1. FITXA 0: JOCS DELS NOMS JOC 1Rotllana drets. Coordinar percussi corporal dient el nom: El meu nom s Car-cuixes mans - dreta El meu nom s loscuixes mans - esquerra El meu nom s Carlos cuixes mans - juntesVariant:Roda dient el nom cadasc i tothom ho repeteix canviant a: el teu nom s... JOC 2Rotllana asseguts. Assignarem un nmero consecutiu a cadasc i realitzarem elsegent ritme en comps C:1-m esquerra-cama esq. 2-m dreta-cama dreta 3-m esq.-pit 4-m dreta-pit5-peu esq.-terra 6-peu dret-terra 7-xisclar dits m esq. 8-xisclar dits m dreta.Desprs de fer unes vegades la roda, sobre els temps 7/8 direm: 7- 1 (el nmero de qui comena) 8- 7 (el nmero duna altra persona a qui li tocardesprs)I aix consecutivament va passant el torn duns a altres, sempre seguint el ritmeestablert i dient els noms sobre els darrers temps.Variant:Un cop vagi sortint b el joc anterior ho farem canviant els nmeros per els nomsde cadasc dels participants.7-Carlos (el nom de qui li toqui) 8-Josep (el nom duna altra persona a qui li tocar desprs)

2. FITXA 1: SO, SOROLL I SILENCI 3. FITXA 2: ALADA 4. FITXA 3: ALADA 5. FITXA 4: DURADA 6. FITXA 5: DURADA 7. FITXA 6: DURADES, SILENCIS 8. FITXA 7: EL MUSICOGRAMA1- Escolta b ladici i realitza el musicograma segent:2- Ara fes el mateix amb aquesta altra audici: 9. FITXA 8: CLAUS I COMPASSOSEscriu a sota el nom de les notes en les diferents claus i tamb en quin comps est escrit cadapentagrama. 10. FITXA 9: CLAUS I COMPASSOSEscriu a sota el nom de les notes en les diferents claus i tamb en quin comps est escrit cadapentagrama o completa les lnies divisries que falten. 11. FITXA 10: LES ALTERACIONSEscriu el nom de les notes a sota incloent si sn sostingut o bemolls. 12. FITXA 11: ALTERACIONS 13. FITXA 12: FIGURES I CLAUSEscriu quan dura cada figura i desprs el nom de les notes i les lnies divisries. 14. FITXA 13: FIGURES, PULSACI I COMPSEscriu quant dura cada figura 15. FITXA 14: EQUACIONS RTMIQUES 16. FITXA 15: EQUACIONS RTMIQUES 17. FITXA 16: COMPASSOS 18. FITXA 17: COMPASSOS 19. FITXA 18: COMPASSOS 20. FITXA 19: SIGNES DE REPETICICopia el segent fragment sense repeticions 21. FITXA 20: INSTRUMENTS DE PERCUSSI 22. FITXA 21: INSTRUMENTS DE PERCUSSI 23. FITXA 22: INSTRUMENTS DE CORDA FREGADA 24. FITXA 23: INSTRUMENTS DE VENT FUSTA 25. FITXA 24: INSTRUMENTS DE VENT FUSTA 26. FITXA 25: INSTRUMENTS DE VENT 27. FITXA 26: INSTRUMENTS 28. FITXA 27: LA VEU. LAPARELL FONADOR O FONATORI 29. FITXA 28: LA VEU 30. FITXA 29: AGRUPACIONS VOCALS 31. FITXA 30: AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 32. FITXA 31: AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 33. FITXA 32: AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 34. FITXA 33: AGRUPACIONS INSTRUMENTALS 35. FITXA 34 A: CONSTRUCCI DUN INSTRUMENT 36. FITXA 34 B: CONSTRUCCI DUN INSTRUMENT 37. FITXA 35: EL PROGRAMA DE M 38. FITXA 36: LA CARTULA