Finansiel Compliance

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bliv opdateret og få praktiske input og inspiration på årets konference om compliance i den finansielle sektor

Text of Finansiel Compliance

 • KONFERENCE 11. & 12. marts 2013WORKSHOP 13. MARTS 2013KBENHaVN

  om hunden, frisbeeen og reguleringen af banker Underdirektr Jesper Berg, Nykredit

  om Finanstilsynets krav & forventninger Kontorchef stig Nielsen, Finanstilsynet

  om god skik & rdgivning Head of Compliance Kjeld Gosvig-Jensen, arbejdernes Landsbank

  om whistleblowing i den finansielle sektor afdelingsdirektr Henrik Kilsgaard, Danske Bank

  Og meget mere

  FINANSIEL COMPLIANCE tilmeld dig direkte p www.ibceuroforum.dk/com

  Hr tALErE FrA

  Nykredit

  moalem Weitemeyer Bendtsen

  Finanstilsynet

  Deloitte

  Ashurst (London & Stockholm)

  Danske Bank

  Kbenhavns Lufthavne

  Nordea

  arbejdernes Landsbank

  Lokale Pengeinstitutter

  LEtt

  DEBAt om scopet for compliancefunktionen WOrKSHOP om risikostyring & compliance i praksis

  Konferencen lever op til kravene for advokaters efteruddannelse

 • 2 2

  2

  taLErListE :

  Underdirektr Jesper Berg Nykredit A/S

  Advokat, partner, ph.d. David Moalem moalem Weitemeyer Bendtsen

  Kontorchef Stig Nielsen Finanstilsynet

  senior manager torben Faber Entreprise risk services Deloitte

  Partner rob Moulton Ashurst (London)

  Partner Mat Hansson Ashurst (Stockholm)

  advokat, partner Nicolai Hesgaard moalem Weitemeyer Bendtsen

  afdelingsdirektr Henrik Kilsgaard Danske Bank A/S

  General Counsel, advokat Jon Iversen Kbenhavns Lufthavne A/S

  Senior Risk & Compliance Officer Jens Augsburg Nordea A/S

  Legal Director & Head of Compliance Kjeld Gosvig-Jensen Arbejdernes Landsbank A/S

  afdelingsdirektr, advokat Annelise Warrer Nykredit A/S

  Chefjurist Astrid thomas Lokale Pengeinstitutter

  OrDStyrEr:Advokatfuldmgtig Maria thomsen moalem Weitemeyer Bendtsen

  MODErAtOr P DEBAt:Advokat, ph.d. Michael Camphausen LEtt

  UNDErvISErE P WOrKSHOP:senior manager torben Faber Entreprise risk services, Deloitte

  GRC facilitator & stifter tomas thobias HellumLinkGrC

 • 33

  32

  F iNaNsiEL COmPLiaNCE OPDATERiNG, iNSPiR ATiON & DiSKuSS iON

  Nr konferencen Finansiel Compliance afholdes den 11.-12. marts 2013 i Kbenhavn, er det igen i r med fokus p faglig og kollegial opdatering.

  Konferencen er det naturlige mdested for complianceprofessionelle fra finansielle virksomheder gennem de senere r har en lang rkke store som sm pengeinstitutter, kreditforeninger, investeringsforeninger mv. sledes vret reprsenteret.

  HvAD Er P AGENDAEN?Konferencen byder i 2013 p faglig opdatering, praktiske input, inspiration og diskussion af flgende aktuelle emner:

  Et strkt talerpanel fra ind- og udland vil prsentere rets indlg lige fra Finanstilsynet, til complianceansvarlige og en rkke anerkendte fagspecialister.

  HAr DU HELt Styr P rISIKOStyrING & COMPLIANCE I PrAKSIS? Workshoppen RISIKOSTYRING & COMPLIANCE effektivisering af det daglige (sam)arbejde, afholdes i forlngelse af konferencen og giver rig mulighed for at f indblik i, hvordan man kan effektivisere governance-, risikostyrings- og compliancearbejdet i det daglige.

  med venlig hilsen

  rikke ryge Casper senior Project manager iBC Euroforum

  rEGULEriNG aF BaNKEr hvad er p vej & hvad betyder det?

  COmPLiaNCEFUNKtiONEN Finanstilsynets krav & forventninger

  Et GLOBaLt PErsPEKtiV market abuse enforcement

  PERSONDATA & COMPLiANCE ny lovgivning & betydningen

  WHistLEBLOWiNG i DEN FiNaNsiELLE sEKtOr overvejelser & erfaringer

  JUriDisK risiKOstYriNG et indspark udefra

  RiSiKOSTYRiNG & COMPLiANCE hndtering i praksis

  GOD SKiK & RDGiVNiNG ny rolle p vej

  COMPLiANCEFuNKTiONEN & DET OPTiMALE SCOPE hvad & hvorfor?

 • 4 4

  4

  08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeMorgenkaffe/te

  09.00 bning af konferencen Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum

  09.05 Introduktion ved ordstyrerenAdvokatfuldmgtig Maria Thomsen, Moalem Weitemeyer Bendtsen

  rEGULEriNG aF BaNKEr hvad er p vej & hvad betyder det?

  09.10 Hunden, frisbeeen og reguleringen af banker Finansiel regulering vil aldrig n status quo De finansielle virksomheder m indstille sig p lbende ndringer af

  rammevilkreneUnderdirektr Jesper Berg, Nykredit A/S

  09.50 Pause

  10.00 MIFID II Status og forventet implementering af MiFiD ii Den praktiske betydning af de nye regler for de finansielle virksomheder og

  markederAdvokat, partner, ph.d. David Moalem, Moalem Weitemeyer Bendtsen

  11.00 Pause

  11.15 regulering fra de europiske tilsyn EBA & ESMA Hvordan ser den europiske tilsynsstruktur ud? Hvad er Finanstilsynets rolle i relation til de europiske tilsyn og

  reguleringen derfra? Den retlige status hvordan skal compliancefunktioner forholde sig?Kontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet

  COmPLiaNCEFUNKtiONEN tilsynets krav & forventninger

  11.45 Finanstilsynets krav og forventninger til compliancefunktionen Lovgivningens krav til compliancefunktionen Regelomrder, som compliancefunktionen br blive inddraget i Erfaringer fra Finanstilsynet med compliancefunktionerneKontorchef Stig Nielsen, Finanstilsynet

  MANDAG 11. MARTS 2013

 • 55

  54

  13.00 Frokost

  14.00 71 set fra rdgivers side Samspil mellem ledelse, risikofunktion og complianceafdeling Hvor tt skal complianceafdelingen vre p virksomhedens

  forretningsomrder? Hvordan sikrer man sig compliance p overholdelse af 71? Kan complian-

  cestatus overvges?Senior Manager Torben Faber, Entreprise Risk Services, DeloitteTorben Faber arbejder med lsninger til finansielle virksomheder inden for gover-nance, risk management & compliance. Han har mange rs erfaringer fra finanssek-toren med ledelse af kredit-, risiko-, jura- og compliancefunktioner.

  14.40 Pause

  iNtErNatiONaLE trENDs

  14.50 Global trends in market abuse enforcementThis presentation will highlight the emerging trends, using recent cases as examples, and look ahead to proposed future rule changes.Partner Rob Moulton, Ashurst (London)Partner Mat Hansson, Ashurst (Stockholm)

  Rob Moulton specialises in financial services regulatory advice. His advice covers Conduct Of Business Rule matters, European regulatory developments and contested enforcement actions.

  Mat Hansson is an English qualified solicitor and specialises in public and private M&A, Equity Capital Markets, financial services regulatory matters and also advises on Debt Capital Markets transactions.

  Indlgget afholdes p engelsk

  15.35 Pause

  PERSONDATA & COMPLiANCE ny lovgivning & betydningen

  15.45 Persondata og compliance i praksis Status p den kommende persondataforordning Betydningen for compliance Advokat, partner Nicolai Hesgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen

  16.30 Konferencens frste dag slutter

  MANDAG 11. MARTS 2013

 • 6 6

  6

  08.30 Morgenkaffe/te

  09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlg

  WHistLEBLOWiNG i DEN FiNaNsiELLE sEKtOr

  09.05 Whistleblowerordninger i den finansielle sektor overvejelser & erfaringer Hvilke overvejelser br man gre sig? Hvilke modeller og muligheder kan man kre efter? Hvilke erfaringer? En overligger med rapportering uden for virksomheden effekten?Afdelingsdirektr Henrik Kilsgaard, Danske Bank A/S

  10.00 Pause

  RiSiKOSTYRiNG & COMPLiANCE hndtering i praksis

  10.15 Juridisk risikostyring et indspark udefra Hvor vigtig er juraen for virksomhedens strategi? Hvordan faststtes virksomhedens og juridisk afdelings risikoappetit? Hvordan kan juridisk afdeling i praksis arbejde med risikostyring?General Counsel, advokat Jon Iversen, Kbenhavns Lufthavne A/S

  11.15 Pause

  11.30 En praktisk kobling mellem risikostyring og compliance Compliancerisici er en del af de risici, der skal styres hvordan kobler man

  opgaverne sammen? Skal eller kan risikovurderingerne vre styrende for compliancearbejdet

  og hvordan gr man det?Senior Risk & Compliance Officer Jens Augsburg, Nordea A/S

  12.30 Frokost

  TiRSDAG 12 . MARTS 2013

  Vi tager forbehold for fejl og ndringer i programmet samt eventuelle trykfejl. sprgsml vedrrende konferencen besvares af senior Project manager rikke ryge Casper telefon 41 95 14 29 , e-mail rc@ibceuroforum.dk.

 • 77

  76

  GOD SKiK & RDGiVNiNG ny rolle p vej

  13.30 God skik og rdgivning Hvilken rolle har compliancefunktionen i relation til at fre kontrol med god

  skik og rdgivning? God skik og rdgivning er en del af ESMA er der en ny rolle p vej?Legal Director & Head of Compliance Kjeld Gosvig-Jensen, Arbejdernes Landsbank A/S

  14.15 Pause

  COMPLiANCEFuNKTiONEN hvilket scope?

  14.30 Det optimale scope for compliancefunktioner Hvad br fokus vre for compliancefunktionen? Hvordan skal samspillet vre med juridisk afdeling, risk management, intern

  revision? Afdelingsdirektr, advokat Annelise Warrer, Nykredit A/S

  15.15 DEBAT: Compliancefunktionen hvilket scope?Med udgangspunkt i oplgget ved Annelise Warrer og med indledende kommentarer fra det vrige panel lgges der op til debat: Hvad er det optimale eller hvad er det tilstrkkelige scope for

  compliancefunktionen?

  PANEL: Legal Director & Head of Compliance Kjeld Gosvig-Jensen, Arbejdernes Landsbank A/SAfdelingsdirektr, advokat Annelise Warrer, Nykredit A/SChefjurist Astrid Thomas, Lokale Pengeinstitutter

  MODErAtOr: Advokat, ph.d. Michael Camphausen, LETT

  15.55 Opsummering af konferencen ved ordstyreren

  16.00 Konferencen slutter

  TiRSDAG 12 . MARTS 2013

 • 8 8

  8

  ONSDAG 13. MARTS 2013