Click here to load reader

Fitxes peixos

 • View
  839

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Fitxes peixos

 • SUPERFICIESUPERFICIE

  A

  M

  IGUA

  ARINA

  A

  M

  IGUA

  ARINA

  F MONS ARF MONS AR

  PARTS DEL MARPARTS DEL MAR

 • NOM:NOM:

 • NOM:NOM:

  QUE ANIMALS VIUEN EN EL MAR?QUE ANIMALS VIUEN EN EL MAR?

 • TORTUGA MARINATORTUGA MARINA

 • NOM:NOM:

  SNSN

  TENENTENEN

  RESPIREN PERRESPIREN PER

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  S UNS UN

 • CRIES DUNA TORTUGA MARINACRIES DUNA TORTUGA MARINA

 • PINGINSPINGINS

 • NOM:NOM:

  SNSN

  TENENTENEN

  RESPIREN PERRESPIREN PER

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  TENEN EL COS PLE DETENEN EL COS PLE DE

 • NOM:NOM:

  SNSN

  ELS SEUS OSSOS SN LESELS SEUS OSSOS SN LES

  RESPIREN PERRESPIREN PER

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  TENEN EL COS PLE DTENEN EL COS PLE D

 • NOM:NOM:

  ELS PEIXOS NADEN AMB LESELS PEIXOS NADEN AMB LES

  DORSALDORSAL

  PECTORALPECTORAL

  CAUDIALCAUDIAL

 • NOM:NOM:

  ELS PEIXOS NADEN AMB LESELS PEIXOS NADEN AMB LES

 • NOM:NOM:

  ELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTSELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTS

 • NOM:NOM:

  ELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTESELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTES

 • PEIX ERIPEIX ERI PEIX GLOBUSPEIX GLOBUS

  PEIX GRANOTAPEIX GRANOTAPEIX GATPEIX GAT

 • NOM:NOM:

  ELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTSELS PEIXOS PODEN SER DE MOLTS

 • NOM:NOM:

  QUAN MOLTS PEIXOS VIATGEN JUNTS ES DIU QUE FORMEN UNQUAN MOLTS PEIXOS VIATGEN JUNTS ES DIU QUE FORMEN UN

 • PEIX LLEPEIX LLE PEIX ESCORPIPEIX ESCORPI

  PEIX PINYAPEIX PINYA PEIX PALLASSOPEIX PALLASSO

 • PEIX MANTAPEIX MANTA PEIX VOLADORPEIX VOLADOR

  PEIX CIRURGIPEIX CIRURGI ANGUILAANGUILA

 • MORENAMORENA PEIX ESPASAPEIX ESPASA

  PEIX MARTELLPEIX MARTELL

  PEIX SERRAPEIX SERRA

 • NOM:NOM:

  SNSN

  ELS SEU COS SELS SEU COS S

  RESPIREN PERRESPIREN PER

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  O PROTEGIT PER UNA O PROTEGIT PER UNA POT ESTAR POT ESTAR

 • CARAGOL DE MARCARAGOL DE MAR

  MEJILLMEJILL

  OSTRAOSTRA

  MOLLUSCOSMOLLUSCOS

 • CALAMARCALAMAR

  SPIASPIA

  POLPPOLP

  MOLLUSCOSMOLLUSCOS

 • NOM:NOM:

  SNSN

  ELS SEU COS SELS SEU COS S

  RESPIREN PERRESPIREN PER

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  EST PROTEGIT PER UNA EST PROTEGIT PER UNA

 • CARRANCCARRANC

  LLAGOSTALLAGOSTALLAMTOLLLAMTOL

  CRUSTACISCRUSTACIS

  CARRANC ERMITCARRANC ERMIT

  LLAGOSTLLAGOST GAMBAGAMBA GAMBETAGAMBETA

 • NOM:NOM:

  SNSN

  EN EL SEU COS TEN EL SEU COS T

  SNSN

  TENEN A LES SEUES CRIES ENTENEN A LES SEUES CRIES EN

  RESPIREN PERRESPIREN PER

 • MAMFERS MARINSMAMFERS MARINS

  BALENABALENA

  BELUGABELUGA ORCAORCA

  DOFDOF

  Pgina 1Pgina 2Pgina 3Pgina 4Pgina 5Pgina 6Pgina 7Pgina 8Pgina 9Pgina 10Pgina 11Pgina 12Pgina 13Pgina 14Pgina 15Pgina 16Pgina 17Pgina 18Pgina 19Pgina 20Pgina 21Pgina 22Pgina 23Pgina 24Pgina 25Pgina 26