of 14 /14
Uputstvo za upotrebu i ugradnju Staklokeramička ploča za kuvanje sa senzorskim komandama FHB 7704 4C T XS R1 FHC 7704 4C T XS R1 FHC 7704 4C T FM R1 RS LIB30392

FHB 7704 4C T XS R1 FHC 7704 4C T XS R1 LIB30392 · prilikom sledeće upotrebe. Koristite samo preporučena sredstva za pranje. Žičana vuna, abrazivni sunđeri i sredstva ogrebaće

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FHB 7704 4C T XS R1 FHC 7704 4C T XS R1 LIB30392 · prilikom sledeće upotrebe. Koristite samo...

 • Uputstvo za upotrebu i ugradnjuStaklokeramička ploča za kuvanje sa senzorskim komandama

  FHB 7704 4C T XS R1FHC 7704 4C T XS R1FHC 7704 4C T FM R1

  RS

  LIB

  3039

  2

 • 2

  UPUTSTVA ZA UGRADNJU

  Tehnički detaljiMODELI FHB 7704 4C T XS R1 FHC 7704 4C T FM R1 FHC 7704 4C T XS R1Napon (V) 230 230 230Struja (A) 33 33 33

  Hi-light ploča 2200/750 W 1 1 1Hi-light ploča 2400/1500 W 1 1 1

  Hi-light ploča 1800 W 1 1 1Hi-light ploča 1200 W 1 1 1

  Maksimalna snaga (kW) 7,6 7,6 7,6Kabl za napajanje (mm2) 3x4,0 3x4,0 3x4,0

  1. Ugradnja (slika 1)Ugradnja predstavlja kupčevu obavezu. Proizvođač ne prihvata obavezu da izvrši tu uslugu. Bilo kakve usluge koje proizvođač mora da preduzme usled nepravilne ugradnje, nisu pokrivene garancijom.Ravne ugradne ploče za kuvanje dizajnirane su za ugradnju na radne površine izrađene od svih vrsta materijala, izdržavaju temperaturu od 100°C, a njihova debljina iznosi od 25 do 40 mm.

  Ugradnja u ravni sa radnom pločom (samo modeli FHC 7704 4C T FM R1, FHC 7704 4C T XS R1) (slika 2)Prosecite otvor u radnoj ploči u zavisnosti od naznačenih dimenzija.Radnu ploču obradite glodalicom po čitavoj ivici otvora usečenog radi ugradnje. Vodite računa da otvor odgovara naznačenim dimenzijama. Nanesite silikonsku zaptivnu smesu u ravni sa otvorom koji ste obradili glodalicom i postavite ploču na njeno mesto.

  Montaža ploče za kuvanje na element (slika 3)

  Postavljanje trake za zaptivanje (slika 4)Važno - Na slici je prikazano kako naneti traku za zaptivanje čitavom dužinom otvora.Ova ploča je namenjena za neprofesionalnu, odnosno za upotrebu u domaćinstvu.

  2. Električno povezivanje (slika 5)Proverite detalje o proizvodu navedene na natpisnoj pločici koja se nalazi na donjoj strani ploče, a zatim proverite da li struja i napon mreže odgovaraju uslovima za rad vaše ploče.Pre izvođenja električnog povezivanja, proverite uzemljenje. Ono je za ovaj proizvod propisano zakonom. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu povredu ili štetu uzrokovanu nepridržavanjem ovih zahteva.Za modele bez utikača treba obezbediti standardni utikač koji može podneti specifikovano opterećenje kabla za napajanje. Vod uzemljenja je žutozelene boje. Pobrinite se da utikač bude lako dostupan.Ukoliko želite da ploča bude kontinuirano priključena na mrežu, treba ugraditi sklopku koja omogućava iskopčavanje svih polova napajanja sa mreže, a razmak između ploče za kuvanje i sklopke mora da iznosi najmanje 3 mm.Da biste priključili kabl ploče za kuvanje, otpustite a zatim skinite poklopac priključnog dela ploče kako biste dohvatili električne kontakte. Priključite kabl, učvrstite ga na mestu pomoću isporučene spojnice, a zatim odmah zatvorite poklopac.Ako treba zameniti kabl, žica uzemljenja (žutozelena) uvek mora da bude 10 mm duža od ostalih provodnika. Koristite isključivo gumeni kabl tipa H05RR-F.

  IZJAVA O USAGLAŠENOSTI. Što se tiče delova koji dolaze u dodir sa prehrambenim namirnicama, ovaj uređaj je usaglašen sa direktivom EZ 89/109, usvojenom odredbom italijanskog zakonodavstva br. 108 od 25.01.92.

  CE Uređaj je usaglašen sa evropskim direktivama 89/336/EEZ, 93/68/EEZ, 73/23/EEZ i sa njihovim dopunama.

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  Važno: Pre prve upotrebe uređaja treba očistiti njegovu radnu površinu. Zatim na 5 minuta uključite sve grejne elemente na maksimalnu jačinu, jedan po jedan, bez korišćenja posuda za kuvanje. Tako ćete se rešiti mirisa novog uređaja i ostataka vlage koji su se eventualno nataložili na grejnim elementima. To je važno i kako biste proverili funkcionalnost elektronskih delova ploče.

  1. Opis komandi (slika 6)1. Taster uklj./isklj. (ON/OFF)2. Taster sigurnosne brave3. Indikatorska lampica sigurnosne brave4. Taster "Plus"5. Taster "Minus"6. Displej za podešavanje (preostale toplote)7. Decimalna tačka na displeju za podešavanje (predgrevanje)8. Taster za dvokružnu ringlu (ON/OFF)9. Indikatorska lampica dvokružne ringle

 • 3

  10. Taster "Plus" za programiranje tajmera11. Taster "Minus" za programiranje tajmera12. Displej za programiranje tajmera13. Indikatorska lampica programiranog tajmera

  Senzorske komandeSvi postupci izvode se pomoću komandi osetljivih na dodir (infracrveni senzori), koje se nalaze u prednjem delu ploče za kuvanje; za svaki taster postoji displej.Svaka radnja potvrđuje se zvučnim signalom.

  2. Zaključavanje funkcija ploče za kuvanje (slika 7)Čitav uređaj možete zaključati pomoću tastera sigurnosne brave (2), da biste sprečili nehotično korišćenje. Ova funkcija služi i kao sredstvo roditeljskog nadzora. Indikatorska lampica (3) označava da je omogućena funkcija sigurnosne brave.Kada ploču ponovo uključite, još uvek će biti omogućena.Dokle god je funkcija sigurnosne brave omogućena, ni na koji način ne možete da aktivirate tastere.

  3. Uključivanje i isključivanje (slika 8)1. Dodirnite taster Uklj./isklj. (1)Komanda je omogućena: indikatori podešenja nivoa (6) pokazuju "0".Sledeći korak morate da izvedete u roku od 10 sekundi, u suprotnom će se uređaj automatski isključiti.

  Uključivanje ringle (slika 9)Nakon što dodirnete taster za uklj./isklj. (1), u roku od 10 sekundi morate izabrati ringlu na sledeći način:Dodirnite tastere "Plus" (4) i "Minus" (5) za željenu ringlu.Izaberite postavku od 1 do 9 pomoću tastera "+" i "-" (5/4).Tasteri "+" i "-" reaguju na uzastopni dodir: kada pritisnete i držite jedan od ovih tastera, izazvaćete povećanje ili smanjenje vred-nosti određenog dela uređaja.Ako izabranu zonu za kuvanje UKLJUČITE pomoću tastera MINUS, zona za kuvanje aktivira se s maksimalnom vrednošću "9". Kada stignete do "0", postavke se više ne menjaju.

  Isključivanje ringle1. Ringla mora biti uključena.2. Vratite na postavku "0" pomoću tastera "-". Posle 3 sekunde ringla se automatski gasi.3. Ako je zona za kuvanje "vruća", na displeju se naizmenično prikazuje "0" i "H"

  Trenutno isključivanje ringle:1. Ta ringla mora biti uključena.2. Ako istovremeno dodirnete tastere "+" i "-" (5-4), ringla se odmah isključuje.3. Ako je zona za kuvanje "vruća", na displeju se naizmenično prikazuje "0" i "H".

  Indikator preostale toplote (slika 10)Dokle god je temperatura ringle dovoljno visoka da može da izazove opekotinu, na displeju za tu ringlu prikazan je simbol "H" (preostala toplota), naizmenično sa simbolom "0". Ovaj znak nestaje tek kada više nema nikakve opasnosti (na 60°C).Radi štednje energije, ranije isključite ringlu da biste iskoristili preostalu toplotu.Indikator preostale toplote "H" nestaje u slučaju nestanka struje na duže od 3 sekunde.

  Isključivanje ploče za kuvanje (slika 11)Ploču za kuvanje možete u bilo kom trenutku isključiti pomoću tastera za uklj./isklj. (1).Na displeju je prikazano "H" dokle god temperatura ne spadne ispod 60°C.

  4. Dvokružne ringle (slika 12)Dve ringle poseduju i drugi krug: na primer, ringla se sastoji od centralnog koluta i spoljašnjeg prstena. Možete da uključite samo centralni kolut (slika A) ili oba elementa (slika B). Na taj način možete da prilagodite grejnu površinu veličini lonca kojeg koristite.

  Uključivanje dvokružne ringle (slika 13)1. Izaberite željenu jačinu (od 1 do 9) pomoću tastera "+" i "-" (5/4).2. Uključite drugi krug pomoću tastera za dvokružnu ringlu. (6).Pali se indikatorska lampica (10) za tu ringlu; drugi krug se zagreva, zajedno sa prvim.

  Isključivanje drugog kruga ringle1. Dvokružna ringla mora biti uključena.2. Dodirnite taster za dvokružnu ringlu (6).Indikatorska lampica (10) se gasi i drugi krug ringle se takođe gasi.

  5. Sigurnosni isključivačAko nehotično ostavite jednu ili više ringli uključene, regulator ih automatski isključuje po isteku izvesnog vremena. U tabeli ispod naveden je vremenski interval, koji zavisi od jačine zagrevanja.

 • 4

  Nivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9Vrem. ograničenje (h) 10 5 5 4 3 2 2 2 1

  Ako se sigurnosni isključivač aktivira, prikazan je simbol "H".Da biste sprečili aktiviranje automatskog isključivača, jednostavno dodirnite taster za odabir ringle ili tastere "+" ili "-" pre isteka vremena.

  6. Automatsko predgrevanjeOvaj automatski uređaj olakšava kuvanje, jer ne morate da nadgledate čitav ciklus kuvanja.

  Omogućavanje automatskog predgrevanja (slika 14)Izaberite nivo 9 pomoću tastera "-", a zatim izaberite nivo 9 pomoću tastera "+".Treperi decimalna tačka na displeju za tu zonu za kuvanje.Na kraju izaberite željenu postavku jačine, npr. nivo 6, pomoću tastera "-".

  Primer: Izaberite nivo 9 da biste omogućili automatsko predgrevanje pomoću tastera "+". Zatim se pomoću tastera "-" spustite na nivo 6. Tako će se ringla predgrejati na punu jačinu za 1’11"1. Posle 1’11" ringla će se vratiti na nivo 6.

  Nivo 1 2 3 4 5 6 7 8Vrem. ograničenje 1’11’’ 2’44’’ 4’47’’ 5’28’’ 6’29’’ 1’11’’ 2’44’’ 2’44’’

  Menjanje nivoa jačine u fazama automatskog predgrevanja1. Ringla na kojoj izvodite postupak mora biti uključena. Decimalna tačka (7) za odgovarajuću ringlu mora takođe da bude

  uključena.2. Promenite nivo pomoću tastera "+".Ako povisite nivo, novo vreme predgrevanja se izračunava uzimajući u obzir vreme koje je već proteklo od prethodnog podešenja.

  Onemogućavanje funkcije automatskog predgrevanja1. Ta ringla mora biti uključena. Decimalna tačka (7) za odgovarajuću ringlu mora takođe da bude uključena.2. Dodirnite taster "-" (5).

  7. Tajmer (slika 15)Regulator može da poseduje i ugrađeni tajmer, koji možete dodeliti jednom od četiri područja.1. Dodirnite tastere tajmera "Plus" (10) i "Minus" (11). Na displeju tajmera (12) biće prikazano "00", a na ostalim displejima "t".2. Pošto podesite tajmer, morate izabrati ringlu u roku od 10 sekundi. Izaberite zonu za kuvanje pomoću tastera "Plus" (5).

  Pali se indikatorska lampica (13) za tu ringlu.3. Izaberite željeno vreme, od 1 do 99 minuta, pomoću tastera "+" i "-" (10/11).

  Ako tajmer izaberete pomoću tastera "minus" (11), početno vreme biće "99" (maksimalna vrednost).4. Izaberite željenu jačinu (od 1 do 9) pomoću tastera "+" i "-" (5/4).

  Tajmer će biti dodeljen tom području: Kada se odbrojavanje završi, to područje će se automatski isključiti.Kada se odbrojavanje završi, oglasiće se zvučni signal na 30 s.Ako istovremeno dodirnete tastere tajmera "+" i "-" (10-11), tajmer se odmah isključuje.

 • 5

  ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

  Nekoliko saveta za kuvanjeUvek koristite lonce i tiganje sa stabilnim, po mogućnosti debelim dnom. Ovo je posebno važno kad je za pripremu namirnica potrebna visoka temperatura kuvanja, npr. prilikom prženja hrane. Ukoliko dno posude nije savršeno ravno, hranu treba kuvati duže i potrošnja energije je veća. Energija je najbolje iskorišćena ako veličina posude za kuvanje odgovara veličini ringle.Takođe, možete koristiti i posuđe od Pyrexa i porculana za kuvanje na ringli, pod uslovom da je njeno dno glatko. Pogledajte više o tome u uputstvu proizvođača posuđa.Ukoliko se sadržaj posude prolije, treba ga odmah obrisati.

  Važne napomeneUpozorenje: površina ringle prilikom upotrebe postaje usijana, zbog toga se preporučuje da decu uvek držite dalje od ploče za kuvanje.Čuvajte površinu ploče od pada teških predmeta. Pod određenim uslovima ovaj materijal može biti osetljiv na mehaničko op-terećenje. Pad oštrih i šiljatih predmeta može da ošteti površinu ploče. U slučaju lomljenja, napuknuća ili druge slučajne štete keramičke ploče, treba odmah prekinuti njenu upotrebu i obavestiti servis.Staklokeramičke ploče za kuvanje nikada ne smeju da se koriste kao radna površina ili za pripremu namirnica u aluminijumskoj foliji i plastičnim posudama. Nikada ne koristite ringlu bez posude. Ne stavljajte zapaljive, eksplozivne predmete i predmete koji se mogu deformisati usled toplote u blizinu ploče za kuvanje.Masnoća i ulje mogu da se zapale ukoliko se pregreju, i zato uvek treba nadgledati pripremu jela koja zahtevaju prženje u masnoći ili ulju, na primer pomfrit.Takođe, treba se uveriti da kabl za napajanje ili utikač nekog drugog uređaja koji je priključen na utičnicu pored ploče za kuvanje ne može da dođe u kontakt sa njenom vrućom površinom.Kabl za napajanje i njegovi delovi ne bi smeli da budu izloženi temperaturi prostorije većoj od 50°C.Ukoliko dođe do oštećenja kabla, treba ga zameniti novim, nabavljenim u ovlašćenom servisu.Ukoliko dođe do lomljenja ploče za kuvanje, treba isključiti kabl za napajanje, kako bi se sprečio strujni udar.Ploča nikada ne sme da se čisti pomoću uređaja na paru ili nečeg sličnog.Ploču za kuvanje treba čistiti nakon svake upotrebe, kada se njena površina ohladi. Čak i najmanji ostatak hrane mogao bi izgoreti prilikom sledeće upotrebe. Koristite samo preporučena sredstva za pranje. Žičana vuna, abrazivni sunđeri i sredstva ogrebaće njenu površinu. Sredstva za čišćenje rerne su korozivna i zbog toga nisu prikladna za čišćenje ploče.Manja nečistoća može se ukloniti pomoću vlažne krpice ili vruće mineralne vode. Sve ostatke sredstava za pranje treba očistiti hladnom vodom, a površinu zatim treba dobro osušiti. Tragove vode koji se ne mogu otkloniti vrelom vodom treba očistiti pomoću sirćeta i limunovog soka, ili tečnošću za skidanje kamenca. Ukoliko ova sredstva dođu u dodir s okvirom ploče za kuvanje, treba ih odmah očistiti pomoću vlažne krpice, kako ne bi oštetila traku za zaptivanje.Sva tvrdokorna nečistoća može se lako očistiti strugačem za staklo. Njegova drška ne sme da bude izrađena od plastike, da se ne bi zalepila na vruću površinu. Prilikom korišćenja strugača, budite oprezni: može izazvati povredu.Šećer i namirnice koje sadrže karamelizovani šećer treba odmah ukloniti sa vruće ringle.

  Ovaj uređaj je označen u skladu s evropskom direktivom WEEE 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment).Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda sprečavate moguće negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih bi moglo dovesti nepravilno rukovanje isluženom opremom.Ovaj znak na proizvodu pokazuje da proizvod ne sme da se tretira kao ostali kućni otpad. Umesto toga treba ga odložiti na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme.Odlaganje uređaja mora se sprovesti u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada.Za više informacija o tretiranju, popravkama i recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoje lokalne vlasti, komunalno preduzeće ili svog prodavca elektronske opreme.

  TEHNIČKA PODRŠKA

  Pre nego što pozovete servis: - Ukoliko ploča za kuvanje ne radi, proverite da li je kabl ispravno priključen u utičnicu.

  Ukoliko ne možete da ustanovite uzrok kvara: - Isključite uređaj i nemojte ga upotrebljavati. Nazovite službu tehničke podrške.

  Ovaj uređaj je isporučen sa garantnim listom kojim stičete pravo korišćenja usluga tehničke podrške.Garantni list mora biti uredno ispunjen, čuvan na sigurnom, a u slučaju potrebe treba ga pokazati ovlašćenoj osobi servisa, zajedno sa overenim dokumentom izdatim od strane prodavca prilikom kupovine uređaja (otpremnica, faktura, račun i sl.) sa naznačenim nazivom prodavnice, datumom isporuke, podacima o proizvodu i ceni.

 • 6

  Slika 1Ugradnja

  Slika 2Ugradnja u ravni sa radnom pločom

  1R MF T C4 4077 CHF – 1R SX T C4 4077 CHF

 • 7

  Slika 3Montaža ploče za kuvanje na element

  Slika 4Postavljanje trake za zaptivanje

  Slika 5Električno povezivanje

 • 8

  Slika 6Opis komandi

  Slika 7Zaključavanje funkcija ploče za kuvanje

  Slika 8Uključivanje i isključivanje

 • 9

  Slika 9Uključivanje ringle

  Slika 10Indikator preostale toplote

  Slika 11Isključivanje ploče za kuvanje

  Slika 12Dvokružne ringle

 • 10

  Slika 13Uključivanje dvokružne ringle

  Slika 14Automatsko predgrevanje

  Slika 15Omogućavanje tajmera

 • 11

  KÔD GREŠKE OPIS GREŠKE UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  E1 Pogrešan kontrolni broj u ee-prom memoriji.

  OBRATITE SE OVLAŠĆENOM SERVISU ZA TEHNIČKU POMOĆ - SAOPŠTITE IM KÔD GREŠKE

  ntc0 Kratak spoj u komponenti za sprečavanje pregrevanja.

  OBRATITE SE OVLAŠĆENOM SERVISU ZA TEHNIČKU POMOĆ - SAOPŠTITE IM KÔD GREŠKE

  ntc5 Komponenta za sprečavanje pregrevanja je "otvorena".

  OBRATITE SE OVLAŠĆENOM SERVISU ZA TEHNIČKU POMOĆ - SAOPŠTITE IM KÔD GREŠKE

  E6 Kvar tastera OBRATITE SE OVLAŠĆENOM SERVISU ZA TEHNIČKU POMOĆ - SAOPŠTITE IM KÔD GREŠKE

 • Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika napotrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bezodlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogomnjegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeniservis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehnièkoj službi.

  PRAVA POTROŠAČA

  Obaveštenje o saobraznosti

  Poštovani potrošači,

  Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima,postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim koriščenjem, redovnim čišćenjem i održavanjemaparata.

  Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

  Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

  1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

  Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvukoje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutkuzaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzroknesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograni-čena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

  1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

  Član 52.Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtevaod prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenjecene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ilizamenom.Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajućeumanjenje cene ili raskid ugovora ako:

  1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

  Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cenei raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

  1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

  Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatkasaobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzi-majući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bezznačajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od danaprelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovara-jućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaskarizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji suneophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročitotroškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanuusled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono štoje ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava iz stava1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, uskladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

 • Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontakraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.

  Model __

  Datum pr

  POSTUPA

  ____________

  rodaje ______

  AK REKLAMAC

  ____________

  ____________

  CIJE

  __

  __

  Serijs

  Pečat

  ki broj ______

  i potpis trgov

  ____________

  ca _________

  ________

  ________

 • Uvoznik z

  Omladin11070 N

  tel: 011/fax: 011/e-mail: in

  za Srbiju:

  skih brigadaovi Beograd

  / 22 85 020 / 31 88 033 [email protected]

  a 86

  a.rs

  i tehnička službaSlužba nabavke, prodaje

  Ovlašćeni servisi: Ovlašćeni servis za teritoriju Beograd: BEOFRIGOTEHNIK* Beograd, Blagoja Parovića 42 T/F +381 11 3571438 M +381 63 254805 [email protected]

  Ovlašćeni servis za celu teritoriju Srbije:

  SOĆA SERVIS AD Đorđa Zličića 9, Novi Sad, Serbia phone office:+381 21 6339731 phone office:+381 21 444147 www.soca.rs mail to: [email protected]